top of page

Teme licenta educatie fizica si sport / Consultanta lucrare de licenta educatie fizica si sport si lucrare de disertatie educatie fizica si sport
Consultanta lucrare de licenta educatie fizica si sport


Atentie!!! Nu comercializam lucrari de licenta, disertatie master, doctorat sau de grad cu scopul folosirii acestora la facultate, pentru a fi prezentate tertor persoane sau pentru obtinerea de titluri, certificari sau pentru promovarea de examene. Toate materialele obtinute prin intermediul platformei noastre, daca este cazul, sunt doar modele si exemple si nu pot fi folosite la universitate, facultate sau scoala.


Subiectele de interes pentru studentii care scriu lucrari de licenta pe domeniul educatiei fizice si al sportului pot fi multe, dintre care:


Lucrare de licenta educatie fizica si sport fotbal

Teme licenta educatie fizica si sport

Motivatia alegerii temei de licenta sport

Model lucrare de licenta efs

Lucrare de disertatie educatie fizica si sport

Studiu de caz educatie fizica si sport


Noi nu comercializam lucrari de licenta sau alte forme de lucrari stiintifice cu scopul de a fi folosite la facultate, prezentate profesorului tau coordonator sau pentru obtinerea de titluri. Toate materialele primite ca urmare a colaborarii, daca este cazul sunt modele si/sau exemple si nu pot fi insusite ca si creatii proprii.Am selectat o lista cu cele mai importante teme de licenta la educatie fizica si sport. Pentru cea mai buna experienta de prcurgere al integului proces de scriere lucrare de licenta, alege-ti tema doar dupa ce te consulti cu profesorul tau coordonator si discuta impreuna cu acesta care este tema de lucrare de licenta cea mai potrivita pentru tine.

 • Abordarea kinetica în corectarea atitudinii cifotice la sportivi.

 • Abordarea sistematică a metodelor generale şi specifice în managementul activităţilor din Palatul Copiilor şi Elevilor Piteşti

 • Abordarea structurală a priceperilor pedagogice în lecţia de antrenament / de educaţie fizică şcolară.

 • Accesul la sport — analiza pe diferitc grupuri sociale (tira comparatia România-Portugalia)

 • Acçiunile tactice ale jucatorului de baschet în aparare.

 • Activitatea fizică, adolescenţa şi sănătatea - o perspectivă epidemiologică

 • Activitatea sportivă – factor de socializare

 • Activitatea sportiva mijloc de reintegrare sociala a persoanelor cu handicap.

 • Activitatile ludice ca mijloc de invatare

 • Actualiatea turismului montan in sportul de loisir

 • Actualitatea snowboarding-ului în sportul de loisir

 • Adaptarea continutului lectiei de educatie fizica - de la formatul fata în fata la formatul online si invers.

 • adaptarilor morfologice specifice de echipa

 • Afecţiuni traumatice specifice jocului de tenis

 • Algoritmizarea procedeelor tehnice in sporturile de contact ( cu exceptia judoului)

 • Ameliorarea calităţii motrice forţa prin intermediul unui program specific de pregătire

 • Ameliorarea pregătirii fizice în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C (14-15 ani)

 • Analiza a adaptarilor morfologice specifice sporturilor de echipa

 • Analiza a adaptarilor morfologice specifice sporturilor individuale

 • Analiza a particularita/ilor biomecanice si structurale specifice sporturilor individuale

 • Analiza a particularita/ilor biomecanice structurale specifice sporturilor de echipa

 • Analiza barierelor de comunicare în educalie fizica, sport (la alegere ramura sportiva)

 • Analiza biomecanica a deprinderilor motrice specifice (elemente tehnice) într-o ramura sau proba sportiva (caseta)

 • Analiza biomecanica a unei deprinderi motrice de baza (alergare, saritura, alergare): etapele procesului de învatare (realizarea unei casete video)

 • Analiza caracteristicilor de lider la antrenori / profesor de educatie fizica / kinetoterapeut antrenor personal

 • Analiza coeziunii la o echipa solara / echipa reprezentativa/ eclupa sportiva (ramura nivel, la alegere)

 • Analiza comparativa a impactului unor sporturi asupra individului / societatii (sporturi clasice, extreme)

 • Analiza comparativă a metodelor de fitness-aerobic aplicate la femeile tinere

 • Analiza comparativă a participării echipei Universităţii Ovidius Constanţa la Campionatele Mondiale Universitare de Futsal

 • Analiza comparativa a politicilor din sport (Romània alte tari. la alegere)

 • Analiza comparativa asupra comunicarii non-verbalc la profesionisii din domeniu (la alegere, între doua ocupatii) nu intre profesor de EF kinetoterapeut

 • Analiza comparativa asupra comunicarii verbale / paraverbale la profesorul de educatie fizica elev (sau antrenor sportiv), asupra comunicarii non-verbale la antrenor sportiv

 • Analiza comparativa asupra comunicarii verbale la profesionistii din domeniu (la alegere, între doua ocupatii)

 • Analiza comparativă în jocul de fotbal

 • Analiza comportamentelor deviante in sport (la alegere sportul, dopaj, violenta, discriminare) Analiza efectelor mari)or evenimente sportive (la alegere jO, CM etc.)

 • Analiza comportamentului agresiv al elevilor în cadrul orelor de educalie fizica

 • Analiza deposedării adversarului de minge în fotbalul modern

 • Analiza dezvoltării calității motrice forța la elevii din ciclul gimnazial.

 • Analiza dezvoltării calității motrice rezistența la elevii din ciclul gimnazial.

 • Analiza dezvoltării calităților motrice la elevii din ciclului primar.

 • Analiza dezvoltării capacităților coordinative la elevii din ciclul primar/gimnazial.

 • Analiza dinamicii efortului în lecția de educație fizică din gimnaziu, în funcție de tipologia temelor planificate și determinarea nivelului de adaptare a organismului la efort. Studiu de caz vizând eficiența programelor individuale de pregătire fizică în lecția de educație fizică, ca variantă de eficientizare a capacității de efort pentru elevii aflați în situații speciale.

 • Analiza distribuirii complexelor de fitness la nivelul unui oras .

 • Analiza eficienței jocurilor de mișcare și ștafetelor în creșterea parametrilor capacității motrice la elevii de clasa a V-a.

 • Analiza eficienței procedeelor metodice de dezvoltare a forţei în lecţia de educaţie fizică cu elevii din învăţământul gimnazial

 • Analiza factorilor atractiei interpersonale între profesorul de educatie fizica si elev în cadrul orelor de educatie fizica / de activitati la decizia §colii de activitati sportive extracurriculare

 • Analiza factorilor determinanli ai calitatii serviciilor oferite de centrele de fitness de taberc de copii tineri

 • Analiza funcțiilor și structurile regulilor de desfășurare a activităților sportive

 • Analiza îmbunătățirii indicilor de viteză la elevii din ciclul primar/gimnazial.

 • Analiza migratiei in sport (la nivel ramuri sportive diferite, spaliu comunitar la alegere)

 • Analiza mijloacelor de actionare pentru consolidarea jocului de aparare in handbal.

 • Analiza multidimensionala a fenomenului migratiei in sport

 • Analiza particularităţilor pregătirii teoretice şi psihologice la echipa de handbal seniori a C.S.U. Craiova.

 • Analiza privind alternarea formelor de joc în cadrul lansării jocului la echipele de rugby juniori

 • Analiza privind alternarea şi importanţa formelor de joc în cadrul lansării jocului la echipele de rugby juniori, divizia naţională de juniori

 • Analiza privind eficienta strategiilor terapeutice de pregatire preoperatorie, pentru operatia de LIA.

 • Analiza retelelor de comunicare aparute în cadrul lectiei de educatie fizica (la alegere, clasa, vârsta elevilor etc.) taberelor de copii tineri / echipelor sportive / reprezentative

 • Analiza rezultatelor sportive ca premisă a managementului performant

 • Analiza satisfacgiei in munca a angajagilor în centrele de fitness / a clienlilor în cliengilor în centrele de fitness

 • Analiza satisfactiei fata de activitatile fizice sportive de timp liber sport de performanta

 • Analiza și evaluarea posturilor la clubul sportiv "...".

 • Analiza statistica asupra traumatologiei specifice jocului de handbal.

 • Analiza statisticã asupra traumatologiei specifice sporturilor colective

 • Analizã statistica asupra traumatologiei specifice sporturilor colective

 • Analiza statisticã asupra traumatologiei specifice sporturilor individuale

 • Analiza statisticã asupra traumatologiei specifice sporturilor individuale

 • Anticiparea actiunilor atacantului de catre aparator educarea ei la începatori,

 • Antrenament şi performanţă în jocul de volei

 • Antrenarea conduitelor psihice in lectia de educatie fizica.

 • Aplicabilitatea metodelor de dezvoltare a fortei în jocurile sportive

 • Aplicabilitatea metodelor de dezvoltare a fortei în spolturile individuale

 • Aplicabilitatea mijloacelor specificefitness-ului în dezvoltarea forlei specifice în rugby

 • Aplicabilitateajocului de rugby-tag in educaliafizica din ciclul primar

 • Aplicarea fizioterapiei în recuperarea sportivilor de performanta.

 • Aplicarea în practică conţinutului programei şcolare, orele extracurriculare, handbal clasa a IV-a

 • Aplicarea masajului în recuperarea sportivilor cu trauma ale membrelor inferioare

 • Aplicarea metodei lucrului diferențiat la clasa a Vll-a în vederea creșterii nivelului capacității motrice.

 • Aplicarea metodelor de joc si instruire in predarea handbalului in scoala.

 • Aplicarea tehnicilor kinetoterapiei în recuperarea postoperatorie a genunchiului dupa ruptura de menisc.

 • Aplicarea tehnicilor kinetoterapiei în recuperarea postoperatorie a genunchiului după ruptură de menisc

 • Aplicatii ale fiziokinetoterapiei în tratamentul gonartrozei.

 • Aplicatii ale kinetoterapiei la pacienlii cu hipotensiune arteriala.

 • Aportul cadrelor de conducere ale organizațiilor și activităților sportive în utilizarea resurselor disponibile.

 • Aprecierea nivelului de manifestare a echilibrului supletii la copii practicanti de arte martiale

 • Arbitrajul feminin — o provocare

 • Argumente teoretico-metodice privind utilizarea jocului de baschet 3x3 în lecţia de educaţie fizică la învăţământul gimnazial/ liceal.

 • Armonizarea dezvoltari fizice prevenirea instalarii abaterilor posibile de Ia aceasta

 • Artele martiale implicarea lor în combaterea fenomenului violentei.

 • Artele martiale implicarea lor în combaterea fenomenului violentei.

 • Aspecte actuale ale motivatiei participarii studentilor Ia activitati fizice pentru sanatate

 • Aspecte ale comunicării ale procesului de pregătire în tenis.

 • Aspecte ale perfecgionarii tehnicii în diferite ramuri sportive în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele martiale, 4.schi alpin).

 • Aspecte ale perfectionarii tehnicii în diferite ramuri sportive în gimnastica (2,în badminton, 3.în artele martiale, 4.schi alpin).

 • Aspecte ale utilizării tipurilor de jocuri în antrenamentul copiilor şi juniorilor în fotbal

 • Aspecte generale privind fotbalul şcolar

 • Aspecte generale privind jocul de fotbal

 • Aspecte generale privind jocul de fotbal

 • Aspecte generale privind jocul mijlocaşilor în fotbal

 • Aspecte legistative privind organizarea activitqilor extracurriculare

 • Aspecte metodice privind dezvoltarea calităților motrice generale în cadrul lecției de educație fizică prin folosirea prioritară a unor metode și mijloace specifice orientării sportive.

 • Aspecte motivationale privind practicarea gimnasticii aerobice la sport de performanta.

 • Aspecte privind acţiunile tactice individuale în atac ale mijlocaşilor în jocul de fotbal

 • Aspecte privind ameliorarea lordozei prin mijloace specifice gimnasticii.

 • Aspecte privind calitatea motrică viteza în fotbal

 • Aspecte privind capacitatea coordinativa la

 • Aspecte privind capacităţile coordinative la fotbaliştii de 13-14 ani

 • Aspecte privind concepţia de joc în fotbal

 • Aspecte privind concepţia de joc la fotbaliştii de 16 ani

 • Aspecte privind concepţia de joc la fotbaliştii de 17-18 ani

 • Aspecte privind dezvoltarea forţei la juniorii fotbalişti de 15-16 ani

 • Aspecte privind dezvoltarea fortei prin jocuri dinamice la elevii din ciclul gimnazial.

 • Aspecte privind dezvoltarea vitezei la fotbalistele de 13-14 ani

 • Aspecte privind dezvoltarea vitezei la fotbaliştii de 12-14 ani

 • Aspecte privind educarea calitatilor motrice (la alegere. . .. ) la persoanele cu dizabilitati (la alegere, tipul de dizabilitate)

 • Aspecte privind educarea vitezei la elevii din ciclul primar / gimnazial prin stafete si parcursuri aplicative.

 • Aspecte privind eficientizarea activitatii manageriale, prin intermediul managementului timpului, din cadrul unei entitati sportive.

 • Aspecte privind efortul, oboseala şi refacerea în sport

 • Aspecte privind elaborarea unui program de exercitii privind dezvoltarea coordonarii spatiotemporale in: ciclul primar ciclul gimnazial.

 • Aspecte privind forţa şi detenta la fotbaliştii de 13-14 ani

 • Aspecte privind forta si detenta la voleibalisii din cadrul C.S.S.-urilor.

 • Aspecte privind fotbalul în învăţământul gimnazial

 • Aspecte privind fundaşul central în jocul de fotbal

 • Aspecte privind identificarea componentelor culturii organizationale —simboluri, traditii, istorii, mituri, din cadrul unei entitati sportive: liceu cu program sportiv Club sportiv scolar sala de fitness

 • Aspecte privind identificarea culturii organizationale si a importantei acesteia, in cadrul unei

 • Aspecte privind identificarea elementelor componente ale culturii organizationale, in cadrul unei entitati sportive.

