top of page

Teme lucrare de licenta pedagogie | Lucrari licenta pipp | Lucrari de licenta pedagogie | Teme licenta pipp


Lucrari de licenta pedagogie


Toate lucrarile de licenta se scriu plecat de a la o tema, care trebuie aleasa impreuna cu profesorul coorodnator, astfel incat atat cunostintele lui/ei cat si dorintele tale de dezvoltarem, sprofundare si invatare sa fie implinite si satisfacute.

Lucrarile de licenta la pedagogie se diferenteaza de toate celelelalte prin dragostea autorului fata de stiintile invatarii si dorinta acestuia/acesteia de a forma viitoarele minti si caractere de maine.Avand in vedere ca toti cei care ajung pe aceasta pagina web sunt actuali sau viitori dascali, consideram ca nu mai este nevoie sa spunem ca materialele obtinute ca parte sin procesul de consultanta nu pot fi folosite la facultate, prezentate tertot persoane sau folosite pentru insusirea calitatii de autor, obtinerea de titluri si promovarea de examene. Toate aceste materiale, daca este cazul sunt doar exemple si modele ce pot fi urmate in crearea propriei lucrari.


Teme lucrari de licenta pedagogie


Mai jos, am pregatit o lista cu teme si titluri de lucrare de licenta care pot servii ca inspiratie atunci cand iti alegi un titlu sau o tema pentru propria ta lucrare de licenta, pe care o vei scrie singur(a) sub atenta indrumare si feedback a profesorului tau coordonator, pe care l-ai ales.

Pentru a fi sigur(a) ca tema pentru lucrarea ta de licenta a fost aleasa corect si reprezinta atat materia, interesele tale legate de studiu dar si ca profesorul tau coordonator este cel mai in masura sa te asiste pe intregul procesul de scriere, alege-ti tema pentru lucrare doar dupa ce ti-ai ales profesorul coordonator.
Titluri lucrari de licenta pedagogie


Abordare metodico-ştiinţifică a problemelor de ortografie și ortoepie în ciclul primar

Abordarea interdisciplinară între geografie și educașia moral-civică la ciclul primar

Abordarea interdisciplinară între geografie și matematică la ciclul primar

Abordarea dinamica joc-invatare la varsta prescolara

Abordarea integrata a Curriculum-ului in invatamantul primar

Abordarea integrată a procesului de învăţare a citit-scrisului la micii şcolari – Studiu constatativ

Abordarea integrată a procesului de învăţare a citit-scrisului la micii şcolari – Studiu constatativ

Abordarea metodică a noțiunilor de vocabular prin jocuri didactice în învățământul primar/preșcolar

Abordarea sistemică a procesului didactic înînvățământul preșcolar

Abordarea sistemică a procesului didactic înînvățământul primar

Abordarea sociologica a raportului national -universal in educatia tinerilor (Din perspectiva disciplinei Limba si literatura romana)

Abordări metodico-ştiinţifice în predarea subiectului la ciclul primar

Abordari comparative intre invatamantul obisnuit si invatamantul special in contextul practicilor scolare incluzive

Abordări didactice ale lecturii pentru copii cu dificultăți de învățare

Abordări metodico-ştiinţifice în predarea atributului la ciclul primar

Abordări metodico-ştiinţifice în predarea complementului la ciclul primar

Abordări metodico-ştiinţifice în predarea ortografiei și a punctuației în ciclul primar

Abordări metodico-ştiinţifice în predarea predicatului la ciclul primar

Abuzul emoțional și fizic: obstacol major în învățare

Acces la educație pentru grupuri vulnerabile social – modalităţi de realizare (analiza pe grup la alegere)

Acces la educație pentru grupuri vulnerabile social – modalităţi de realizare (analiza pe grup la alegere)

Acces la educație pentru grupuri vulnerabile social – modalităţi de realizare (analiza pe grup la alegere)

Accesibilizarea educaţională: o perspectivă asupra învăţământului integrat

Activitatea de instruire prin predarea geografiei la ciclul primar

Activitatea ludică şi activităţile extraşcolare

Activităţi cu conţinut geografic la preșcolari

Activitati in afara clasei la limba si literatura romana

Activități ludice și interactive de consolidare și sistematizare a cunoștințelor de limba română

