top of page

Lucrare licenta economie | Redactare la comanda lucrari de licenta economie | Tema licenta economie

Redactam lucrare de licenta la economie la cele mai inalte exigente academice, cu date reale si pe firma ceruta de student, acolo unde este cazul. Lucram doar cu specialisti care au experienta relevanta in domeniul lucrarii de licenta cerute si folosim doar materiale si surse recente pentru orice proces de tehnoredactare lucrare de licenta la economie si nu numai.

Modul nostru consacrat de lucru asigura o calitate imaculata a lucrarii finale si este motivul pentru care atat de multe comenzi de lucrare de licenta ne vin din recomandari.

Atunci cand vorbim despre o lucrare de licenta la economie vorbim despre un termen vag, care cuprinde multiple subdomenii precum: Contabilitate, Informatica de Gestiune, Informatica Economica, Management, Economie generala, Finante Banci, Economia comertului, turismului si serviciilor, Administrarea Afacerilor, Comunicare economica sau Afaceri Internationale.Cand vorbim despre o lucrare de licenta la economie putem aduce o multitudine de domenii economice in care putem redacta o lucrare de licenta, precum:

Licenta Consumul unei economii

Licenta Creșterea economică

Licenta Evoluția cursului de schimb

Licenta Evoluția prețului

Licenta Investițiile unei economii

Licenta Macroeconomie

Licenta Modelul IS-LM

Licenta Ocuparea forței de muncă

Licenta Politică fiscală

Licenta Politica monetară

Licenta Produsul intern brut

Licenta Șomaj

Licenta Teorie conjuncturală

Lucrare de licenta Bunuri publice și efectele externe

Lucrare de licenta Cerere și ofertă

Lucrare de licenta Echilibru Nash

Lucrare de licenta Echilibrul pieței

Lucrare de licenta Economia dezvoltării

Lucrare de licenta Efecte de rețea

Lucrare de licenta Elasticitatea prețului cererii

Lucrare de licenta Factor de producție

Lucrare de licenta Finanțe publice

Lucrare de licenta Funcție de producție

Lucrare de licenta Funcție de utilitate

Lucrare de licenta Microeconomia intervențiilor statului

Lucrare de licenta Piață

Lucrare de licenta Preț

Lucrare de licenta Regularizarea statului

Lucrare de licenta Teorema petei de ulei

Lucrare de licenta Teoria echilibrului general

Lucrare licenta Economia criminalității

Lucrare licenta Economia dreptului

Lucrare licenta Economia familiei

Lucrare licenta Economia inovațiilor

Lucrare licenta Economia mediului

Lucrare licenta Economia religiei

Lucrare licenta Economia sănătății

Lucrare licenta Economia transporturilor

Lucrare licenta Economie financiară

Lucrare licenta Economie industrială

Lucrare licenta Economie regională

Lucrare licenta Microeconomie specială pentru anumite domenii sau pentru branșe

Lucrare licenta Piața muncii

Lucrare Relații economice internaționale

Lucrari de licenta Bilanțul plăților

Lucrari de licenta Instituții internaționale

Lucrari de licenta Integrare economică

Lucrari de licenta Politică comercială

Lucrari de licenta Teorie vamală

Lucrari de licente Econometrie

Lucrari de licente Economia evoluției

Lucrari de licente Economie experimentală

Lucrari de licente Geografie economică

Lucrari de licente Istoria economiei

Lucrari de licente Metodologie

Lucrari de licente Politică economică

Lucrari de licente Teoria hotărârilor

Lucrari de licente Teoria jocului

Lucrari licenta Administrarea Afacerilor

Lucrari licenta Comunicare economica sau Afaceri Internationale.

Lucrari licenta Contabilitate

Lucrari licenta Economia comertului turismului si serviciilor

Lucrari licenta Economie generala

Lucrari licenta Finante Banci

Lucrari licenta Informatica de Gestiune

Lucrari licenta Informatica Economica

Lucrari licenta Management
Exemplu lucrare de licenta economie:


Exemplu lucrare de licenta economie Universitatea de Vest din Timişoara
.doc
Download DOC • 1.26MB
Exemplu lucrare de licenta economie ASE
.doc
Download DOC • 337KB
Exemplu lucrare de licenta economie Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir
.doc
Download DOC • 500KB


Am redactat zeci de mii de lucrari de licenta la economie in anii ce au trecut. Fiecare lucrare de licenta a fost redactata cu atentie si dedidatie, astfel, ca la mai bine de 20 de ani de cand am inceput, suntem considerati de atat de multi ca fiind cel mai bun site pentru lucrari de licenta. Iata o mica parte din lucrarile de licenta la economie pe care le-am redactat pana acum si pe care le putem redacta pentru tine la comanda:


Lucrari de licenta economie:


Acordarea de stimulente pentru investitii în contextul reglementarilor Uniunii Europene

Activitatea Bancii (Alpha Bank, BCR, ING) pe piata(româneasca, europeana)

Activitatea de handling

Activitatea de ticketing

Activitatea internationala a BNR

Activitatea societatilor de asigurari in Romania-analiza comparativa

Activitati precontractuale la export Studiu de caz

Activitatile de consulting si engeneering si importanta lor

Agenţiile de turism – Studiu de caz Agenţia X

Agroturismul – factor al dezvoltarii zonelor montane românesti Studiu de caz: Depresiunea Maramuresului)

Alternative de finantare oferite de piata de capital, in contextul crizei economice globale

Alternative de patrundere a unui produs romanesc pe o piata externa data

Amenajarea turistică a zonei

Analiza achiziţiilor şi fuziunilor la nivelul UE Studiu de caz: firma X

Analiza achiziţiilor şi fuziunilor la nivelul UE Studiu de caz: firma X

Analiza acivitatii de productie si comercializarea si implicatiile asupra celorlalti indicatori

Analiza calitatii productiei si implicatiile asupra celorlalti indicatori de performanta la

Analiza cheltuielilor cu intretinerea si functionarea utilajelor si implicatiile acestora asupra

Analiza cheltuielilor cu personalul si a implicatiilor acestora asupra celorlalti indicatori de

Analiza cheltuielilor de promovare a produselor

Analiza cheltuielilor materiale si a implicatiilor acestora asupra celorlalti indicatori de

Analiza cheltuielilor variabile si a celor fixe la o societate comerciala

Analiza comparata a riscului financiar in cadrul unui sector de activitate

Analiza comparativa a sistemelor de distributie a produsuluipe piata Romaniei

Analiză comparativă privind elementele de design şi estetică a două produse similare pe piaţa X

Analiză comparativă privind elementele de design şi estetică a două produse similare pe piaţa X

Analiză comparativă privind strategiile de marketing utilizate de firma X şi firma Y

Analiză comparativă privind strategiile de marketing utilizate de firma X şi firma Y

Analiză comparativă privind strategiile de marketing utilizate de firma X şi firma Y