 • Aspecte privind identificarea rolutui si a importantei managerului, din cadrul unei entitati sportive.

 • Aspecte privind identificarea si prezentarea atributiilor manageriale ale instructorului sportiv, din cadrul unei entitati sportive.

 • Aspecte privind învatarea sariturilor la aparate în cadrul ciclului gimnazial.

 • Aspecte privind jocul de mini-tenis

 • Aspecte privind jocul fundaşului central în fotbal

 • Aspecte privind metodica invatarii unor elemente acrobatice specifice gimnasticii de baa.

 • Aspecte privind mijlocaşul în jocul de fotbal

 • Aspecte privind particularităţile procesului de instruire la fotbaliştii de 13-15 ani

 • Aspecte privind portarul în jocul de fotbal

 • Aspecte privind pregătirea pentru efort în jocul de fotbal

 • Aspecte privind pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la ciclul primar/gimnazial.

 • Aspecte privind pregatirea tehnica si tactica, a jucatorului pe postul de portar 8-10 ani (fotbal), la echipa reprezentativa a scolii.

 • Aspecte privind realizarea pregatirii fizice in gimnastica / dans sportiv.

 • Aspecte privind rolul fundaşilor laterali în jocul de fotbal

 • Aspecte privind rolul mijlocaşilor în jocul de fotbal

 • Aspecte privind rolul si importanta motto-ului, in cadrul unei entitati sportive.

 • Aspecte privind selecţia în jocul de fotbal

 • Aspecte privind selecţia şi antrenamentul în box

 • Aspecte privind selecţia şi antrenamentul în judo

 • Aspecte privind tactica de apărare în jocul de fotbal

 • Aspecte privind tactica de apărare în jocul de fotbal

 • Aspecte privind tactica de atac în jocul de fotbal

 • Aspecte privind tactica individuală de atac în fotbal a jucătorilor specializaţi pe postul de mijlocaş

 • Aspecte privind tehnica în fotbal

 • Aspecte privind utilizarea programelor de step - aerobic în recuperarea traumatismelor.

 • Aspecte privind utilizarea unor mijloace specifice gimnasticii la copiii cu Sindrom Down.

 • Aspecte psihologice în sport

 • Aspecte PSIHOPEDAGOGICE în dirijarea procesului de pregătire a copiilor in judo/ arte martiale .

 • Aspecte teoretice practice privind utilizarea programelor de gimnastica aerobica în recuperarea traumatismelor.

 • Aspecte teoretice practico metodice privind imbunatatirea mobilitatii articulare si elasticitatii musculare la elevii din ciclul primar / gimnazial.

 • Aspecte teoretice privind selecţia în fotbal

 • Aspecte teoretice si practice privind utilizarea programelor de step aerobic la persoanele adulte.

 • Aspecte teoretice si practico-metodice privind învatarea elementelor acrobatice la nivelul ciclului primar / gimnazial.

 • Aspecte teoretico-metodice privind identificarea şi corectarea greşelilor de tehnică a procedeelor tehnice cu minge prin mijloace specifice la elevii din învăţământul primar/gimnazial/liceal.

 • Aspectele modificarilor cardiovasculare dupa efortul fizic Ia elevi (ciclul scolar Ia alegere)

 • Aspectele modificarilor respiratorii dupa efortul fizic Ia elevi (ciclul scolar Ia alegere)

 • Aspectele teoretice ale procesului de selectie (într-un sport la alegere)

 • Astudiu privind folosirea jocurilor de mişcare pentru dezvoltarea calităţii motrice viteza, la clasele I-IV

 • Atitudinile catre comportamente deviante în sport (a sportivilor 1 antrenorilor / spectatorilor) — la alegere un comportment deviant (doping, violenta, discriminare)

 • Autismul şi ameliorarea lui prin programe de activităţi fizice la copiii mici

 • Bazele formarii si pregatirii echipei reprezentative de handbal la nivelul ciclului primar.

 • Beneficii ale practicarii sportului la diferite yupuri sociale (sport. grup la alegere)

 • Biomecanica aplicata în recuperarea leziunilor la nivelul articulatiei genunchiului

 • Căi de optimizare a instruirii echipei reprezentative de tenis de masă la nivelul ciclului liceal.

 • Căi și mijloace de instruire în tehnica de bază a schiului alpin.

 • Căi şi mijloace de predare a dansului modern la ciclul gimnazial.

 • Căi şi mijloace de predare a dansului modern la ciclul liceal.

 • Căi şi mijloace de predare a dansului sportiv la ciclul gimnazial.

 • Căi şi mijloace de predare a dansului sportiv la ciclul liceal.

 • Căi şi mijloace de predare a gimnasticii aerobice la ciclul gimnazial.

 • Căi şi mijloace de predare a gimnasticii aerobice la ciclul liceal.

 • Căi şi mijloace de predare a gimnasticii artistice la ciclul gimnazial.

 • Căi şi mijloace de predare a gimnasticii artistice la ciclul liceal.

 • Calitatea inovativa a profesorului de educatie fizica sport

 • Calitățile motrice în lecția de educație fizică la elevii din învățământul primar.

 • Calitățilemotriceînlecția de educație fizică la elevii din învățământul liceal.

 • Campaniile de promovare publicitate pe care le are un centru de întretinere din Municipiul lasi.

 • Capacitarea animatorului sportiv în activităţile de turism şi loisir

 • Capacitatea anaeroba la jucatoni de 10. Puterea anaeroba lajucatorii de l Conexiuni între selectia si pregatirea sponiva

 • Capacitățile coordinative și posibilitatea dezvoltării acestora prin intermediul tehnologiei interactive.

 • Caracteristici psihologice ale jocului de sah.

 • Caracteristicile tehnico-tactice ale jucatoarei portar la CM 2019 din Japonia.

 • Caracteristicile tehnico-tactice ale pregătirii portarilor la nivel de juniori în jocul de fotbal

 • Cercetare privind metodica predării judo-ului la diferite nivele de vârstă

 • Coditia fizica, indicele de activitate fizica activitatea profesionala

 • Coeziunea în grupurile sportive (tabere / echipe sportive, echipele §colare, reprezentative §colare (tipul de sport la alegere). Studiu de caz

 • Combaterea obezitatii prin mijloace specifice jocului de baschet studiu de caz.

 • Combaterea tendintelor de obezitate la ciclul primar prin mijloacele gimnasticii

 • Combinatiile de 2-3 jucatori in atac, elemente de tactica în invatarea jocul de baschet;

 • Compararea indicilor somatici ai elevilor care participa la ora de educatie fizica si cei care 1 ) Mecanoterapia si rolut ei tn recupararea sportivilor de performanta.

 • Compararea indicilor somatici la elevii cu deficiente locomotorii.

 • Complexitatea influențelor traseelor aplicative în creșterea nivelului de motricitate la clasa a Vl-a.

 • Comportamentul tensiunii arteriale si pulsului Ia juniori aflati în diferite faze de pregatire

 • Comunicarea pedagogică în transferul de cunoştinţe de la profesor la sportiv.

 • Conceperea unor sisteme de acţionare specifice unităţilor de învăţare prevăzute în programa de specialitate la nivelul învățământului universitar.

 • Concepte teoretice privind realizarea programelor de tip Body Pump.

 • Concepţia de joc în atac la categoria de vârstă U 17 în jocul de baschet

 • Concepţii privind optimizarea predării jocului de fotbal

 • Conditia fizica indicele de activitate fizica la categoria de vârsta 16-18 ani

 • Conduitele motrice rolul lor în dezvoltarea armonioasa a actorului social

 • Conduitele perceptiv-motrice si rolul lor in dezvoltarea armonioasa a elevului

 • Conflictele în cadrul orelor de educavie fizica / grupurllor sportive — factori, strategii de diminuare, rezolvare

 • Consecinle socio-politice asupra sportului, ca rezultat al integrarii în UFO a României

 • Considerații metodice privind dezvoltarea tehnicii individuale în jocul de fotbal la ciclul primar/gimnazial.

 • Consideraţii privind fotbalul în învăţământul gimnazial

 • Consideraţii teoretice privind caracteristicile probelor de sprint

 • Consideraţii teoretice privind selecţia echipei reprezentative de baschet la învăţământul gimnazial/liceal.

 • Consilierea sportivului pentru promovarea învăţării motrice cu caracter participativ, activ şi creativ

 • Consolidarea preluarii ii transmiterii mingii prin exercitii dinamice

 • Consolidarea și perfecționarea depășirilor individuale în jocul de fotbal la nivelul unei echipe de juniori C (14-15 ani)

 • Consolidarea tehnicii aruncării de la margine în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C (14-15 ani)

 • Consolidarea tehnicii deposedării adversarului de minge în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C (14-15 ani)

 • Consolidarea tehnicii lovirii mingii cu capul în jocul de fotbal

 • Consolidarea tehnicii lovirii mingii cu piciorul în jocul de fotbal la nivelul juniorilor D (11-12 ani)

 • Consolidarea tehnicii menținerii posesiei mingii în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C (14-15 ani)

 • Consolidarea tehnicii portarului în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C (14-15 ani)

 • Contibutii privind analiza complexitatii postului de mijlocas central in fotbalul de performanta

 • Contraatacul forma eficienta de atac în jocul de minibaschet.

 • Contribuçia modificarilor de regulament din ultimii ani la creserea calitativa a jocului de badminton fin artele martiale, gimnastica, etc. ).

 • Contribucii la optimizarea pregatirii fizice în sporturile de echipa prin intermediul exercitiilor de fitness aerobic.

 • Contributia altor ramuri sportive la înst§irea jocului de badminton.

 • Contributia altor ramuri sportive la însusirea jocului de badminton.

 • Contributia gimnasticii (2.badmintonului, 3.artelor marciale, 4.schiului) Ia realizarea obiectivelor educatiei fizice scolare.

 • Contributia gimnasticii (2.badmintonului, 3.artelor martiale, 4.schiului) la realizarea obiectivelor educatiei fizice scolare.

 • Contributia jocurilor sportive la dezvoltarea calitatilor motrice.

 • Contributia modificarilor de regulament din ultimii ani la creserea calitativa a jocului de badminton fin artele martiale, gimnastica, etc. ).

 • Contribuția orientării sportive la dezvoltarea calităților motrice în cadrul lecției de educație fizică la clasele gimnaziale.

 • Contributia practicarii gimnasticii (2.badmintonului, 3. 4.înotului, 5.schiului) la întretinerea îmbunatatirea starii de sanatate a elevilor.

 • Contributia practicarii gimnasticii (2.badmintonului, 3. 4.înotului, 5.schiului) la întretinerea îmbunatatirea starii de sanatate a elevilor.

 • Contribuția procedeelor tehnice din fotbal la dezvoltarea capacității coordinative la Juniori U9.

 • Contribuţia tratamentului kinetic în recuperarea hemiplagiei spastice infantile

 • Contributii în elaborarea unor programe de tonifiere musculara pentru diferite categorii de vârsta.

 • Contributii în optimizarea evaluarii aprecierii elevilor la disciplina educatie fizica.

 • Contribuţii la crearea unui model de joc pentru rugby în 7

 • Contribuţii la determinarea particularităţilor în cadrul cuplului antrenor-sportiv în atletism

 • Contribuţii la dezvoltarea metodologiei de instruire a tehnicii jocului de handbal la nivelul ciclului liceal (cls. IX – XII).

 • Contribuţii la elaborarea unor lecţii de educaţie fizică alternative de pregătire pentru elevii din ciclul primar

 • Contribuţii la îmbunătăţirea metodicii învăţării elementelor tehnice piruete şi balansări din gimnastica ritmică şi artistică

 • Contribuţii la îmbunătăţirea metodologiei de instruire a temelor din handbal la ciclul liceal (cls. IX – XII).

 • Contribuții la îmbunătățirea procesului de învățare în tenis de masă în ciclul gimnazial prin folosirea de aparate ajutătoare.

 • Contribuții la optimizarea procesului de instruire ăn tenis de masă la nivelul începătorilor.

 • Contribuții la optimizarea procesului de instruire în tenis de masă la nivelul juniorilor.

 • Contribuţii privind alergarea de viteză în ciclul primar

 • Contribuţii privind antrenamentul în proba de săritură în înălţime

 • Contributii privind conceptia si directiile optimizarii pregatirii inotatorilor

 • Contributii privind conceptia si directiile optimizarii pregatirii inotatorilor sprinteri juniori II

 • Contributii privind continutul tehnico - tactic al postul de mijlocas la nivelul echipei de fotbal juniori I 17-18 ani

 • Contributii privind evaluarea elevilor la educatie fizica

 • Contribuţii privind îmbunătăţirea aruncării la coş din săritură la echipa de baschet

 • Contributii privind îmbunatatirea Ioviturii de atac la echipele reprezentative

 • Contribuţii privind învăţarea construcţiilor, parteneriatelor şi tranziţiilor în proba de perechi, trio şi grup în gimnastica aerobică de performanţă

 • Contributii privind optimizarea conditiei fizice a luptatorilor din trupele speciale ale politiei

 • Contributii privind optimizarea dezvoltarii fortei prin combinarea regimurilor de contractii in ciclul liceal

 • Contribuții privind posibilitățile de optimizare a predării badmintonului la nivelul ciclului gimnazial.

 • Contribuții privind posibilitățile de optimizare a predării tenisului la nivelul ciclului liceal.

 • Contribuții teoretice la realizarea modelului de pregătire atletică aplicat la grupa de juniori III specializați în probe de rezistență

 • Contributiile kinetoterapiei a mijloacelor asociate acesteia în recuperarea afectiunilor posttraumatice ale membrului superior.

