top of page
lucrare de licenta - lucrari de licenta - lucrari expert

Consultanta lucrare de licenta

Ca orice entitate economica a carei activitate depinde de recomandarile clientilor 100% multumiti, ne dorim ca toti utilizatorii/clienti nostri sa fie pe deplin multumiti de colaborarea cu noi. Venim in intampinarea dvs cu servicii si beneficii special orientate catre satisfactia si siguranta dvs. Pentru a fi siguri ca intelegeti natura serviciilor noastre si ca veti avea cea mai buna experienta de colaborare, va rugam cititi cu atentie termenii si condiitle de pe aceasta pagina si sa va familiarizati cu actuala lege a educatiei din Romania. 

Va rugam sa plasati o comanda doar dupa ce ati citit conventia privind termenii si conditiile site-ului in integralitatea lor si sunteti la curent cu actuala lege a educatiei.

Va multumim!

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

 

 

I. PREAMBUL

1.1. Termenii si conditiile site-ului definiti de prezenta conventie au rolul de a guverna buna relatie dintre prestator si utilizator si de a oferii o imagine clara asupra colaborarii ce are loc ca urmare a aceptarii acestora. Colaborarea va incepe doar dupa ce utilizatorul este de acord cu prezenta conventie, denumita si contract. Utilizatorii care nu sunt de acord cu termenii siconditiile site-ul enuntati mai jos sunt rugati sa paraseasca de indata site-ul si sa se abtina de la plasarea unei comenzi, interactionarea cu personalul sau folosirea in vreun fel a informatiilor, materielelor si utilitatilor oferite de site sau puse la dispozitie prin intermediul acestuia.

1.2 Toti utilizatorii care folosesc pagina de internet www.lucrariexpert.com si eventualele subpagini ale acesteia declara ca sunt majori si au implinit legal varsta de 18 ani. In caz contrar sunt rugati sa paraseasca site-ul si sa se abtina de la orice comanda sau interactiune cu personalul site-ului.

 

II. DEFINIȚII ȘI TERMENI

2.1.PRESTATOR - Prestatorul serviciilor contractate prin intermediul site-ului web.

2.2. UTILIZATOR – Orice persoană fizică care accesează și/sau utilizează site-ul web sau contractează serviciile Prestatorului.

2.3. ADMINISTRATOR - Persoana care supraveghează funcţionarea în bune condiții a site-ului web şi gestionează raporturile cu Utilizatorii.

2.4. SITE-UL WEB – Platforma https://www.lucrariexpert.com, prin intermediul căreia Prestatorul informează și prestează servicii Utilizatorului

2.5. SERVICII DE CONSULTANȚĂ – Orice fel de servicii de consultanță  solicitate de Utilizator cu privire la subiecte, teorii, analize academice și/sau științifice. Oricare dintre termenii folosiți pentru a desemna serviciile realizate de Prestator sunt utilizați în raporturile cu Utilizatorul în scop exclusiv informal și nu trebuie interpretați în sensul specific, juridic, al acestor termen.

2.6. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – Acordul de voință încheiat între Prestator și Utilizator, care prin accesarea și utilizarea site-ului https://www.lucrariexpert.com, respectiv prin contractarea serviciilor puse la dispoziție, își exprimă neechivoc și integral consimțământul privind Termenii și Condițiile de utilizare. Prevederile contractuale sunt redate integral și exclusiv în Termenii și Condițiile de utilizare și orice convenție anterioară sau ulterioară a părților, dincolo de acești termeni, este lipsită de efecte.

2.7. CLIENT – Orice Utilizator care solicită prestarea de servicii de consultanță, prin intermediul site-ului web https://www.lucrariexpert.com.

 

III. SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ ȘI REDACTARE

3.1. https://www.lucrariexpert.com este o platformă online prin care Prestatorul furnizează Utilizatorilor servicii de consultanță, în sensul prevăzut în secțiunea Definiții și termeni, pe baza unei solicitări exprese și detaliate din partea acestora.

 

3.2. Utilizatorii cunosc și acceptă faptul că serviciile de consultață nu îmbracă forma unor lucrări cu caracter științific, destinate prezentării către terțe persoane, către public sau publicării. Indiferent de forma în care este prestat serviciul de consultanță, orice concluzii prezentate în scris sau oral au caracter pur orientativ,  reprezintând o sinteză informativă și bibliografică de îndrumare, auxiliară în redactarea lucrărilor științifice sau academice necesare Utilizatorilor și nu pot fi folosite niciodată în scopul însușirii fără drept a calității de autor de către Utilizator.

