top of page

Consultanta lucrare de licenta management. Teme licenta management

Oferim consultanta pentru oamenii care fac lucrari de licenta la management si au nevoie de putina indrumare. Nu comercializam lucrari stiintifice si nu oferim servicii de redactare lucrari de licenta la comanda. Inainte de a solicita consultanta din partea noastra fii la curent cu legea si citeste si fii de acord cu termenii si conditiile de colaborare ai site-ului.Ne dorim ca tu sa ai cea mai buna experienta de colaborare cu noi si sa iti scrii singur o lucrare de licenta perfecta fara a apela la site-uri care vand lucrare de licenta sau la oameni care fac lucrari de licenta la comanda.Toate materialele transmise catre dvs prin intermediul paginii noastre de web sunt doar modele si exemple care sa va ajute pe dvs sa va scrieti propria dvs lucrare de licenta unica si originala. Aceste modele nu sunt lucrari de licenta propriu-zise sau lucrari stiintifice pe care dvs sa le puteti prezenta la profesor, tertor persoane sau folosi pentru obtinerea de titluri, certificari si pentru a promova examene.
Am pregatit pentru tine o lista de teme licenta management din care te poti inspira pentru a-ti crea propria ta tema de lucrare de licenta la management unica si originala. Dupa ce ti-ai format o idee asupra temei pe care doresti sa o alegi, vorbeste cu profesorul tau coordonator si cere constant sfatul acestuia pentru a fi sigur(a) ca esti mereu pe drumul cel bun.
 • Lucra Abordarea comparativa a managementuluidin diverse țări europenelucrari

 • Abordări comtemporane în managementul organizatiilorlucrari

 • Abordări moderne privind participarea Studiu de caz

 • Adoptarea deciziei de finanțare prin fundamentarea costului finanțării firmei pe ex

 • Afaceri de succes în România- analiză comparativă

 • Amenajarea şi dezvoltarea durabilă a spaţiilor turistice în zona Banatului de munte

 • Amortizarea imobilizarilor in context contabil si fiscal

 • Analiza comportamentului managerial în organizatii

 • Analiza acțiunilor de CSR la

 • Analiza activităţii de transport (rutier, feroviar, aerian) Studiu de caz la SC

 • Analiza antreprenoriala in domeniul vanzarii serviciilor

 • Analiza asigurării şi utilizării resurselor materiale

 • Analiza asigurării şi utilizării resurselor materiale

 • Analiza asigurării şi utilizării resurselor umane

 • Analiza asigurării şi utilizării resurselor umane

 • Analiza bonităţii financiare a întreprinderii

 • Analiza bonităţii întreprinderii

 • Analiza bonităţii întreprinderii

 • Analiza carierei profesionale la SC

 • Analiza cash-flow-urilor întreprinderii

 • Analiza cash-flow-urilor întreprinderii

 • Analiza cheltuielilor

 • Analiza cheltuielilor

 • Analiza cheltuielilor variabile şi a celor fixe

 • Analiza cheltuielilor variabile şi a celor fixe

 • Analiza cifrei de afaceri

 • Analiza cifrei de afaceri

 • Analiza cifrei de afaceri a întreprinderii

 • Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC

 • Analiza cifrei de afaceri şi elaborarea strategiei comerciale a întreprinderii

 • Analiza comparativă a activității de marketing în cadrul companiilor X vs Y

 • Analiza comparativă a comunicării integrate de marketing în cadrul companiilor X vs Y

 • Analiza conceptuala a marketingului si vanzarilor

 • Analiza concurenței a piața hotelieră din

 • Analiza concurenței pe

 • Analiza concurenței pe piața

 • Analiza contextului concurențial și a competitivității la nivel microeconomic

 • Analiza corelaţiei cheltuieli materiale - valoarea adăugată

 • Analiza corelaţiei cheltuieli materiale - valoarea adăugată

 • Analiza corelatiei dintre rentabilitate si risc la SC

 • Analiza cost-beneficiu în cadrul proiectelor de infrastructură (rutieră, feroviară, aeriană) finanţate din fonduri structurale europene

 • Analiza costurilor

 • Analiza costurilor

 • Analiza culturii organizationale la SC

 • Analiza diagnostic la SC( din construcții)

 • Analiza diagnostic la SC( din industrie)

 • Analiza dimensiunii etice a marketingului social Studiu de caz

 • Analiza dinamicii sectorului IMM-urilor la nivel național/european

 • Analiza echilibrului financiar

 • Analiza echilibrului financiar al întreprinderii

 • Analiza echilibrului financiar al întreprinderii

 • Analiza echilibrului financiar pe baza bilanțului contabil la SC

 • Analiza eficienţei consumului de resurse

 • Analiza evoluției datoriei publice în România

 • Analiza evoluției elementelor de capital pe exemplul SC

 • Analiza evoluției salarizării în România în perioada -

 • Analiza fluxurilor financiareale întreprinderii

 • Analiza funcțiilor managementului la SC

 • Analiza gestionării întreprinderii în condiţii de risc

 • Analiza gestiunii activelor şi pasivelor circulante

 • Analiza gestiunii activelor şi pasivelor circulante

 • Analiza gestiunii resurselor financiare ale întreprinderii

 • Analiza în dinamică și în structură a cheltuielilor bugetare

 • Analiza în Profil teritorial a categoriilor de ofertă turistică românească

 • Analiza întreprinderii pe baza fluxurilor financiare

 • Analiza întreprinderii pe baza fluxurilor financiare

 • Analiza întreprinderii pe baza metodei ratelor

 • Analiza întreprinderii pe baza metodei ratelor

 • Analiza mediului de marketing al companiei

 • Analiza mediului extern general și a mediului extern competițional la SC

 • Analiza mediului extern la SC

 • Analiza motivatiei, motivarii si satisfacţiei în muncă

 • Analiza particularilăților pieţei resurselor materiale şi a influenţei lor asupra strategiei de aprovizionare a SC

 • Analiza performanţei economico-financiare a întreprinderii

 • Analiza performantelor economico-financiare pe baza indicatorilor valorici ai productiei la SC

 • Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii

 • Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii

 • Analiza performanțelor financiare pe baza Situației Soldurilor Intermediare de Gestiune la SC

 • Analiza performanţelor întreprinderii pe baza sistemului de rate

 • Analiza performanţelor întreprinderii pe baza sistemului de rate

 • Analiza perspectivelor de dezvoltare ale înterprinderii (pe baza indicatorilor previzionali)

 • Analiza perspectivelor de dezvoltare ale înterprinderii (pe baza indicatorilor previzionali)