Analiză comparativă privind strategiile de marketing utilizate de firma X şi firma Y

Analiza comportamentului consumatorului de produse/servicii…… (analiza dinamicii şi structurii pieţei, cercetari de marketing pentru identificarea segmentelor de consumatori, modelarea comportamentului de consum)

Analiza comportamentului consumatorului de produse/servicii…… (analiza dinamicii şi structurii pieţei, cercetari de marketing pentru identificarea segmentelor de consumatori, modelarea comportamentului de consum)

Analiza concentrării exporturilor în industria /domeniul …

Analiza concentrării exporturilor în industria /domeniul …

Analiza contabila intre bilantul patrimonial si bilantul functional

Analiza corelata a riscului de exploatare si financiar

Analiza corelatiei cheltuieli materiale-valoare adaugata

Analiza corelatiei rentabilitate-patrimoniu

Analiza costurilor de productie si a implicatiilor acestora asupra celorlalti indicatori de

Analiza diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate la o sociatate comerciala

Analiza diagnostic şi/sau evaluare unei societăţi comerciale (hotel, unitate de alimentaţie, agenţie de turism)

Analiza dinamica si structura masei monetare in Romania in perioada -

Analiza dinamicii, structurii si eficientei utilizarii capitalurilor proprii ale intreprinderii

Analiza echilibrului economico-financiara al intreprinderii

Analiza economico-financiara in decizia si procesul de lichidare a intreprinderii

Analiza efectelor aderării la UE asupra IMM-urilor din România Studiu de caz: firma X

Analiza eficientei activelor imobilizate

Analiza eficientei cheltuielilor cu personalul

Analiza eficientei economice a operatiunilor de import-export

Analiza eficientei plasamentelor de capital

Analiza eficientei utilizarii activelor fixe

Analiza eficientei utilizarii capitalului inteprinderii

Analiza evolutiei conjucturale a pietei produsului(srviciului)

Analiza evoluţiei sinuoase a companiei Facebook pe piaţa internaţională de capital

Analiza evolutiilor bursiere ale unei companii multinationale pe mai multe piete internationale Studiu de caz: Coca Cola/ Google/ Apple

Analiza gestiunii materiale si a implicatiilor acesteia asupra indicatorilor de performanta la

Analiza gestiunii resurselor umane si a implicatiilor acesteia asupra indicatorilor de

Analiza IMM din România în mediul de afaceri european Studiu de caz: firma X

Analiza mediului concurential al intreprinderii

Analiza nivelului de greeme al companiilor multinaţionale

Analiza nivelului de servire al companiilor multinaţionale

Analiza performantelor financiare si bursiere ale sectorului petrolier in Romania si pe plan international, in contextul crizei financiare

Analiza performantelor intreprinderii pe baza sistemului de rate

Analiza pietei de desfacere a intreprinderii

Analiza politicii regionale a Uniunii Europene;

Analiza politicilor comerciale ale unor tari sau grupari integrationiste

Analiza pragului de rentabilitate si a intervalului de siguranta

Analiza principalelor fundamente teoretice ce stau la baza comertului international

Analiza procesului de integrare economica europeana; determinanti politici si economici;

Analiza productiei fizice si a implicatiilor acesteia asupra celorlalti indicatori de

Analiza profitului si rentabilitatii si implicatiile asupra celorlalti indicatori de performanta

Analiza provocarilor cu care se confrunta politica Uniunii Europene în domeniul concurentei;

Analiza reflectarii corelatiei creante-obligatii in solvabilitatea intrepriderii

Analiza relatiei cost-prêt la nivelul pridusului(grupului de produse)

Analiza relatiei cost-profit in managementul intreprinderii

Analiza rentabilitatii

Analiza rentabilitatii si a riscurilor pe exemplul unei societati comerciale

Analiza resurselor de munca

Analiza rezultatelor intreprinderii pe baza indicatorilor bilantieri

Analiza riscului în industria/pentru firma…/ de ţară pentru România

Analiza riscului în industria/pentru firma…/ de ţară pentru România

Analiza ritmicitatii productiei si a implicatiilor acesteia asupra celorlalti indicatori de

Analiza sezonalităţii în turism Studiu de caz (identificarea sezonalităţii, modelarea şi previziunea fluxului de turişti, acţiuni pentru atenuarea consecinţelor sezonalităţii)

Analiza sezonalităţii în turism Studiu de caz (identificarea sezonalităţii, modelarea şi previziunea fluxului de turişti, acţiuni pentru atenuarea consecinţelor sezonalităţii)

Analiza şi evaluarea sistemului de distribuţie a bunurilor de consum/industriale

Analiza şi evaluarea sistemului de distribuţie a bunurilor de consum/industriale

Analiza sistemului informaţional al firmelor internaţionale de comerţ cu amănuntul

Analiza sistemului informaţional al firmelor internaţionale de comerţ cu amănuntul

Analiza situatiei financiar patrimoniale si implicatiilor acesteia asupra celorlalti indicatori

Analiza situatiei patrimoniale prin prisma lichidarii,solvabilitatii si echilibrului financiar

Analiza starii de echilibru financiar pe baza informatiilor din situatiile financiare anuale(bilantul contabil)

Analiza statistică a balanţei de plăţi externe a României în anul / perioada …

Analiza statistică a balanţei de plăţi externe a României în anul / perioada …

Analiza statistică a eficienţei tranzacţiilor internaţionale la firma în perioada

Analiza statistică a eficienţei tranzacţiilor internaţionale la firma în perioada

Analiza tranzactiilor cu firme la nivelul Uniunii Europene;

Analiza valorii adaugate si a implicatiilor acesteia asupra celorlalti indicatori de

Analiza valorii de piata a unei companii pe baza analizei fundamentale si tehnice

Analiza valorilor mobiliare

Animaţie în turism Studiu de caz

Aplicarea m-tehnologiilor în turism Studiu de caz

Aranjamentele de integrare orizontala - zona sensibila a integrarii europene;

ariful vamal integrat

Asigurarile in transporturile maritime, auto, feroviar, aeriene

Asistenta financiara acordata României de catre Uniunea Europeana

Aspecte actuale ale comertului mondial ; tendinte si factori de influenta

Aspecte ale echilibrului economic în micro şi macroeconomie

Aspecte comparative ale crizelor financiare internationale Cauze, mecanisme de propagare si solutii de iesire din criza

Aspecte comparative privind performantele bursiere ale pietelor de capital din SE Europei, in timpul crizei financiare internationale

Aspecte critice privind sustenabilitatea monedei Euro

Aspecte specifice ale protectionismului comercial contemporan

Atragerea fondurilor europene în domeniul Y Studiu de caz: firma X

Atragerea fondurilor europene în domeniul Y Studiu de caz: instituţia X

Avantaje si costuri decurgand din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