 

3.3. Prestatorul nu este răspunzător de acuratețea conținutului sau surselor utilizate pentru prestarea serviciilor comandate și nici pentru modul de folosire  a acestor servicii de către Utilizator, în alte scopuri decât cele expres indicate de Termenii și Condițiile de utilizare.

 

 

IV. COMANDA ȘI EXECUTAREA COMENZII

4.1. Contractarea serviciilor de consultanță și de prestare a serviciilor de consultanță se face îndeplinind următorii pași:

-Utilizatorul accesează platforma https://www.lucrariexpert.com, informându-se asupra specificului serviciilor și pașilor de urmat și asupra Termenilor și condițiilor;

- Pentru detalii suplimentare, Utilizatorul contactează Prestatorul prin intermediul formularului de comandă, pus la dispoziție pe platformă, prin e-mail, la adresa lucrariexpert@gmail.com, sau la numărul de telefon 0755.329.193;

- Ca urmare a procedurii anterioare, Utilizatorul îi va comunica în detaliu unui reprezentant al Prestatorului serviiciile solicitate  și se vor stabili de comun acord detaliile de plată, timpul de execuție, prețul de execuție și termenul pentru efectuarea eventualelor completări dacă se vor impune;

- Utilizatorul își exprimă acordul privind colaborarea, devenind Client al Prestatorului; ca urmare a solicitării de servicii, Clientul va primi un e-mail de confirmare, cu toate detaliile stabilite privitoare la colaborare;

- La finalul termenului de execuție, Clientului i se va furniza un preview al serviciilor prestate în forma solicitată de Client și i se va comunica modul de plată;

- După ce Prestatorul primește confirmarea plății, i se va furniza Clientului serviciul de consultanță prestat în forma completă solicitată de Client,  în scris (doc. sau pdf.), prezentarea Power Point, pe email, comunicare orală, etc precum și factura, prin e-mail, la adresa pusă la dispoziție de Client.

- După ce Clientul primește serviciul prestat conform solicitării sale, are obligația de a verifica dacă acesta corespunde solicitării sale și dacă este necesară prestarea unor servicii suplimentare acestea putând fi solicitate în maximum 2 zile de la finalizarea prestării serviciului de către Prestator.

În cazul în care serviciile prestate trebuie să fie modificate sau completate într-o proportie mai mare de 20% din cererea inițială formulată de Client, sau dacă termenul de 2 zile a fost depășit, se consideră că este vorba despre prestarea unui nou serviciu pentru care este necesară încheierea unui nou contract de consultanță conform noilor detalii solicitate de Client;  în cazul în care Clientul nu solicită în mod expres încheierea unui nou contract de consultanță împreună cu noile costurile aferente comunicate de Prestator, atunci serviciile prestate inițial nu mai pot fi completate sau modificate.

În termen de 2 zile de la finalizarea prestării serviciilor de consultanță solicitate  se poate cere modificarea și/sau completarea serviciilor prestate o singură dată, pentru maxim 20% din forma finală solicitată de client prin contactul de consultanță încheiat. După prestarea serviciilor de consultanță modificate  conform indicațiilor Clientului, acesta din urmă nu mai poate solicita din nou modificarea;

4.2. Termenul standard de prestare a serviciilor în forma solicitată de client este de 14 zile. Părțile pot stabili, de comun acord, un alt termen de execuție. Întârzierea în executarea lucrării va fi notificată motivat Clientului, care are dreptul să refuze prestarea serviciilor sau să încheie unilateral colaborarea, fără a fi ținut la plata remunerației.

4.3 Utilizatorul intelege ca prin solicitarea, utilizarea sau accesarea, sub orice formă, a site-ului web https://www.lucrariexpert.com și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, Utilizatorul își manifestă consimțământul asupra tuturor prevederilor stipulate în Termenii și condițiile de utilizare și asupra oricăror modificări unilaterale ulterioare ale acestora și declară că a citit, a înțeles și este de acord cu respectarea îndeaproape a acestora. Utilizatorii care nu sunt de acord cu respectivii termeni si conditii sunt rugati sa paraseasca site-ul web, sa nu plaseze nici o comanda prin oricare din mijloacele de comanda puse la dispozitie de site si sa ceara in mod expres incetarea colaborarii, daca o astfel de colaborare exista.