 • Analiza poziţiei financiareaîntreprinderii

 • Analiza poziţiei financiareaîntreprinderii

 • Analiza poziţiei financiare a întreprinderii

 • Analiza poziţiei financiare a întreprinderii

 • Analiza pragului de rentabilitate și a riscului la SC

 • Analiză privind personalitatea şi stilul de management în firmele româneşti

 • Analiza profilului întreprinderii

 • Analiza profitabilităţii şi rentabilităţii întreprinderii

 • Analiza profitului brut la SC

 • Analiza ratelor de rentabilitate la SC

 • Analiza rentabilităţii întreprinderii

 • Analiza rentabilităţii întreprinderii

 • Analiza rezultatelor

 • Analiza rezultatelor

 • Analiza rezultatelor financiare ale întreprinderii

 • Analiza rezultatului exercitiului si a rentabilității la SC

 • Analiza riscului investiţional

 • Analiza riscului investiţional

 • Analiza riscurilor întreprinderii

 • Analiza riscurilor la nivelul întreprinderii

 • Analiza riscurilor la nivelul întreprinderii

 • Analiza serviciilor de transport public (studiu de caz la o societate / regie de transport public)

 • Analiza sezonalității activității turistice în zona

 • Analiza situaţiei financiare a întreprinderii

 • Analiza situaţiei financiare a întreprinderii

 • Analiza situaţiilor financiare ale întreprinderii

 • Analiza socială a proiectelor de transport

 • Analiza statistică a comerțului internațional cu bunuri al României, în perioada

 • Analiza statistico-economică a activităţii unei societăţi bancare

 • Analiza strategică a pieței

 • Analiza strategiei de marketing Studiu de caz

 • Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii

 • Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii şi optimizarea politicilor de finanţare

 • Analiza SWOTinstrument de analiză strategică

 • Analiza transferului de tehnologie si know-how in cazul firmelor cu capital strain din Romania

 • Analiza trezoreriei nete la SC

 • Analiza valorii adăugată, mijloc de creare a unui avantaj competitiv pentru întreprindere

 • Analiza valorii adăugate a întreprinderii

 • Analiza, proiectarea şi evaluarea posturilor în cadrul unei firme Studiu de caz

 • Anchete statistice cu caracter predictiv

 • Angajarea şi salarizarea personalului la SC

 • Antreprenoriat cultural

 • Antreprenoriat în mediul rural

 • Antreprenoriatul rural - cale de revitalizare a economiilor locale

 • Antreprenoriatul și inovareastudiu de caz

 • Antreprenoriatul şi strategia afacerii

 • Aplicarea controllingului în companii

 • Aplicarea metodelor evoluate de execuție la SC( din construcții)

 • Aplicarea mix-ului de marketing la

 • Aplicații Excel în gestiunea activelor imobilizate

 • Aprecieri privind concepţia strategică în instituţiile publice din România

 • Aprecieri privind deciziile curente în managementul firmelor româneşti

 • Aprecieri privind deciziile strategice în managementul firmelor româneşti

 • Aprecieri privind definirea misiunii şi obiectivelor firmei

 • Aprecieri privind instituţia managementului ca practică în afaceri

 • Aria de control

 • Ascultarea eficientă

 • Asigurarea motivaţiei şi motivării pentru performanţă a resurselor umane din organizaţii Studiu de caz

 • Asigurări destinate persoanelor fizice în România

 • Asigurări împotriva dezastrelor naturale

 • Asistarea deciziei pentru managementul portofoliului de valori mobiliare

 • Aspecte ale funcţiei de control

 • Aspecte ale organizării activității de management a resurselor umane la SC

 • Aspecte contabile și fiscale privind leasingul pe exemplul

 • Aspecte contabile și fiscale privind relațiile comerciale cu furnizorii și clienții la SC

 • Aspecte etice privind derularea activităţii de transport (rutiere, feroviare, aeriene) de mărfuri / călători (studiu de caz la o societate de transport)

 • Aspecte legate de negocierea in afacerile internationale

 • Aspecte privind etica în afaceri în managementul contemporan

 • Aspecte privind relaţiile formale în organigrama unor firme/ instituţii publice

 • Aspecte privind relaţiile informale în organigrama unor firme/instituţii publice

 • Aspecte specifice managementului din SUA Studiu de caz

 • Atribuţiile liderului

 • Auditarea sistemului de management al calităţii la SC

 • Bariere de comunicare

 • Beneficii sociale ale transportului rural

 • Beneficiile economice şi sociale ale transporturilor (rutiere, feroviare, aeriene)

 • Bugetarea participativă în România

 • Căi de sporire a eficienţei activităţii turistice pe exemplul

 • Capital umanrelația dintre educație și piața muncii

 • Caracteristicile antreprenorilor de succes din Romania

 • Caracteristicile liderului şi rolul său în organizaţie

 • Caracteristicile managementului nord-american Studiu de caz (companie SUA)

 • Caracteristicile managerilor din Româniar

 • Caracterizarea mediului de afaceri românesc în perioada crizei sanitare

 • Cariera profesională Studiu de caz

 • carierei

 • Categorii de costuri ale calității în activitatea de producție la

 • Ce este cultura organizaţională şi cum se construieşte aceasta

 • Ce se aşteaptă de la un lider

 • Cercetare cantitativă pentru analiza preferințelor românilor pentru mediul de lucru

 • Cercetare cantitativă privind identificarea preferințelor tinerilor pentru stilurile de management

 • Cercetare de marketing cu privire la perceptia brandului

 • Cercetare de marketing pentru măsurarea reactivității naționale față de campaniile multinaționale

 • Cercetare de marketing privind identificarea preferințelor consumatorilor: mărci naționale vs mărci internaționale

 • Cercetare de marketing privind impactul rețelelor de socializare asupra atitudinii tinerilor

 • Cercetare de marketing privind integrarea absolvenților FEAA pe piața muncii

 • Cercetare de marketing privind loialitatea consumatorilor față de marcă

 • Cercetarea de marketing online: instrumente de marketing analytics

 • Climatul organizaţional şi impactul asupra performanţei Studiu de caz

 • Comportament managerial şi performanţă în muncă

 • Comportament și diagnoză organizațională în organizațiile competitive

 • Comunicarenoţiuni

 • Comunicare verbală şi non verbală

 • Comunicarea eficientă în organizațiile contemporane

 • Comunicarea financiară şi gestiunea activelor imobilizate corporale la SC

 • Comunicarea informaţiilor prin intermediul situaţiilor financiare consolidate

 • Comunicarea integrată de marketing în cazul firmei

 • COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Conexiunile logisticii cu marketingul (cu aplicaţie la firme de comerţangrosişti sau detailişti)

 • Configurația crizei financiare în zona euro

 • Consideraţii privind coaching-ul şi rolul lui în cadrul organizaţiei Studiu de caz

 • Consideraţii privind funcţia de coordonare în companiile private/ instituţiile publice

