top of page

Consultanta lucrare de licenta administratie publica | Scrie-ti singur(a) licenta la administratie publica | Teme licenta administratie publica

Scrierea unei lucrari de licenta este un proces 100% individual si personal, realizat sub atenta indrumare a profesorului coordonator ales pentru aceasta sarcina. Procesul de scriere lucrare de licenta nu trebuie externalizat niciodata persoanelor care fac lucrari de licenta la comanda sau care ofera servcii de redactare lucrare de licenta la comanda. Tu esti singurul care trebuie sa scrie propria lucrarea, sa mearga la biblioteca, sa studieze si sa depuna munca necesara scrierii unei lucrari care sa te reprezinte atat pe tine cat si munca depusa de catre tine la realizarea ei.


Lucrare de licenta administratie publica


O lucrare de licenta la administratie publica trebuie realizata personal si trebuie sa reflecte cunostintele studentului pe parcursul anilor de studiu. Aceasta trebuie sa dovedeasca ca respectiva persoana a deprins cunostintele si aptitudinile necesare profesarii in domeniul administratiei publice cat si disciplina, truda si munca necesare la scrierea respectivei lucrari de licenta.
Consultanta lucrare de licenta

Oferim consultanta persoanele care scriu o lucrare de licenta de la A la Z singuri, intr-un mod etic, moral, legal si corect si inteleg ca scrierea unei lucrari este o sarcina individuala ce nu poate fi externalizata.

Nu comercializam si nu vindem lucrari de licenta si nu oferim servicii de redactare lucrare de licenta la comanda. Incurajam pe toata lumea sa isi scrie propria lucrare de licenta intr-un mod cinstit, legal, etic si moral.

Inainte de a solicita o colaborare cu echipa noastra te rugam sa citesti cu atentie termenii si conditiile de utilizare ale site-ului si sa fi la curent cu actuala legea educatiei din Romania.

Teme licenta administratie publica


Mai jos am pregatit o lista cu teme posibile pentru licenta la administratie publica din care poti sa te inspiri pentru a-ti intocmi propria ta tema unica si personala.

 • Abordări majore ale sistemului decizional în instituţiile publice.

 • ABORDĂRI MODERNE A MANAGEMENTULUI REMUNERAŢIEI. STRUCTURI DE ORGANIZARE A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

 • Achizitiile publice in contextul proiectelor finantate din fonduri europene

 • Actele administrative. Notiune. Clasificare. Conditii de adoptare a acestora.

 • Actele Guvernului Romaniei. Analiză comparativă cu alte state europene

 • Activitatea administratiei publice in vederea recalcularii dreptului la pensiei

 • ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL DIRECŢIILOR ŞI SERVICIILOR CONSILIULUI JUDEŢEAN

 • Actul administrativ fiscal

 • ADAPTABILITATEA MANAGERIALĂ A SERVICIILOR PUBLICE. MODALITĂŢI DE GESTIONARE

 • Admimistratia publica in context european

 • Administrarea patrimoniului publice şi evaluarea eficacităţii de utilizare.

 • Administrarea resurselor financiare in Serviciul Politiei Comunitare

 • Administrate publica in Romania si integrarea europeana

 • Administratia publica din Romania ca factor important in integrarea europeana

 • Administratia Publica in Romania

 • Administratia publica in Uniunea Europeana

 • Administratia publica locala in cadrul teoriilor organizationale

 • Administraţia publică locală în contextul reformei social-economice din Romania.

 • Administratia publica locala in Romania dupa 1989

 • Administratia publica realizata de consiliul local

 • Administratia publica si institutia prefectului.

 • Administrația publică și puterea politică

 • Administratia publica. Prefectul. Subprefectul

 • Administratia si serviciile publice din Romania

 • Administratie publica electronica - managementul institutiilor publice - Primaria Municipiului Bucuresti

 • Administratie publica.

 • Administratorii societatilor comerciale si raspunderea acestora

 • Adoptarea actelor de drept administrativ

 • Agenția Natională a Funcționarilor Publici - autoritate cu competențe în domeniul funcției și funcționarilor publici din România.

 • AMELIORAREA PERFORMANŢEI SECTORULUI PUBLIC PRACTICI MANAGERIALE ŞI FUNCŢII SPECIFICE CONDUCERII SECTORULUI PUBLIC

 • Amenajarea spatiala a teritoriului la nivelul Municipiului……….Studiu de caz:.....

 • Analiza activitatii de comunicare si relatii publice a caselor de asigurari de sanatate

 • Analiza activitatii de pregatire profesionala in cadrul Primariei Sector 2

 • Analiza asupra modelelor de organizare administrativ-teritorială din diferite state (la alegere) și propuneri de îmbunătățire a acestora.

 • Analiză asupra organizării administrativ-instituționale din diferite state ale UE și propuneri de îmbunătățire a acestora.

 • Analiza bugetelor locale ca instrumente de consolidare a autonomiei administratiei publice locale

 • Analiza chestionarului ca element de cercetare in marketing

 • Analiza comparativă a abordărilor de management public și modul de reflectare a acestora în practica din instituțiile publice.

 • Analiza comparativa a politicilor de mediu in state ale UE, inclusiv in Romania

 • Analiza comparativă a sistemelor administraţiei publice locale francez, român şi moldav.

 • Analiza comparativă între domeniul public și domeniul privat al statului.

 • Analiza comparativă privind relația dintre dreptul administrativ și știința administrației.

 • Analiza corelațiilor dintre organizarea aparatului administrativ și nivelul de devoltarea economică și socială din state UE (la alagere).

 • Analiza critica a procesului bugetar de stat in Romania. Puncte tari si puncte slabe ale bugetului de stat

 • Analiza culturii organizaționale într-o instituție publică și modalități de îmbunătățire a acesteia.

 • Analiza Declaratiei Universale a Drepturilor Omului

 • Analiza delegarii administrative precum si a eficientei controlului constitutionalitatii ordonanatelor

 • Analiza diagnostic la directia de munca si solidaritate sociala

 • Analiza eficienţei cheltuielilor publice în Romania.

 • Analiza functiei de prefect ca autoritate de tutela administrativa

 • Analiza generala asupra fenomenului administrativ

 • Analiza interdependențelor dintre strategiile instituțiilor publice și deciziile strategice și tactice.