 

V. PREȚUL SERVICIILOR

5.1. Pentru serviciile de consultanță și redactare oferite de către Prestator prin intermediul site-ului web  https://www.lucrariexpert.com se va percepe un preț care va fi negociat de către părți în funcție de efortul necesar prestării serviciilor de consultanță, timpul de execuție și complexitatea acestora.

5.2. Prețul va fi stabilit înainte de prestarea serviciilor, dar plata se va face după comunicarea unui preview al serviciilor prestate în forma solicitată de client și înainte de comunicarea integrală a acestora.

5.3. Serviciile vor fi prezentate integral în forma solicitată de Client și comunicate acestuia, împreună cu un Powerpoint conținând un rezumat alserviciilor de consultanță prestateși factura aferentă, abia după achitarea integrală a prețului de către Utilizator, în modalitatea indicată de Prestator.

5.4. Plata se va face online, în contul bancar comunicat Clientului la momentul finalizarii lucrarii.

5.5. Prețul achitat pentru serviciile de consultanță prestate nu este supus rambursării.

 

 

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

6.1. Prestatorul are următoarele drepturi:

- dreptul de a solicita Utilizatorului orice informații necesare pentru executarea și modificarea serviciilor de consultanță solicitate de acesta;

 - dreptul la remunerarea integrală și la timp a serviciilor prestate;

- dreptul de a denunța unilateral contractul de prestări servicii, dacă Clientul nu face plata acestora în termenul indicat expres în acest sens;

- dreptul de a modifica unilateral, în orice moment, Termenii și Condițiile de utilizare, fără a notifica Utilizatorii;

- dreptul de a utiliza orice sursă pe care o consideră necesară în prestarea serviciilor de consultanță, fără să fie ținut răspunzător de acuratețea, calitatea sau caracterul științific al acesteia;

- dreptul de a incheia unilateral, inainte ca utilizatorul/clientul sa efectueze plata pentru serviciile prestate, colaborarea cu utilizatorul/clientul;

- dreptul de a întrerupe pentru viitor orice colaborare cu Utilizatorii platformei, dacă aceștia o accesează sau utilizează în scopuri nelegale sau contrare prevederilor redate în Termeni și condiții;

- dreptul de a refuza efectuarea de modificări asupra serviciilor prestate, dacă Clientul a mai beneficiat anterior de o modificare a acestora potrivit procedurii stabilite în secțiunea Comanda și executarea comenzii.

6.2. Prestatorul are următoarele obligații:

- obligația de a confirma, prin e-mail, plasarea comenzii, cu toate detaliile necesare privind prestarea serviciului solicitat;

- obligația de a executa integral și la timp serviciile solicitate de Client, potrivit instrucțiunilor puse la dispoziție de acesta;

- obligația de a furniza Clientului, după confirmarea plății, serviciile prestate în forma solicitată, împreună cu un Powerpoint, și factura aferentă plății;

- obligația de a modifica forma finală a serviciilor prestate conform solicitării Clientului, o singură dată, la solicitarea expresă a Clientului, formulată în termen de 2 zile de la comunicarea Lucrării, gratuit;

- obligația de a notifica Clientului, motivat, cu privire la orice întârziere în redactare;

 

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI/CLIENTULUI

7.1. Utilizatorul/Clientul are următoarele drepturi:

- dreptul de a solicita prestarea serviciului în forma agreată cu Prestatorul și dreptul de a-i fi confirmată, prin e-mail, plasarea comenzii;

- dreptul de a primi, la finalul termenului de execuție stabilit, un preview al serviciilor prestate în forma agreată de acesta;

- dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea de plată;

- dreptul de primi, ulterior efectuării plății, serviciile de consultanță prestate în formatul  integral conform solicitării Clientului (doc. sau pdf.), comunicare orală, etc împreună cu un Powerpoint și factura aferentă plății;

- dreptul de a solicita, în termen de maximum 2 zile de la primireaformei finale a serviciilor prestate modificarea acesteia. Utilizatorul are dreptul la o singură modificare a serviciilor de consultanță prestate cu condiția ca aceasta să nu privească mai mult de 20% din totalul acestor servicii;

- dreptul de a renunța la serviciile de consultanță în forma solicitată, după primirea preview-ului, fără a fi obligat la plata vreunei remunerații. Odată prestate integral serviciile  în formatul solicitat de client, nu are dreptul la rambursarea prețului plătit;

7.2. Utilizatorul/Clientul are următoarele obligații:

- obligația de a comunica Prestatorului orice informații necesare prestării serviciilor contractate;