 • Consideraţii privind funcţia de previziune în companiile private/instituţiile publice

 • Consideraţii privind grupurile de interese într-o organizaţie de afaceri

 • Consideraţii privind valorile personale şi valorile organizaţionale în România Studiu de caz

 • Constructia si implementarea retelelor de vanzare

 • Consumul responsabil, calea spre o dezvoltare sustenabilă

 • Contabilitatea decontărilor de natură comercială

 • Contabilitatea imobilizărilor necorporale

 • Contabilitatea și fiscalitatea achizițiilor intracomunitare și importurilor

 • Contabilitatea şi gestiunea decontărilor prin conturile deschise la băncile comerciale de

 • Contabilizarea operațiunilor de finanțare prin leasing

 • Contribuţia agroturismului în dezvoltarea satului românesc

 • Contribuția sectorului terțiar în evoluția economică a României

 • Controlling operativ în companii din România

 • Controllingul instrument modern al managementului

 • CONTROLUL PERFORMANŢELOR SALARIAŢILOR PRIN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Controlul preventiv al resurselor umane prin: planificarea şi asigurarea resurselor umane

 • Controlul resurselor umane prin: stabilirea standardelor de performanţă şi evaluarea performanţelor

 • Convergență sau divergențărelevarea diferențelor de dezvoltare regională în România

 • Corelația dintre componentele situațiilor financiare și decizia financiară

 • Corelatia motivatieperformantasatisfactie profesionala

 • Crearea si dezvoltarea unei afaceri

 • Creativitate şi inovare în antreprenoriat în perioada de crizăstudiu de caz

 • Creșterea capacității de transport la SC

 • Creşterea performanţelor organizaţiei prin motivarea resurselor umane Studiu de caz

 • Criterii și motivații în alegerea cluburilor și unităților similare Cazul populației tinere a municipiului Craiova

 • Cultura organizationala - componenta a managementului performant in intreprinderile de servicii

 • Cultura organizaţionalăpremisă în succesul asigurării calităţii

 • Cultura organizațională Studiu de caz

 • Cultura organizațională Studiu de caz

 • Cum se evaluează performanţele organizaţionale

 • De ce lider şi nu managerun nou context strategic

 • De la satisfacție la loialitate: Cercetare cantitativă pentru identificarea factorilor formatori ai loialității față de marcă

 • Delegarea de autoritate şi responsabilitate

 • Demersul spre internaţionalizare, laSC

 • Depăşirea rezistenţei la schimbare

 • Depozitarea şi stocarea mărfurilorcomponente ale logisticii firmei (cu aplicaţie la firme din industrie, comerţ etc)

 • Determinarea calității aprovizionării la

 • Determinarea mix-ului promoțional la

 • Determinarea și utilizarea pragului de semnificație în auditul financiar

 • Dezvoltarea durabilă în contextul cerinţelor europene

 • Dezvoltarea agroturismului în zona Banatului

 • Dezvoltarea carierei funcționarilor publici în cadrul Primăriei

 • Dezvoltarea carierei funcționarilor publici în cadrul Primăriei

 • Dezvoltarea de activităţi alternative în mediul rural (Studiu de caz:JUDTIMIS)

 • Dezvoltarea industriei ospitalităţii în zona

 • Dezvoltarea socio-economică rurală prin promovarea turismului rural

 • Dezvoltarea socio-economică rurală prin promovarea turismului rural

 • Dezvoltarea spaţiului rural inRomânia

 • Dezvoltarea unei campanii de promovare pentru repoziționarea mărcii

 • Diagnosticul financiar al întreprinderii

 • Diagnosticul financiar al întreprinderii

 • Diagnosticul rentabilităţii şi al riscului la nivelul întreprinderii

 • Diagnosticul rentabilităţii şi al riscului la nivelul întreprinderii

 • Diagnosticul strategic la SC

 • Diagramele de echilibru într-un proiect de management la SC

 • Diferențele culturale și influența lor asupra managementului

 • Diferențele interculturale și influența lor asupra rezultatului negocierilor

 • Dinamica motivaţională şi recompensele Studiu de caz

 • Diversificarea rutelor de transport și a parcului auto la SC

 • Echilibrarea cererii și ofertei in cadrul economiei partajate

 • Echilibrul economic general si evoluția prețurilor în țările emergente ale Europei

 • Echipa de success: manger controller

 • Ecoinovația în cadrul companiei

 • Economia partajată din perspectiva logicii dominante a serviciului

 • Economie și Guvernare Globalastudii și analize inter- și trans-disciplinare

 • Ecotehnologie şi reciclare în cadrul

 • Efecte în plan economic şi ecologic ale chimizării griculturii

 • Eficienta activitatii de servicii la SC

 • Eficienţa economică a sistemelor de producţie în diferite tipuri de exploataţii familiale

 • Eficienţa economică într-o organizaţie turistică

 • Eficienţa gestionăriiresurselor într-un mediu economic dinamic

 • Elaborarea strategiei

 • Elaborarea strategiei (de dezvoltare, consolidare, redresare) la o societate comerciala din industria alimentară

 • Elaborarea strategiei de dezvoltare la o intreprindere turistica

 • Elaborarea unui program de marketing pentru lansarea produsuluipe piața

 • ELEMENTE ALE FUNCŢIUNII DE CONTROL STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • ELEMENTE ALE FUNCŢIUNII DE ORGANIZARE STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Elemente de control (standarde, informaţii, acţiuni corective, metode de control, controlul calităţii)

 • Elemente de responsabilitate sociala in firma

 • Elemente specifice al managementului intreprinderilor germane/ franceze/italiene

 • Elemente specifice ale managementului resurselor umane in cazul firmelor cu capital strain din Romania

 • Elemente specifice ale stragiei afacerilor in firmele multinationale

 • Emergența festivalurilor muzicale în România: analiza modelului de business autohton

 • Eroare și fraudă versus audit financiar

 • Etape ale internaţionalizării SC

 • Etapele procedului decizonal în administraţia publică

 • Etica afacerilorcondiție a dezvoltării întreprinderii Studiu de caz

 • Etica relaţiilor de muncă

 • Evaluare impactului sistemului informaţional asupra eficienței organizațiilor publice

 • Evaluarea comportamentului consumatorului de servicii

 • Evaluarea comportamentului consumatorului de servicii turistice

 • Evaluarea comportamentului consumatorului de servicii turistice

 • Evaluarea eficienţei financiare a proiectelor de cercetare-dezvoltare Studiu de caz

 • Evaluarea performantelorresurselor umane in servicii

 • Evaluarea performanțelor managementului inovării: factori de succes ai inovării