 • Analiza locului si rolului prefectului in administratia pblica locala

 • Analiza modalitatilor si a procedurii de stingere a creantelor fiscale

 • Analiza nevoilor de servicii sociale pentru copii diagnosticati ca fiind supraponderi sau obezi si implicarea administratiei publice locale

 • Analiza performantelor profesionale in administratia publica locala

 • Analiza procedurii administrative in activitatea administratiei militare

 • Analiza proceselor de realizare şi furnizare de servicii publice de către instituţia publică în care lucraţi şi propuneri de îmbunătăţire.

 • Analiza Procesului E-Government ca strategie a Guvernului Romaniei in administratia publica

 • Analiza programului politic a unui candidat la alegerile prezidenţiale

 • Analiza raspunderii partilor in contractul de transport de marfuri pe calea ferata

 • Analiza reformei administratiei publice locale in vederea integrarii europene

 • Analiza și reproiectarea instrumentarului managerial într-o instituție publică.

 • Analiza și reproiectarea structurii organizatorice a două guverne din state UE.

 • Analiza și reproiectarea subsistemului decizional dintr-o instituție publică.

 • Analiza și reproiectarea subsistemului informațional dintr-o instituție publică.

 • Analiza și reproiectarea subsistemului organizatoric dintr-o instituție publică.

 • Analiza sistemelor administrative ale statelor (la alegere) din perspectiva misiunii, scopului și obiectivelor strategice.

 • ANALIZA SITUAŢIILOR PROBLEMATICE ÎN SERVICIILE PUBLICE. NOŢIUNI DESPRE PRACTICA SERVICIILOR. INTERVENŢIA STATULUI ÎN ECONOMIE

 • Analiza social-economică comparată a regiunilor de dezvoltare din Romania.

 • Analiza stilului de management și a capacității de leadership a managerilor dintr-o instituție publică.

 • Analiza tentativei la infractiunile savarsite de functionarii publici

 • Analize comparative asupra organizării administrative din diferite state ale UE.

 • Angajararea răspunderii Guvernului în dreptul românesc și comparat

 • Apararea si securitatea nationala in vederea globalizarii

 • Apelul - cale de atac ordinară și comună procedurilor judiciare. Analiză comparativă

 • Aportul la capitalul social al unei Societati

 • Arhitectura institutionala a instrumentelor structurale. Studiu de caz Programul Operational Regional

 • Asigurarea satisfacției consumatorului de servicii.

 • Asigurarea unui trai decent - Ajutorul social

 • Asistenta sociala detinutilor politici si veteranilor de razboi

 • Aspecte actuale privind atacarea in justitie de catre institutia prefectului a actelor administrative nelegale

 • Aspecte actuale privind regimul juridic al functionarilor publici din Romania.

 • Aspecte de ordin procedural in contenciosul administrativ

 • Aspecte din jurisprudența Curții Constituționale a României privind protecția unor drepturi și libertăți fundamentale

 • Aspecte privind administratia si serviciile publice din Romania

 • Aspecte privind constituirea sistemului educativ si institutional a functionarului comunitar

 • Aspecte privind darile de seama si a valorificarii informatiilor din acestea

 • Aspecte privind formarea profesionala a specialistilor in administratia publica

 • Aspecte privind functia publica in administratia publica locala

 • Aspecte privind istoria administratie publice

 • Aspecte privind leadershipul comunitar in administratia publica locala

 • Aspecte privind modoficarea si incetarea raportului de serviciu

 • Aspecte privind puterea de integrare in Uniunea Europeana

 • Aspecte privind reforma administrativa in Romania

 • Aspecte privind relatiile Parlamentului European cu alte institutii comunitare

 • Aspecte privind rolul administratiei publice

 • Aspecte privind statutul social al functionarului public

 • Aspecte teoretice și practice cu privire la efectele patrimoniale ale căsătoriei

 • Aspecte teoretice și practice cu privire la regimul primar imperativ

 • Aspecte teoretice si practice privind functiile administratiei locale

 • Aspecte teoretice si practice privind functiile administratiei publice

 • Aspecte teoretice și practice privind organizarea și funcționarea administrației publice.

 • Atributiile Presedintelui Romaniei in raporturile cu Guvernul

 • Atribuțiile Președintelui României. Abordare comparativă cu alte state europene

 • Auditul climatului etic în organizaţia publică

 • Auditul economic al activităţii organelor publice locale.

 • Autoritatea părintească versus încredințarea minorului

 • Autoritatea Electorală Permanentă

 • Autoritățile administrative autonome centrale în România și în alte state europene

 • Autoritățile locale deliberative și autoritățile locale executive în România

 • Banca Europeană de Investiții – importanță și rol în contextul crizei actuale și al consecințelor sale economice

 • Birocraţia funcţională şi disfuncţională în administraţia publică

 • Bugete locale

 • Bugetul de stat - principalul plan financiar la nivel central

 • Bugetul de stat sursa principala de finantare a unitatilor administrativ teritoriale

 • Bugetul local

 • Bugetul local - instrument de reflectare a autonomiei unitatilor administrativ ? teritoriale

 • Bugetul local - instrument in managementul fondurilor financiare la nivel local.Studiu de caz - analiza bugetului Municipiului Ploiesti

 • Cadre socio-juridice care permit asigurarea transparenţei în Administraţia Publică

 • CADRUL CONCEPTUAL AL REUŞITEI ÎN COMUNICARE . STATEGIILE REUŞITEI ŞI MEDIUL AMBIENTAL AL REUŞITEI

 • Cadrul teoretic privind reforma administratiei publice

 • CĂI CONCRETE DE REALIZARE A MANAGEMENTULUI ECONOMIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

 • Calitatea serviciilor publice. Măsurarea satisfacţiei beneficiarilor

 • Calitatea subiectivă a vieţii. Tehnici şi instrumente de măsură

 • Calitatea vieţii legată de sănătate. Analiză calitativă

 • CARACTERISTICI, ELEMENTE COMPONENTE ŞI EVALUAREA PROCESULUI DE RELAŢII PUBLICE

 • Cariera militara ca functie publica

 • Casa de tip familial - forma de protectie paleativa pentru copilul cu dizabilitati aflata in dificultate

 • Cercetarea stiintifica a notiunii de administratie publica in dreptul comparat

 • Cheltuieli pentru actiuni social culturale si eficienta lor

 • Codificarea activității administrației publice - deziderat national

 • Codificarea normelor privind administrația publica

 • Comisia Uniunii Europene

 • Compararea sistemului administratiei publice din Franta cu sistemul administratiei publice din Germania