Avantaje si dezavantaje competitive ale României în contextul integrarii în UE

Avantaje si limite ale trecerii la moneda unica la nivel european;

Avantajul comparativ versus avantajul competitiv

Banca Europeana de Investitii si rolul ei în restructurarea economiei europene

Bancile de investitii si rolul lor pe piata de capital

Baza de date pe Internet

Baza de date pentru evidenta cartilor dintr-o biblioteca publica

Baza de date pentru evidenta revistelor stiintifice dintr-un institut de cercetari

Baza de date pentru gestiunea imprumuturilor dintr-o biblioteca publica

Baza de date statistice macroeconomice,

Bilantul contabil-instrument de gestiune si administrare a patrimoniului

Bilantul si pozitia financiara a intreprinderii

Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu-rol Organizare, functionare

Bursele de marfuri in Romania

Cadrul normativ al pietelor de capital si de marfuri

Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor STUDIU DE CAZ

Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor STUDIU DE CAZ

Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor STUDIU DE CAZ

Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor STUDIU DE CAZ

Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor de turism STUDIU DE CAZ

Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor de turism STUDIU DE CAZ

Căi de creştere a satisfacţiei clienţilor în cadrul firmelor de turism

Căi de îmbunătăţire a imaginii Universităţii Transilvania din Braşov în rândul studenţilor

Cai de promovare a marketingului direct in cadrul distributiei comerciale

Calculul indicatorilor complexitatii stohastice a sistemelor

Calculul indicatorilor statistici ai consumurilor energetice

Calculul indicatorilor statistici ai consumurilor materiale

Calculul,contabilizarea si controlul drepturilor banesti,ale salariatiilor la o societate comerciala

Calitatea vieţii în România – studiu comparativ privind calitatea vieţii în ţările membre ale Uniunii Europene

Calitatea vieţii în România – studiu comparativ privind calitatea vieţii în ţările membre ale Uniunii Europene

Capacitatea României de a se adapta la exigentele pietei comunitare

Caracteristici actuale ale relatiilor valutar-financiare internationale

Caracteristici ale Consiliului Monetar

Caracteristicile activitatii de public-relations in etapa actuala

Caracteristicile evolutiei UE în varianta cu de membri

Caracterul dinamic al economiei momdiale : implicatii ale trecerii la economia digitala

cautarea dezvoltarii durabile

Cecetare de marketing privind introducerea in fabricatie a produsuluilaSC

celorlalti indicatori de performanta la firma ;

Centrale si de Est

Cercetare de marketing pentru studiul pieţei produsului(lor) / serviciului(lor) / în domeniul / industria Studiu de caz la (definirea pieţei, proiectarea cercetarii cantitative de marketing, dimensiunile pieţei, segmentele de piaţă)

Cercetare de marketing pentru studiul pieţei produsului(lor) / serviciului(lor) / în domeniul / industria Studiu de caz la (definirea pieţei, proiectarea cercetarii cantitative de marketing, dimensiunile pieţei, segmentele de piaţă)

Cercetarea cererii(cu aplicatie pe un segment de consumatori:scolar,adolescenti,varstnici)

Cercetarea comportamentului consumatorului in mediul online

Cercetarea mediului concurential-studiu de caz

Cercetarea performantelor consumatorilor la grupa de marfuri

Cercetarea sezonalităţii activităţii turistice, a efectelor acesteia şi posibilităţile de atenuare în zona……

Cercetarea ştiinţifică în comerţ

Cercetari de marketing pentru selectia pietelor externe in vederea penetrarii exportului romanesc

Cerinte ale perfectionari managementului afacerilor economice internationale ale Romaniei

China - un nou pol de putere la nivel mondial

Comertul electronic in noua societate informationala

Comparatie BCE-FED; organizare, strategie monetara, obiective, instrumente

Compatibilitatea insusirii profitului de catre agentii economici cu dezvoltarea generala a

Comportamentul consumatorului individual Studiu de caz

Comportamentul consumatorului individual Studiu de caz

Comportamentul consumatorului individual Studiu de caz

Comunicare de marketing si interactiune prin mixul de social media

Conceptul de valoare în teoria şi practica economică

Conducerea corporativa si piata de capital

Configurarea unui portofoliu de titluri financiare optim în perioade de recesiune economica

Consideratii privind reforma fiscala in Romania in perioada -

Construirea si analiza contului de profit si pierdere cu ajutorul soldurilor intermediare de

Construirea unui model econometric pentru analiza factorilor de influenţă ai cererii de produse, servicii (stabilirea teoriei economice, identificarea factorilor de influenţă, analiza corelaţiilor, etapele construirii modelului, previziuni cu modelul identificat)

Construirea unui model econometric pentru analiza factorilor de influenţă ai cererii de produse, servicii (stabilirea teoriei economice, identificarea factorilor de influenţă, analiza corelaţiilor, etapele construirii modelului, previziuni cu modelul identificat)

Contabilitatea financiara si de gestiune a productiei si contructiei proprii de imobilizari corporale si necorporale

Contabilitatea si analiza datoriilor in relatiile cu tertii la nivelul unui agent economic

Contabilitatea si analiza trezoreriei la o societate comerciala

Contabilitatea si gestiunea devizelor si a operatiunilor cu devize,la o societate comerciala

Contabilitatea si gestiunea devizelor(valutei) si operatiunilor cu devize la o intreprindere societara

Contabilitatea si gestiunea titlurilor de valoare la intreprindere societara

Contabilitatea stocurilor si operatiilor in comertul cu ridicat (en gros)si/sau cu amanuntul (en detail)la o sociatate comeciala

Contabilitatea unei intreprinderi aflata in dificultate si lichidare

Contabilitateta stocurilor de materii prime si materiale consumabile la un agent economic

Contractele de agenturare in transportul maritim

Contractele de navlosireStudiu de caz la SC

Contractele de transport fluvialStudiu de caz la SC

Contractele in transporturile aerieneStudiu de caz la SC

Contractul de export-import(formare, executare, raspunderi)

Contractul de licenta

Contractul de prelucrare in lohn

Contractul de publicitate comercial

Contractul de vanzare-cumparare international Clauze obligatorii

Contractul international de vanzare de marfuri in contrapartida

Contrapartida in afacerile economice internationale

Conventiilor de evitare a dublei impuneri,incheiate de Romania cu alte state

Convergenta si divergenta în procesul de integrare europeana;

Coordonate ale pieţei serviciilor educaţionale universitare din România

Coordonate ale rolului finantelor publice in conditiile economiei de piata in Romania

Coordonate statistice ale comerţului exterior al României între -

Coordonate statistice ale comerţului exterior al României între -

Corelatia dintre cursul valutar si Balanta de Plati Externe

Costul capitaluluiAplicabilitate in evaluarea intreprinderii

Costului vieţii şi protecţia socială în România

Costului vieţii şi protecţia socială în România

Costuri si beneficii ale procesului de extindere a Uniunii Europene;