 • Evaluarea performanțelor profesionale în sectorul serviciilor

 • Evaluarea performanțelor resurselor umane Studiu de caz

 • Evaluarea performanțelor resurselor umane Studiu de caz

 • Evaluarea performanţelor si potenţialului angajaţilor în contextual managementului carierelor

 • Evaluarea potentialului turistic Studiu de caz

 • Evaluarea resurselor umane și recompensarea personalului la SCSRL

 • Evaluarea resurselor umane și recompensarea personalului la SCSRL

 • Evaluarea unei idei de afaceri cu ajutorul planului de afaceri

 • Evaziunea fiscala in Romania

 • Evidența creditelor și împrumuturilor obținute de

 • Evoluţia fenomenului inflaţionist din România în anii -

 • Evoluţii recente ale investiţiilor străine directe (ISD) în România

 • Evoluţii recente și perspective ale investiţiilor străine directe (ISD) în România

 • Evoluţii şi tendinţe privind achiziţiile și fuziunile internaționale

 • Exercitarea funcției de control a managementului la

 • Experiența consumatorului în Fintech

 • Facebookinstrument de promovare a firmei

 • Fenomenul Black Friday și inițiativele de cumpărare pentru tinerii consumatori craioveni

 • Folosirea listelor de activități într-un proiect de management la SC

 • Fondul de rulment si nevoia de fond de rulment Studiu de caz pe exemplul SC

 • Formarea profesională-fundament al dezvoltării

 • Formarea şi dezvoltarea resurselor umane în organizaţii Studiu de caz

 • Formarea şi perfecționarea resurselor umane în cadrul firmelor

 • Formarea unei echipe de munca performante

 • Formarea vanzatorilor si politicile moderne de vanzari

 • Forţele schimbării

 • Funcţia de organizare a managementului

 • Fundamentarea bugetului ca instrument de conducere

 • Fundamentarea financiară a afaceriistudiu de caz

 • Fundamentarea necesităților de resurse materiale la SC::::

 • Fundamentarea planului de afaceri privind înfiinţarea unei pensiuni turistice

 • Fundamentarea şi elaborarea planului de cumpărări materiale la SC

 • Fundamentarea şi elaborarea planului de vânzări la SC

 • Gestionarea cheltuileilor Staului în contextul Covid

 • Gestionarea stresului în companiile româneşti Studiu de caz în cadrul SC

 • Gestiunea carierei în servicii

 • Gestiunea carierelor Profesionale

 • Gestiunea carierelor profesionale în organizaţiile publice

 • GlobalizarePolitici și strategii de racordare instituționala

 • Gruparea posturilor în compartimente

 • Ideea de afacere şi finanțarea, fundamente ale afacerii de succes

 • Identificarea canalelor de distribuție la SC

 • Identificarea factorilor care genereaza rezistenta la schimbare in cadrul SC

 • Identificarea și analiza factorilor care generează nevoia de schimbare organizațională la SC

 • Identificarea și analiza factorilor mediului ambiant care afectează SC

 • Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor

 • Îmbunătățirea continuă a procedurilor logistice de lucru în cadrul

 • Impactul celor P asupra clienților hotelului

 • Impactul celor P asupra clienților restaurantului

 • Impactul costurilor logistice asupra rentabilităţii activităţii economice la SC

 • Impactul digitalizării asupra practicii manageriale

 • Impactul impozitului pe venit asupra bugetelor unităților administrativ-teritoriale în România

 • Impactul inovării asupra performanţei economice Studiu de caz la SC

 • Impactul motivaţional al sistemului de salarizare

 • Impactul paradisurilor fiscale asupra economiei României

 • Impactul rețelelor sociale profesionale asupra competitivității manageriale

 • Impactul subvenţionării agriculturii asupra eficienţei economice a producţiei agricole

 • Implementarea unui standard de calitate a serviciilor prestate la SC

 • Implicațiile economice, sociale și demografice ale mobilității forței de muncă

 • Implicatiile manageriale ale relatiei dintre sediu si filiala in cazul firmelor cu capital strain din Romania

 • Implicațiile Pandemiei Covid- asupra activității de vânzare la SC

 • Încurajarea transmiterii de mesaje

 • Indicatori de anticipare a ciclurilor de afaceri

 • Influenţa culturii organizaţionale în creşterea motivaţiei pentru performanţă Studiu de caz

 • Influenţa mediului ambiant asupra managementului întreprinderii

 • Influenţa mediului asupra managementului unei organizații

 • Influenţa mediului asupra managementului unei organizații

 • Inovarea pe piața românească

 • Inovația tehnologică Perspective de dezvoltare în cadrul

 • Instruirea profesionalaobiectiv prioritar al managemenului organizatiilor

 • Instrumente moderne de comunicare utilizate în activitatea de marketing a companiei X

 • Integrarea activităţii bancare la nivel european: consecințe pentru România

 • Integrarea conceptului de ecotehnologie în strategia organizațiilor

 • Integrarea strategiilor de cunoștințe în strategiile corporative

 • Inteligența artificială și noile tendințe în marketing

 • Învățarea organizațională și organizațiile care învață

 • Investiţiile străine directeevoluții recente și perspective

 • Leadership şi comunicare organizaţională Studiu de caz

 • Leadership şi comunicare organizaţională Studiu de caz

 • LEADERSHIP ŞI CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂFACTORI AI PERFORMANŢEI ORGANIZAŢIONALE STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Leadership si eficienta acestuia in organizatiile de servicii

 • Leadership și managementul echipelor de nativi digitali

 • Leasingul - alternativă de finanţare şi investiţii

 • LIDERUL ŞI ORGANIZAŢIA STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Locul şi rolul motivării în managementul firmelor private/ instituţiilor publice

 • Locul şi rolul negocierii în administrarea unei afaceri rivind contabilitatea veniturilor la

 • Logistica şi importanța ei în companiile performante

 • Logistica transporturilor de mărfuri (sau călători) în trafic rutier intern şi internaţional (cu aplicaţie la firme de transport auto)

 • Logistica transporturilor feroviare în trafic intern şi internaţional (cu aplicaţie la SNCFR)

 • Management comparat internațional

 • Management integrat educațiemediul de afacerisector public

 • Management si cultura in Turcia/Franta/Germania

 • Managementul achizițiilor publice în administrația publică locală Studiu de caz

 • Managementul achizițiilor publice în administrația publică locală Studiu de caz

 • Managementul activităţilor de aprovizionare şi / sau stocare, depozitare Studiu de caz la SC

 • Managementul activităţilor de distribuţie şi / sau stocare, depozitare Studiu de caz la SC