 • Compararea sistemului administratiei publice din Franta cu sistemul administratiei publice din Italia

 • Compararea sistemului administratiei publice din Franta cu sistemul administratiei publice din Spania

 • COMPORTAMENTUL OMULUI DE AFACERI , PRINCIPII ŞI REGULI COMPORTAMENTALE PENTRU REUŞITA ÎN AFACERI

 • COMUNICAREA ŞI SISTEMUL INFORMAŢIONAL ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

 • COMUNICAREA MANAGERIALĂ, FORMĂ SUPERIOARĂ DE COMUNICARE INTERUMANĂ, CERINŢĂ A MANAGEMENTULUI PERFORMANT

 • COMUNICAREA MANAGERIALĂ, FORMĂ SUPERIOARĂ DE COMUNICARE INTERUMANĂ, CERINŢĂ A MANAGEMENTULUI PERFORMANT

 • Comunicarea olfactiva rolul si locul de-a lungul istoriei. Parfumul ieri si azi

 • CONCEPTE, PRINCIPII ŞI FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE – STUDIU DE CAZ –

 • CONCEPTUL DE CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR PUBLICE. RELAŢII ÎNTRE COMPONENTELE SISITEMULUI ADMINISTRATIV

 • CONCEPTUL DE CULTURĂ ŞI CLIMAT ORGANIZATIONAL MODELUL SCHEIN DE SCHIMBARE A CULTURII ORGANIZAŢIONALE

 • Concesiunea ca modalitate de gestiune a patrimoniului public.

 • Condițiile cerute de lege pentru a moșteni

 • Conditiile de fond si forma ale cambiei si biletului la ordin

 • Confidenţialitate versus transparenţă în accesul la informaţia de interes public în administraţia publică locală

 • Conservatorismul românesc în actualitatea politică

 • Consiliul Local Gherla

 • Constituirea sistemului educativ si institutional a functionarului comunitar

 • Constituția-legea fundamentală a statului

 • CONSTITUŢIONALITATEA ŞI LEGALITATEA FUNCŢIEI PUBLICE. RECRUTAREA, SELECŢIA ŞI NUMIREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 • Constitutionalitatea si legalitatea functiei publice in Romania

 • Construcţia socială a funcţiei publice

 • Contabilitatea in administratia publica

 • contenciosului administrativ român

 • Continuarea raportului de muncă după împlinirea vârstei standard de pensionare

 • Contractele de împrumut

 • Contractul administrativ - specie a actului juridic administrativ.

 • Contractul de achizitii publice

 • Contractul de locațiune

 • Contractul de mandat

 • Contractul de parteneriat public -privat

 • Contribuţiile autorităţilor publice în dezvoltarea turismului rural din Romania.

 • Controlul administrativ

 • Controlul administrativ. Studiu de caz.

 • Controlul intern - modalitate de exercitare a controlului administrativ

 • Coordonate etice ale liberului acces la informatia de interes public

 • COORDONATELE DEZVOLTĂRII REGIONALE ÎN ROMÂNIA. COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ. PARTENERI INSTITUŢIONALI RESPONSABILI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ

 • Coruptia in administratia publica

 • Criterii de eficienta si eligibilitate in elaborarea proiectelor publice cu finantare externa. Studiu de caz:.....

 • Curtea Constituțională

 • Curtea Constitutionala a Romaniei, instanta de contencios electoral

 • Curtea Constitutionala ca instanta de contencios electoral

 • Darile de seama si a valorificarea informatiilor din acestea

 • De la normativitate etică la normativitatea juridică;

 • DECIZIA ADMINISTRATIVĂ ŞI FUNDAMENTAREA EI . METODE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL PUBLIC

 • Decizia administrativă, principala pârghie în mecanismul de funcționare a administrației publice.

 • Decizia în organizaţia publică

 • Delimitarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului fata de alte prerogative juridice

 • Democraţie şi stat de drept în România

 • Deontologia funcționarilor publici. Aspecte de drept comparat.

 • Descentralizarea-obiective si efecte

 • Despre reglementarea obligației legale de întreținere

 • DETERMINANŢII ŞI FUNCŢIILE CULTURII ORGANIZAŢIONALE

 • Dezvoltarea istorică a administraţiei publice din Romania

 • DEZVOLTAREA REGIONALĂ

 • Dezvoltarea resurselor umane în industria ospitalităţii. Perspectiva sociologică

 • Dezvoltarea urbana durabila; o noua orientare strategica pe plan european. Studiu de caz:.....

 • Dezvoltarea urbana integrata a municipiului.......Studiu de caz:....

 • Dezvoltarea zonala in judetul Arad

 • Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale a societatii Directia Apelor Sighet

 • Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale a societatii Directia Apelor Siret

 • Dialogul social in romania si rolul administratiei publice in realizarea pacii sociale

 • Digitalizarea administrației publice în România

 • Dinamica veniturilor bugetului local al Orasului Baile Olanesti in perioada 2005 - 2008

 • Discurs propagandistic în campania electorală

 • Documentatia privind atribuirea contractului de achizitie publica

 • Documentatiile de urbanism

 • Documentul de programare in domeniul competitivitatii ? Transilvania de Nord 2007-2013

 • Dreptate şi echitate în selecţia funcţionarilor publici. Perspectivă socio-juridică

 • Dreptul administrativ ca functie in cadrul statului

 • Dreptul de opțiune succesorală

 • Dreptul la un proces echitabil - principiu comun în procedurile judiciare. Note comune și diferențieri

 • Drepturile si obligatiile functionarilor publici

 • Efectele divortului asupra relatiilor personale dintre soti

 • Eficacitatea folosirii piesei de AG-9M in lupta de aparare impotriva blindatelor inamice

 • Eficiența administrativă și rolul sistemelor administrative ale statelor în procesul de guvernare.

 • Eficienta cheltuielilor pentru actiuni social - culturale.

 • Egalitatea de şanse din perspectiva accesului la serviciile publice

 • ELABORAREA PROGNOZELOR , TEHNICI DE PROGNOZĂ ŞI NECESITATEA PLANIFICĂRII ÎN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE

 • Elementele de istorie si contemporaneitate ale administratiei publice centrale de specialitate

 • Eroarea de fapt – cauza de neimputabilitate

 • ETAPE ÎN DIAGNOSTICAREA ACTIVITĂŢILOR DE SERVICII PUBLICE – STUDIU DE CAZ –

 • Etica drepturilor personale versus etica interesului general

 • ETICA, DEPRINDERILE, STRATEGIA ŞI CLIMATUL COMUNICĂRII ÎN AFACERI

 • Evaluarea eficienţei activităţii organelor publice locale.