Activitati practice in formarea si dezvoltatrea personalitatii prescolarului

Activitatile destinate recuperarii, ameliorarii, dezvoltarii si antrenarii conduitelor si structurilor perceptiv motrice prin joc si meloterapie pentru persoane cu handicap psihic mediu

Activitățile integrate, activitățile liber-alese, activitățile pe centre de interes și rolul lor în educarea copiilor

Activitățile integrate, activitățile liber-alese, activitățile pe centre de interes și rolul lor în educarea copiilor

Activităţile ludice în grădiniţa de copii Modalităţi

Activizareavocabularuluipreșcolarilorprinactivitățile de povestire

Adaptarea curriculara in contextul invatamantului integrat

Afectivitatea şi comunicarea la copiii cu dificultăţi in invatare/tulburari de limbaj

Algoritmi pentru drumuri minime in grafurile orientate

Alternativa educațională “Step by Step”

Alternativa educațională “Step by Step”

Alternative metodologice pentru stimularea cooperării şi competiţiei în mediul şcolar

Analiza documentelor curriculare ale cadrelor didactice

Analiza documentelor curriculare ale cadrelor didactice

Analiza documentelor curriculare ale cadrelor didactice

Angoasa existentiala Dincolo de cuvant

Antrenarea relatiilor sociale din gradinita in favoarea integrarii copiilor cu cerinte educative speciale

Antreprenoriat social pentru educație

Aplicarea creativă a metodelor interactive în asimilarea poveștilor și în dezvoltarea vorbirii la preșcolari

Aplicarea creativa a principiilor didactice in invatarea si predarea geografiei

Aplicarea metodei proiectelor in invatamantul prescolar

Aplicarea principiilor didactice in aplicatii practice din orizontul local si cu prilejul vizitei geografice

Aplicaţii ale Design-ului Universal de Învăţare la elevii cu

Aplicaţii ale Design-ului Universal de Învăţare la elevii cu CES integrați în şcoala de masă

Aplicaţii ale Design-ului Universal de Învăţare la elevii cu CES integrați în şcoala de masă

Argumentarea folosirii mijloacelor din atletism pentru dezvoltarea vitezei la fotbalistii de - ani

Aritmetică: rolul şi locul calculului mintal în lecţia de matematică din învăţământul primar

Arta decorativă în procesul de educație la clasele primare

Arta povestirii pentru dezvoltarea durabila

Asertivitate și agresivitate în mediul școlar

Asigurarea atașamentului dintre adult și copil

Asigurarea atașamentului dintre adult și copil

Aspecte psihopedagogice şi metodice în însuşirea conceptului de număr, ca instrument al cunoaşterii la clasele I-IV

Aspecte ale abordării integrate ale conținuturilor specifice ariei curriculare științe în cadrul ciclului achizițiilor fundamentale

Aspecte ale conţinutul procesului instructiv-educativ-evaluativ şi metodologia realizării acestuia în Educaţie Fizică potrivit stadiilor de dezvoltare a gândirii copilului, a dezvoltării sale morfo-funcţionale şi a particularităţilor de sex;

Aspecte ale creativitatii la nivelul varstei prescolare

Aspecte ale educării copiilor cu CES prin activități ale educațieinonformale

Aspecte ale educării copiilor cu CES prin activități ale educațieinonformale

Aspecte ale integrarii familiei de rromi si a etniei rromi in mijlocul etniei majoritare

Aspecte ale învățării copiilor până la vârsta de trei ani

Aspecte ale învățării copiilor până la vârsta de trei ani

Aspecte ale orientarii profesionale la adolescentul deficient mintal

Aspecte ale procesului de structurare si dezvoltare a limbajului la copilul cu tulburari de limbaj

Aspecte comportamentale evaluate în urma desfăşurării activităţilor de educaţie pentru societate din învăţământul preşcolar

Aspecte formative prin activitatea realizată interdisciplinar în grădiniţa de copii

Aspecte instructiv-formative ale metodei proiectelor în ciclul de dezvoltare

Aspecte metodice de educare a limbajului în ciclul primar prin intermediul povestirii

Aspecte metodice în rezolvarea şi compunerea problemelor matematice în ciclul primar

Aspecte metodice la lecţiile cu conţinut geografic în învăţământul preşcolar

Aspecte metodice priivnd predarea -invatarea -evaluarea capitolului Instalatia de distributie a motoarelor cu ardere interna - (lucrarea metodico - stiintifica pentru grad didactic I)