Crearea avantajului competitiv pentru o destinaţie turistică Studiu de caz: organizarea unui eveniment cultural/sportiv/etc

Crearea avantajului competitiv pentru o destinaţie turistică Studiu de caz: organizarea unui eveniment cultural/sportiv/etc

Crearea imaginii de ţară Studiu de caz

Crearea imaginii si a marcii Studiu de caz

Crearea unei pensiuni turistice în localitatea X

Criza deficitului bugetar şi a implicaţiilor sale în spaţiul Uniunii Europene

Crizele financiare - elemente caracteristice, cauze, efecte si solutii

Cultura organizaţională Studiu de caz

Cultura organizaţională Studiu de caz

Cultura organizaţională Studiu de caz

Curieratul international

Datoria externa in lumea contemporana

Datoria externa in lumea contemporana

Datoria publica in Romania si implicatiile sale asupra economiei

de performanta la firma ;

de performanta la firma ;

Decizia-esenta managementului Managementul deciziilor

Degajarea informatiei contabile prin tabloul de finantare si/sau tabloul de trezorerie

Deplasarea internaţională a forţei de muncă în Uniunea Europeană

Deplasarea internaţională a forţei de muncă în Uniunea Europeană

Derularea tranzactiilor prin mecanismul licitatiilor on-line

Designul si estetica produselor - factor important in diversificarea gamei de produse a firmei X

Designul si estetica produselor – factor important in diversificarea gamei de produse a firmei X

Determinanti ai mediului european de afaceri;

Determinanti macro si microeconomici ai procesului de integrare europeana;

Determinantii redefinirii arhitecturii institutionale a Uniunii Europene;

dezvoltare

Dezvoltarea durabilă a regiuniiRealizarea Agendei pentru………

Dezvoltarea durabilă a regiuniiRealizarea Agendei pentru………

Dezvoltarea imaginii corporative prin programe si campanii de relatii publice

Dezvoltarea mijloacelor de fidelizare în rândul consumatorilor turistici Studiu de caz

Dezvoltarea pietelor de capital in Europa de Est

Dezvoltarea produselor noi prin orientarea catre piata, tehnologii si coordonare interfunctionala

Dezvoltarea şi diversificarea formelor de turism în România

Dezvoltarea si evolutia traficului fluvial

Dezvoltarea şi integrarea în turism a staţiunilor balneoclimaterice de interes local a unor localităţi cu resurse balneare (Studii de caz)

Dezvoltarea şi promovarea turismului: de afaceri, religios şi de pelerinaje, cultural – circuite tematice, sportiv, de sănătate, de croazieră, de tineret, în parcuri şi/ sau rezervaţii etc

Dezvoltarea şi promovarea turismului: de afaceri, religios şi de pelerinaje, cultural – circuite tematice, sportiv, de sănătate, de croazieră, de tineret, în parcuri şi/ sau rezervaţii etc

Dezvoltarea şi promovarea unor noi forme de turism (în general în România sau în anumite zone)

Dezvoltarea tranzactiilor cu carti de plata în România

Dezvoltarea turismului la nivel regional şi local – Studiu de caz X

Dezvoltari privind calculul si contabilizarea rezultatului contabil

Diagnostic si strategii in consolidarea pozitiei concurentiale a firmei

Diagnosticarea financiar-contabila a societatilor comerciale in procesul privatizarii sau

Diagnosticul global al intreprinderii in dificultate

Dimensionarea si analiza activelor circulante

Dinamica sectorului turistic din România Perspective

Direcţii de dezvoltare a serviciilor turistice din România în cadrul pieţei europene

Direcţii şi modalităţi de revitalizare a turismului românesc

Diversificarea ofertei de agrement turistic (într-o staţiune, zonă, areal)

Diversificarea ofertei de servicii turistice (cazare, alimentaţie, agrement, transport, şi/ sau tratament) la nivel naţional, regional, judeţean, la nivelul unei staţiuni sau unei societăţi comerciale din domeniul turismului

Dubla impunere fiscala internationalaStudiu de caz privind interpretarea si aplicarea

Dumping si antidumping la nivel mondial

Echilibru ecologic si dezvoltarea economica

E-commerce o noua sansa pentru tarilor în dezvoltare / firmele mici si mijlocii

E-commerce si/sau e-services - noi forme de comert

Economia mondiala la inceputul secolului XXI : necesitatea trecerii la dezvoltarea durabila

Efectele Internetului asupra strategiilor de marketing adoptate de firme

Efectele Internetului asupra strategiilor de marketing adoptate de firme

Eficienta in relatiile economice internationale

Elaborarea politicii de distribuţie pentru o firmă de turism (Studiu de caz)

Elaborarea politicii de distribuţie pentru o firmă de turism (unitate de cazare, de alimentaţie, de greement, agenţie de turism) Studiu de caz…

Elaborarea politicii de preţ pentru o firmă de turism (Studiu de caz)

Elaborarea politicii de preţ pentru o firmă de turism (unitate de cazare, de alimentaţie, de greement, agenţie de turism) Studiu de caz…

Elaborarea politicii de produs pentru o firmă de turism (Studiu de caz)

Elaborarea politicii de produs pentru o firmă de turism (unitate de cazare, de alimentaţie, de greement, agenţie de turism) Studiu de caz…

Elaborarea strategiei de fidelizare a clienţilor Studiu de caz

Elaborarea strategiei de fidelizare a clienţilor Studiu de caz

Elaborarea strategiei de imagine a unui produs turistic Studiu de caz

Elaborarea strategiei de imagine a unui produs turistic Studiu de caz

Elaborarea strategiei de imagine Studiu de caz

Elaborarea strategiei de imagine Studiu de caz

Elaborarea strategiei de marketing Studiu de caz

Elaborarea strategiei de promovare Studiu de caz

Elaborarea strategiei de promovare Studiu de caz

Elaborarea strategiei de promovare Studiu de caz

Elaborarea strategiei de promovare Studiu de caz

Emisiunea si listarea obligatiunulor emise de societati comerciale

Etape ale procesului de integrare monetara la nivel european;

Etapele integrarii monetare europene

Europa Centrala si de Est

europeana;

Europenizarea si internationalizarea contabilitatii romanesti

Evaluarea activelor corporale, implicatii asupra indicatorilor de rezultate

Evaluarea activităţii organismelor de marketing şi management al destinaţiei turistice Studiu de caz…

Evaluarea imaginii de marcă în turism (mărcile marilor lanţuri hoteliere, tour-operatori, transportatori aerieni, restaurante) - Studiu de caz

Evaluarea imaginii de marcă în turism (mărcile marilor lanţuri hoteliere, tour-operatori, transportatori aerieni, restaurante) - Studiu de caz