 • Evaluarea performanțelor în administraţia publică

 • EVALUAREA PERFORMANŢELOR PREGĂTIREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI ORGANIZAŢIEI

 • Evaluarea performantelor profesionale in cadrul CONSILIULUI JUDETEAN NEAMT

 • Evaluarea politicilor publice din perspectiva calităţii vieţii beneficiarilor

 • Evaluarea sistemelor administrative din diferite state folosind Teoria Administrativă Bazată pe Obiective și Rezultate - A.

 • Evaluarea sistemului de administraţie publică locală în Romania.

 • Evoluția sistemului electoral românesc

 • Excepția de nelegalitate în contenciosul administrativ român

 • Executarea silita fiscala a bunurilor mobile

 • Executarea silita in vederea recuperarii arieratelor bugetare la notarul public

 • Executia bugetara prin intermediul trezoreriei la nivelul unui consiliu judetean

 • Executia bugetara. Bugetele locale.Studiu de caz executia bugetara a anului 2008 ? Primaria Tandarei

 • Exercitarea functiei de control parlamentar asupra Presedintelui Romaniei

 • Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Studiu de caz

 • Fenomenul de evaziune fiscala la nivelul Judetului Bistrita-Nasaud

 • Fenomenul non-calitate în servicii, cauze și prevenirea acestuia

 • Finantarea unitatilor administrativ teritoriale cu ajutorul impozitelor si taxelor locale

 • Finanţele publice locale - fundamentul dezvoltării locale în Romania.

 • Fondurile Europene in perioada 2007-2013.Extinderea si Modernizarea Structurii Turistice DORNA din localitatea Vatra Dornei

 • Fondurile structurale - instrumente ale dezvoltarii regionale in politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene

 • Formarea Guvernelor în sistemul constituțional românesc după 1991

 • Formarea profesionala a specialistilor in administratia publica

 • FORME DE ORGANIZARE A RELAŢIILOR PUBLICE, PARTE COMPONENTĂ A STRATEGIEI ORGANIZAŢIEI

 • Formele controlului parlamentar

 • Functia de prefect ca autoritate de tutela administrativa

 • Funcția juridică a administrației publice. Studiu de caz

 • Funcția publică – element fundamental al administrației publuice

 • Functia publica in administratia publica locala

 • Functia publică: evolutie sau involuție juridico-administrativă

 • Functia si functionarul public

 • FUNCŢIILE CULTURII MANAGERIALĂ ŞI PERFORMANŢA ORGANIZAŢIONALĂ. CONCEPTUL DIVIZIUNE MANAGERIALĂ

 • Funcțiile și finalitățile dreptului

 • Funcţionarea şi organizarea Guvernului României

 • Funcționarii publici – condiții privind înscrierea la concurs și organizarea acestuia.

 • Funcționarul public – resursa umană fundamentală în administrația publică

 • Funcționarul public european.

 • Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor la o institutie publica - MITROPOLIA OLTENIEI

 • Fundamentele etice ale teoriei drepturilor omului;

 • FUNDAMENTELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE CERCETARII CULTURII ORGANIZATIONALE

 • FURNIZAREA VALORII ŞI ASIGURAREA SATISFACŢIEI CONSUMATORULUI PRIN SERVICII DE CALITATE ŞI VALOARE PENTRU PĂSTRAREA CLIENTELEI

 • Gestionarea resursei umane din administrația publică. Studiu de caz

 • Gestiunea carierei resurselor umane din instituțiile publice.

 • Grupurile de presiune și administrația publică. Studiu de caz

 • Guvernul

 • Guvernul ca organ al administratiei publice

 • Hârțuirea la locul de muncă

 • Identificarea și analiza avantajelor comparative din cel puțin două sisteme administrative din state UE.

 • Identificarea și analiza avantajelor competitive din cel puțin două state UE.

 • Identificarea și analiza particularităților de organizare și funcționare a autorității legislative din cel puțin două state și modalități de transfer de know-how în România.

 • ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI ECONOMIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A UNUI MUNICIPIU

 • Impactul europenizării asupra organizării și funcționării sistemelor administrative din diferite state.

 • Impactul politicilor de mediu asupra dezvoltarii urbane. Studiu de caz:....

 • Implementarea acquis - ului comunitar in domeniul concurentei si ajutorului de stat

 • implementarea parteneriatului public ? privat

 • Implicatii etice ale incompatibilitatilor functiilor publice

 • IMPORTANŢA CERCETĂRII IN RELATIILE PUBLICE. RESPONSABILITĂŢI SOCIALE ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR PUBLICE – STUDII DE CAZ –

 • Importanţa implicării comunităţii în procesul decizional la nivel local.

 • Importanţa parteneriatelor comunitare pentru administraţia publică locală.

 • IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ. PLANIFICAREA , RECRUTAREA ŞI SELECŢIA

 • Impozite si taxe locale (pe exemplul Primariei Radauti)

 • Impozite si taxe locale componente ale bugetului public

 • Impozite si taxe locale. Studiu de caz primaria orasului Baile Olanesti

 • Impozitele si taxele locale la Primaria Municipiului Rm. Valcea

 • Încadrarea în grad de handicap

 • Incompatibilitatile si interdictiile functionarilor publici

 • Încrederea în relaţia client-ofertant de servicii. Analiză calitativă

 • Influenţa mediului extern asupra performanţei organizaţiei publice

 • Informatizarea administrației. Studiu de caz

 • Infracțini internaționale

 • Instituția cetățeniei

 • Institutii comunitare. Parlamentul European (1952-2005)

 • Institutiile comunitatilor europene si finantarea Uniunii Europene

 • INSTITUŢIILE PUBLICE ÎN CONTEXTUL NOULUI MANAGEMENT PUBLIC

 • Institutiile si politicile de ocupare a fortei de munca

 • Internshipul

 • ÎNTREPRINDERILE PUBLICE. MODALITĂŢI DE GESTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE

 • ÎNTREPRINDERILE PUBLICE. MODALITĂŢI DE GESTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE

 • Investitii in proiecte ale administratiei publice

 • Iresponsabilitatea – cauza de neimputabilitate

 • Istoria administratie publice

 • Istoria și evoluția Partidului Național Liberal în România după 1989

 • Jurisdictia penala internationala si evolutia ei

 • Justiţia restitutivă versus justiţie retributivă. Funcţionarea serviciilor de probaţiune de pe lângă instanţe

 • Justiția și puterea judecătorească

 • Leadershipul comunitar in administratia publica locala

 • Leadershipul în organizaţia publică.