 • Managementul activităţilor logistice Studiu de caz la SC

 • Managementul activităţilor operaţionale Studiu de caz la

 • Managementul administrației publice locale Studiu de caz

 • Managementul administrației publice locale Studiu de caz

 • Managementul agilității organizaționale

 • Managementul bazei de furnizori la SC

 • Managementul calității în turism - modele de implementare și evaluare

 • Managementul calității Studiu de caz

 • Managementul calității Studiu de caz

 • Managementul carierelor în organizaţii

 • Managementul conflictelor

 • Managementul conflictelor in organizatii

 • Managementul cunoștințelor în economiile emergente

 • Managementul cunoștințelor în organizații nonprofit

 • Managementul dinamicii cunoștințelor organizaționale

 • Managementul eticii în institutiile publice

 • Managementul finanțării unei organizații Studiu de caz

 • Managementul finanțării unei organizații Studiu de caz

 • Managementul firmelor cu creștere rapidă pe cazul lucrări

 • Managementul fondurilor europene în dezvoltarea instituțională

 • Managementul fondurilor structurale în România Studiu de caz

 • Managementul fondurilor structurale în România Studiu de caz

 • Managementul în Franța Studiu de caz (companie franceză)

 • Managementul în Marea Britanie sub influența Brexit-ului Studiu de caz (companie britanică)

 • Managementul în Uniunea Europeanăprovocări și perspective în contextul actual

 • Managementul inovării și tehnologiei: cercetare-dezvoltare, strategii și noi modele de afaceri

 • Managementul japonezmodel de performanță și adaptabilitate Studiu de caz

 • Managementul logisticii transporturilor aeriene de călători (cu aplicaţie la nivelul unui aeroport sau companii aeriene)

 • Managementul ONG-urilor

 • Managementul operatiunilor de creditare la Banca Comerciala

 • Managementul performant și etică în afaceri

 • Managementul performanţei din perspectiva resurselor umane Studiu de caz

 • Managementul performantelor în sistemul bancar românesc

 • Managementul prin obiective şi controlul performanţei

 • Managementul programelor complexe de dezvoltare

 • Managementul proiectelor cu finanţare externă

 • Managementul proiectelor de investiții finanțate prin Programul Operațional Regional

 • Managementul proiectelor de investiții finanțate prin Programul Operațional Regional

 • Managementul resurselor și strategii de dezvoltare

 • Managementul resurselor umane (Studiu de caz)

 • Managementul resurselor umane în cadrul IMM-urilor

 • Managementul resurselor umane in IMM-uriStudiu de caz

 • Managementul resurselor umane în instituțiile publicerolul formării continue în administrația publică

 • Managementul resurselor umane în instituțiile publicerolul formării continue în administrația publică

 • Managementul resurselor umane în instituțiile publice Studiu de caz

 • Managementul resurselor umane în instituțiile publice Studiu de caz

 • Managementul resurselor umane la SC

 • Managementul resurselor umane şi adaptarea la schimbări a organizaţiei

 • MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Managementul riscului în afaceri Studiu de caz

 • Managementul riscului în afaceri Studiu de caz

 • Managementul riscului şi incertitudinii în producţia vegetală, (Studiu de caz)

 • Managementul schimbării

 • Managementul schimbării si managementul de criză

 • Managementul serviciilor de educatie

 • Managementul societății SCSRL

 • Managementul societății SCSRL

 • Managementul strategic și inovare in IMM-uri/organizații publice

 • Managementul stress-ului în contextul organizațional contemporan Studiu de caz

 • Managementul stresului Strategii şi politici de diminuare a stresului ocupaţional Studiu de caz

 • Managementul sustenabil al organizațiilor culturale

 • Managementul tursitic şi ecoturistic în perspectiva dezvoltării durabile (Studiu de caz)

 • Managementul tursitic şi ecoturistic în perspectiva dezvoltării durabile (Studiu de caz)

 • Managementul unei exploataţii agricole ecologice

 • Managementul unei firme de telecomunicație mobilă Studiu de caz

 • Managementul unei firme de telecomunicație mobilă Studiu de caz

 • Managementul voluntarilor Studiu de caz

 • Manageri de succes

 • Managerul local vs managerul internațional: Studiu pentru identificarea caracteristicilor și performanței

 • Mecanisme de finanţare a proiectelor

 • Metoda de management prin obiective și bugete pe cazul lucrari

 • Metode actuale de evaluare a angajaţilorUn model de evaluare a

 • Metode de management utilizate în firma

 • Metode de management utilizate în firma

 • Metode de management-aplicarea unei metode de management la

 • Metode de motivare şi criterii de evaluare a performanţelor personalului la SC

 • Metode de previziune pentru lansarea produselor de larg consum

 • Metode de studiere a pietei la SC

 • Metode si tehnici de evaluare a performantei profesionale

 • Metode si tehnici de reducere a rezistentei la schimbare utilizate în cadrulSC

 • Metode si tehnici moderne de management utilizate in cadrul IMM-urilor

 • Metode şi tehnici utilizate în îmbunătăţirea satisfacţiei clienţilor în cadrul sistemului de management al calităţii la SC

 • Metode utilizate în planificarea calității

 • METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE DE MANAGEMENT STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Metode, tehnici şi instrumente manageriale

 • Metodele de consolidare a conturilor, între avantaj sau obstacol în calea fidelităţii informaţiei contabile la nivel de grup

 • Mijloace de recrutare a personalului identificate la SC

 • Mixul de marketing aplicat de firma

 • Modalități de creștere a interesului tinerilor pentru turismul cultural

 • Modalități de impunere a veniturilor din activități independente în România

 • Modalități de prezentarea a produselor în cadrul

 • Modalitãți de promvare a

 • Modele de afaceri de succes în Fintech

 • Modele de afaceri în sectorul nonprofit

 • Modele de consum cultural

 • Modele de creştere organizaţională

 • Modele de management în organizații responsabile

 • Modele manageriale integrative și sustenabilitatea organizațiilor

 • Modele multidimensionale de analiză a practicilor organizaționale și manageriale

 • Motivarearesurselor umane

 • Motivarea angajaţilor la SC

 • Motivarea şi evaluarea personalului la

 • Motivaţia şi motivarea pentru performanţă în muncă

 • Munca în echipă, element generator de perfomanţe în organizaţii Studiu de caz

 • Munca în echipă, element generator de performanțe în organizații

 • Mutaţii şi tendinţă în ocuparea resurselor umane

 • Mutaţii şi tendinţe în evoluţia importului şi exportului de bunuri şi servicii

 • Necesitatea perfecționării managementului resurselor umane în cadrul organizațiilor

 • Necesitatea perfecționării managementului resurselor umane în cadrul organizațiilor