 • Contributiile kinetoterapiei a mijloacelor asociate acesteia în recuperarea afectiunilor posttraumatice ale membrului inferior.

 • Corectarea atitudinilor deficiente Ia vârsta scolara prin mijloacele educaciei fizice

 • Corectarea deficientelor de postura la alergatori

 • Corectarea deficientelor fizice prin exercitii fizice la ciclul liceal

 • Corectarea tulburarilor de statica vertebrala

 • Corelacii între forta exploziva viteza la sportivi

 • Corelatia dintre conduitele motrice cele perceptiv-motrice

 • Corelatia dintre inteligenta motrica educałia intelectuala

 • Corelaţia dintre mobilitatea articulaţiei coxofemurale şi timpul obţinut în cursa de 60 m.g. la atlete în vârstă de 11 ani

 • Corelatia dintre nivelul de inteligenta ii performanta ęcolara la elevii care fac sport de performanta.

 • Corelatia dintre nivelul de inteligenta si performanta scolara la elevii supraponderali.

 • Corelatia dintre tipurile de învatare învatarea jocului de handbal

 • Corelaţia între proba de 50 mp alergare de viteză cu probele de decasalt şi pentasalt de pe loc

 • Corelatii între frecventa cardiaca de repaus indicile Ruffier

 • Corelatii intre rezultatele la testul Ruffier si o proba de evaluare a V02max

 • Coxartroza

 • Creserea eficientei pregatirii unei echipe de minibaschet (clasele V-VIII)

 • Creşterea capacităţii aerobe la studenţi prin jogging

 • Cresterea dezvoltarea-procese interdepenente in evolutia ontogenetica a persoanei

 • Creşterea eficienţei aruncărilor la poartă, de la 9m, la seniori sau jun.I (feminin/masculin).

 • Creşterea eficienţei aruncărilor la poartă, de la semicerc, la seniori sau jun.I (feminin/masculin).

 • Creșterea eficienței jocului de fotbal în atac la nivelul juniorilor c – 13-14 ani - demarcajul

 • Cresterea eficientei lectiei de educatie fizica la ciclul gimnazial prin folosirea bancii de gimnastica in diferite momente ale lectiei

 • Creșterea nivelului motricității generale la elevi de clasa a Vl-a prin metoda jocurilor dinamice.

 • Creșterea performanțelor în tenis prin acordarea unei atenții speciale serviciului.

 • Criterii de selecţie în jocul de baschet

 • Criterii specifice de selectionare si sistematizare a mijolacelor de actionare din punct de vedere psihomotric

 • Criteriile de evaluare psihomotrică specifice sporturilor individuale, în vederea alcătuirii grupelor valorice pe nivele de vârstă.

 • Degradarea calităţii somnului în funcţie de vârstă

 • Depistarea căilor de perfecţionare a activităţii de management în cluburile sportive şcolare.

 • Depistarea corectarea deficentelor fizice la elevi din ciclul gimnazial (clasa la alegere)

 • Depistarea corectarea deficentelor fizice la elevi din ciclul liceal (clasa la alegere)

 • Deposedarea adversarului de minge – elementul central aljocului de fotbal în apărare

 • Determinarea căilor de creștere a densității motrice în lecțiile de educație fizică cu teme din jocuri sportive./Idem cu teme din aptitudini motrice.

 • Determinarea cazurilor de deficiente somatice la elevi (diferite perioade, medii, genuri)

 • Determinarea celor mai eficiente exercitii pentru dezvoltarea calitatii motrice – indemanare – la nivel de juniori, in judo

 • Determinarea conţinutului tehnico-tactic la proba de spadă în concurs

 • Determinarea eficientei actiunilor de joc, la nivelul echipelor reprezentative scolare.

 • Determinarea nivelului adaptarii cardio-vasculare Ia practicantii de arte marciale.

 • Determinarea profilului somatic al practicantului de arte martiale.

 • Dezvoltare detentei in jocul de baschet prin metoda pliometrica.

 • Dezvoltarea agilitatii prin jocuri ludice

 • Dezvoltarea aptitudinilor motrice conditionale prin intermediul jocurilor safetelor- ciclul primar

 • Dezvoltarea calităţii motrice – forţa în ciclul liceal

 • Dezvoltarea calităţii motrice – forţa la clasele I-IV

 • Dezvoltarea calităţii motrice – forţa la clasele V-VIII

 • Dezvoltarea calităţii motrice – rezistenţa în ciclul liceal

 • Dezvoltarea calitatii motrice — rezistenta în ciclul liceal folosind mijloace specifice jocurilor sportive.

 • Dezvoltarea calităţii motrice – rezistenţa, la clasele I-IV

 • Dezvoltarea calităţii motrice – rezistenţa, la clasele V-VIII

 • Dezvoltarea calităţii motrice – viteza în ciclul liceal

 • Dezvoltarea calitatii motrice - viteza în ciclul liceal folosind mijloace specifice jocurilor sportive.

 • Dezvoltarea calităţii motrice – viteza, la clasele I-IV

 • Dezvoltarea calităţii motrice – viteza, la clasele V-VIII

 • Dezvoltarea calitatii motrice forta în ciclul liceal folosind mijloace specifice jocurilor sportive.

 • Dezvoltarea calităţii motrice forţa la canotaj prin mijloace nespecifice, categoria juniori

 • Dezvoltarea calitatii motrice –forta prin mijloace specifice jocului de handbal la elevii din ciclul primar.

 • Dezvoltarea calitatii motrice –indemanarea prin mijloace specifice jocului de handbal la elevii din ciclul primar.

 • Dezvoltarea calitatii motrice –rezistenta prin mijloace specifice jocului de handbal la elevii din ciclul primar.

 • Dezvoltarea calitatii motrice –viteza prin mijloace specifice jocului de handbal la elevii din ciclul primar.

 • Dezvoltarea calității motrice viteza în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C (14-15 ani)

 • Dezvoltarea calităților motrice de bază în lecția de educație fizică la clasa a V-a prin jocuri de mișcare.

 • Dezvoltarea calităţilor motrice de bază la nivelul juniorilor I (feminin/masculin).

 • Dezvoltarea calităţilor motrice de bază prin folosirea jocurilor de mişcare specifice în cadrul lecţiei de educaţie fizică.

 • Dezvoltarea calitatilor motrice in diferite sporturi ( cu excepęia: forta in handbal, viteza in judo, forta in judo)

 • Dezvoltarea calităţilor motrice la ciclul liceal folosind mijloace specifice handbalului (cls. IX – XII).

 • Dezvoltarea calităţilor motrice la ciclul primar prin ştafete şi jocuri dinamice.

 • Dezvoltarea calitatilor motrice la ciclul primar, prin stafete jocuri dinamice

 • Dezvoltarea calitatilor motrice la copiii cu cerinte educationale speciale prin intermediul jocurilor de mscare

 • Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii din clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a (la alegere)

 • Dezvoltarea calităţilor motrice prin mijloace specifice handbalului la nivelul ciclului gimnazial (cls. V – VIII)

 • Dezvoltarea calitatilor motrice prin mijloace specifice voleiului la nivelul ciclului gimnazial.

 • Dezvoltarea calitatilor motrice viteza îndemânare, la clasa a VI-a, prin mijloace specifice jocului de handbal

 • Dezvoltarea capacitaçii coordinative prin exercitii aplicative jocuri de misare la nivelul elevilor din ciclul primar.

 • Dezvoltarea capacitatii de efort la elevii din ciclul gimnazial cu mijloace specifice voleiului. 

 • Dezvoltarea capacităţii motrice a elevilor din ciclul gimnazial prin mijloace specifice jocului de volei.

 • Dezvoltarea capacităţii motrice a elevilor din ciclul liceal prin mijloace specifice jocului de volei. 3. Optimizarea procesului de pregătire a echipei reprezentative de volei a liceului.

 • Dezvoltarea capacitatii motrice generale ale elevilor folosind mijloace caracteristice din gimnastica (2.din badminton, 3.din artele martiale, 4.din înot, 5.din schi).

 • Dezvoltarea capacitatii motrice generale ale elevilor folosind mijloace caracteristice din gimnastica (2.din badminton, 3.din artele martiale, 4.din înot, 5.din schi).

 • Dezvoltarea capacității motrice la clasa a VII-a prin metoda lucrului în circuit.

 • Dezvoltarea capacității motrice la elevii de clasa a VII-a prin metoda lucrului diferențiat.

 • Dezvoltarea capacității motrice prin mijloace specifice jocului de baschet la nivel gimnazial.

 • Dezvoltarea capacității motrice prin mijloace specifice jocului de baschet la nivel liceal.

 • Dezvoltarea deprinderilor motrice utilitar aplicative la ciclul primar

 • Dezvoltarea deprinderilor motrice utilitar aplicative la ciclul primar (cls. 0 – IV)

 • Dezvoltarea detentei pe verticală şi a forţei explozive de aruncare prin exerciţii de fitness şi jocuri la elevii din ciclul liceal

 • Dezvoltarea diferentiata a fortei intre elevii din mediul urban si cei din mediul rural

 • Dezvoltarea diferentiata a rezistentei intre elevii din mediul urban si cei din mediul rural Dezvoltarea diferentiata a capacitatilor coordinative intre elevii din mediul urban si cei din mediul rural

 • Dezvoltarea diferentiata a vitezei intre elevii din mediul urban si cei din mediul rural

 • Dezvoltarea durabila in sport

 • Dezvoltarea echilibrului – componentă a îndemânării la elevii cu handicap motor

 • Dezvoltarea fizica generala la elevi prin exercitii utilitar-aplicative.

 • Dezvoltarea fortei la jucatorii pivot/centru, in jocul de baschet, pentru o echipa care activeaza in Liga I (sau Liga Nationala de Baschet).

 • Dezvoltarea fortei la nivelul echipei reprezentative de handbal la nivel gimnazial.

 • Dezvoltarea fortei la nivelul echipei reprezentative de handbal la nivel liceal.

 • Dezvoltarea fortei prin mijloace specifice jocului de fotbal

 • Dezvoltarea îndemânării cu mingea de handbal la clasa a V-a

 • Dezvoltarea îndemânării la clasa I prin aruncarea la ţintă

 • Dezvoltarea îndemânarii la clasele primare.

 • Dezvoltarea îndemânării specifice manevrării mingii, prin experimentarea unor jocuri dinamice şi pregatitoare la nivel de copii începatorii la handbal (băieţi/fete)

 • Dezvoltarea îndemânarii, prin jocuri dinamice la nivel de minivolei.

 • Dezvoltarea mobilitatii articulare a elasticitatii musculare la jucatoarele de handbal Gunioare Ill)

 • Dezvoltarea motricității generale a elevilor din ciclul gimnazial prin intermediul jocurilor de mișcare.

 • Dezvoltarea motricității la clasa a Vll-a prin metoda lucrului în circuit.

 • Dezvoltarea motricitatii prin utlizarea jocurilor de miscare la clasa pregatitoare.

 • Dezvoltarea motricitatii prin utlizarea jocurilor de miscare la clasa pregatitoare

 • Dezvoltarea PSIHOMOTRICITĂŢII prin intermediul jocurilor la copii în judo

 • Dezvoltarea rezistenţei la fotbaliştii de 16-17 ani

 • Dezvoltarea rezistenţei la fotbaliştii de 16-17 ani

 • Dezvoltarea rezistentei prin mijloace specifice jocului de fotbal

 • Dezvoltarea vitezei de reacţie la handbalistele junioare IV

 • Dezvoltarea vitezei în jocul de fotbal la nivelul unei echipe de juniori c – 13-14 ani

 • Dezvoltarea vitezei prin mijloace nespecifice atletismului la atleţi, copii categoria a III-a

 • Dezvoltarea vitezei și capacitatății de coordonare prin mijloace specifice jocului de baschet în ciclul gimnazial.

 • Diagnosticarea nivelului capacităţii potenţiale a profesorilor debutanţi pentru desfăşurarea selecţiei în ramura de sport aleasă.

 • Diferente somato-motrice intre elevii din mediul urban si rural.

 • Dimensiunea funcţională, structurală şi operaţională la nivelul activităţii de performanţă.

 • Dinamica grupurilor care practica activitali sportive in aer liber

 • Dinamicile relatiilor interpersonale între profesorul de educatie fizica elev (la alegere, clasa, vârsta elevilor)

 • Diversificarea metodicii de însuşire a elementelor tehnice la paralele inegale – nivelul 1

 • Diversificarea mijloacelor necesare dezvoltării calităţilor motrice la ciclul gimnazial

 • Educarea coordonarii prin folosirea mijloacelor din gimnastica ritmica. Studiu privind metodologia de organizare a lectiei de educatie fizica la gimnaziu

 • Educarea deprinderilor aplicativ-utilitare la elevii din ciclul primar / gimnazial prin mijloacele gimnasticii.

 • Educarea mobilitagii articulare fortei segmentare prin programe de gimnastica aerobica.

 • Educarea motricităţii şi a esteticii corporale la ciclul primar

 • Educarea psihomotrica a elevilor din ciclul primar prin utilizarea mijloacelor specifice dansului

 • Educarea unor capacitati coordinative prin mijloace specifice gimnasticii.

 • Educatia fizica §colara, componenta a educatiei integrale a individului.

 • Educatia fizica scolara, componenta a educatiei integrale a individului.

 • Efectele cumulate ale exercitiilor, pentru optimizarea mobilitatii, asupra dezvoltarii fizice a elevilor din clasa a VI-a

 • Efectele educaliei fizice si sportului asupra copiilor cu deficienle (la alegere tipul de deficienga, vârsta, genul etc.)