 • Legalitatea funcției publice

 • Legea ca izvor de drept. Studiu de caz

 • Legea ca izvor de drept. Studiu de caz

 • Legislatia europeana si aplicarea ei

 • Legiunea V Macedonica si teritoriul militar al acesteia

 • Libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană (la alegere, o cauză)

 • Liberalismul românesc în actualitatea politică

 • Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania

 • Locul si rolul prefectului in administratia pblica locala

 • Locul şi rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială a României

 • Management strategic in administratia publica

 • MANAGEMENTUL PUBLIC ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE. ORIENTĂRI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE ÎN CONTEXTUL NOULUI MANAGEMENT PUBLIC

 • MANAGEMENTUL TERITORIAL MODALITATI DE ACŢIUNE ALE MANAGEMENTULUI TERITORIAL ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

 • MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LA NIVEL NAŢIONAL ŞI LOCAL

 • Managementul Carierei resurselor umane in cadrul Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor din Calarasi

 • Managementul comparat al sistemelor contemporane de administrare publică.

 • Managementul eticii în funcţia publică

 • Managementul functiei publice si a functionarului public

 • Managementul gospodăriei municipale: probleme de finanţare.

 • MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 • Managementul public bazat pe obiective și bugete într-o instituție publică.

 • MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

 • Managementul resurselor umane în administraţia publică.

 • Managementul serviciilor publice

 • Managementul serviciilor publice in cadrul Primariei Municipiului SLATINA

 • Managementul serviciilor publice prestate de către autorităţile publice locale.

 • Managementul strategic al colectivităţilor locale.

 • Managementului calităţii totale în instituţiile publice din Romania.

 • Marketing in administratia publica

 • Marketingul în Administraţia publică locală.

 • Marketingul serviciilor publice - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare

 • Marketingul unui centru comercial

 • Masuri de imbunatatirie a activitatii de la Centrul Regional de Formare Profesionala al Adultilor Brasov

 • Medierea - un pas inainte pentru Romania

 • Medierea un pas inainte pentru Romania

 • Metode alternative de prestare a serviciilor publice în Romania.

 • Metode contemporane de organizare a procesului de administrare.

 • Metode de stimulare a funcţionarilor publici.

 • METODE SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE, DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ ŞI RESPONSABILITĂŢI

 • Metode utilizate în politicile publice pentru identificarea soluției optime.

 • METODOLOGIA GESTIUNII PREVIZIONALE A PERSONALULUI – ANGAJAREA PERSONALULUI –

 • Mijloacele pașnice de soluționare a diferendelor dintre state

 • Miturile si mitologiile politice

 • Modalitatea de implementare a parteneriatului public -privat

 • Modalități de analiză și îmbunătățire a serviciilor publice.

 • Modalitati de control a activitatii administratiei publice

 • Modalităţi de eficientizare a serviciului public….(se va particulariza pentru oricare din tipurile de servicii cunoscute

 • Modalitati de executare silita in vederea recuperarii arieratelor bugetare la notarul public

 • Modalităţi de finanţare a infrastructurii municipale prin atragerea investiţiilor private.

 • Modalități de îmbunătățire a calității deciziilor într-o instituție publică.

 • Modalități de îmbunătățire a comunicării și creștere a transparenței în procesul decizional din instituțiile publice.

 • Modalități de îmbunătățire a evaluării resurselor umane din instituțiile publice.

 • Modalități de îmbunătățire a exercitării funcțiilor managementului public într-o instituției publică.

 • Modalități de îmbunătățire a mecanismelor administrative din diferite state pe baza Teoriei Administrative Bazate pe Obiective și Rezultate - A.

 • Modalitati de îmbunătățire a performanțelor managerilor publici.

 • Modalitati de imbunatatire a pregatirii si Perfectionarii profesionala in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor

 • Modalități de îmbunătățirea a imaginii unei instituții publice.

 • Modalități de îmbunătățirea a procesului decizional strategic într-o instituție publică.

 • Modalităţi de perfecţionare a activităţii de evaluare a funcţionarilor publici.

 • Modalităţi de perfecţionare a resurselor umane în administrația publică

 • Modalităţi de perfecţionare ale sistemului informaţional în instituţiile publice din Romania.

 • Modalități de transfer de know-how din sistemele administrative ale unor state europene în cel din România.

 • Modalităţi generale de constituire a dreptului de proprietate publică

 • Modalitatile si a procedura de stingere a creantelor fiscale

 • Modaltăți de îmbunătățire a eficienței și eficiacității într-o instituție publică.

 • Modernizarea sistemelor administrative europene

 • Modificarea si incetarea raportului de serviciu

 • Modificarea si incetarea raportului juridic de functie publica

 • Monitorizarea și evaluarea politicilor publice.

 • Monografia instituţională a unei organizaţii publice

 • Motivarea funcţionarilor publici

 • Motivaţia funcționarului public

 • Munca nedeclarată

 • Munca nedeclarată

 • Notiuni generale privind Administratia Publica in Romania

 • Nulitatea si revocarea actelor juridice administrative

 • OBIECTIVE, MĂSURI STRATEGICE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢA ALE REFORMEI UNITĂŢILOR SANITARE. FINANŢAREA ÎNGRIJIRILOR DE SĂNĂTATE – ASPECTE CONCEPTUALE –

 • OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE , FACTORII DEZVOLTĂRII , EVENIMENTE ŞI PROGRAME SPECIFICE

 • Obiectul acțiunii judiciare în contenciosul administrativ român

 • Organizarea activitatii postale in localitatile rurale

 • Organizarea administrativ operativa a circulatiei in orase

 • Organizarea functiei publice in sistemul administratiei publice locale autonome - Cariera in functia publica in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti

 • Organizarea functiei publice in sistemul administratiei publice locale autonome

 • Organizarea și desfășurarea alegerilor locale

 • Organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare în România

 • Organizarea si functionarea administratiei publice din Romania

 • Organizarea și funcționarea parlamentelor în statele baltice

 • Organizarea sistemului administratiei publice. Comparatie Franta - Romania

 • Organizarea urbanistică a localităţii… în contextul dezvoltării durabile

 • Organizarea, amenajarea si dezvoltarea durabila a spatiului geografic din Bucuresti

 • Organizarea, amenajarea si dezvoltarea durabila a spatiului in municipiul.....Studiu de caz:.....