Aspecte metodice privind figurile geometrice şi unităţile de măsură în învăţământul preşcolar

Aspecte metodice privind formarea noţiunilor legate de patrie, popor, eroi şi conducători la prescolari

Aspecte metodice privind organizarea, conducerea şi evaluarea procesului de învăţământ de către profesor şi a autoconducerii şi a autoevaluării de către elevi a practicării independente a exerciţiilor fizice;

Aspecte metodice privind utilizarea metodelor activ-participative în grădiniţă/învățământul primar

Aspecte metodico-aplicative ale predării verbului la ciclul primar

Aspecte metodico-ştiinţifice în predarea adjectivului în clasele primare

Aspecte metodico-ştiinţifice în predarea sinonimelor în învăţământul primar

Aspecte metodico-ştiinţifice în predarea substantivului în ciclul primar Didactica predării verbului în ciclul primar

Aspecte metodico-ştiinţifice în receptarea textului liric eminescian

Aspecte metodologice privind formarea deprinderilor motrice de bază din grădiniţă

Aspecte privind activitățile matematice în grădinițe

Aspecte privind metodele de rezolvare a problemelor în ciclul primar

Aspecte privind predarea – învățarea elementelor de geometrie în învățământul primar

Aspecte psihopedagogice ale formarii disciplinei militare

Aspecte psihopedagogice în formarea/dezvoltarea conduitei morale la vârstă preşcolară/şcolară mică

Aspecte psihopedagogice şi metodice ale însuşirii citit-scrisului la vârsta preşcolară

Aspecte psihopedagogice şi metodice ale însuşirii citit-scrisului la vârsta preşcolară

Aspecte psihopedagogice şi metodice ale însuşirii citit-scrisului la vârsta şcolară mică

Aspecte psiho-sociale caracteristice dinamicii grupurilor de elevi de vârstă şcolară mică

Aspecte științifico-metodice ale activității de citire și lectură în școala primară

Aspecte teoretice şi metodice în activitățile de convorbire pentru dezvoltarea comunicării verbale în grădiniță

Aspecte teoretice și metodice în procesul de predare a citit-scrisului în învățământul primar

Aspecte teoretice şi practice privind utilizarea metodei (problematizării / experimentului, modelării etc) în învăţământul preșcolar /primar

Atentia

Atitudinea cadrelor didactice si a parintilor privind incluziunea copiilor cu deficiente in invatamantul prescolar de masa

Atitudinea familiilor care nu au copii cu dizabilitate față de integrarea copiilor cu dizabilitete în clasele în care acestea au copii

Atitudini, credințe și motivație în educația matematică primară

Atributiile formative ale universaliilor textului in invatarea limbii romane de catre studentii alolingvi

Autocunoaştere şi dezvoltare personală la vârsta şcolară mică

Autocunoaştere şi dezvoltare personală la vârsta şcolară mică

Autoeducaţia de la preşcolar la adult

Autonomia universitară ca factor al societății democratice

Autonomia universitară ca factor al societății democratice

Autonomia universitară ca factor al societății democratice

Auxiliarele pentru învățământul preșcolar

Auxiliarele pentru învățământul preșcolar

Auxiliarele pentru învățământul preșcolar

Auxiliarele școlare pentru învățământul primar

Auxiliarele școlare pentru învățământul primar

Auxiliarele școlare pentru învățământul primar

Bazele pedagogice ale educatiei civice a elevilor din invatamantul gimnazial

Bazele pshiopedagogice ale stimularii creativitatii copiilor prescolari in domeniul artistico -plastic

Beneficii ale învățării de-a lungul întregii vieți

Bune practici de incluziune in sistemul scolar din Romînia

Bune practici de incluziune in sistemul scolar din Romînia

Bune practici de incluziune in sistemul scolar din Romînia

Bune practici în dezvoltarea abilităților de viață / a competențelor sociale/ a competențelor civice (la alegere)

Bune practici în dezvoltarea abilităților de viață / a competențelor sociale/ a competențelor civice (la alegere) pentru copiii cu CES

Bune practici în dezvoltarea abilităților de viață / a competențelor sociale/ a competențelor civice (la alegere) pentru copiii cu CES