 • Efectele educaliei fizice sportului asupra diferitelor catcgorii de populatie (la alegere vârsta, genul, mediul etc.) — nu la copii între 6-8 ani si 10-12 ani, nu la copii din mediul rural, nu la adolescentii supraponderali

 • Efectele pandemiei asupra practicarii actisitatii motrice de catre persoane neantrenate

 • Efectele practicarii *ahului asupra inteligentei

 • Efectele practicarii sahului asupra conduitelor psihomotrice

 • Efectele unui program de teambuilding asupra reprezentativei solare de

 • Efectul intervalelor de intensitate mare asupra execesului consumului de oxigen post antrenament (EPOC)

 • Eficienla utilizarii jocului de volei in dezvoltarea calitatilor motrice la copiii din ciclul gimnazial in comparatie cu alte jocuri de echipa

 • Eficiența întrecerilor în dezvoltarea spiritului emulative la elevii de clasa a V-a.

 • Eficiența metodelor și formelor de organizare în dezvoltarea motricității la elevi de clasa a Vl-a.

 • Eficienta programelor kinetoterapeutice desfasurate în mediul online

 • Eficienţa recuperării prin exerciţii fizice cu ajutorul aparatelor specializate în menţinerea şi echilibrarea forţei musculaturii de la nivelul coloanei vertebrale

 • Eficienta unor procedee metodice pentru dezvoltarea deprinderilor priceperilor motrice în lectia de educatie fizica la gimnaziu.

 • Eficiența unui program de îmbunătățire a procesului de selecție în tenis.

 • Eficientizarea lectiei de educatie fizica la elevii din ciclul primar / gimnazial prin exercitii la banca de gimnastica.

 • Eficientizarea metodelor de instruire si perfectionare in jocul de handbal a elevilor din ciclul gimnazial.

 • Eficientizarea procesului de planificare și desfășurare a activităților sportive specifice orelor de ansamblu sportiv/tip extracurricular.

 • Eficientizarea ștafetelor și traseelor aplicative școlare în dezvoltarea motricității la elevii de 1314 ani.

 • Efortul aerob şi anaerob în alergarea de rezistenţă la ciclul primar

 • Efortul aerob şi anaerob în proba de 800 de metri

 • Efortul refacerea în jocurile sportive (la alegerea candidatului)

 • Elaborarea traseelor si parcursurilor aplicative cu aplicabilitate în învățământul primar.

 • Elaborarea traseelor si parcursurilor aplicative cu aplicabilitate în învățământul gimnazial.

 • Elaborarea traseelor si parcursurilor aplicative cu aplicabilitate în lecţia de educaţie fizică în învățământul liceal

 • Elaborarea experimentarea unor programe scolare pentru orele în curriculum optional, ciclul primar si gimnazial.

 • Elaborarea metodicii de predare a procedeelor tehnice din jocul de fotbal și în rolul utilizării ulterioare a acestora în dezvoltarea vitezei la Juniori U10.

 • Elaborarea sistemelor de acționare pentru dezvoltarea calității motrice forța și contribuția acestora în practicarea jocului sportiv - fotbal, la Junioare U17.

 • Elaborarea sistemelor de acționare pentru dezvoltarea calității motrice rezistența și contribuția acestora în practicarea jocului sportiv - fotbal, la Junioare U15

 • Elaborarea unui model de pregătire fizico-tehnic a componenţilor unei selecţionate liceale

 • Elaborarea unui model tehnic şi fizic la fotbal în ciclul liceal

 • Evaluarea complexă clinico-terapeutică în umărul dureros cronic

 • Evaluarea componentelor motrice la persoanele cu dizabilitati (la alegere componentele psihomotrice pe categorii diferite de deficiente, vârsta, gen, mediu)

 • Evaluarea conditiei fizice elevilor la diferite cicluri de studiu

 • Evaluarea eficacităţii curenţilor de medie frecvenţă asupra durerii lombare de cauză discală în ambulatoriul de specialitate

 • Evaluarea pregatirii tehnice la , , (exclus powerlifting)

 • Evaluarea recuperarea atitudinilor posturale deficitare în plan frontal

 • Evaluarea recuperarea lombalgiilor acute

 • Evaluarea vitezei la elevii din liceele cu program sportiv.

 • Evidentierea Educatiei fizice si sportului ca factor de realizare a educatiei Interculturale.

 • Evidentierea Educatiei fizice sponului ca factor de realizare a educatiei Interculturale.

 • Evolutia conceptului de fitness

 • Evolutia indicilor de cresere si dezvoltare Ia copii de vârsta solara

 • Evolutia rezultatelor la ultimele IO editii ale Campionatelor Mondiale in gimnastica aerobica gimnastica artistica / dans sportiv.

 • Exerciţii de gimnastică aerobică de întreţinere pentru ameliorarea osteoporozei

 • Experimentarea unor noi teste pentru aprecierea disponibilităților copiilor care practică tenisul de masă.

 • Experimentarea unui program ce vizează îmbunătățirea pregătirii fizice a juniorilor I în tenis.

 • Explorarea deficientelor fizice Ia solari si corectarea prin programe adecvate

 • Explorarea paraclinica în bolile reumatismale 

 • Factori determinanti ai accesului la sport (analiza pe criterii diferitc -- apartenenta la un anumit yup socioprofesional, gen, vârsta, orientare religioasa etc.)

 • Finalizarea actiunilor de atac în jocul de fotbal

 • Finalizarea acţiunilor de atac în jocul de fotbal

 • Fitness-ul mijloc de combatere a obezitatii.

 • Folosirea circuitului eficienta acestuia în dezvoltarea fortei si rezistentei musculare în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele martiale

 • Folosirea circuitului si eficienga acestuia în dezvoltarea fortei si rezistentei musculare în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele martiale

 • Formarea abilitalilor sociale la elevi cu ajutorul activitaçilor fizice ¥i sportive formale/ non-formale

 • Formarea atitudinilor sociale la elevi cu ajutorul activitalilor fizice sportive formale / non -formale

 • Formarea comportamentului prosocial la elevi cu ajutorul activitatilor fi7.ice sportive formale / non-formalc

 • Formarea echipei reprezentative de baschet în ciclul liceal.

 • Fotbalul în învăţământul gimnazial

 • Frecventa organizarii activitatilor extracurriculare in scoala

 • Fundamente teoretice ale conceptului de formă sportivă

 • Generalităţi ale jocului de fotbal

 • Gestionarea eficienta a mijloacelor din lectia de educatie fizica cu teme din gimnastica

 • Gestionarea emotiilor in performanta sportiva.

 • Gimnastica aerobica mijloc de desfasurare a verigilor II si III din lectia de EFS

 • Gimnastica aerobica mijloc de realizare a unor verigi ale lectiei de educatie fizica.

 • Gimnastica aerobica, mijloace alternative pentru perioadele de tranzitie din antrenamentul sportiv în diferite ramuri sportive.

 • Gimnastica aerobica, mijloace alternative pentru perioadele de tranzitie din antrenamentul sportiv în diferite ramuri sportive.

 • Gimnastica posturala in dezvoltarea fizica armonioasa a copiilor din ciclul primar

 • Gimnastica sportiva în a doua jumatate a secolului al XX-lea. Monografie.

 • Gimnastica sportiva în a doua jumatate a secolului al XX-lea. Monografie.

 • Handbalul-o perspectiva asupra evolutiei din punct de vedere tehnico-tactic 

 • Hidroterapia rolul ei tn sportul de performanta.

 • Identificarea calităţilor motrice la elevii de clasa I (sau a II-a, a III-a, a IV-a)

 • Identificarea deficientelor somatice la elevi

 • Identificarea deprinderilor motrice specifice atletismului la clasele I-IV

 • Identificarea dinamicii vitezei în proba de 60 metri garduri

 • Identificarea evaluării în educaţie fizică şcolară

 • Identificarea nivelului de dezvoltare a capacităţii motrice la elevii de clasa a IV-a

 • Identificarea nivelului de dezvoltare a capacităţii motrice la elevii de clasa a IX-a

 • IImpactul dizabilitatii in practicarea activitagilor fizice sportive (la alegere tipul de dizabilitate) nu deficiente intelectuale

 • Îmbunătatirea modelului de pregatire şi concurs a jucatorului/arei specializat pe postul de extremă/inter/ centru/pivot/portar la handbal jun.III, II (feminin/masculin).

 • Îmbunătatirea modelului de pregatire şi concurs a jucatorului/arei specializat pe postul de extremă/inter/ centru/pivot/portar la handball seniori/jun.I (feminin/masculin).

 • Îmbunatatirea calitatii motrice îndemânarea prin utilizarea mijloacelor specifice jocului de handbal.

 • Îmbunătăţirea îndemânării prin intermediul mijloacelor specifice jocului de handbal la clasa a VIII-a

 • Imbunatatirea metodologiei de instruire a apararii”om la om” la începatori (feminin/masculin).

 • Imbunatatirea metodologiei de instruire a pararii ”om la om” la începatori (feminin/masculin).

 • Îmbunatatirea metodologiei de instruire a reprezentativei şcolare de handbal la nivelul ciclului gimnazial.

 • Îmbunătăţirea metodologiei de instruire a sistemelor de apărare în zonă la handbal – junioare II

 • Îmbunătăţirea metodologiei de selecţie şi pregătire a reprezentativei şcolare de handbal la nivelul ciclului liceal

 • Îmbunatatirea modelului de pregatire fizica a jucatorului/arei specializat pe postul de coordonator de joc/extrema/pivot la baschet seniori/jun.l (feminin/masculin).

 • Îmbunătățirea parametrilor deprinderilor motrice prin folosirea traseelor aplicative școlare la clasa a V-a.

 • Îmbunătăţirea pregătirii fizice a elevilor din ciclul liceal, folosind mijloace specifice handbalului (cls. IX – XII).

 • Impactul activitatilor sportive in cadrul programelor turistice în societatea româneasca. Studiu de caz pe zona geografica ramuri sportive

 • Impactul exercițiilor pliometrice asupra dezvoltării forței explozive în sportul de performanță – studiu de caz.

 • Impactul genului in practicarea sportului de performanta / sportului de loisir (la alegere, sportul)

 • Impactul gimnasticii aerobice asupra optimizării condiției fizice a studenților.

 • Impactul globalizarii asupra dezvoltarii sportului (ramura sportiva la alegere)

 • Impactul managementului asupra dezvoltării culturii fizice în România.

 • Impactul pandemiei asupra sportului de performanta in

 • Impactul prezenlei femeii in ramurile tradiCional masculine. Studiu de caz

 • Impactul psiho-social al di feritelor sporturi asupra comunitatii locale sau asupra unei societatl

 • Impactul psiho-social al diferitelor sporturi asupra comunitalii locale sau asupra unei societali

 • Impactul social al politicilor sportive la nivele diferite (local, regional central) (ramura de sport la alcgerc)

 • Implementarea metodelor de pregatire musculara in vederea optimizarii procesului didactic la ciclul gimnazial.

 • Implementarea mijloacelor de optimizare a atacului in jocul de handbal.

 • Implementarea strategii lor metodice specifice atletismului, pentru consolidarea si perfectionarea aruncarii prin azvarlire, la elevii de ciclu gimnazial.

 • Implementarea strategiilor metodice specifice atletismului, pentru consolidarea si perfectionarea sariturii in lungime, la elevii de ciclu gimnazial.

 • Implementarea strategiilor metodice specifice atletismului, pentru consolidarea si perfectionarea aruncarii greutsii, la elevii de ciclu gimnazial.

 • Implicatii fiziologice ale efortului la persoanele supraponderale

 • Implicatiile probelor atletice asupra posturii (proba la alegere). 

 • Imponanta acidului lactic în efonul de mare performanta

 • Imponanta kinetoterapiei la copilului nascut prematur

 • Imponanta obiceiurilor alimentare adecvate pentru sportivii de performanta

 • Importanţa educatiei fizice în contextul ariilor curiculare

 • Importanta ergonomiei a exercitiului fizic la persoanele sedentare

 • Importanta glucidelor in nutritia sportivilor de performanta.

 • Importanta implementarii metodelor de relaxare psihosomatica de reincarcare energetica in rutina de antrenament al sportivilor.

 • Importanta kinetoterapiei a mijloacelor asociate la pacientii afectati de boala Parkinson

 • Importanţa kinetoterapiei în reabilitarea coloanei lombare după intervenţie chirurgicală

 • Importanta kinetoterapiei în recuperarea functionala dupa fracturile humerale.

 • Importanta kinetoterapiei in recuperarea pacientului cu disabilitate mintala

 • Importanta kinetoterapiei in recuperarea post ligamentoplastie

 • Importanta kinetoterapiei in recuperarea sportivilor cu sechele cauzate de COVID- 1 9

 • Importanta kinetoterapiei în recuperarea traumatismelor de la nivelul cotului

 • Importanta kinetoterapiei în recuperarea traumatismelor de la nivelul umarului

 • Importanţa kinetoterapiei în spondilita anchilozantă

 • Importanta kinetoterapiei în tratamentul tulburarilor de postura.

 • Importanta kinetoterapiei la pacientii cu pectus excavatum

 • Importanta kinetoterapiei si a mijloacelor asociate în fractura de humerus

 • Importanta kinetoterapiei si a mijloacelor asociate în fractura de calcaneu

 • Importanta kinetoterapiei si a mijloacelor asociate în profilaxia accidentarilor sponivilor

 • Importanta kinetoterapiei si a mijloacelor asociate la pacientul cu pinteni calcaneeni

 • Importanta kinetoterapiei ta pacientii cu autism

 • Importanța practicării exercițiului fizic în perioada pandemiei la adolescenți.

 • Importanta serviciului în jocul de volei.

 • Importanţa tehnicii în canotajul feminin

 • Importanta tratamentului kinetoterapeutic în tenorafia muschiului supraspinos.

 • Importanta utilizarii jocurilor de miscare la copiii cu dizabilitati.

 • Importanta utilizarii tehnicilor de antrenament mental in recuperarea posttraumatica a sportivilor.

 • Individualizarea instruirii portarului de handbal la echipa C.S.U.Craiova.