- obligația de a face, integral și la timp, plata serviciilor prestate;

- obligația de a accesa/ utiliza platforma web numai în scopuri licite și conforme prevederilor Termenilor și Condițiilor de utilizare;

- obligația de a utiliza forma finală a serviciilor de consultanță prestate primită în temeiul prezentului contract numai în scopuri private: forma finală a serviciilor prestate nu poate fi folosită în scopul însușirii fără drept a calității de autor. Această formă de consultanță scrisă în formatul solicitat de Client  nu se pretinde a fi o originalăe și nu este destinată prezentării către terțe persoane, către public sau publicării sub niciun titlu și nu pot să fie pretinse niciun fel de drepturi de autor asupra lor de către nicio persoană fizică sau juridică;

- obligația de a verifica, în permanență, conținutul Termenilor și Condițiilor, acesta fiind susceptibil de modificare unilaterală de către Prestator;

 

VIII. LIMITAREA RĂSPUNDERII

8.1. Utilizatorii/Clienții înțeleg și își asumă că serviciile prestate de firma noastra, prin intermediul platformei https://www.lucrariexpert.com sunt oferite „așa cum sunt” și nu obligă în niciun fel Prestatorul în ceea ce privește calitatea, acuratețea, validitatea, caracterul integral sau originalitatea informațiilor oferite.

8.2. Utilizatorii/Clienții își asumă că serviciile de consultanță prestate în forma solicitată de Client nu reprezintă produse originale, că nu sunt garantate de către Prestator antiplagiat și că sursele utilizate de către Prestator sunt la libera alegere a acestuia, fără ca Prestatorul să dețină drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală asupra acestora.

8.3 Prestatorul nu este în niciun fel răspunzător pentru acțiunile prezente sau viitoare ale Utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare privitoare la plagiat, drepturi de autor sau altele asemenea. În acest scop, Utilizatorul își asumă expres obligația de a folosiserviciile de consultanță prestate în forma solicitată de Utilizator în scopuri private, iar nu pentru prezentarea acesteia către terțe persoane, către public sau în scop de publicare. Forma finală a serviciilor prestate nu poate fi folosită în scopul însușirii fără drept a calității de autor de către Utilizator precum și de către nicio persoană fizică sau juridică.

8.4. Utilizatorii sunt obligați să se abțină de la utilizarea informațiilor și serviciilor puse la dispoziție de Prestator în scopul însușirii calității de autor sau a unor drepturi de proprietate intelectuală pe care nu le dețin.

8.5. Conținutul pus la dispoziția Utilizatorilor/Clienților prin intermediul site-ului web  https://www.lucrariexpert.com servește exclusiv ca bibliografie orientativă, sursa de cercetare și documentare. În acest sens, Utilizatorii înțeleg și acceptă că pot să folosească informațiile puse la dispoziție de Prestator sub forma de consultanță numai într-o lucrare întocmită de aceștia, cu citarea oricărei lucrări științifice sau neștiințifice pusă la dispoziție drept sursă bibliografică de Prestator.

8.6. Serviciile de consultanță prestate de Prestator pot fi utilizate exclusiv în scop de documentare și nu sunt destinate să înlocuiască lucrări sau proiecte ce vor fi susținute în fața unor comisii de examinare, evaluare, finalizare a studiilor de licență, masterat și/sau doctorat.

8.7. Utilizatorii acceptă și înțeleg caracterul subiectiv al serviciilor oferite de Prestator și faptul că există posibilitatea să nu îndeplinească cerințele sale, motiv pentru care îl exonerează pe Prestator de orice răspundere pentru neîndeplinirea acestora.

8.8. Utilizatorii/Clienții acceptă că pot solicita modificarea formei finale a serviciilor prestate o singură dată (modificarea nu înseamnă refacere), în condițiile stabilite potrivit Termenilor și Condițiilor de utilizare și că nu pot solicita rambursarea plății făcute. Utilizatorii/Clienții acceptă că modificările reprezintă opera subiectivă a Prestatorului și că după realizarea modificărilor cerute, există posibilitatea ca serviciile prestate să nu îndeplinească cerințele stabilite de aceștia. O nouă modificare nu mai poate fi cerută.

8.9. Utilizatorii/Clienții înțeleg și acceptă că Prestatorul nu poate să își asume un termen de efectuare a modificărilor și că perioada necesară modificărilor poate depăși termenul de execuție pentru prestarea serviciilor în forma inițială.