Calitatea vietii persoanelor cu dizabilitate auditiva

Caracteristici ale creativităţii la preşcolar şi şcolarul mic

Caracteristici ale dezvoltării intelectuale la vârsta preşcolară /şcolară mică

Caracteristici ale dezvoltării morale în copilărie

Caracteristici ale învăţării la şcolarul mic

Caracteristici ale limbajului la vârsta preşcolară şi şcolară mică

Caracteristici ale personalităţii la vârsta preşcolară şi şcolară mică

Caracteristicile clasei de elevi in contextul diversitatii etnice si culturale

Caracteristicile instruirii prin jocurile de miscare si influenta acestora asupra indemanarii elevilor la ciclul primar

Casa de tip familial - forma de protectie paleativa pentru copilul cu dizabilitati aflata in dificultate

Cauze şi consecinţe ale insuccesului şcolar în ciclul primar

Cercetarea educațională și etica cercetării profesionale

Cercul de lectură – suport al lecturii și obiect cultural

CES integrați în şcoala de masă

Clasa de elevi ca grup creativ

Clasa de elevi ca grup creativ

Clasa de elevi ca grup creativ

Clasa pregătitoare - oportunităţi şi dificultăţi intampinate în practica educaţională

clasele I-IV

Colaborarea scoală - instituții cu rol educațional

Colaborarea școală - instituții cu rol educațional, în sprijinul copiilor cu CES

Competența managerială ca dimensiune de rol profesional în domeniul educației

Competența managerială ca dimensiune de rol profesional în domeniul educației

Competențe transversale-competențe pentru viață-studiu învățământ superior

Competențe transversale-competențe pentru viață-studiu învățământ superior

Competențe transversale-competențe pentru viață-studiu învățământ superior

Competențe transversale-competențe pentru viață-studiu învățămât secundar superior

Competențe transversale-competențe pentru viață-studiu învățămât secundar superior

Competențe transversale-competențe pentru viață-studiu învățămât secundar superior

Componentele motrice ale actului grafic în ciclul preşcolar

Comportamente de risc și comportamente sanogene

Compunerile - mijloc de cultivare şi stimulare a creativităţii elevilor din ciclul primar

Comunicarea didactica - model de formare a competentelor comunicative la elevii ciclului primar

Comunicarea educationala in spatii social media

Comunicarea educaţională-componentă cheie a procesului de învăţământ

Comunicarea educaţională-componentă cheie a procesului de învăţământ

Comunicarea educaţională-componentă cheie a procesului de învăţământ

Comunicarea interpersonala prin joc la copiii de varsta scolara mica

Comunicarea orală-mijloc fundamental de educare a limbajului la învăţământul preşcolar

Comunicarea profesor-elev din pespectiva didacticii moderne

Comunități de învățare/ de dezvoltare profesională

Comunități/ orașe/ regiuni care învață – conceptualizare, operaționalizare

Conceptualizarea evaluarii competentelor comunicative si literare ale elevilor

Conceptualizarea si proiectarea disciplinei integrate stiinte in invatamantul gimnazial

Conceptualizarea și promovarea programelor educaționale

Conditii metodologice ale evaluarii competentelor comunicative la elevi prin intermediul testelor formative (in cadrul predarii -invatarii limbii franceze in clasele primare)

Condițiile interne şi externe ale învățării şcolare eficiente

Condițiile interne şi externe ale învățării şcolare eficiente

Condițiile interne şi externe ale învățării şcolare eficiente

Conditiile invatarii si reusita scolara la scolarul micModalităţi de promovare a succesului şcolar

Conditiile psihopedagogice si metodologia aplicarii aprobarii si dezaprobarii in cadrul educatiei familiale

Conducerea procesului educațional în grupa de copii, competenţă şi calitate în educaţie

Configurarea culturii si civilizatiei organizationale Organizarea activitatilor de dirigentie si comunicare cu familiile elevilor in grupul scolar tehnic

Configurarea culturii si civilizatiei organizationale Organizarea activitatilor de dirigentie si comunicare cu familiile elevilor in Grupul Scolar Tehnic Teleorman

Consilierea cadrelor didactice din scolile de masa

Consilierea cadrelor didactice din scolile de masa

Consilierea cadrelor didactice din scolile de masa

Consilierea copiilor/persoanelor cu nevoi speciale (pentru fiecare tip de deficiena)