 • Organizarea, amenajarea si dezvoltarea spatiului turistic al sectorului montan Bucegi - Piatra Craiului

 • Organizaţia publică în context european.

 • Orientari moderne ale managementului calitatii in administratia publica

 • Parlamentul

 • Participarea cetăţenilor la elaborarea şi implementarea politicii publice de dezvoltare comunitară.

 • Particularități ale acțiunii în anularea actelor administrativ-fiscale

 • Particularităţi ale culturii organizaţionale în sectorul public din Romania.

 • Particularitatile sistemelor informationale in administratia publica locala

 • Pensia ca drept de asigurare sociala

 • PERFECŢIONAREA PREGĂTIRII FUNCŢIONARILOR PUBLICI , CONDIŢIE NECESARĂ INTEGRĂRII EUROPENE

 • Perfectionarea procesului bugetar la nivelul unitatilor administrativ -teritoriale pe exemplul bugetului local al comunei MAHMUDIA

 • Perfectionarea sistemului motivational la nivelul consiliilor judetene

 • PERFORMANŢA PUBLICĂ , MODALITĂŢI DE CREŞTERE A CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL UNUI MUNICIPIU

 • Personalitatea fuctionarului public

 • Perspectiva lui Jürgen Habermas asupra constituirii sferei publice

 • PIAŢA MUNCII ÎN ECONOMIACONCURENTIALA A ROMANIEI. EXPERIENTE MONDIALE IN GESTIONAREA RESURSELOR UMANE IN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

 • Piața relevanta concurențială.

 • Planificarea dezvoltării transportului urban şi a infrastructurii lui.

 • Politica de clementă în domeniul concurentei.

 • Politica de dezvoltare regionala si rolul deosebit de important al administratiei publice locale - Consiliul Judetean Olt

 • Politica de locuire in municipiul..... Studiu de caz:....

 • Politica de transport in diferite state UE. Studiu de caz: transportul de suprafata

 • Politica de transport in diferite state UE. Studiu de caz: transportul subteran

 • Politica de transport public in Romania. Analiza comparativa la nivelul a trei orase din Romania

 • Politica de transport public in Romania. Analiza transportului subteran din Bucuresti comparativ cu alte capitale europene:.....

 • Politica Europeana pentru transporturi durabile. Studiu de caz: transportul durabil in Municipiul Bucuresti

 • Politica privind protectia mediului inconjurator. Studiu de caz: imbunatatirea calitatii factorilor de mediu in municipiul…..

 • Politica transporturilor aeriene in Uniunea Europeana

 • POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALĂ. AGENŢII DEZVOLTĂRII ECONOMICE LOCALE ŞI RELAŢIILE DINTRE EI

 • Politici publice in domeniul sanatatii. Asigurarile sociale de sanatate in Romania

 • Posibilităţi de implementare a unor modele contemporane noi, avansate de administrare publică locală în Romania.

 • Practica de specialitate in administratia publica. PRIMARIA SECTORULUI 2

 • Practica motivarii personalului fiscal din cadrul directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Buzau

 • PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI, CONDIŢIE NECESARĂ ÎMBUNĂTĂŢIRII PERFORMANŢELOR PROFESIONALE

 • Prescripția dreptului la acțiune în materia

 • Presedintele Romaniei

 • Prevederile deontologice cuprinse in Statut si Codul de Conduita al functionarului public

 • PRIMARIA UNUI MUNICIPIU. ORGANIZAREA VIS-A-VIS DE SITEMELE DE OBIECTIVE PROPUSE

 • Principalele categorii de pensii

 • Principii contemporane de organizare a administrație publice locale

 • Principii de etică profesională a magistratului;

 • Principii etice ale profesiunii de avocat;

 • Principii şi norme în sfera asigurării Eticii şi integrităţii în administraţia Publică;

 • Principiile fundamentale ale dreptului internațional public

 • Principiile generale aplicabile administraţiei publice

 • Principiile managementului public

 • Principiile, normele si structura administratiei publice locale

 • Principiul aflarii adevarului si jurisdictia curtii de conturi

 • Principiul colaborării loiale în jurisprudența CJUE. Privire specială asupra cauzei C-355/19

 • Principiul consensualismului în dreptul muncii

 • Principiul consensualismului în dreptul muncii

 • Principiul nediscriminării în jurisprudența CJUE

 • PROCESUL DECIZIONAL ÎN CADRUL PRIMĂRIEI UNUI MUNICIPIU – STUDIU DE CAZ –

 • Procesul decizional al autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale in domeniul devoltarii urbane

 • Procesul decizional in administratia publica

 • Profesionalizarea managementului în instituții publice.

 • Profesionalizarea relatiilor publice

 • Profesionistul si profesionistul comerciant in acceptiunea actualului Cod civil

 • Profil psihologic al functionarilor publici din departamentul relatii cu publicul

 • Profit si dividente. Acceptiuni doctrinare

 • PROGRAMELE DE RELAŢII PUBLICE , VIITORUL ÎN ACTIVITATEA DE RELAŢII PUBLICE

 • Programul anual al achizitiilor publice

 • Proiectarea managementului prin obiective într-o instituție publică.

 • Proiectarea strategiei globale sau a strategiilor sectoriale pentru organizații din sectorul public.

 • Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță pentru o instituție publică.

 • Proiectarea unui sistem de management public bazat pe performanță într-o instituție publică sau autoritate administrativă.

 • Proprietatea comună

 • Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ si institutional pentru pregatirea functionarului comunitar roman

 • Propuneri privind conceperea sistemului institutional pentru pregatirea functionarului comunitar roman

 • Protectia sociala a veteranilor, invalizilor, orfanilor si vaduvelor de razboi si a fostilor detinuti politici

 • Protectia tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului - Centrul de Plasament nr. 2 Oradea

 • Protocol si ceremonial diplomatic

 • Puterea de integrare in Uniunea Europeana

 • Raportul dintre drept și morală

 • Raspundearea penala a functionarilor publici

 • Răspunderea administrativ-patrimonială

 • Raspunderea functionarilor

 • Raspunderea functionarilor din administratie publica

 • Raspunderea juridica a functionarilor organelor administratiei publice

 • Răspunderea Parlamentului în dreptul constituțional

 • Răspunderea și responsabilitatea funcționarilor publici. Forme de răspundere.