8.10. Utilizatorii/Clienții sunt de acord că Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător cu privire la conținutul și calitatea serviciilor prestate, cu privire la autenticitatea și caracterul științific al surselor utilizate, cu privire la originalitatea formei finale a serviciilor prestate ori cu privire la utilizarea de către aceștia a formei finale a serviciilor prestate în alte scopuri decât cele prevăzute de Termenii și condițiile de Utilizare. Utilizatorii/Clienții renunță în mod expres la orice demers judiciar împotriva Prestatorului, derivat din serviciile prestate, cu privire la pretenții proprii (pierderi, costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli) sau pretenții ale terților, produse ca urmare a încălcării de către Utilizatori/Clienți a Termenilor și Condițiilor.

 

IX. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1. Utilizatorul nu are dreptul de a redistribui sau vinde serviciile și informațiile (inclusiv forma finală a serviciilor executate de Prestator) puse la dispoziție prin intermediul site-ului web ori de a le folosi în alt scop decât cel privat, pentru care a solicitat îndrumare și asistență. Serviciile de consultanță executate de Prestator reprezintă doar suport bibliografic și informativ orientativ, iar nu lucrarea sau proiectul ce urmează a fi prezentat în fața unor comisii de examinare, evaluare, finalizare a studiilor de licență, masterat și/sau doctorat.

 

9.2. Toate informațiile ce se regăsesc pe platforma https://www.lucrariexpert.com sunt proprietate exclusivă, ne rezervăm dreptul de a modifica oricând, parțial sau integral, conținutul furnizat, fără o informare prealabilă a utilizatorului.

9.3. Întregul conținut al site-ului web este protejat prin legea drepturilor de autor, drepturile asupra informațiilor oferite fiind rezervate. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului platformei web în orice scop fără confirmarea scrisă și prealabilă din partea Prestatorului.

9.4. Utilizatorul înțeleg și acceptă faptul că are obligația de a folosi informațiile și serviciile oferite numai în scopuri legale.

X. DATE PERSONALE SI CU CARACTER PERSONAL

10.1. Toate datele cu caracter personal cerute si utilizate de site-ul www.lucrariexpert.com au ca scop realizarea bunei colaborari dintre prestator si benficiar. Solicitam doar datele care ne sunt necesare la realizarea obiectivelor si a materialelor solicitate de client si la emiterea facturii aferente serviciilor comandate.

10.2 Toate datele cu caracter personal oferite si folosite la realizarea obiectivelor colaborarii vor fi sterse dupa expirarea utilitatii acestora sau la cererea expres a utilizatorului.

10.3 Utilizatorul poate cere stergerea datelor cu caracter personal la adresa de email: lucrariexpert@gmail.com;

10.4 Utilizatorul are obligatia de a furniza prestatorului informatiile corecte, complete si care reflecta realitatea si de a actualiza informatia oferita anterior ori de cate ori aceasta se schimba sau este necesar. Utilizatorul intelege si este de acord ca in situatia in care ofera date sau informatii eronate sau false, prestatorul este exonerat de orice obligatie sau raspundere survenita ca urmare a actiunii de furnizare informatii false.

10.5 Prestatorul isi rezerva dreptul de a pune la dispozitia autoritatilor orice informatie primita de la utilizator atunci cand legea impune acest lucru.

 

XI. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Părțile convin că toate prevederile, termenii și condițiile stabilite anterior au fost luate la cunoștință și acceptate în mod liber și reprezintă intențiile lor reale și neechivoce. Prevederile contractului se reflectă în totalitate în prezentele dispoziții și nu există elemente secundare asupra cărora părțile nu au convenit.

11.2. Părțile convin să soluționeze orice neînțelegere pe cale amiabilă.

11.3. Legea aplicabilă este legea română.

Link-uri utile: GDPR

Oameni fericiti. Cere consultanta pentru o lucrare de licenta la Lucrari Expert

Aici pentru dvs.

Fiecare colaborare este unica in felul ei. Pentru o colaborare frumoasa va rugam sa adresati consultantului dvs toate intrebarile necesare, pentru a fi sigur(a) ca ati inceteles pe deplin ce presupune colaborarea cu noi si pentru a lua o decizie corecta si informata. Pentru cea mai buna experienta de colaborare asigurati-va ca ati citit, inteles si sunteti de acord cu termenenii si conditiile site-ului prezentati mai sus si ca sunteti la curent cu actuala lege a educatiei din Romania.

bottom of page