Consilierea copiilor/persoanelor cu nevoi speciale (pentru fiecare tip de deficiena)

Consilierea elevilor supradotați și talentați

Consilierea elevilor supradotați și talentați

Consilierea parintilor copiilor cu nevoi speciale

Continuitatea dintre grădiniţă şi şcoală în învăţarea matematicii

Continuitatea in formarea competentelor de invatare la copiii de - ani

Continutul pregatirii sportive a fotbalistilor juniori, varsta - ani, in cadrul cluburilor sportive private

Contribuța fișelor ortografice și de punctuație în formarea și dezvoltarea capacităților de scriere corectă în clasele primare

Contribuția activităților extracurriculare la dezvoltarea personală și progresul școlar al elevilor din ciclul primar

Contribuția basmului la dezvoltarea capacității de comunicare în învățământul primar

Contribuția jocurilor motrice în dezvortarea calităților motrice

Contributii metodice in invatarea comunicarii la elevii cu tulburari de limbaj

Convorbirea – mijloc de dezvoltare a limbajului copiilor preșcolari

Coordonate ale comunicarii, in cadrul activitatilor matematice cu copiii prescolari

Coordonatele psihologice ale comunicării la scolarul mic cu tulburari de limbaj

Copii cu CES

Copiii în activităţile de educare a limbajului din grădiniţă

Copilul aflat în dificultate, șanse egale la educație

Copilul și copilăria în operele lui Creangă și CaragialeMetode de studiere a textului epic la clasele I-IV

Corelarea formelor educației pentru realizarea unei educații integrale în învățământul primar

Corelarea formelor educației pentru realizarea unei educații integrale în învățământul preșcolar

Corelarea proceselor de predare cu cele de învățare în învățământul primar

Corelate cognitive ale ADHD la vârsta școlară mică

Corelatia optimala dintre intuitiv si logic la predarea invatarea -evaluarea temei Paralelism si perpendicularitate in spatiu (treapta gimnaziala)

Creativitate în conceperea şi conducerea lecţiilor de geografie la ciclul primar

Creşterea eficienţei procesului de învăţământ în lecţia de Educaţie Fizică prin raţionalizarea şi sistematizarea mijloacelor;

Creşterea performanţelor şcolare prin diferenţierea şi individualizarea activităţii instructive educative în ciclul primar

Creşterea performanţelor şcolare prin diferenţierea şi individualizarea activităţii instructiveducative în ciclul primar

Cresterea si socializarea copiilor in familie Socializarea prescolarului

Cultivarea calităţilor motrice specifice ale preşcolarilor prin activităţile de educaţie fizică

Cultivarea calităţilor motrice specifice ale şcolarului mic prin lecţiile de educaţie fizică

Cultivarea capacitatilor creatoare ale elevilor din clasele I - IV prin activitatea de rezolvare a problemelor

Cultivarea sentimentului patriotic la scolarul mic prin activitatile extrascolare

Cultivarea sentimentului patriotic prin activitatile integrate din grădiniţă

Cunoaşterea personalităţii şcolarului mic – factor favorizant al succesului şcolar

Curente idologice alternative in dezvoltarea modelelor educaționale

Curente idologice alternative in dezvoltarea modelelor educaționale

Curente idologice alternative in dezvoltarea modelelor educaționale

Curriculum centrat pe educabil Modalități de realizare în educația timpurie, școlaritatea mică/învățământul special

de educare interdisciplinară

De la comunicarea orală la cea scrisă

Deficientii mintali

Delincventa juvenila

Demersuri de realizare a educaţiei ecologice in invatamantul primar

Demersuri practic-aplicative pentru formarea si dezvoltarea aptitudinilor de scolaritate

Deontologie educațională: repere istorice și filosofice

Depresia la adolescenti

Descrieree , observația orizontului local cu preșcolarii

Desenul si problemele de cromatologie in clasele primare

Detectarea si stimularea creativitatii in scoala

Detectarea si stimularea creativitatii in scoala

Detectarea si stimularea creativitatii in scoala

Dezvoltarea abilitatilor de comunicare la elevii din învăţământul primar/la prescolari

Dezvoltarea abilităților de self-help la copiii cu Sindrom L Down

Dezvoltarea abilităților de self-help la copiii cu Tulburare de Spectru Autist (TSA)