 • Influenga schimbarii regulamentului asupra instruirii in jocul de volei.

 • Influenle religioase in practicarea sportului

 • Influenlele calitati)or psiho-somatice ale profesorului de educatie fizica / instructorului sportiv animatorului/ antrenorului în exercitarea profesiei

 • Influenta activitatilor fizice si de recreere asupra indicelui de masa corporala (IMC) la populatia

 • Influenta antrenamentelor asupra indicilor de cresere dezvoltare la juniori (într-un sport la alegere)

 • Influenţa exerciţiilor pliometrice asupra pregătirii fizice a elevilor de clasa a V-a

 • Influenta jocurilor tematice din .. .o . (exclus minifotba[) asupra frecventei cardiace

 • Influenţa kinetoterapiei asupra scoliozei idiopatice juvenile

 • Influenţa kinetoterapiei în recuperarea spondilitei anchilozante

 • Influenţa modificărilor de regulament asupra pegătirii tehnico tactice a sportivilor judoka de....ani

 • Influenta pasului sarit asupra amplitudinii pasului de alergare de viteza

 • Influenţa pasului sărit asupra amplitudinii pasului de alergare de viteză

 • Influenţa presopuncturii privind energizarea capacităţii de efort a atleţilor

 • Influenţa probelor atletice la dezvoltarea calităţilor motrice cuprinse în curriculumul claselor a III-a şi a IV-a

 • Influenţa recuperării kinetice în traumatismele de umăr la aruncătorii de suliţă

 • Influenţa unui program kinetic în recuperarea coxartrozei de şold după externare

 • Influentarea calitatii motrice viteza prin utilizarea elementelor specifice din jocul de handbal.

 • Influențarea capacității motrice la clasa a V-a prin trasee aplicative școlare.

 • Influenţarea morfoplastiei corporale prin mijloacele gimnasticii aerobice.

 • Influenţe pozitive asupra condiţiei fizice a elevilor de liceu prin participare la ansambluri de majorete

 • Influentele dezvoltarii motrice timpurii asupra calitatii vietii la copii persoaneie cu dizabilitati

 • Influentele jocurilor / parcursurilor aplicative asupra dezvoltarii fizice la persoanele cu dizabilitati

 • Influentele stilului de comunicare a profesorului de EF, antrenortului, animatorului , instructorului sportiv în exercitarea profesiei

 • Influentele tipului psihocomportamental al kinetoterapeutului I' profesorului de EF, antrenorului instructorului sportiv / animatorului în exercitarea profesiei

 • Infrastructura și dotarea tehnică a educației fizice și sportului din România.

 • Innuenlele calitaçilor psiho-somatlce ale profesorului de educagie fizica / antrenorului in exercitarea profesiei

 • Innuentele emotiilor în practicarea sportului (la alegere, tipul de emolie, sportul, categoria de populalie etc.)

 • Instruirea tehnică in dansul sportiv la grupele de începători.

 • Instruirea tehnică in gimnastica artistica la grupele de începători.

 • Instruirea tehnico-tactică în: ( judo/ arte martiale /diverse sporturi de lupta. ), pe baza perfecţionării funcţiei de echilibru.

 • Însuşirea deprinderii de alergare de viteză la elevii ciclului gimnazial

 • Însuşirea deprinderii de alergare de viteză la elevii ciclului primar

 • Insusrea deprinderii de alergare de viteza la elevii de ciclul gimnazial

 • Interventia kinetica recuperatorie în traumatismele musculare.

 • Intervenţii specifice în tratamentul fracturilor de la nivelul gleznei şi piciorului la handbalişti

 • Întreceri școlare cu eficiență majoră în dezvoltarea spiritului emulativ la elevii de clasa a Vl-a.

 • Invatarea si consolidarea tehnicii de baza in handbal prin mijloace specifice la incepatori (feminin/masculin).

 • Invăţarea şi perfecţionarea KATA din (diverse stiluri de arte marţiale) la grupele de copii şi juniori

 • Investigarea potentialului biologic la sportivii juniori- jocuri sportive (joc sportiv la alegere)

 • Investigarea potentialului fiziologic la elevii cu cerinte educative speciale- ciclul gimnazial

 • Investigarea potentialului motric fiziologic la componentii unei echipe sportive reprezentative icolare- ciclul gimnazial

 • Investigarea potentialului motric la elevii cu cerinte educative speciale- ciclul primar

 • Istoria şi evoluţia baschetului

 • Istoricul jocului de fotbal

 • Jocul de fotbal în învăţământul preuniversitar

 • jocuri dinamice stafete pentftl formarea deprinderii de aruncare prindere, la elevii ciclului primar

 • Jocuri şi ştafete aplicative pentru nivelul primar

 • Jocurile dimanice si rolul lor în lectia de educatie fizica si sport - la ciclul gimnazial sau liceal.

 • jocurile dinamice pregatitoare, mijloace utilizate in invatarea jocului de baschet.

 • Jocurile motrice si socializarea

 • jocurile traditionale - element de identitate culturala

 • K.M.S.

 • Kinetoprofilaxia în corectarea posturii la sportive.

 • Kinetoterapia mijloacele moderne de electroterapie în tratamentul periatritei scapulohumerale.

 • Kinetoterapia coloanei vertebrale la luptatori.

 • Kinetoterapia cotului reumatismal.

 • Kinetoterapia de recuperare a sportivilor cu entorsa a pumnului.

 • Kinetoterapia genunchiului reumatismal.

 • Kinetoterapia în afecţiunile posttraumatice specifice jocului de volei

 • Kinetoterapia în entorsa de gleznă a atletelor heptatloniste

 • Kinetoterapia în entorsa de gleznă a atleţilor decatlonişti

 • Kinetoterapia în faza incipienta a herniei de disc lombare.

 • Kinetoterapia în lombosciatică discală

 • Kinetoterapia în lombosciatica discală la săritorii în înălţime

 • Kinetoterapia în lombosciatica discală la săritorii în lungime

 • Kinetoterapia în recuperare a sportivilor cu cervicalgii.

 • Kinetoterapia în recuperare adductorilor la fotbalisi.

 • Kinetoterapia în recuperarea a sportivului cu leziuni posttraumatice la nivelul umarului.

 • Kinetoterapia în recuperarea a sportivului cu sindrom de impingement.

 • Kinetoterapia în recuperarea bursitei la sportive (ramura sportiva la alegere).

 • Kinetoterapia în recuperarea cu artrozelor la halterofili.

 • Kinetoterapia în recuperarea fracturilor de bazin şi de femur

 • Kinetoterapia în recuperarea functionala a pacientului cu luxatie rotuliana.

 • Kinetoterapia în recuperarea functionala a pacientului dupa leziuni ale mu§chiului supraspinos.

 • Kinetoterapia în recuperarea functionala a pacientului dupa leziuni meniscale.

 • Kinetoterapia în recuperarea functionala a piciorului posttraumatic.

 • Kinetoterapia în recuperarea functionala a sportivului cu epicondilita radiala.

 • Kinetoterapia în recuperarea functionala a sportivului cu patologii la nivelul pumnului,

 • Kinetoterapia în recuperarea mâinii posttraumatice.

 • Kinetoterapia în recuperarea pacientului cu sindrom de impingement.

 • Kinetoterapia în recuperarea pacientului dupa fractura de cupupara radiala

 • Kinetoterapia în recuperarea pacientului postfractura de femur.

 • Kinetoterapia în recuperarea piciorului plat valg functional.

 • Kinetoterapia în recuperarea posttraumaticå a sportivului dupa fractura de antebrat.

 • Kinetoterapia în recuperarea rupturii de ligamente la jucâtorii de baschet.

 • Kinetoterapia în recuperarea sindromul coafei rotatorilor la sportive. Manolachi V.

 • Kinetoterapia în recuperarea sportivilor cu trauma de menisc.

 • Kinetoterapia în recuperarea sportivului cu entorsa de genunchi.

 • Kinetoterapia în recuperarea sportivului cu fracturi ale femurului.

 • Kinetoterapia în recuperarea sportivului cu sindrom de impingement.

 • Kinetoterapia în recuperarea sportivului cu sindrom dureros lombar.

 • Kinetoterapia în recuperarea sportivului dupa leziune a tendonului calcanian.

 • Kinetoterapia în recuperarea sportivului dupa luxatia scapulo-humerala.

 • Kinetoterapia în recuperarea tendinitei patelare la voleibalisi.

 • Kinetoterapia in recuperarea tulburarilor de postura în plan frontal.

 • Kinetoterapia în reeducarea functionala a pacientului cu accident vascular cerebral.

 • Kinetoterapia în trauma de bazin la sportive.

 • Kinetoterapia luxaţiei recidivante de rotulă postoperatorie

 • Kinetoterapia mâinii reumatismale. 

 • Kinetoterapia mijloc de recuperare a sportivilor de performanta.

 • Kinetoterapia piciorului reumatismal.

 • Kinetoterapia recuperarea funcçionala a sportivului cu lumbago acut.

 • Kinetoterapia recuperarea functionala a sportivului cu entorsa de glezna. 9. Kinetoterapia recuperarea functionala a sportivului dupa fractura de peroneu. IO. Kinetoterapia recuperarea functionala a sportivului cu fascita plantara

 • Kinetoterapia recuperarea functionala a sportivului postligamentoplastie a ligamentului încrucsat anterior.

 • Kinetoterapia recuperarea functionala în fracturile articulare

 • Kinetoterapia si recuperarea functionala a pacientului dupa fracturi maleolare.

 • Kinetoterapia soldului reumatismal.

 • Kinetoterapia umarului reumatismal.

 • Kinetoterapie în recuperarea „lombalgiei canotorului".

 • Korfball – disciplină sportivă alternativă în conţinutul programei şcolare la învăţământul gimnazial.

 • Lectia de educatie fizica intre competente si destindere

 • Lectia de educatie fizica perceptie diferentiata baieti –fete

 • Lectia de educatie fizica perceptie diferentiata profesori-parinti

 • Lectia de educatie fizica perceptie diferentiata urban-rural

 • Lectia de educatie fizica si rolul pe care are în formarea spritului de fair-play.

 • Legatura dintre IMC si performata scolara la elevii din ciclul gimnazial sau liceal. 4) Corectarea hiperlordozei lombare prin intermediul procedeelor din înotul sportiv. 5) Relatia dintre kinetoterapie si managementul unei companii multinationale.

 • Legaturi între capacitatea de efort nivelul cognitiv al jucatorilor de

 • Legaturi între performanta scolara si cea motrica

 • Liderul in sport (capitan, antrenor personal profesor de educatie fizica antrenor / animator in tabere)

 • Management şi marketing în activitatea sportivă din România.

 • Managementul de top în clubul sportiv (la alegere)…

 • Managementul organizării activităţilor sportive în ciclul primar

 • Managementul performanţelor prioritare în sistemul de cercetare în cluburile sportive

 • Managementul resurselor umane la clubul sportiv "...".

 • Managementul sistem complex de influenţă asupra activităţii sportive

 • Managementul unui centru de kinetoterapie din Municipiut ...X.

 • Masajul ca metoda de recuperare a traumelor sportive.

 • Mecanisme de selectare a liderului unui grup spofliv.

 • Metoda lucrului in circuit si rolul ei in pregatirea sportivilor de performata — juniori A, B sau C.

 • Metoda stretching si importanta ei la imbunatatirea mobilitatii articulare si a elasticitatii musculare la sportivii de performanta — juniori A, B sau C.

 • Metoda stretching si importanta ei la imbunatatirea mobilitatii articulare si elasticitatii musculare la elevii din ciclul gimnazial sau liceal.

 • Metode de dezvoltare a fortei specifice piciorului de bataie pentru saritura în lungime cu elan (juniori II)

 • Metode de profilaxie şi recuperare funcţională a afecţiunilor reumatice ale articulaţiei coxo-femurale

 • Metode de recuperare în coxartroză

 • Metode de recuperare în luxaţia congenitală de şold

 • Metode de recuperare medicală în luxaţia congenitală de şold

 • Metode de recuperare medicală în luxaţia congenitală de şold

 • Metode de recuperare post traumatică a genunchiului la atleţii săritori

 • Metode mijloace ale kinetoterapiei în recuperarea traumelor la tenismani.

 • Metode mijloace pentru invatarea sau consolidarea elementelor tehnice specifice jocului de fotbal la elevii din ciclul gimnazial

 • Metode mijloace pentru invqarea sau consolidarea mijloacelor tactice individuale si colective in aparare specifice jocului de fotbal la elevii din ciclul gimnazial

 • Metode mijloace pentru perfectionarea preciziei în aruncarile la co;, la începatori.

 • Metode mijloace privind pregatirea fizica a jucatorilor de baschet (Ul 2, U14,Ul 6).

 • Metode moderne de recuperare a pacientului cu periatrita scapulohumerala.

 • Metode moderne pentru realizarea obiectivelor educatiei fizice §colare prin jocuri exercitii specifice gimnasticii.

 • Metode moderne pentru realizarea obiectivelor educatiei fizice scolare prin jocuri si exercitii specifice gimnasticii.

 • Metode si mijloace actuale utilizate în vederea eficientizarii jocului de volei din punct de vedere tehnico-tactic la nivel de juniori.

 • Metode şi mijloace actuale utilizate în vederea eficientizării jocului de fotbal din punct de vedere tehnico-tactic

 • Metode si mijloace de aclionare pentru pregatirea blocajului la juchtoarele specializate pe postul de ridicatoare — junioare I

 • Metode si mijloace de educare a echilibrului în fitness

 • Metode şi mijloace de învăţare a loviturilor de bază din jocul de tenis la categoria de vârstă 6-8 ani

 • Metode si mijloace de recrutare a resurselor umane in cadrul unei entitati sportive.

 • Metode şi mijloace de recuperare utilizate în reeducarea genunchiului la handbaliştii de performanţă

 • Metode si mijloace folosite tn cadrul lectiei de educatie fizica si sport desfasurata online — ciclul primar sau ciclul gimnazial.