Evaluarea imaginii unei destinaţii turistice internaţionale Studiu de caz

Evaluarea imaginii unei destinaţii turistice Studiu de caz

Evaluarea imaginii unei destinaţii turistice Studiu de caz

Evaluarea pieţelor emergente Oportunităşi şi riscuri pentru derularea afacerilor pe aceste pieţe Studiu de caz

Evaluarea pieţelor emergente Oportunităşi şi riscuri pentru derularea afacerilor pe aceste pieţe Studiu de caz

Evaluarea potentialului pietei la produsul

Evaluarea potenţialului turistic Studiu privind posibilitatea dezvoltării turistice a regiunii

Evaziunea fiscala-posibilitati de prevenire si combatere

Evidenta imobilizarilor necorporale/mijloace fixe,calculul si contabilizarea amortizarii aferente acestora,la o societate comerciala

Evidenta,calculul si contabilizarea cheltuielilor,veniturilor si reflectarea acestora in rezultatul unei sociatati comerciale

Evidenta,calculul si contabilizarea taxei pe valoarea adaugata la o societate comerciala

Evidenta,contabilizarea si analiza creantelor si datoriilor comerciale la o societate comerciala

Evidenta,contabilizarea si controlul operatiilor privind capitalurile proprii la o sociatate comerciala

Evidenta,contabilizarea si controlul operatiilor privind marfurile si ambalajele la o societate comerciala

Evidenta,contabilizarea si controlul operatiilor privind productia obtinuta la o societate comerciala

Evoluţia cadrului economic şi legislativ privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice în România Alegerea între reglementare guvernamentală şi auto-reglementare

Evolutia cadrului institutional si juridic privind investitiile straine directe în România

Evolutia cheltuielilor publice ale Romaniei in perioada -

Evolutia cursului de schimb al leului si implicatiile pentru economie

Evolutia flotei mondiale

Evolutia institutiei bursiere in Romaia

Evolutia pietelor de actiuni la nivel global

Evolutia pietelor de capital europene dupa introducerea monedei unice

Evolutia pietelor financiare din Romania in contextul integrarii si globalizarii

Evolutia politicii bugetare si fiscale a Uniunii Europene;

Evolutia procesului de integrare europeana de la Vest la Est

Evolutia sectorului financiar/ bancar (sau petrolier) la BVB sub impactul factorilor externi Studiu de caz: BRD, Banca Transilvania si SIF-urile (sau SNP Petrom)

Evolutia si caracteristicile sistemului bancar international

Evolutia si perspectivele Bursei de Valori din Bucuresti

Evolutia traficului aerian

Evolutii ale mediului de marketing specific unor intreprinderi romanesti

Evolutii regionale si modelarea datoriei externe a României

Evolutii regionale si modelarea datoriei externe a României

Executarea contractului de transport maritimStudiu de caz la SC

exemplificari pe firma ;

Expeditia internationala de marfuri

Exportul de produse romanesi-studiu de caz pe un produs sau un grup de produse

extindere si modernizare cu alte metode si tehnici moderne

Factori de influenta in redefinirea ordinii economice mondiale dupa seotembrie

Factori determinanti si forme de manifestare a motivatiei decizionale în domeniul

Factoringul-tehnica moderna de stimulare a exporturilor

Factorul uman in procesul cresterii economice

Fenomenele de risc climatic din perioada de vara în judetul Dolj

Fenomenul globalizarii si efectul sau asupra Romaniei

financiara, cu aplicatii la firma ;

Finantarea afacerilor economice internationale

firma ;

firma ;

Fluxul de numerar-instrument de analiza si determinare a valorii intreprinderii

Franchising-ul avantaje si limite

Functiile Bancii Nationale a României în perioada actuala

Functiile managementului in afacerile economice internationale

Functionarea agentiilor de promovare a investitiilor straine în tarile în tranzitie din

Functionarea Uniunii Economice si Monetare în contextul extinderii UE

Fundamentarea dimensiunilor gamei de produse/servicii a firmei

Gestionarea optima a raportului risc-rentabilitate Studiu de caz: Compania X listata la BVB

Gestionarea riscului valutar

Gestionarea si amenajarea patrimoniului turistic al judetului Constanta

gestiune

Gestiunea si preluarea automata a chestionarelor pentru sondaje

Globalizarea şi dezvoltarea regională în turism Studiu de caz

Globalizarea si managementului firmei

Guerrilla marketing Studiu de caz

II ECONOMIA UNIUNII EUROPENE

Impachetarea şi programarea – componente esenţiale pentru dezvoltarea ofertei turistice dintr-o staţiune, zonă, areal Studiu de caz

Impactul adoptării monedei EURO asupra firmelor româneşti cu activitate de comerţ exterior Studiu de caz: firma X

Impactul comertului electronic asupra managementului afacerilor

Impactul crizei financiare asupra creşterii economice mondiale Aspecte regionale

Impactul integrării în UE asupra exporturilor româneşti Studiu de caz

Impactul integrării în UE asupra exporturilor româneşti Studiu de caz

Impactul introducerii monedei unice EURO asupra firmelor româneşti cu activitate de comerţ exterior Studiu de caz: firma X

Impactul lansarii monedei unice europene asupra sistemului bancar international;

Impactul trecerii la moneda unica asupra relatiilor economice internationale ale

Implantarile in strainatate ca modalitate de extindere a afacerilor companiei

Implementarea sistemului de management al calităţii - factor important al strategiei de piaţă a firmelor ce oferă servicii turistice

Implementarea sistemului de management al calităţii - factor important al strategiei de piaţă a firmei X

Implementarea sistemului de management al calităţii - factor important al strategiei de piaţă a firmelor ce oferă servicii turistice

Implementarea unui standard de securitate alimentară în cadrul firmei X

Implementarea unui standard de securitate alimentară în cadrul firmei X

Implicarea fondurilor de investitii pe piata de capital romaneasca

Implicatii ale procedurilor anti-dumping

Implicatiile aderarii României la UE

Implicatiile crearii OMC asupra evolutiei comertului international

Implicaţiile dezvoltării turismului de evenimente asupra evoluţiei unei destinaţii turistice Studiu de caz…

Implicaţiile economice şi sociale ale reclamei (studiu de caz SC…)

Implicaţiile economice şi sociale ale reclamei (studiu de caz SC…)

Implicatiile internationale ale introducerii euro

Implicatiile realizarii Uniunii Economice si Monetare

Implicaţiile și contribuția sectorului financiar la creșterea economică a țărilor din Uniunea Europeană

Importanţa mărcii în politica de marketing Studiu de caz

Importanţa mărcii în politica de marketing Studiu de caz

Importanţa marketingului digital în industria turismului

Importanta sistemului bancar pentru economia românesca

importator

Impozitul pe venit in conditiile armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia tarilor membre ale Uniunii Europene

Incasarea contravalorii marfii exportate prin acreditiv

Incassoul documentar ca modalitate de plata

începutul secolului XXI

Incidenta dinamicii ratei dobanzii din Romania asupra investitiilor interne de capital