 • RECOMANDĂRI REFERITOARE LA REMODELAREA CULTURII ORGANIZAŢIONALE. PARAMETRII CULTURII ORGANIZAŢIONALE – STUDIU DE CAZ –

 • Recrutarea si selectia funcţionarilor publici

 • Recrutarea, selectarea si integrarea factorului uman in vederea obtinerii de performante organizationale

 • Reforma Abordari economice si probleme ecologice asupra spatiului forestier. Studiu de caz padurile din jurul Bucurestiului

 • Reforma administratiei publice in vederea integrarii europene

 • Reforma administrativa in Romania

 • Reforma institutionala in administratia publica locala din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana

 • Regenerare urbana durabila - solutie de valorificare a spatiului urban degradat

 • Regimul incompatibilităților și conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice. Studiu de caz

 • Reglementarea juridica a transparentei in actul decizional administrativ

 • REGLEMENTĂRI PRIVIND POLITICA ANGAJĂRII ÎN ROMÂNIA. GESTIONAREA RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN ŢĂRI ALE UNIUNII EUROPENE

 • Relatia dintre decizia politica si decizia administrativa

 • Relatia dintre normele juridice si normele de convietuire

 • Relatiile Parlamentului European cu alte institutii comunitare

 • RELAŢIILE PUBLICE ŞI IMAGINEA

 • RELAŢIILE PUBLICE ŞI IMAGINEA. EVALUAREA PROCESULUI DE RELATII PUBLICE

 • Relatiile Romaniei cu institutiile financiare internationale in vederea gestionarii datoriei publice

 • Reproducerea neautorizata a programelor de calculator

 • Reproducerea umană asistată medical cu terț donator

 • Reproducerea umană asistată. Dileme etice şi reglementări juridice;

 • Responsabilitatea socială a corporaţiei faţă de mediul înconjurător

 • Responsabilitatile administratiei publice locale in protectia mediului

 • Revocarea si a efectelor revocarii actelor administrative

 • Rolul administratiei publice

 • Rolul administratiei publice in procesul de europenizare

 • Rolul administrației publice în procesul de integrare europeană

 • Rolul administrației publice în statul de drept.

 • Rolul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în managementul resurselor umane din administrația publică.

 • Rolul angajaților - garanția peroformanței în domeniul serviciilor

 • Rolul comunicării în administraţia publică.

 • Rolul consilierului de etică în Administraţia Publică

 • Rolul institutiilor si organismelor europene in protectia drepturilor omului

 • Rolul mass-media în campania electorală a unui candidat la alegerile prezidenţiale

 • Rolul ONG în prestarea serviciilor publice.

 • Rolul Parlamentelor naționale în Uniunea Europeană (studiu de caz: la alegere, un stat membru al Uniunii)

 • Rolul parteneriatului public privat – nonprofit în prestarea serviciilor publice.

 • Rolul Postei romane in promovarea activitatilor de relatii publice

 • ROLUL SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ÎN CONDUCEREA ŞI AMELIORAREA PERFORMANŢEI ORGANIZAŢIILOR PUBLICE

 • ROMÂNIA – EXIGENŢELE INTEGRĂRII EUROPENE ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE

 • Romania dupa 1989 - regimul democratic

 • Săptămâna de lucru redusă în Romania

 • SATISFACŢIA MUNCII. SISTEMUL SOCIAL AL UNEI ORGANIZAŢII, DIAGRAMA STĂRII SISTEMULUI SOCIAL, OBIECTIVE ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI

 • schimbarile sociale la nivelul organizatiei ce asigura servicii publice

 • Scopul social și activitatea guvernului. Studiu de caz

 • Serviciile comunitare de utilități publice. Studiu de caz

 • SERVICIILE DE SĂNĂTATE, CONŢINUTUL STRATEGIILOR ŞI REFORMA SISTEMULUI SANITAR DIN ROMÂNIA

 • SERVICIILE DE SĂNĂTATE. CONŢINUTUL SERVICIILOR ŞI REFORMA SISTEMULUI SANITAR DIN ROMÂNIA

 • SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ DIN PERSPECTIVA EUROPEANĂ. SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

 • Serviciile publice în reglementarea Codului administrativ

 • Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor

 • Serviciul Public Finante Publice Locale Ploiesti

 • Serviciul public și rolul acestuia în cadrul administrației publice românești.

 • Serviciul român de informații și statul de drept

 • Sistematizarea spatiului urban al Municipiului…….Studiu de caz:.....

 • Sisteme electorale și alegeri în statele nordice

 • Sistemul administratiei publice

 • SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR PUBLICE

 • Sistemul de management de mediu in Romania de azi

 • Sistemul de sanatate romanesc in fata provocarilor Uniunii Europene - o analiza comparativa internationala. Criteriul etnic si accesul la serviciile sociale - studiu de caz in Dobrogea

 • Sistemul de schimburi interactive dintre registrul de proprietate si autoritatile locale

 • Sistemul decizional în cadrul municipiului Chişinău.

 • Sistemul electoral

 • SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE DIN ADMINISTRAŢIA LOCALĂ

 • Social-democraţia românească în actualitatea politică

 • Societatea civilă și activitatea consiliilor locale. Studiu de caz

 • Societatea civilă și activitatea primarilor. Studiu de caz

 • Societatea civilă și decizia administrativă. Studiu de caz

 • Societatea civilă și scopul social. Studiu de caz.

 • Specificul managementului municipal în Romania.

 • Statele-principalele subiecte ale raporturilor de drept internațional public

 • Statutul Deontologic al Functionarului vamal

 • Statutul juridic al functionarului public

 • Statutul social al functionarului public

 • Strategia de dezvoltare a Orasului Alesd, Judetul Bihor

 • Strategia de dezvoltare regională în Romania.

 • Strategia reformei in motivarea si definirea posturilor in institutia publica.

 • Strategia reformei in motivarea si definirea posturilor in institutia publica

 • Strategii de atac in materia contenciosului administrativ

 • STRATEGII DE DEZVOLTARE LA NIVELUL COLECTIVITĂŢILOR TERITORIALE. PRINCIPII DE REPARTIŢIE A COMPETENŢELOR

 • Strategii de dezvoltare socio-economică locală.