 • Metode si mijloace pentru invqarea sau consolidarea mijloacelor tactice individuale colective in atac specifice jocului de fotbal la elevii din ciclul gimnazial

 • Metode si mijloace pentru optimizarea tehnicilor în gimnastica; artele martiale.

 • Metode si mijloace pentru optimizarea tehnicilor în gimnasticas artele martiale.

 • Metode și mijloace utilizate în instruirea jucătorului de fotbal la nivelul juniorilor F (7-8 ani)

 • Metode și mijloace utilizate în instruirea jucătorului de fotbal la nivelul juniorilor E (9-10 ani)

 • Metode și mijloace utilizate în instruirea jucătorului de fotbal la nivelul juniorilor D (11-12 ani)

 • Metode și mijloace utilizate în instruirea jucătorului de fotbal la nivelul juniorilor C (13-14 ani)

 • Metode și mijloace utilizate pentru pregătirea apărătorilor în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C

 • Metode și mijloace utilizate pentru pregătirea atacanților în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C (14-15 ani)

 • Metode, mijloace și forme de organizare cu eficiență crescută în influențarea dezvoltării motricității la elevii de clasa a VIII-a.

 • Metodele si etapele de pregatire la nivel competitional in gimnastica ritmica/aerobica/artistica

 • Metodica însuşirii elementelor tehnice salt înapoi întins cu întoarcere 1080 şi dublu salt întins înapoi

 • Metodica învăţării saltului înainte grupat la bârnă

 • Metodica învăţării tehnicilor de PICIOR ( ashi-waza) în judola grupele de copii, prin folosirea mijloacelor standardizate

 • Metodica predării finalurilor de şah la elevii din învăţământul gimnazial

 • Metodologia cresterii eficientei tehnicii de padelare prin dezvoltarea indicatorilor de forta

 • Mijloace de actionare pentru optimizarea pregatirii individuale a jucatorilor de semicerc la nivelul juniorilor I

 • Mijloace de dezvoltare a vitezei specifice în jocul de baschet (10-12 ani băieţi)

 • Mijloace de dezvoltare a vitezei specifice în jocul de volei.

 • Mijloace de optimizare a efortului şi refacerii în jocul portarului de handbal.

 • Mijloace de optimizare a selectiei,initierii si formarii echipei de handbal la ciclul primar.

 • Mijloace de reeducare functionala a pacientilor cu traumatisme localizate la nivelul genunchiului

 • Mijloace din educatia fizica utilizate în recuperarea bolnavilor respiratori

 • Mijloace eficente de instruire privind atacul sistemelor de aparare 5+1 şi 4+2, în jocul de handbal (juniori I)

 • Mijloace electroterapeutice si kinetoterapeutice în combaterea sindroamelor dureroase vertebrale.

 • Mijloace kinetoterapeutice utilizate în recuperarea functionala a pacientului cu discopatie lombara.

 • Mijloace kinetoterapeutice utilizate în recuperarea tendinopatiilor

 • Mijloace kinetoterapeutice utilizate în recuperarea traumatismelor gleznei, la sportivi.

 • Mijloace metode de optimizare a învatarii tehnicii de executie a elementelor specifice în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele martiale, 4.schi alpin,).

 • Mijloace metode de optimizare a învatarii tehnicii de executie a elementelor specifice în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele martiale, 4.schi alpin,).

 • mijloacelor de refacere specifice individuale

 • Modalitaęi de pregatire a reprezentativei ;colare de volei

 • Modalitati de crestere a eficientei lectiei de educatie fizica.

 • Modalitati de dezvoltare a fortei în atletism, prin intermediul unor mijloace specifice sporturilor de combat

 • Modalitati de dezvoltare a îndemânării specifice în handbal, manevrarea mingii, prin experimentarea unor jocuri dinamice şi pregatitoare, stafete, la ciclul primar (cls. I – IV)

 • Modalitati de dezvoltare a unei calitagi motrice (Î, V, R, F) în gimnastica (2.în badminton, 3.în altele martiale, 4.înot, 5.schi alpin,).

 • Modalitati de dezvoltare a unei calitati motrice (Ì, V, R, F) în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele martiale, 4.înot, 5.schi alpin,).

 • Modalităţi de diversificare a mijloacelor de învăţare a elementelor tehnice la bârnă

 • Modalități de eficientizare a învățării tehnicii în tenis de câmp prin utilizarea de aparate ajutătoare

 • Modalități de eficientizare a procesului de selecție în badminton.

 • Modalități de îmbunătățire a pregătirii fizice a juniorilor III în tenis.

 • Modalitati de îmbunatatire a tehnicii extremelor de handbal la echipa reprezentativa scolara ciclul gimnazial.

 • Modalitati de îmbunatatire a tehnicii intermediarilor de handbal la echipa reprezentativa scolara ciclul gimnazial.

 • Modalităţi de îmbunătăţire a tehnicii portarului de handbal la echipa reprezentativă şcolară – ciclul gimnazial

 • Modalități de instruire mai eficientă a elementelor tehnice în tenis de masă.

 • Modalităţi de otimizare a antrenamentului de rezistenţă la înotătorii de 9-10 ani

 • Modalități de perfecționare a calității resurselor umane pe baza managementului calității totale.

 • Modalități de perfecționare a procesului de selecție în tenis de masă.

 • Modalități de practicare a activităților motrice de timp liber la IT-ști prin intermediul mijloacelor de pregătire din orientare

 • Modalitati de realizare a programei scolare pentru volei la ciclul gimnazial

 • Modalitati de reeducare a mersului la pacientii cu hemipareza.

 • Modalități inventive de predare a lecției de educație fizică cu temă din jocul de volei. Studiu privind dotarea materială a școlilor pentru desfășurarea lecției de educație fizică în mediul rural.

 • Model de antrenament în probele de semifond și fond.

 • Model de antrenament la nivelul atleţilor sprinteri.

 • Model de antrenament pentru dezvoltarea vitezei la juniorii de nivel II.

 • Model de antrenament pentru proba de aruncarea discului la nivelul juniorilor.

 • Model de pregătire şi concurs pentru proba de marathon.

 • Model de recuperare kinetoterapeutică după accidentul vascular cerebral

 • Model metodic de învăţare a tehnicii de bază a schiului alpin

 • Model teoretic pentru dezvoltarea aptitudinilor motrice prin utilizarea jocurilor şi a ştafetelor specifice atletismului la clasa a -VII-a

 • Model teoretic pentru dezvoltarea capacităţii motrice la de sportivi care practică body-building

 • Model teoretic pentru dezvoltarea capacității mortice la o grupă de începători orientate spre probele de semifond

 • Model teoretic pentru dezvoltarea capacității motrice la sportivi care folosesc exerciții cu greutăți

 • Model teoretic pentru dezvoltarea forței explozive prin metoda repetărilor și a circuitului la elevii din ciclul gimnazial

 • Model teoretic pentru dezvoltarea forței folosind exerciții specifice la elevii din ciclul primar

 • Model teoretic pentru dezvoltarea forței în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport din ciclul liceal.

 • Model teoretic pentru dezvoltarea forței prin metode și mijloace specifice la o grupă de juniori III, specializată în probe de aruncări.

 • Model teoretic pentru dezvoltarea motricității elevilor în gimnaziu prin mijloacele atletismului.

 • Model teoretic pentru dezvoltarea rezistentei în lecția de educație fizică și sport la elevii din ciclul gimnazial prin mijloace specific atletismului.

 • Model teoretic pentru dezvoltarea rezistenţei la elevii din ciclul gimnazial

 • Model teoretic pentru dezvoltarea rezistenţei la elevii din ciclul primar prin mijloace specifice atletismului

 • Model teoretic pentru dezvoltarea vitezei la elevii din ciclul gimnazial.

 • Model teoretic pentru dezvoltarea vitezei la elevii din ciclul primar prin mijloace specifice atletismului.

 • Model teoretic pentru dezvoltarea vitezei la elevii din clasele V-VIII în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport.

 • Model teoretic pentru dezvoltarea vitezei la nivelul liceal prin jocuri de mișcare și ștafete specifice atletismului.

 • Model teoretic pentru pregătirea echipei reprezentative de cros la nivel gimnazial

 • Model teoretic privind dezvoltarea rezisteței la elevii din ciclul liceal folosind exerciții specifice atletismului.

 • Model teoretic privind dezvoltarea vitezei la elevii din ciclul liceal folosind mijloace specifice atletismului.

 • Modelarea antrenamentului pentru atac si aparare la junioarele II in aplicarea sistemului de aparare om la om.

 • Modelarea antrenamentului pentru dezvoltarea calitatilor motrice prin mijloace specifice jocului de handbal.

 • Modelarea conținutului instruirii echipei reprezentative de badminton la nivelul ciclului liceal.

 • Modelarea conținutului instruirii în lecția de educație fizică și sport în contextul pandemiei generată de Sars-Cov2.

 • Modelarea mijloacelor si metodelor de selectie in jocul de handbal la nivel gimnazial.

 • Modele şi strategii de integrare în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale

 • Modelul campionului la… (proba aleasă)

 • Modelul jucătorului de tenis la categoria de vârstă 12-14 ani

 • Modelul managementului instituţional în gestiunea organizaţiilor sportive.

 • Modelul sportivului de succes — un construct social sau mediatic?

 • Modernizarea antrenamentului în jocul de tenis prin realizarea unui model de pregătire fizică.

 • Monitorizarea oboselii la ... (exclus atleti)

 • Monografia sportului pentru unul din municipiile Zonei de Nord-Est(la alegere).

 • Monografia sportului pentru unul din municipiile Zonei de Nord-Est(la alegere).

 • Motivatia elevilor la ora de educatie fizica/sportivilor dintr-o echipa sportiva (ramura e§alon diferite)

 • Motivatia practicarii meseriei de animator în tabere / antrenor / instructor sportiv

 • Motivatia practicarii meseriei de instructor în centre de fitness/ antrenor personal

 • Nivelul de activitate fizica la categoria de vârsta 10-14 ani

 • Noi modalități de sporire a performanțelor sportive în tenis de masă prin acordarea unei atenții speciale relației antrenor-sportiv.

 • Noi posibilități de optimizare a procesului de antrenament în tenis de masă

 • Nota: Se are in vedere determinarea, cu ajutorul unor teste practice, a influenlei pe care o manifesta pregatirea din artele marliale in ceea ce privesle echilibrul si suplelea la copii studiu comparativ (fara experiment).

 • Notiuni teoretice privind criteriile de selectie in gimnastica I dans sportiv.

 • Nutriţia în sportul de performanţă

 • Obiectivizarea instruirii la nivelul grupei de incepatori in jocul de volei

 • Observatii cu privire la eficienta unor procedee de dezvoltare a rezistentei de alergare prin mijloace de atletism in lectia de educatie fizica la elevii din clasele a IV-a si a VIII-a din Scoala Generala Jugur si Poienari de Muscel

 • Oportunități și obstacole în viața de sportivului de performanță

 • Optimizarea antrenamentului individualizat in jocul de handbal la nivelul J III.

 • Optimizarea aptitudinilor coordinative, prin mijloace specifice gimnasticii, în atletismul de performanta

 • Optimizarea aptitudinilor motrice coordinative în lectia de educatie fizica sport- ciclul primar

 • Optimizarea calitaçii motrice forta prin intermediul unui program bazat pe circuite de forta specific jocului de volei.

 • Optimizarea calităţii motrice forţa prin intermediul unui program bazat pe circuite de forţă

 • Optimizarea calitatilor motrice la copiii cu deficienta de auz

 • Optimizarea componentelor antrenamentului in tenisul de camp studiu de caz.

 • Optimizarea conţinutului modelului de pregătire tehnico-tactic specializat al jucătorului pe postul de pivot

 • Optimizarea detentei ... prin intermediul unui program de exercitii pliometrice

 • Optimizarea detentei la copiii de 12-13 ani prin intermediul unui program de exercitii pliometrice

 • Optimizarea detentei la copiii de 12-13 ani prin intermediul unui program de exerciţii pliometrice

 • Optimizarea dezvoltarii calitatilor motrice specifice handbalului la nivelul minihandbal, jun. IV, III, II, (feminin/masculin).

 • Optimizarea dezvoltarii calitatilor motrice specifice handbalului la nivelul jun. I şi seniorilor (feminin/masculin).

 • Optimizarea lecției de educație fizică la clasa a VIII-a.

 • Optimizarea lecției de educație fizică la clasele gimnaziale prin folosirea prioritară a unor metode și mijloace specifice orientării sportive.

 • Optimizarea lecției de educație fizică prin utilizarea unor mijloace specifice jocului de baschet.

 • Optimizarea managementului competitiilor sportive prin utilizarea instrumentelor specifice manageriale

 • Optimizarea mijloacelor de actionare asupra eficientei jucatorilor de handbal specializati pe postul de extrema.

 • Optimizarea modelului de pregătire pentru linia de 9 metri la nivelul junioarelor III

 • Optimizarea momentelor distincte (deschiderea, jocul de mijloc sau finalul) în sah.

 • Optimizarea pregatirii fizice în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele martialeschi alpin,).la grupele de începatori.

 • Optimizarea pregatirii fizice în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele martialeschi alpin,).la grupele de începatori.

 • Optimizarea pregătirii fizice specifice la o echipă de rugby juniori III

 • Optimizarea pregătirii în tenis prin acordarea unei atenții speciale relației antrenor - sportiv.

 • Optimizarea pregatirii tactice în badminton, 2.în artele martiale.

 • Optimizarea pregatirii tactice în badminton, 2.în artele martiale.

 • Optimizarea procesului de instruire în jocul de baschet la nivelul junioarelor.

 • Optimizarea procesului de instruire în tehnica de bază a schiului alpin.