Incidentele trecerii la moneda unica asupra evolutiei pietei internationale de capital;

INCOTERMS-trecerea riscurilor si cheltuielilor privind marfa de la exportator la

Inflatia in tarile centrale si est-europene Analiza comparativa

Inflatia si politica monetara; experiente internationale

Influentele Rundei Doha asupra viitorului relatiilor comerciale multilaterale

Informatia-functie relevanta a managementului contemporan

informatiilor bilantiere in reflectarea situatiei economico-financiare a patrimoniului unei societati comerciale

Institutiile europene si rolul lor in procesul de integrare

Instrumente de fidelizare a clienţilor Studiu de caz

Instrumente de fidelizare a clienţilor Studiu de caz

Instrumente şi modalităţi de plată în turism

Integrarea economica europena - trecut, prezent si perspective

Integrarea economica regionala pe continentul american (NAFTA, FTAA)

Integrarea inter-regionala - APEC

Integrarea monetara de la teorie la practica; teoria Zonelor Monetare Optime

Integrarea pietelor - dinamica si factori determinanti

Interguvernamentalismul - rolul sau in explicarea integrarii europene

Intermedierea in comertul international

international;regasirea normelor contabile europene si standardelor internationale,in actualul

Internetul-suport al comunicarii de marketing in cadrul firmelor romanesti

Învataminte desprinse din evolutia Sistemului Monetar European;

Investitii straine directe în sistemul economiei mondiale

Investitiile publice, extinderea activitatii economice si ocuparea fortei de munca

Investitiile si redresarea functei productive a sistemului economic

Investitiile straine directe - forma de manifestare a globalizarii

Investitiile straine directe si fenomenul fuziunilor si achizitiilor internationale

Investitiile straine directe si procesele de privatizare din Europa Centrala si de Est

Investitiile straine directe si procesele de tranzitie la economia de piata din tarile Europei

investitiilor straine directe

Istoricul integrarii europene (Factori determinanti,evolutia procesului)

la (analiza mixului de marketing, accent pe strategiile de promovare, program de promovare a imaginii, marcii, a unui nou produs, a unui produs pe piaţa externa)

la firma ;

Largirea Uniunii Europene catre centrul si estul Europei

Leasing-ul ca tehnica de finantare

legislatiei romanesti cu cea din tarile membre ale Uniunii Europene

Libera circulatie a bunurilor in Uniunea Europeana

Libera circulatie a capitalurilor in Uniunea Europeana

Libera circulatie a persoanelor in Uniunea Europeana

Libera circulatie a serviciilor in Uniunea Europeana

Licentierea ca forma de alianta competitiva

Licitatiile internationale

Locul destinaţiei turistice X în cadrul turismului internaţional

Locul destinaţiei turistice X în cadrul turismului internaţional

Locul si rolul actual al societatilor transnationale in economia mondiala

Locul si rolul comertului electronic in economia mondiala conteporana

Locul si rolul fluxurilor de investitii straine directe in economia mondiala

Locul teoriei monetariste in gandirea economica moderna

Logistica activităţilor de cumpărare în comerţul internaţional

Logistica activităţilor de cumpărare în comerţul internaţional Logistica operaţiunilor de transport internaţional

Logistica operaţiunilor de transport internaţional

Magazinele virtuale - avantaje si dezavantaje

Management portuarPrivatizarea porturilor

Management strategic de afaceri adoptat de companiile multinationale din industria de telecomunicatii pe piata româneascã Studiu de caz: SC x SA

Managementul agenţiei de turism Studiu de caz

Managementul agenţiei de turism Studiu de caz

Managementul calitatii prin prisma integrarii Romaniei in Uniunea Europene

Managementul companiilor multinaţionale din industria X pe piaţa româneascã Studiu de caz: SC Y SA

Managementul costurilor de productie, cu aplicatii la firma ;

Managementul destinaţiilor turistice Studiu de caz:

Managementul destinaţiilor turistice Studiu de caz:

Managementul dezvoltării turistice durabile Studiu de caz

Managementul dezvoltării turistice durabile Studiu de caz

Managementul financiar al aprovizionarii tehnico-materiale, cu apicatii la firma ;

Managementul financiar al procesului investitional, cu aplicatii la firma sau institutia ;

Managementul financiar al resurselor umane, cu aplicatii la firma ;

Managementul formarii capitalurilor firmei, cu aplicatiila firma ;

Managementul formarii si utilizarii capitalului circulant, aplicatii la firma ;

Managementul formarii si utilizarii capitalului fix, cu aplicatii la firma ;

Managementul hotelier Studiu de caz

Managementul hotelier Studiu de caz

Managementul proiectarii sistemelor informatice ale intreprinderilor cu MS Project

Managementul recuperarii capitalurilor investite, cu aplicatii la firma ;

Managementul relatiilor cu clientii : abordare strategica si operationala in domeniul

Managementul riscului de firma, cu aplicatii la firma ;

Managementul riscului pe pietele financiare

Managementul schimbării atitudinilor în turism Studiu de caz

Managementul schimbării atitudinilor în turism Studiu de caz

Managementul schimbarii-cerinte ale promovarii acestuia in Romania

Managementul şi marketingul structurilor multiculturale

Managementul şi marketingul unui eveniment Studiu de caz…

Managerii cu vocatie internationala

Marca-factor esential al competitivitatii pe piata internationala

Marketing bancar Studiu de caz

Marketing ecologic Studiu de caz

Marketing educational Studiu de caz

Marketingul agenţiilor de turism Studiu de caz

Marketingul agenţiilor de turism Studiu de caz

Marketingul atracţiilor turistice Studiu de caz

Marketingul atracţiilor turistice Studiu de caz

Marketingul bunurilor de consum intr-o economie in dezvoltare (cazul Romaniei)

Marketingul destinaţiei turistice Studiu de caz (ţara X)

Marketingul direct,instrument de actiune a intreprinderii

Marketingul direct-instrument modern de comunicare

Marketingul hotelier Studiu de caz

Marketingul hotelier Studiu de caz

Marketingul in procesul tranzitiei Romaniei la economia de piata

Marketingul in traficul de calatori

Marketingul in traficul de marfa

Marketingul in transporturile aeriene

Marketingul in transporturile auto

Marketingul inovaţiei în domeniul comerţului /prestărilor de servicii Strategiile de piaţă ale firmelor prestatoare de servicii

Marketingul localităţilor Studiu de caz

Marketingul produselor de lux Studiu de caz

Marketingul strategic al firmelor de distribuţie/comerţ

Marketingul strategic al firmelor de distribuţie/comerţ

Marketingul unei agenţii de turism (Studiu de caz)

Marketingul unei firme de turism (unitate de cazare, de alimentaţie, de agreement, agenţie de turism) Studiu de caz…