Dezvoltarea abilităților de self-help la copiii nevăzători

Dezvoltarea afectivă şi controlul emoţional la vârstele timpurii

Dezvoltarea atitudinii responsabile faţă de mediul geografic prin intermediul activităţilor extraşcolare

Dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală a copilului preşcolar prin activităţi liber alese

Dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală a copilului preşcolar prin activităţi liber alese

Dezvoltarea capacităţii şcolarului mic de comunicare scrisă prin realizarea compunerilor

Dezvoltarea capacitatilor coordinative ale elevilor claselor gimnaziale prin aplicarea jocurilor de miscare la lectiile de educatie fizica

Dezvoltarea capacităților mnezice la elevi/preșcolari

Dezvoltarea capacităților rezolutive la preșcolari/elevi

Dezvoltarea capacitatilor senzoriale ale copilului preşcolar prin activitatile integrate din gradiniţă

Dezvoltarea capacitatilor senzoriale ale copilului preşcolar prin activitatile integrate din gradiniţă

Dezvoltarea cognitivă și învățarea școlară

Dezvoltarea competenței de comunicare orală a preșcolarilor prin activitățile de convorbire

Dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor din clasa pregătitoare

Dezvoltarea competentelor de cunoastere la elevii din clasa intaia prin integrarea continuturilor curriculare

Dezvoltarea comportamentului social la copilul preșcolar/ școlarul mic

Dezvoltarea creativitatii elevilor din ciclul primar prin aria curriculara "Limba si comunicare"

Dezvoltarea creativității elevilor prin rezolvarea si compunerea de probleme

Dezvoltarea creativitatii prescolarilor prin activitatile integrate

Dezvoltarea creativitatii prescolarilor prin activitatile integrate

Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin memorizare

Dezvoltarea creativitatii scolarului mic prin desen

Dezvoltarea emotionala la prescolari/ciclul primar/gimnaziu/ liceu

Dezvoltarea emotionala la prescolari/ciclul primar/gimnaziu/ liceu

Dezvoltarea emotionala la prescolari/ciclul primar/gimnaziu/ liceu

Dezvoltarea emoțională și socială a preșcolarilor prin intermediul poveștilor terapeutice

Dezvoltarea gândirii logice la elevi prin rezolvarea de probleme

Dezvoltarea gandirii logice si a creativitatii la copiii prescolari prin jocurile logico-matematice

Dezvoltarea gândirii și imaginației preșcolarilor prin activitățile de memorizare

Dezvoltarea limbajului individual al studentilor alolingvi in baza situatiei de discurs

Dezvoltarea limbajului la preşcolari având la bază jocul didactic

Dezvoltarea operațiilor gândirii la elevii din ciclul primar prin rezolvarea de probleme

Dezvoltarea perceptiei vizuale la studenti in procesul studierii disciplinelor grafice

Dezvoltarea personalităţii elevului în alternativa Step-by-Step

Dezvoltarea potentialului creativ in procesul de educatie

Dezvoltarea psihologica a prescolarului si procesele cognitive la aceasta varsta

Dezvoltarea socializarii prescolarilor in alternativa "Step by Step"

Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor/școlarilor mici prin activități didactice specifice

Dezvoltarea spiritului de observație la preșcolari/elevi

Dezvoltarea vocabularului preșcolarilor prin activitățile de povestirea educatoarei

Dezvoltareavocabularului si creativitățiicopiilorprin proverbe, zicătorișighicitori

Didactica textelor epice în clasele primare

Diferenţierea şi individualizarea procesului didactic în cadrul jocurilor şi activităţilor la alegere

Diferenţierea şi individualizarea procesului didactic în cadrul jocurilor şi activităţilor la alegere

Dificultăți ale debutului profesional și modalități de depășire a acestora

Dificultăți ale debutului profesional și modalități de depășire a acestora

Dificultăți ale debutului profesional și modalități de depășire a acestora

Dificultăți de învățare ale copilor proveniți din familii monoparentale

Dificultăţi în învăţarea operaţiilor cu numere naturale în învăţământul primar

Digitalizarea - instrument pentru dezvoltarea durabilă

Dimensiunea socială a educației și schimbare tehnologică

Dimensiunea socială a educației și schimbare tehnologică

Dimensiunea socială a educației și schimbare tehnologică

Dimensiuni ale creativităţii copilului preşcolar/şcolar mic

Dimensiuni ale educației interculturale în curriculumul pentru învățământul primar