 • Necesitatea, factorii şi conținutul gestiunii previzionale a personalului

 • Oportunități antreprenoriale în contextul crizei sanitare

 • Oportunități de promovare online

 • Oportunități de promovare online în cazul firmei

 • Optimizarea deciziilor privind creşterea eficienţei economice

 • Optimizarea stocurilor de mărfuri la SC

 • Optimizarea stocurilor de mărfuri la SC

 • Optimizarea strategiei comerciale a SC

 • Organizarea contabilității mărfurilor și ambalajelor la

 • Organizarea evidenței contabile a imobilizărilor corporale la SC

 • Organizarea evidenţei decontărilor cu personalul şi a asigurărilor aferente pe exemplul

 • ORGANIZAREA MANAGERIALĂ STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Organizarea moderna a activitatii de vanzari

 • ORGANIZAREA REALŢIILOR DE PUTERE STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • ORGANIZAŢIA ŞI STRATEGIA STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Particularități ale formării tarifelor pe exemplul

 • Particularităţi ale funcţiei de antrenaremotivare în imm

 • Particularităţi ale managementului unei imm

 • Particularităţi ale satisfacţiei profesionale Studiu de caz

 • Particularităţile analizei performanţelor pe baza informaţiilor de tip rezultat la nivel de grup

 • Particularitatile exercitarii functiilor manageriale in cadrul IMM -urilor , pe exemplul SC

 • Particularităţile gestiunii informaţiei contabile din perspectivă decizionala, la nivel de grup

 • Particularitatile vanzarii serviciilor turistice

 • Pensiile private-alternativa la sistemul public de pensii

 • Percepția consumatorilor din Romania asupra produselor ecologice

 • Percepția consumatorilor din românia asupra produselor ecologice

 • Percepția consumatorilor privind calitatea serviciilor și preparatelor fast-food în municipiul

 • Percepția consumatorilor privind practica bacșișurilor în baruri și cluburi

 • Percepția studenților cu privire la climatul educațional în cadrul FEAA Craiova

 • Percepţii şi atitudini ale managerilor în legătură cu performanţele scăzute Studiu de caz

 • Percepții și atitudini privind discriminarea la studenții români

 • Perfecționarea managementului prin aplicarea metodelor de management pe cazullucrari

 • Perfecționarea proceselor de fabricație la SC( din industrie)

 • Perfecţionarea sistemului de management

 • Perfectionarea sistemului de management al organizatiei pe cazullucrari

 • Perfecţionarea sistemului de management la SC

 • Perfecţionarea sistemului de management la SC

 • Performanţa economică într-o societate agroalimentară, exploataţie agricolă

 • Performanţa economică într-ounitate agricolă (societate comercială, societate agricolă)

 • Performanța managerială Studiu de caz

 • Performanța managerială Studiu de caz

 • Performanţa şi munca în echipă

 • Performanţele sistemului bancar din România în anii -, pe ex

 • performanţelor angajaţilor: feedback-ul dede grade Studiu de caz

 • Perimetrul de consolidare, premisă sau consecinţă a consolidării conturilor

 • Piata de telefonie mobila in Romania

 • Plan de afaceripentru afacerea (pentru organizaţia)

 • Plan de afaceri pentru obținerea unei finanțări pentru dezvoltarea SCSRL

 • Plan de afaceri pentru obținerea unei finanțări pentru dezvoltarea SCSRL

 • Planificarea calității la

 • Planificarea managementului calității totale-instrumente utilizate

 • Planificarea resuselor umane in servicii

 • Planificarea și dezvoltarea carierei angajaților în cadrul organizațiilor Studiu de caz

 • Planificarea și organizaea calității - activități și procese

 • Planul de afaceri la SC

 • Planul de afaceri la SC

 • Planul de afaceri, instrument de obținere a finanțării afacerii

 • Planul de afaceri, instrument managerial

 • Politica de personal laSCSRL

 • Politica de personal laSCSRL

 • Politica salarială Studiu de caz

 • Politica salarială Studiu de caz

 • Politici de dezvoltare rurală în UE

 • Politici de recrutare a personalului Studiu de caz

 • Politici de recrutare a personalului Studiu de caz

 • Politici de salarizare şi satisfacţia în muncă

 • Politici integrate de marketing aplicate de firma

 • Politici şi practici contabileprivind activele fixe coporale la entităţile din sectorul public

 • Politici şi practici contabile privind activele de trezorerie pe exemplul

 • Politici şi practici contabile privind datoriile şi creanţele din operaţiuni comercialepe ex

 • Politici si practici contabile privind obligatiile fiscale la entităţile economice

 • Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii

 • Politici şi tratamente contabile privind metodele de gestionare a stocurilor de mărfuri

 • Politici și tratamente contabile privind produsele

 • Politici și tratamente contabile specifice mărfurilor

 • Posibilităţi de demarare a unei afaceri în agricultură prin accesarea fondurilor structurale

 • Posibilitati si necesitatea perfectionarii MRU in cadrul organizatiilor

 • Postul

 • Potenţialul turistic şi ecoturistic în zonele rurale

 • Preconsolidarea conturilor grupului de entităţi, premisa unei consolidări pertinente

 • Premise şi consecinţe ale introducerii euro ca monedă unică în ţările Europei Centrale şi de Est

 • Presiunea fiscală în România și statele membre ale Uniunii Europene Analiză comparativă

 • Prețurile utilizate în industria materialelor de construcții: studiu de caz

 • Previziune prin inteligenta artificiala

 • Previziunea situaţiilor financiarela nivel de întreprindere

 • Previziunea structurii proceselor economice

 • Previziunea tendintelor si a fluctuaţiilor sezoniere

 • Previziunea unor elemente din activul si pasivul bilantului

 • Previziunea unor indicatori economici

 • Previziunea veniturilor si cheltuielilor din exploatare

 • Principalele teorii motivaţionale în literatura de management şi reflectarea lor în practica firmelor româneşti

 • Principiile manageriale în administrația publică Studiu de caz

 • Principiile manageriale în administrația publică Studiu de caz

 • Probele în auditul financiar

 • Probleme actuale şi de perspectivă privind managementul resurselor umane Studiu de caz

 • Probleme ale managementului resurselor umane la SC

 • Probleme legate de activitatea de angajare şi salarizare a resurselor umane

 • Proceduri de evaluare a calității resurselor umane la

 • Procesul de dezvoltare al unui lider

 • Procesul managementului strategic

 • PROCESUL MANAGERIAL STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Profilul funcționarului public ideal