M-commerce si evolutia exploziva a acestuia în contextul noilor tehnologii de

Mecanismul OMC de reglementare a diferendelor - avantaje si limite

Mediul de marketing al firmei Studiu de caz la (macromediul, micromediul, analiza mediului de marketing, relaţiile cu piaţa, concurenţa, activitatea de marketing la firma)

Mediul de marketing al firmei Studiu de caz la (macromediul, micromediul, analiza mediului de marketing, relaţiile cu piaţa, concurenţa, activitatea de marketing la firma)

Metoda scorurilor in diagnosticul global al intrepriderii

Metode de prognoza a substitutiei tehnologice

Metode de prognoza pe termen mediu a productiei unei inteprinderi industriale

Metode de prognoza pe termen scurt a vinzarilor unei inteprinderi comerciale

Metode de proiectare a aplicatiilor multimedia

Metode de proiectare a produselor informatice orientate spre obiecte

Metode moderne de masurare a eficientei in publicitatea facuta la export

Metode moderne de organizare a activitatii de marketing la SC

Metode neconvenţionale de publicitate Studiu de caz

Metode si tehnici ale analizei economico financiare aplicate la firma si posibilitati de

Metode statistice de evaluare a calitatii si fiabilitatii produselor

Mixul comunicational de marketing al firmei Studiu de caz

Mixul comunicational de marketing al firmei Studiu de caz la (analiza mixului de marketing, accent pe strategiile de promovare, program de promovare a imaginii, marcii, a unui nou produs, a unui produs pe piaţa externa)

Mix-ul de marketing al firmei x

Mix-ul de marketing al firmei x

Mixul de marketing al serviciilor turistice oferite de SC X

Mixul de marketing la SC

Mixul de marketing online

Modalitati de diagnosticare si evaluare a factorilor de risc a intrepinderii

Modalităţi de îmbunătăţire a activităţii comerciale în cadrul Complexului Studenţesc Colina Universităţii

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii de turism STUDIU DE CAZ

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii producătoare de bunuri STUDIU DE CAZ

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii prestatoare de servicii STUDIU DE CAZ

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii exportatoare (importatoare) de bunuri STUDIU DE CAZ

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii prestatoare de servicii STUDIU DE CAZ

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul pieţei interne a UE STUDIU DE CAZ

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii de turism STUDIU DE CAZ Strategii şi tehnici de promovare a produselor turistice STUDIU DE CAZ

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii producătoare de bunuri STUDIU DE CAZ

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii de turism STUDIU DE CAZ Strategii şi tehnici de promovare a produselor turistice STUDIU DE CAZ

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii producătoare de bunuri STUDIU DE CAZ

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii prestatoare de servicii STUDIU DE CAZ

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii exportatoare (importatoare) de bunuri STUDIU DE CAZ

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul întreprinderii prestatoare de servicii STUDIU DE CAZ Strategii şi tehnici de promovare a produselor (serviciilor) pe piaţa internaţională STUDIU DE CAZ

Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în cadrul pieţei interne a UE STUDIU DE CAZ

Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în cadrul firmei STUDIU DE CAZ

Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în cadrul firmei STUDIU DE CAZ

Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în cadrul firmei STUDIU DE CAZ

Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în cadrul firmei STUDIU DE CAZ

Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în industria ospitalităţii STUDIU DE CAZ

Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în industria ospitalităţii STUDIU DE CAZ

Modalităţi de implementare a marketingului relaţional în industria ospitalităţii STUDIU DE CAZ

Modalitati de plata în tranzactiile internationale

Modalităţi de promovare a IMM româneşti din turism pe plan european Studiu de caz: firma X

Model aplicat de evaluare a activelor necorporale la o societate comerciala

Model aplicat de evaluare a intreprinderii prin metoda de randament

Model aplicat de evaluare patrimoniala

Modelarea fenomenelor de asteptare dintr-un atelier de reparatii(service)

Modelarea fenomenelor microeconomice

Modelarea matematica- metoda de reducere a complexitatii problemelor economice

Modele de analiza, previziune si evaluare a activelor financiare

Modele de evaluare a intreprinderii si aplicabilitatea lor in cazul societatilor comerciale din

Modele de gestiune a portofoliului de produse

Modele de selectie a portofoliilor eficiente in conditii de risc si incertitudine

Modele macroeconomice de crestere

Modele matematice aplicate in managementul riscului financiar

Modele privind contul de profit si pierdere-continut,procedee de elaborare,analiza si

Modificari în orientarea geografica a fluxurilor mondiale de investitii straine directe la

Modul de functionare a pietelor valutare

mondiale de capital mobil

Monopolul si efectele sale

Motivatia investitionala în contextul economiei informationale

Motivatiile si importanta tranzactiilor valutare la termen

Mutatii actuale in raporturile de forte din economia mondiala

Mutatii în evolutia strategiilor de transnationalizare

Mutatii previzibile in firma secolului XXI si implicatiile lor in managementul financiar, cu

Mutatii previzibile in firma secolului XXI si implicatiile lor in analiza economico

Mutatii si tendinte in evolutia cererii depe piata interna/internationala

Mutatii si tendinte in evolutia ofertei depe piata interna/internationala

Necesitatea reglementarii sistemului financiar

Necesitatea si rolul Codului fiscal si Codului de procedura fiscala in contextul armonizarii

Negocierea tranzactiei de vanzare-cumparareStudii de caz

Neofunctionalismul - principala doctrina a integrarii europene

Noi frontiere in marketingul online-comertul electronic

Noile tehnologii si somajul

O abordare comparativă a dinamicii şi factorilor de influenţă ai indicilor bursieri internaţionali

Obligatiunile municipale in Romania

OMC si dezvoltarea durabila

Operatiunile comerciale combinate

Operatiunile comerciale combinate ca modalitate de promovare a exporturilor

Operatiunile de leasing in comertul international

Oportunitatea listarii de noi companii la Cota Bursei deValori

Oportunităţi de dezvoltare a turismului românesc prin intermediul fondurilor structurale

Optimizarea gestiunii portofoliului de titluri financiare si evaluarea performantei acesteia

Optimizarea tehnico-economica a proiectarii produselor electrotehnice si electronice

Optiuni pentru regimul cursului de schimb

Organisme de marketing şi management al destinaţiei turistice Studiu de caz…

Organisme moderne de plasament colectiv

Organismele de plasament colectiv in Romania-istoric si perspecrive

Organizarea contabilitatii operatiilor de import-export(comert exterior) la o societate de comert exterior

Organizarea si functionarea pietelor monetare

Organizarea unei campanii de promovare pentru produsul/serviciulpe piata Romaniei/UE

Organizarea unui eveniment (Studiu de caz)

Organizaţiile profesionale din turism; rolul lor în dezvoltarea şi promovarea turismului

Orientari in evolutia marketingului contemporan

Paralela privind aplicarea metodelor de amortizare,la o sociatate comerciala

Paralela privind contabilitatea rezervelor si provizioanelor,la nivelul unei societati comerciale