 • Optimizarea procesului de pregătire a echipei reprezentative de volei a școlii (nivel gimnazial).

 • Optimizarea procesului de selecție și de pregătire a reprezentativelor sportive școlare - pe diferite ramuri de sport - în lecții de tip extracurricular.

 • Optimizarea psihomotricităţii la elevii cu cerinţe speciale

 • Optimizarea selectiei pentru tenisul de performanta

 • Optimizarea tehnicilor de dezvoltare a mobilitatii articulare a elasticitatii musculare la elevii din ciclul gimnazial.

 • Optimizarea tehnicilor de lupta pentru ju-kumite în karate-do prin folosirea în Cinci pas, trei pa§i un pas.

 • Optimizarea tehnicilor de lupta pentru ju-kumite în karate-do prin folosirea în Cinci pasi, trei pasi un pas.

 • Optimizarea vitezei la handbaliştii de performanţă

 • Organizarea atractivă a lecţiilor de educaţie fizică la clasele I-IV prin intermediul jocurilor de mişcare.

 • Organizarea desfa;urarea pregatirii echipei de minibaschet (baieli) în scoala.

 • Parcursurile aplicative si rolul lor in educarea deprinderilor motrice la elevii din ciclul gimnazial sau liceal.

 • Participarea echipelor romanesti de handbal feminin in cupele europene Tn perioada 2018-2022 — studiu statistic. 5) Participarea echipelor romaneęti de handbal masculin Tn cupele europene in perioada 2018-2022 studiu statistic.

 • Participarea sportivilor romani la jocurile Olimpice de Vara — studiu statistic.

 • Particularitali ale programului complex de recuperare medicala a sindromului dureros lombosacrat la sportivii de performanta.

 • Particularitati ale recuperarii functionale dupa fracturi ale cotului.

 • Particularităţi ale relaţiilor interpersonale în grupul sportiv şi modalităţi de optimizare a acestora

 • Particularități ale resurselor umane în unitățile cu profil sportiv pe exemplul clubului sportiv

 • Particularităţi metodice privind optimizarea selecţiei pentru tenisul de performanţă

 • Particularitati privind cadruf legislativ specific domeniului kinetoterapiei.

 • Particularitati privind cadrul legislativ specific domeniului educatiei fizice si sportului (legiuirile sportive).

 • Particularitati privind cadrul organizatoric specific domeniului educatiei fizice si sportive (Ministerul Tineretului si Sportutuis Federatia pe ramura de sports Asociatiile 9i cluburile sportives Directia Judeteanå pentru Sport si Tinerets Asociatia sportiva scolara.

 • Particularitati privind cadrul organizatoric specific domeniului kinetoterapiei

 • Particularitati privind profilul profesional at specialistului domeniului educatiei fizice si sportului — studiu de caz: profesorul de educatie fizicas sportivul de performanþs arbitruls antrenorul etc.

 • Particularitatile dezvoltarii fizice la elevii din ciclul gimnazial

 • Particularitatile dezvoltarii fizice la sportivii de performanta- sporturi individuale

 • Particularitatile programului kinetic la sportive (ramura sportiva la alegere).

 • Particularitățile serviciilor sportive și implicațiile acestora asupra pieței sportive.

 • Perceptia privind kinetoterapia metoda de tratament sau metoda de profilaxie — Tn randul populatiei din Municipiul lasi.

 • Perfeccionarea serviciului în jocul de badminton.

 • Perfecționarea acțiunilor de tactică colectivă în apărare în jocul de fotballa nivelul juniorilor A (18-19 ani)

 • Perfecționarea acțiunilor de tactică colectivă în atac în jocul de fotbal la nivelul juniorilor A (1819 ani)

 • Perfecționarea acțiunilor de tactică individuală în apărare în jocul de fotbal la nivelul juniorilor B (16-17 ani)

 • Perfecționarea acțiunilor de tactică individuală în atac în jocul de fotbal la nivelul juniorilor B (16-17 ani)

 • Perfecţionarea contraatacului la echipa reprezentativă şcolară, ciclul liceal

 • Perfecţionarea deprinderii de alergare de rezistenţă la studenţi

 • Perfectionarea deprinderii de alergare de viteza la elevii ciclului liceal.

 • Perfecţionarea deprinderii de alergare de viteză la elevii ciclului liceal

 • Perfecționarea deprinderilor motrice aplicativ-utilitare prin lecțiile de educație fizică la clasa a Vll-a.

 • Perfecţionarea dezvoltării rezistenţei specifice la handbaliştii juniori I

 • Perfectionarea elementelor tehnice în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele martiale,

 • Perfectionarea elementelor tehnice în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele margiale,

 • Perfecționarea formelor de apărare în jocul de fotbal la nivelul juniorilor A (18-19 ani)

 • Perfecționarea formelor de atac în jocul de fotbal la nivelul juniorilor A (18-19 ani)

 • Perfectionarea Ioviturii de dreapta înjocul de badminton prin mijloace specifice.

 • Perfectionarea loviturii de dreapta în jocul de badminton prin mijloace specifice.

 • Perfecţionarea metodologiei de instruire a sistemului de apărare „om la om” – junioere III

 • Perfectionarea serviciului în jocul de badminton.

 • Perfecţionarea sistemului de pregătire profesională a studenţilor din Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Constanţa prin aplicarea programelor de tip algoritmic la o disciplină sportivă

 • Performanta academica versus performanta motrica

 • Personalizarea antrenamentului în vederea îmbunatatirii conditiei fizice generale prin intermediul mijloacelor din Fitness.

 • Perspective educationale privind combaterea fumatului în scoli facultati (lucrarea presupune realizarea unui material video a unei brosuri)

 • Pliometria – mijloc de îmbunătăţire a detentei în antrenamentul săritorilor din atletism

 • PosibilitaCi de optimizarea respiratiei Ia elevi (ciclul scolar Ia alegere) - mijloace si metode

 • Posibilități de îmbunătățire a selecției în tenis de masă.

 • Posibilități de investigare complexă a nivelului de pregătire în tenis.

 • Posibilitati de optimizare a calitatilor motrice rezistenta la inotatorii copii

 • Posibilități de optimizare a pregătirii echipei reprezentative de badminton la nivelul ciclului gimnazial.

 • Posibilitati de organizare a activitatilor extracurriculare in scoala

 • Posibilitqi de atragere a populaliei pentru practicarea exercitiului fizic.

 • Potentialul biomotric al populatiei scolare (în relatie cu vârsta, sexul, zona geografica)

 • Practicarea exerciţiului fizic în timpul liber al elevilor din ciclul gimnazial

 • Preferintele elevilor in practicarea jocurilor sportive

 • Pregătirea biologică la gimnastii începători.

 • Pregatirea echipei reprezentative de atletism (probe de alergari) la ciclul primar

 • Pregatirea echipei reprezentative de baschet a liceului.

 • Pregatirea echipei reprezentative de cros, ciclul gimnazial

 • Pregatirea echipei reprezentative scolare de volei baieli

 • Pregătirea fizică în antrenamentul copiilor și juniorilor.

 • Pregatirea fizica in jocul de tenis de masa (juniori I).

 • Pregatirea fizica in jocul de volei la o echipa de juniori I

 • Pregătirea fizică la canotaj, categoria juniori

 • Pregătirea fizică la fotbaliştii de 16-18 ani

 • Pregătirea fizică specifică a portarului de handbal (17-18 ani)

 • Pregătirea fizică specifică a portarului de handbal la jun.IV, III, II, (feminin/masculin).

 • Pregătirea fizică specifică a portarului de handbal la seniori sau jun.I (feminin/masculin).

 • Pregatirea fizica specifica a portarulul de .

 • Pregătirea prealabilă a tinerilor atleţi (juniori III) pentru proba de triplusalt

 • Pregătirea psihică la gimnastii începători.

 • Pregatirea psihologica a jucatorilor de fotbal

 • Pregatirea psihologica în gimnastica pentru concurs (2.în badminton, 3.în artele martiale,

 • Pregatirea psihologica în gimnastica pentru concurs (2.în badminton, 3.în artele martiale,

 • Pregatirea specifica la barna a gimnastelor de categoria a .....

 • Pregătirea tehnico-tactică a jucătorilor de rugby - juniori

 • Prevenirea corectarea deficientelor fizice la copii care practica sport (atletism, volei, baschet — nivel incepatori)

 • Prevenirea corectarea deficientelor fizice prin exercitii fizice la ciclul gimnazial

 • Prevenirea deficientelor fizice prin exercitii fizice la ciclul primar

 • Prezentarea elementelor turistice la nivelul judetului Ias.

 • Probe norme de control pe categorii de vârsta

 • Probe si norme de control privind tehnica in jocul de fotbal la copii juniori.

 • Profesiograma modelului specialistului în educaţie fizică şi sport.

 • Profilaxia traumatismelor în cadrul jocului de handbal

 • Profilul antrenorului implicatiile acestula asupra rezultatelor sportive

 • Profilul antrenorului personal / instructorului în centre de fitness / antrenorului (cu exceptia celui de la canotaj) animatorului în tabere aptitudini, atitudini, competente

 • Profilul fizic al jucatorului de (disciplina sportiva, nivelul de practicare)

 • Profilul fizic tehnic al jucatorului de handbal specializat pe postul de extrema

 • Profilul personalitatii kinetoterapeutului / profesorului de educatie fizica / instructor în centre de fitness/ animator in tabere / antrenor

 • Profilul profesional al instructorului de ...

 • Program de recuperare prin kinetoterapie şi înot a cifozei la copii

 • Program kinetic de recuperare a cifozei la alergătorii de garduri

 • Programarea continutului instruirii în ramurile sportive alternative cuprinse în Curriculum National : I Badminton, 2.Schi alpin, 4.Gimnastica aerobica.

 • Programarea continutului instruirii în ramurile sportive alternative cuprinse în Curriculum National : l.Badminton, 2.Schi alpin, 4.Gimnastica aerobica.

 • Programarea obiectivelor de instruire si a mijloacelor de actionare pentru pregatirea sistemului de aparare 5+1

 • Programe de tonifiere musculara cu ajutorul metodei .........

 • Propunerea unui model de pregătire a juniorilor în tenis.

 • Propunerea unui model de pregătire la nivelulîncepătorilor în tenis.

 • Psihomotricitatea rolul ei în dezvoltarea copilului

 • Psihomotricitatea-studiu critic asupra domeniului

 • Raţionalizarea mijloacelor specifice în probele de marş la seniori

 • Realizarea obiectivelor educatiei fizice cu ajutorul mijloacelor specifice jocului de tenis de masa.

 • Realizarea pregatirii fizice in lectia de educatie fizica cu ajutorul exercitiilor sub forma de joc

 • Realizarea si analiza fi;ei tehnico-tactice de inregistrare ajocurilor de fotbal

 • Realizarea unor inventii sau inovatii in vederea diversificarii echipamentelor existente

 • Realizarea unor inventii sau inovatii in vederea diversificarii echipamentelor existente

 • Realizarea unor programe de exercitii compensatorii in sporturile unilaterale

 • Realizarea unor programe prevenire a traumatismeior in sporturile de contact

 • Recrutarea și selecția resurselor umane la clubul sportiv "...".

 • Recuperarea afecţiunilor coloanei vertebrale prin exerciţiul fizic

 • Recuperarea afectiunilor traumatice specifice jocului de volei.

 • Recuperarea cifozei prin mijloace specifice jocului de baschet.

 • Recuperarea coordonarii în accidente vasculare cerebrale.

 • Recuperarea entorsei de gleznă la fotbalişti

 • Recuperarea entorselor de gleznâ la jucâtorii de baschet — studiu de caz.

 • Recuperarea filnctionala a sportivilor cu traume ale articulatiei gleznei.

 • Recuperarea functionala a cotului posttraumatic.

 • Recuperarea functionala a genunchiului dupa operatia de ligament anterior.

 • Recuperarea functionala a pacientului cu tenorafie de tendon achilian.

 • Recuperarea functionala a pacientului dupå fracturi ale humerusului reduse chirurgical

 • Recuperarea functionala a pacientului endoprotezat.

 • Recuperarea functionala a sportivilor dupa fractura de olecran.

 • Recuperarea funtionala a umarului la înotatori.

 • Recuperarea hemiplegiei spastice infantile prin intermediul tratamentului kinetic

 • Recuperarea în luxaţie de umăr la handbalişti

 • Recuperarea kinetică în gonartroza secundară

 • Recuperarea kinetică postmenisceptomie neartroscopică

 • Recuperarea kinetoterapeutica a sportivilor dupa entorsa de gradul II a gleznei.

 • Recuperarea kinetoterapeutica a traumelor la atleçi.

 • Recuperarea kinetoterapeutica handbali§tilor cu în entorsa de genunchi.

 • Recuperarea mersului postfractura de calcaneu.

 • Recuperarea pacientului post-fractura costala

 • Recuperarea posttraumatica a spofiivului cu leziuni la nivelul membrului inferior prin exercitii specifice gimnasticii.

 • Recuperarea scoliozei la elevii aflaţi la pubertate

 • Recuperarea sindromului algic la sportivi

 • Recuperarea sindromului de piriform prin intermediul kinetoterapiei si a metodelor asociate

 • Recuperarea sportivului dupa fractura claviculara

 • Recuperarea sportivului dupa ruptura de tendon Achilian

 • Recuperarea sportivului post-luxatie

 • Recuperarea terapeutică a spondilozei cervicale prin exerciţii fizice

 • Recuperarea traumatismelor de la nivelul coloanei vertebrale la sportive.

 • Recuperarea traumatismelor în cadrul jocului de handbal la nivel de juniori.

 • Recuperarea traumatismelor întâlnite în jocul de tenis de câmp -- studiu de caz.

 • Recuperarea traumatismelor întâlnite în jocul de tenis de masâ -- studiu de caz.