 • Strategii de fundamentare si finantare a cheltuielilor la o institutie din administratia publica locala

 • Strategii de implementare a acquis - ului comunitar in domeniul concurentei si ajutorului de stat

 • Strategii de protectia mediului la nivelul unei comunitati locale

 • Strategii de reforma asupra personalului din administratia publica

 • Strategii de rezolvare a problemelor prin relatii publice

 • Strategii şi politici de dezvoltare regională (în baza unei regiuni de dezvoltare a Romania).

 • Strategii si politici de resurse umane

 • strategiile de gestionare a imaginii oricarei organizatii

 • Structuri administrative locale dupa anul 1968 in judetul Prahova

 • Studiu asupra europenizării și impactului acestui proces asupra sistemelor administrative din statele membre UE (la alegere).

 • Studiu asupra sistemului de protectie sociala in Romania

 • Studiu comparativ al reglementarilor in vigoare, privind regimul deontologic al diferitelor functii publice

 • Studiu comparativ asupra misiunii, scopului și obiectivelor sistemlor administrative din state UE (la alegere).

 • Studiu comparativ asupra organizării și funcționării autorității judecătorești din state UE (la alegere).

 • Studiu comparativ asupra sistemelor administrative din cel puțin două state ale Uniunii Europene.

 • Studiu comparativ privind impactul serviciilor sociale asupra vietii psiho -sociale a persoanelor de varsta a treia

 • Studiu critic al legislatiei sistemului administratiei publice locale

 • Studiu de caz privind activitatea administratiei publice in vederea recalcularii dreptului la pensiei

 • Studiu de caz privind administratia publica locala in cadrul teoriilor organizationale

 • Studiu de caz privind contenciosul administrativ

 • Studiu de caz privind efectele divortului asupra relatiilor personale dintre soti

 • Studiu de caz privind impozitele si taxele locale la PRIMARIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

 • Studiu de caz privind institutiile si politicile de ocupare a fortei de munca

 • Studiu de caz privind pensia ca drept de asigurare sociala

 • Studiu de caz privind personalitatea fuctionarului public

 • Studiu privind administratorii societatilor comerciale si raspunderea acestora

 • Studiu privind analiza diagnostic la directia de munca si solidaritate sociala

 • Studiu privind apararea si securitatea nationala in vederea globalizarii

 • Studiu privind conditiile de fond si forma ale cambiei si biletului la ordin

 • Studiu privind contabilitatea in administratia publica

 • Studiu privind Curtea Constitutionala ca instanta de contencios electoral

 • Studiu privind dreptul administrativ ca functie in cadrul statului

 • Studiu privind elementele de istorie si contemporaneitate ale administratiei publice centrale de specialitate

 • Studiu privind evolutia veniturilor cheltuielilor si echilibrul bugetar. Exemplificari la nivelul Comunei Vetis

 • Studiu privind implementarea parteneriatului public - privat

 • Studiu privind legislatia europeana si aplicararea ei

 • Studiu privind miturile si mitologiile politice

 • Studiu privind modernizarea sistemelor administrative europene

 • Studiu privind modificarea si incetarea raportului juridic de functie publica

 • Studiu privind nulitatea si revocarea actelor juridice administrative

 • Studiu privind organizarea activitatii postale in localitatile rurale

 • Studiu privind particularitatile sistemelor informationale in administratia publica locala

 • Studiu privind perfectionarea sistemului motivational la nivelul consiliilor judetene

 • Studiu privind principiile, normele si structura administratiei publice locale

 • Studiu privind reforma administratiei publice in vederea integrarii europene

 • Studiu privind reproducerea neautorizata a programelor de calculator

 • Studiu privind responsabilitatile administratiei publice locale in protectia mediului

 • Studiu privind revocarea si a efectelor revocarii actelor administrative

 • Studiu privind satisfactiile cetatenilor unui oras fata de serviciile administratiei publice

 • Studiu privind schimbarile sociale la nivelul organizatiei ce asigura servicii publice

 • Studiu privind sistemul de schimburi interactive dintre registrul de proprietate si autoritatile locale

 • Studiu privind strategiile de gestionare a imaginii oricarei organizatii

 • Studiu privind taxele si impozitele datorate statului

 • Studiu privind viitorul arhitecturii institutionale in cadrul Uniunii Europene

 • Studiul organizarii si functionarii sistemelor administrative

 • Studiul privind structura si evolutia cheltuielilor publice locale in perioada 2007-2009 pe exemplul orasului Darmanesti

 • Studiul procesului bugetar al unitatilor administrativ teritoriale

 • Subiectele dreptului civil. Persoana fizică

 • Subiectele dreptului civil. Persoana juridică

 • Subiectele raportului juridic

 • Subiectele raportului juridic de concurență.

 • Supervizarea serviciilor sociale. Analiză calitativă

 • Suspendarea raportului de serviciu. Studiu de caz.

 • Taxe si impozite locale la Primaria Bistrita

 • Taxele si impozitele datorate statului

 • Taxele vamale in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana.

 • Tehnici de evaluare si instruire a personalului din administratia publica locala

 • Tehnici manageriale privind resursele umane in administratia publica

 • Tehnici si metode de management utilizate in administratia publica locala. Activitatea Consiliului Local

 • Tehnicile de comunicare cu presa ca factori importanti in relatiile publice

 • Tema propusă de student

 • Tema propusă de student

 • TENDINŢE ACTUALE ÎN MANAGEMENTUL BIBLIOTECILOR ŞI CENTRELOR DE INFORMARE

 • TENDINŢE ACTUALE ÎN MANAGEMENTUL BIBLIOTECILOR ŞI CENTRELOR DE INFORMARE

 • Teoria acţiunii comunicative şi discursul public consensualist

 • Teoria dreptăţii în opera lui John Rowls;

 • Teoriile Contractului Social ca fundamente filosofice ale Dreptului;

 • Transformări ale teoriei separației puterilor

 • Transparenţa decizională în activitatea administraţiei publice.

 • Trasaturile si elementele contraventiei

 • Tratatul internațional

 • Urbanism. Reguli privind moduri de ocupare a terenurilor si conditii de amplasare a constructiilor

 • Utilitarismul ca model de etică aplicată. Filosofii juridice utilitariste;

 • Utilitatea modelului european al administraţiei publice locale pentru Romania.

 • Utilizarea chestionarului in elaborarea strategiei muzeului JUDETEAN BUZAU

 • Valori etice constitutive ale funcţiei publice

 • Varietățile contractului de vânzare

 • Viitorul arhitecturii institutionale in cadrul Uniunii Europeneadministrației publice locale în vederea integrării europene


Comentários


bottom of page