Parteneriatul – o nouă componentă a mixului de marketing în turism Studiu de caz la nivelul unei firme sau al unei destinaţii turistice

Particularitati ale aplicariii marketingului in domeniului serviciilor cultural-sportive

Particularitati ale intrarilor de investitii straine directe în România

Particularităţi ale mixului de marketing în servicii Studiu de caz…

Particularitati ale sistemului contabil din SUA

Particularitati ale unei tranzacti de vanzare cumparare internationale

Particularitati ale unificarii monetare Europene

Particularitatile comertului international cu servicii

Particularităţile contractării în turism

Particularitatile E-commerce în SUA

Particularităţile marketingului inovaţiei în domeniul comerţului /prestărilor de servicii

Perfecţionarea politicii de promovare a produselor turistice Studiu de caz

Perfecţionarea politicii de promovare a produselor turistice Studiu de caz

Perfecţionarea politicii de promovare Studiu de caz

Perfecţionarea politicii de promovare Studiu de caz

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie a produselor turistice STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie a produselor turistice STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie a produselor turistice STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie pe piaţa STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie pe piaţa internaţională STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie pe piaţa STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de distribuţie pe piaţa internaţională STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa internaţională STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa internaţională STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa produselor produselor turtistice STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa produselor STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa produselor produselor turtistice STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa produselor produselor turtistice STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea politicilor şi strategiilor de preţuri pe piaţa produselor STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor cu activitate de export (import) STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor cu activitate de export (import) STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor din domeniul turismului STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor din domeniul STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor din domeniul turismului STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor din domeniul turismului STUDIU DE CAZ

Perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în cadrul firmelor din domeniul STUDIU DE CAZ

performanta la firma ;

performanta la firma ;

performanta la firma ;

performanta la firma ;

performanta la firma ;

performanta la firma ;

performanta la firma ;

Personalul – componentă esenţială a mixului de marketing în turism Studiu de caz la nivelul unei firme din turism şi industria ospitalităţii

Perspective ale intrarilor de investitii straine directe în România în contextul aderarii la

Perspective dezvoltarii marketingului in direct in Romania-studiu de caz

Perspectivele aderarii Marii Britanii la UEM

Perspectivele dezvoltării formelor alternative de turism (turismul orientat spre comunităţile locale - CBT, turismul orientat spre natură - NBT, ecoturism, turismul pentru ajutorul populaţiei sărace - PPT, etc) în România

Perspectivele dezvoltării formelor alternative de turism (turismul orientat spre comunităţile locale - CBT, turismul orientat spre natură - NBT, ecoturism, turismul pentru ajutorul populaţiei sărace - PPT, etc) în România

Piata de capital din Romania-armonizarea cu legislatia europeana si perspectivele de

Piata de capital in Romania

Piata mondiala/europeana/romaneasca a vinurilor

Piata navlurilor

Piata produselor/serviciilorin Romania/UE/pe plan mondial

Piata reasigurarilor internationale

Piaţa turistică a României

Piete electronice de capital

Planificarea unei campanii publicitare la SC

Planul de afaceri

Planul de afaceri pentru intreprinderile mici si mijloci

Planul de afaceri si aplicarea acestuia pentru dezvoltarea unei afaceri in domeniul

Planul de marketing al unei firme de servicii Studiu de caz…

Planul de marketing pentru lansarea unui produs turistic nou Studiu de caz…

Planul de marketing pentru lansarea unui produs turistic nou Studiu de caz…

Politica agricola comunitara

Politica Agricola Comunitara pe coordonatele noilor provocari globale;

Politica comerciala a Uniunii Europene la confluenta cu provocarile Sistemului comercial international;

Politica comunitara în d vg omeniul concurentei - între dezirabil si posibil în contextul globalizarii;

Politica concurentei in Uniunea Europeana

Politica concurenţială în Uniunea Europeană Studiu de caz: firma X

Politica concurenţială în Uniunea Europeană Studiu de caz: firma X

Politica de distribuire a organizatiilor nelucrative

Politica de mediu în Uniunea Europeană Studiu de caz: firma X

Politica de pret in domeniullaSC

Politica de produs a firmei de comerţ

Politica de produs a firmei de comerţ

Politica de produse si analiza profitabilitatii la SC

Politica energetică a României în calitate de stat membru UE Studiu de caz: firma X

Politica energetică a României în contextul integrării europene Studiu de caz: firma X

Politica monetara în România în contextul aderarii la Uniunea Europeana

Politica produsului, tactici de pret si strategia competitivitatii la exportStudiu de caz

Politica si modelul social European

Politica sociala a Uniunii Europene;

Politica structurala a Uniunii Europene

Politica Uniunii Europene în domeniul extinderii;

Politica Uniunii Europene în domeniul mediului ambiant;

Politici de atragere a investitiilor straine directe în tarile dezvoltate / Uniunea Europeana /

Politici de marketing ale firmei produsului(lor) / serviciului(lor) / în domeniul / industria Studiu de caz la (strategii de piaţă, analiza mixului de marketing)

Politici de marketing ale firmei produsului(lor) / serviciului(lor) / în domeniul / industria Studiu de caz la (strategii de piaţă, analiza mixului de marketing)

Politici de marketing aplicate pe piaţa bunurilor industriale din românia (marketingul industrial) Studiu de caz

Politici de marketing aplicate pe piaţa bunurilor industriale din românia (marketingul industrial) Studiu de caz

Politici de marketing aplicate pe piaţa de retail din România Studiu de caz

Politici de marketing aplicate pe piaţa de retail din românia Studiu de caz

Politici de marketing pentru produs în domeniul / industria Studiu de caz la (analiza mixului de marketing, accent pe strategiile de produs şi de pret ale firmei , ciclul de viaţă al produsului, dinamica pieţei produsului, analiza concurenţei, propuneri pentru politica de produs, produse noi, marca)

Politici de marketing pentru produs în domeniul / industria Studiu de caz la (analiza mixului de marketing, accent pe strategiile de produs şi de pret ale firmei , ciclul de viaţă al produsului, dinamica pieţei produsului, analiza concurenţei, propuneri pentru politica de produs, produse noi, marca)

Politici de maximizare a efectelor investitiilor straine directe în tarile receptoare

Politici de promovare a expansiunii capitalului din partea tarilor sursa

Politici macroeconomice in tarile dezvoltate

Politici monetare în tarile în tranzitie

Politici şi strategii de marketing ale unităţilor comerciale de tip magazin universal /magazin specializat/ discount/ hard discount/ virtual

Politici şi strategii de marketing ale unităţilor comerciale de tip magazin universal /magazin specializat/ discount/ hard discount/ virtual Managementul şi marketingul structurilor multiculturale