 • Reeducarea funcţională a bolnavului cu spondilită ankilopoetică

 • Reeducarea functionala a pacientului post luxatie rotuliana.

 • Regimul alimentar al sportivului în perioada de refacere post-efort (ramura proba sportiva Ia alegerea candidatului)

 • Relatia dintre atac aparare din atac în cadrul jocului de volei.

 • Relatia dintre efort, oboseala refacere în sportul de performanta

 • Relatia dintre motivatia si învatarea - consolidarea procedeelor de înot sportiv. 5) Distributia centrelor de fitness în Judetul lasi.

 • Relatia dintre nivelul de inteligenta ęi nivelul de motricitate la elevii din ciclul gimnazial sau licea2) Relatia dintre nivelul de inteligenta indicele de masa corporala (IMC) la elevii din ciclul gimnazial sau liceal.

 • Relatia dintre nivelul de inteligenta si învatarea - consolidarea procedeelor de înot sportiv.

 • Relatia dintre serviciu si preluarea din serviciu în cadftll jocului de volei.

 • Relatia sport televiziune. Studiu de caz (nu TVR)

 • Relațiile interpersonale în cadrul echipei de fotbal fete U15 și influența lor în antrenamentul sportiv.

 • Repere metodologice pentru elaborarea si aplicarea programelor de profilaxie la elevii din ciclul gimnazial sau liceal. (la alegere).

 • Repere metodologice pentru elaborarea şi aplicarea programelor de profilaxie la elevii din ciclul gimnazial sau liceal. (la alegere)

 • Repere pentru optimizarea lecției de educație fizică la clasa a V-a.

 • Repere teoretice metodologice privind antrenamentele cu dispozitivul TRX.

 • Repere teoretice şi metodice privind lucrul în circuit pentru pentru dezvoltarea forţei prin mijloace specifice jocului de baschet la elevii din învățământul gimnazial/ liceal.

 • Reprezentarea sociala a corpului in sport. Analiza de gen

 • Restructurarea eforturilor de antrenament şi competiţii în cadrul macrociclului de pregătire a performerilor din ramura de sport (la alegere).

 • Resursele informaționale ale activității manageriale în domeniul sportiv.

 • Rezistenta aeroba lajucatorii de

 • Rolul activităților de timp liber în dezvoltarea calităților motrice la elevii din ciclul primar/gimnazial.

 • Rolul activitatilor fizice ca activitati de terapie ocupationla pentru persoanele cu dizabilitati

 • Rolul activitatilor ludice în constructia echipelor sportive

 • Rolul activitatilor motrice ca activitati de terapie ocupationala la persoane cu dizablitati (la alegere tipul de dizabilitate) — nu la persoane post-AVC

 • Rolul aminoacizilor esentiali în efortul de performanta

 • Rolul antrenamentului sahistic asupra parcursului academic al elevilor

 • Rolul atenției în învățare.

 • Rolul comunicarii în performata scolara

 • Rolul comunicarii instrumentale în predare-învatare

 • Rolul comunicarii nonverbale in cadrul antrenamentelor sportive.

 • Rolul comunicării nonverbale în jocurile sportive.

 • Rolul conduitelor neuromotrice în formarea schemei corporale

 • Rolul conduitelor neuromotrice in invatarea motrica

 • Rolul exercitiilor pliometrice în recuperarea sportivilor (traumatism la alegere).

 • Rolul exercitiilor speciale de alergare în ciclul primar

 • Rolul exerciţiilor speciale de alergare în ciclul primar (clasele I-IV la alegere)

 • Rolul exercitiului fizic in corectarea deficientelor fizice la nivelul coloanei vertebrale ale elevilor din ciclul gimnazial.

 • Rolul exercițiului fizic în dezvoltarea psihomotricității elevilor din ciclul primar.

 • Rolul gimnasticii în prevenirea ameliorarea scoliozei.

 • Rolul hidrokinetoterapiei în sportul de performanta.

 • Rolul importanta kinetoterapiei în recuperarea fracturilor aparute pe fond osteoporotic

 • Rolul importanta masajului a mijloacelor asociate în realizarea drenajului limfatic

 • Rolul importanta monitorizarii somnului în performanta sportiva

 • Rolul jocului de handbal in reeducarea copilului

 • Rolul jocurilor cu număr redus de jucători ce privesc îmbunătăţirea tehnicii individuale in jocul de fotbal la clasa a-III-a.

 • Rolul jocurilor de în procesul socializarii la elevi.

 • Rolul kinetoterapeutului în osteoporoză

 • Rolul kinetoterapiei a mijloacelor asociate în tratarea pacientului imobilizat la pat

 • Rolul kinetoterapiei a mijloacelor asociate în tratarea pacientului cu artroza

 • Rolul kinetoterapiei în combaterea obezitatii la elevi.

 • Rolul kinetoterapiei în depistarea si corectarea deficientelor fizice la

 • Rolul kinetoterapiei în discopatia lombară

 • Rolul kinetoterapiei în recuperarea durerii cronice

 • Rolul kinetoterapiei în recuperarea durerii lombare joase

 • Rolul kinetoterapiei în recuperarea durerii lombare joase

 • Rolul kinetoterapiei în recuperarea durerii lombare.

 • Rolul kinetoterapiei in recuperarea fracturilor de la nivelul antebratului

 • Rolul kinetoterapiei în recuperarea funccionala a fracturilor mâinii.

 • Rolul kinetoterapiei în recuperarea functionala post meniscectomie.

 • Rolul kinetoterapiei în recuperarea leziunilor specifice diverselor ramuri sportive.

 • Rolul kinetoterapiei în recuperarea maladiei Dupuytren

 • Rolul kinetoterapiei în recuperarea rupturii ligamentului încruci§at anterior la sportivii de performanta.

 • Rolul kinetoterapiei în recuperarea traumatismelor articulatiei umarului la handbalistii de performanta.

 • Rolul kinetoterapiei in ruptura musculara

 • Rolul kinetoterapiei in sindromul de coafa a rotatorilor

 • Rolul kinetoterapiei si a mijloacelor asociate in contractura musculara

 • Rolul kinetoteraputului în sportul de performanta.

 • Rolul lectiei de educatie fizica în cresterea gradului de coeziune si omogenitate a unui grup de elev.

 • Rolul managementului în domeniul sportiv.

 • Rolul marketingului în sport.

 • Rolul mijloacelor educatiei fizice din gimnastica (2.din badminton, 3.din artele martiale, 4.din înot, 5.din schi) în dezvoltarea fizica armonioasa a elevului.

 • Rolul mijloacelor educatiei fizice scolare din gimnastica (2.din badminton, 3.din artele martiale, 4.din înot, 5.din schi) în dezvoltarea fizica armonioasa a elevului.

 • Rolul pregătirii psihologice în maximizarea performanțelor sportive.

 • Rolul profesorului de educaţie fizică/ lecției de educație fizică în formarea și dezvoltarea personalităţii elevilor din ciclul gimnazial/ liceal

 • Rolul reflexoterapiei în recuperarea capacităţii de lucru a atleţilor

 • Rolul scufundărilor de agrement în activitatea de timp liber

 • Rolul si imponanta kinetoterapiei in recuperarea sindromului de impingement al umarului

 • Rolul si importanta componentei culturii organizationale - logoul, in cadrul unei entitati sportive.

 • Rolul și importanța jocurilor de mișcare în lecția de educație fizică la elevii din ciclul primar.

 • Rolul si importanta kinetoterapiei in recuperarea sportivilor cu fracturi de stres

 • Rolul si importanta stretching - ului in lectia de antrenament sportiv.

 • Rolul si influença programelor de gimnastica la copiii supraponderali.

 • Rolul și locul activităților motrice de timp liber în viața tinerilor.

 • Rolul și locul practicării exercițiilor fizice în bugetul de timp liber al elevilor din ciclul gimnazial.

 • Rolul și locul practicării exercițiilor fizice în bugetul de timp liber al elevilor din ciclul liceal.

 • Rolul și locul practicării exercițiilor fizice în bugetul de timp liber al elevilor din ciclul primar.

 • Rolul stafetelor si parcursurilor aplicative in educarea indemanarii la elevii din ciclul primar / gimnazial.

 • Rolurile, calitatile abilitatile manageriale ale profesorului de educatie fizica

 • Satisfacçia fata de activitatile fizice sportive de timp liber / sportului de performanta (ramura, eyìlonul la alegere)

 • Satisfactia în munca a sponivilor dintr-o echipa sportiva (ramura diferite) a instructorilor din centrele de fitness t antrenorului personal / profesorului de educatie fizica / antrenorului sportiv / animatorului în tabere

 • Selecgia în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele martiale, 4.schi) baza de realizare a marii performante.

 • Selectarea mijloacelor de instruire în gimnastică în raport cu eficiența acestora

 • Selecția în jocul de baschet.

 • Selecţia în dansul sportiv.

 • Selectia în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele martiale, 4.schi) baza de realizare a marii performante.

 • Selecţia în gimnastica artistica.

 • Selecţia în jocul de fotbal

 • Selecţia în jocul de fotbal

 • Selecția în sport pentru probele de sărituri specifice atletismului.

 • Selectia la nivelul elevilor din ciclul gimnazial înjocul de handbal.

 • Selectia la nivelul elevilor din ciclul primar în jocul de handbal.

 • Selectia pregatirea reprezentativei scolare de fotbal

 • Selectia pregatirea unei echipe reprezentative de handbal, la ciclul liceal

 • Selecţia primară în gimnastica ritmică.

 • Selectia unei reprezentative de fotbal ciclul gimnazial

 • Semnificatia indicilor de nutritie Ia elevii (ciclul scolar Ia alegere)

 • Semnificatia variatiilor indicelui antropometric Erismann în perioada de crestere

 • Sistematizarea mijloacelor de prevenire a atitudinii cifotice ce pot fi utilizate în cadrul orei de educație fizică.

 • Sistematizarea și elaborarea de jocuri de mişcare pentru dezvoltarea calității motrice capacitatea coordinativă pentru elevii din învățământul primar.

 • Sistematizarea și elaborarea de jocuri de mişcare pentru dezvoltarea calității motrice rezistența pentru elevii din învățământul gimnazial.

 • Sistematizarea și elaborarea jocurilor de mişcare pentru dezvoltarea calității motrice viteza pentru elevii din învățământul primar.

 • Sistematizarea și elaborarea jocurilor de mişcare pentru dezvoltarea calității motrice forța pentru elevii din învățământul gimnazial.

 • Sistematizarea și elaborarea jocurilor de mişcare pentru dezvoltarea calității motrice forța pentru elevii din învățământul liceal.

 • Sistematizarea și elaborarea jocurilor de mişcare pentru dezvoltarea calității motrice rezistența cu aplicabilitate în învățământul liceal.

 • Sistematizarea testelor utilizate pentru determinarea senzației de echilibru și stabilirea gradului de aplicabilitate în ora de educație fizică.

 • Sisteme de acţionare pentru dezvoltarea calităţilor motrice specifice, necesare practicării judo-ului, la grupele de începători, U11, U13

 • Sportul ca profesie. Analiza multidimensionala

 • Stabilirea nivelului cantitativ şi interconexiunile parametrilor dinamici şi indicii morfofuncţionali ai sportivilor în ramura de sport aleasă.

 • Standardizarea mijloacelor pentru pregatirea fizica la o echipa de baschet(U 12, U14,U 16).

 • Standardizarea si rationalizarea mijloacelor de actionare care contribuie la pregitirea echipei reprezentative de pentatlon scolar.

 • Strategia pregătirii sportivilor judoka de nivel U11, U13, după implementarea NOULUI REGULAMENT de concurs

 • Strategii de administrare a suplimentelor nutritive in canotaj

 • Strategii de ameliorare a performantelor sportive în timp util prin consiliere sportiva

 • Strategii de comunicare în lectia de educatie fizica/antrenament sportiv

 • Strategii de comunicare în lecţia de educaţie fizică/antrenament sportiv

 • Strategii de dezvoltarea potenţialului creativ a elevilor din învăţământul primar/gimmnazial/liceal prin mijloacele jocului de baschet.

 • Strategii de organizare si functionare a unei asociatii sportive ;colare.

 • Strategii de recuperare la pacientii cu accident vascular cerebral ischemic acut.

 • Strategii de reeducare a echilibrului la pacientul cu accident vascular cerebelos.

 • Strategii de rezolvare a performanţelor sportive în timp util prin consiliere sportivă.

 • Strategii didactice de integrare în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale

 • Strategii metodice de pregatire a echipei reprezentative de atletism.

 • Strategii metodice de realizare a pregatirii fizice generale, prin metode si mijloace specifice atletismului.

 • Strategii moderne în reabilitarea periartritei scapulo-humerale la judocani.

 • Strategii pentru creserea nivelului de activitate fizica la copii cu obezitate

 • Strategii rezolutive pentru implicarea profesorului de educaţie fizică şi sport în activitatea de turism şi loisir.

 • Strategii rezolutive privind managementul de top în activitatea sportivă.

 • Streetball-ul mijloc metoda de învatare a jocului de baschet.

 • Stretchingul eficientea acestuia in dezvoltarea mobilitatii articulare a elasticitatii musculare în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele martiale).

 • Stretchingul si eficienta acestuia in dezvoltarea mobilitatii articulare si a elasticitatii musculare a ........

 • Stretchingul si eficientea acestuia în dezvoltarea mobilitatii articulare a elasticitatii musculare în gimnastica (2.în badminton, 3.în artele martiale).

 • Stretching-ul, metodă utilizată în lecţia de educaţie fizică a elevilor din ciclul gimnazial/ liceal în vederea creşterii indicilor de mobilitate

 • Stretching-ului în refacerea sportivilor de performanta.

 • Structuri fundamentale utilizarea lor în învatarea jocului de baschet la clasele V-VIII.
Postări recente

Afișează-le pe toate

Commentaires


bottom of page