 • Programe informatice pentru previziune

 • Proiect de dezvoltarea unei activităţii agroalimentare

 • Proiect de dezvoltarea unei activităţii agroalimentare

 • Proiectarea managerială a unei firme

 • Proiectarea managerială a unei firme

 • Proiectarea şi adaptarea organigramei în managementul firmelor româneşti

 • Proiectarea şi perfecţionarea structurii organizatorice

 • Promovarea intr-un lant de supermarket

 • Promovarea serviciilor aparţinând turismului rural şi agroturismului

 • Promovarea turismului cultural în România

 • Promovarea turismului rural românescfactor al dezvoltării economice durabile

 • Punerea în practică a planului de schimbare şi memorarea progreselor realizate

 • Punerea în practică, evaluarea şi modificarea strategiei

 • Raționalizarea deciziilor în condiții de incertitudine la nivelul companiei

 • Recompense și sancțiuni - efecte motivaționale Studiu de caz la SC

 • Recompense şi sancţiuni Efecte motivaţionale Studiu de caz

 • Recrutare şi selecţie în companii multinaţionale

 • Recrutarea şiselecţia personalului la SC

 • Recrutarea și selecția personalului din administrația publică Studiu de caz

 • Recrutarea și selecția personalului din administrația publică Studiu de caz

 • Recrutarea si selectia profesionalao activitate cu implicatii multiple

 • Recrutarea şi selecţia resurselor umane în organizaţii

 • Recrutarea, selecția și angajarea personalului la

 • Recrutarea, selecția și angajarea personalului la

 • Recunoaşterea nevoii de schimbare

 • Recunoaşterea şi reflectarea în contabilitate a produselor la

 • Reducerea consumului de materiale într-un proiect de management la SC

 • Reducerea costurilor într-un proiect de management la SC

 • Regionalizarea României, premisă a a adâncirii integrării economice în Uniunea Europeană

 • Relaţiile între managementul de mijloc şi supraveghetori în marile companii româneşti

 • Relaţiile între top-management şi managementul de mijloc în marile companii româneşti

 • Responsabilitatea socială a organizaţiilor

 • Responsabilitatea socială a organizaţiilor de afaceri

 • Responsabilitatea Socială Corporatistă și ISO

 • Resursa umana in conditiile managementului modern

 • Resurse intangibile și competitivitate organizațională

 • Resurseleumane si cultura organizatiilor Studiu de caz

 • Reuşita socială Realităţi şi perspective în România Studiu de caz

 • Riscul și procesul de audit financiar extern

 • Riscuri asociate managementului cunoștințelor

 • Riscuri specifice derulării activităţii de transport (feroviar, rutier, naval, aerian) Studiu de caz la SC

 • Rolul capitalului intelectual în dezvoltarea organizațională

 • Rolul capitalului intelectual în internaționalizarea afacerilor

 • Rolul culturii în dezvoltarea sustenabilă

 • Rolul evaluării performanţelor în managementul resurselor umane

 • Rolul impozitelor indirecte in formarea resurselor financiare publice

 • Rolul investițiilor în capitalul uman în dezvoltarea economiei

 • Rolul Logisticii în dezvoltarea vânzărilor online

 • Rolul managerilor în dezvoltarea unei culturiorganizaţionale puternice Studiu de caz

 • Rolul managerului în creşterea performanțelor organizației Studiu de caz la SC

 • ROLUL MANAGERULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Rolul motivator al programelor de lucru alternative Studiu de caz

 • Rolul organismelor financiare internaționale în România Studiu de caz: Banca Mondială

 • Rolul şi importanţa cadastrului şi publicităţii imobiliare în consolidarea acţiunilor de pe piaţa funciară

 • Rolul statului în dezvoltarea economică

 • Rolul tehnologiilor digitale asupra managementului unei afaceri

 • Salarizarea personaluluiStudiu de caz

 • SCHIMBAREA ŞI DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIEI STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Sisteme de avertizare a crizelor financiare

 • Sisteme de management in invatamantul preuniversitar al judetului

 • Sisteme de previziune pe piaţa financiară

 • Sisteme informatice pentru analiza financiară a unui IMM

 • Sistemul de management al calității în cadrul companiei

 • SISTEMUL DECIZIONAL ÎN PERSPECTIVA MANAGEMENTULUI STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Sistemul decizional în SCSRL

 • Sistemul decizional în SCSRL

 • Sistemul financiar internațional in contextul globalizării

 • Sistemul informaţional contabil al livrărilor intracomunitare și exporturilor

 • Sistemul informational la SC

 • Sistemul informational la SC

 • SISTEMUL INFORMAŢIONAL ŞI UTILIZAREA LUI ÎN MANAGEMENTUL REGIEI AUTONOME ŞI SOCIETĂŢII COMERCIALE STUDIU DE CAZ PE FIRMA

 • Soluții de dezvoltare a activității de vânzare cu scopul creşterii performanțelor întreprinderii la

 • Specificitati ale culturii organizatorice in firma

 • Specificitati ale culturii organizatorice in firmele de distributie Cazul firmei

 • Specificul contabilităţii cheltuielilor și veniturilor pe exemplul SC

 • Stabilirea prețurilor la produsele agroalimentare Studiu de caz pe exemplul

 • Standardele ISO și CEN - avantaje și dezavantaje ale implementării

 • Stiluri de comunicare

 • Stiluri de conducere în management

 • Strategia activității de transport călători la SC

 • Strategia de dezvoltare internationala in cazul firmei

 • Strategia de marketing online, componentă a strategiei organizației moderne

 • Strategia de piață, componentă esențială a strategiei afacerii de succes

 • Strategii concurențiale la SC

 • Strategii de alegere a tarii de implantare in cazul SC BILLA

 • Strategii de alegere a tarii de implantare in cazul SC KAUFLAND

 • Strategii de alegere a tarii de implantare in cazul SC PROFI

 • Strategii de alegere a tarii de implantare in cazul SC REAL

 • Strategii de comunicare în procesul de vânzare

 • Strategii de fidelizare a cumpărătorilor pe piața

 • Strategii de marketing in spațiul virtual

 • Strategii de negociere aplicate de firma

 • Strategii de negociere in achiziții la SC

 • Strategii de responsabilitate socială corporativă

 • Strategii de servire a clienţilor la SC

 • Strategii de soluţionare a situaţiilor conflictuale în cadrul organizaţiei Studiu de caz

 • Strategii manageriale și de marketing in afaceri publice și/sau private

 • Strategii manageriale și de marketing pentru crearea de plusvaloare

 • Strategii si politici de resurse umane la SC

 • Strategii și practici manageriale BB

 • Structura organizatoricătipuri, factori determinanţi

 • Studii de management comparat public/privat și dezvoltare sustenabilă

 • Studiu comparativ asupra creditelor bancare in Romania

 • Studiu comparativ privind serviciile pentru IMM-uri:bancavs banca

 • Studiu comparativ privind utilizarea managementului activ și managementului pasiv în construcția portofoliului de titluri

 • Studiu comparativ privind utilizarea managementului activ și managementului focalizat în construcția portofoliului de titluri

 • Studiu comparativ privind utilizarea managementului pasiv și managementului focalizat în construcția portofoliului de titluri

 • Studiu critic privind managementul contabil general la nivelul grupului de entităţi

 • Studiu de caz privind managementul participativ şi motivarea personalului la

 • Studiu evidenta operatiunilor prin conturile curente ale clientelei la Banca Comerciala

 • Studiu pentru identificarea profilului managerului ideal în percepția Generației Z

 • Studiu pentru măsurarea intenției antreprenoriale în rândul tinerilor din România

 • Studiu privind activele circulante pe exemplul

 • Studiu privind activitatea bancară în România

 • Studiu privind analiza structurii financiare la societăţi comerciale listate la Bursa de Valori Bucureşti

 • Studiu privind atittudinea studenților români față de whistleblowing

 • Studiu privind avantajele si dezavantajele organizarii si functionarii IMM- urilor in raport cu marile industrii

 • Studiu privind contabilitatea cheltuielilor la

 • Studiu privind contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor operaţionale şi determinarea rezultatului patrimonial la entităţile din sectorul public

 • Studiu privind contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările sociale şi bugetul statuluila

 • Studiu privind contabilitatea și fiscalitatea relațiilor cu salariații la SC

 • Studiu privind contabilitatea și fiscalitatea TVA

 • Studiu privind contabilitatea veniturilor la unitatile administrativ teritoriale

 • Studiu privind creditarea societăţilor comerciale pe exemplul societăţii bancare

 • Studiu privind creditarea unei afaceri turistice

 • Studiu privind decizia de dividend si cresterea in plusvaloare la societăţi comerciale listate la Bursa de Valori Bucureşti

 • Studiu privind decontarile bancare la

 • Studiu privind diagnosticul financiar la

 • Studiu privind echilibrul financiar al firmei pe exemplul SC

 • Studiu privind evidenta decontarilor cu furnizorii si clientii pe ex

 • Studiu privind evidenta depozitelor constituite de clientela nebancara la

 • Studiu privind evoluția activelor la SC

 • Studiu privind evoluția principalilor indicatori economico-financiari pe exemplul SC

 • Studiu privind fericirea la locul de muncă

 • Studiu privind fundamentarea echilibrului financiar al firmei pe ex

 • Studiu privind fundamentarea trezoreriei firmei pe ex

 • Studiu privind îmbunătățirea transportului de mărfuri la SC

 • Studiu privind impozitarea directă a companiilor în România

 • Studiu privind impozitele directe in Romania

 • Studiu privind influența competențelor negociatorilorasupra rezultatelor negocierii

 • Studiu privind lansarea unui produs nou la SC

 • Studiu privind managementul activității de producție

 • Studiu privind managementul resurselor umane în cadrul organizațiilor private

 • Studiu privind metodele de selecție a angajaților la SC

 • Studiu privind mijloacele si tehnicile de realizare a publicitatii la SC

 • Studiu privind modul de realizare și particularitățile inventarierii la

 • Studiu privind motivarea resurselor umane la SC

 • Studiu privind motivarea salariaților la

 • Studiu privind organizarea evidenței contabile a operațiilor de trezorerie la SC

 • Studiu privind organizarea, si dezvoltarea relatiei comerciale la SC

 • Studiu privind performanţelemanageriale

 • Studiu privind piața de carte în România

 • Studiu privind politica de îndatorare la SC

 • Studiu privind posibilitatile de crestere a eficientei cheltuielilor cu personalul la SC

 • Studiu privind posibilitățile de creștere a eficienței cheltuielilor totale la SC

 • Studiu privind practicile comerciale incorecte utilizate de companiile din România

 • Studiu privind practicile comerciale incorecte utilizate în domeniul bancar din România

 • Studiu privind practicile comerciale incorecte utilizate în turismul din Romînia

 • Studiu privind raționalizarea procesului de asigurare a resurselor materiale la SC

 • Studiu privind resursele de natură fiscală ale comunităților locale

 • Studiu privind rolul factorilor motivaţionali în dezvoltarea angajamentului salariaţilor

 • Studiu privind rolul factorilor motivaţionali în dezvoltarea angajamentului salariaţilor

 • Studiu privind rolul sistemului informaţional în organizații

 • Studiu privind specificitatile strategiilor de obtinere a avantajelor competitive in cadrul IMM-urilor, pe exemplul SC

 • Studiu privind structura financiară pe exemplul

 • Studiu privind utilizarea analizei fundamentale în constructia portofoliului de titluri, pe exemplul

 • Studiul de caz asupra influenței reclamelor la

 • Studiul motivaţiilor şi motivării personalului in contextual schimbărilor organizaţionale

 • Tehnici pentru decontarea transferurilor interbancareanaliză comparativă la nivelul României cu cele utilizate la nivel

 • Tehnici și instrumente ale managementului calității totale

 • Tehnici si metode de motivare moderne in IMM-uri

 • Tehnicile de merchandising: informare sau manipulare?

 • Tehnologia informației și comunicațieiîn marketingul serviciilor medicale

 • Telemunca şi efectele acesteia asupra performanțelor angajaților

 • Tendinţe pe piaţa IT în ţările europene

 • Termenii cheie în managementul strategic Studiu de caz privind aplicarea lor la SC

 • Tipuri de campanii publicitare utilizate de

 • Trainingul şi teambuilding-ultehnici de eficientizare a muncii în echipă

 • Transport şi Logistică în economia de piață

 • Transporturilecomponentă a „produsului” turistic

 • Tratamente contabile privind decontările salariale

 • Tratamente contabile și fiscale privind cheltuielile și veniturile la SC

 • Tratamente contabile și fiscale privind determinarea rezultatului exercițiului

 • Tratamente contabile și fiscale privind impozitul pe profit în țara noastră Comparații și analize la nivel european

 • Tratamente contabile si fiscale privind remunerea factorului uman

 • Tratamente si practici contabileprivinddatoriile necurente la entităţile din sectorul public

 • Un model organizaţional pentru viitor: Organizaţia focalizată pe învăţare Studiu de caz

 • Uniunea Bancarǎ Europeanǎ: provocǎri şi perspective

 • Uniunea Economică și Monetarăzona monetara optima?

 • Universitățile ca organizații care învață

 • Utilitatea fişelor de postRolul lor în politica de resurse umane Studiu de caz

 • Utilizarea analizei economico-financiare în decizia de creditare

 • Utilizarea analizei economico-financiare în decizia de creditare

 • Utilizarea Metodei Electre în vederea optimizării deciziilor la SC

 • Utilizarea Modelului Porter în proiectarea strategiilor Studiu practic la nivelul compniei

 • Utilizarea Social Media în procesul educațional

 • Valentele informationale ale situației fluxurilor de trezorerie

 • Valori şi etică în organizaţii Studiu de caz

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page