Dimensiunile educației (educația intelectuală, morală, estetică, religioasă, tehnologică, fizică)

Dimensiunile educației (educația intelectuală, morală, estetică, religioasă, tehnologică, fizică)

Dimensiunile educației (educația intelectuală, morală, estetică, religioasă, tehnologică, fizică)

Dinamica dezvoltării cognitive în perioada preșcolară și a școlarității mici

Direcţii de valorificare a activităţilor de educaţie muzicală în grădiniţă

Direcţii de valorificare a particularităţilor psihologice ale aspectelor procesuale şi motivationale ale învăţării la şcolarul mic

Direcţii de valorificare a particularităţilor psihologice ale aspectelor procesuale şi motivationale ale învăţării la copilul preşcolar

Direcţii de valorificare a particularităţilor psihologice ale aspectelor procesuale şi motivationale ale învăţării la copilul preşcolar

Direcţii de valorificare a particularităţilor psihologice ale aspectelor procesuale şi motivationale ale învăţării la şcolarul mic

Dirijarea procesului de antrenament a atletilor saritori in lungime de inalta performanta prin valorificarea experientei competitionale

Diversificarea exercitiilor de influentare a dezvoltarii fizice armonioase si corecte a prescolarilor

Dizabilitatea – cauză a insuccesului școlar

Dizabilitatea auditiva: probleme ale educării şi terapiei

Domenii de educare și dezvoltare a preșcolarului

Domenii de educare și dezvoltare a preșcolarului

DOS

Dragus - Perla Tarii Fagarasului - Monografie

Drepturile copilului și regulamentele școlare-studiu privind cultura organizatională in scolile din Romînia

Educabilitatea – factorii dezvoltării pshiho-individuale

Educabilitatea – factorii dezvoltării pshiho-individuale

Educabilitatea – factorii dezvoltării pshiho-individuale

Educarea emoţională la vârstele timpurii

Educarea inteligenţelor multiple în copilărie

Educația ca realitate pluridimensională

Educația ca realitate pluridimensională

Educația ca realitate pluridimensională

Educația de dincolo de școală – contexte de socializare și de formare

Educația de dincolo de școală – contexte de socializare și de formare

Educația de dincolo de școală – contexte de socializare și de formare pentru persoanele cu CES

Educatia in societatea informational

Educaţia incluzivă – modalităţi de realizare în învăţământul primar

Educatia incluziva in invatamantul prescolar: dimensiuni si modalitati de realizare

Educatia interculturala in ciclul primar

Educatia nonformala a copiilor defavorizati

Educaţia pentru dezvoltare durabilă – modalităţi de realizare in educația timpurie

Educaţia pentru sănătate în învăţământul preşcolar/primar

Educatia plastica şi valenţele formative ale acesteia în învăţământul preşcolar / primar

Educaţia şi instruirea elevilor cu cerinţe specialeStudii de caz

Educația și problematica lumii contemporane Noile educații

Educația și problematica lumii contemporane Noile educații

Educația și problematica lumii contemporane Noile educații

Educație interculturală prin medii non-formale și informale în învățământul preșcolar/primar/special

Educație remedială pentru copiii cu CES în școala după școală

Educatiea patrimonială și specific local- studiu privind activitățile de formare a identității locale

Educatiea patrimonială și specific local- studiu privind activitățile de formare a identității locale ializarea elevilor cu Ces in scoala incluzivă

Efectele carențelor educative în procesul de socializare pentru copiii aflați în intervalul de varsta – ani

Efectele Covid- asupra reprezentării sociale a educatiei

Efectele Covid- asupra reprezentării sociale a educatiei

Efectele Covid- asupra reprezentării sociale a educatiei

Efectul imediat al efortului din ora de educatie fizica asupra atentiei si memoriei elevilor din ciclul gimnazial

Efectul învățării prin cooperare asupra performanțelor şcolare

Eficienta campaniilor politice

Eficiența evaluării rezultatelor elevilor prin metode alternative

Eficiența evaluării rezultatelor elevilor prin metode alternative

Eficiența evaluării rezultatelor elevilor prin metode alternative

Eficienta folosirii jocurilor de miscare cu elemente tehnice din handbal in cadrul lectiilor de educatie fizica cu elevii claselor primare

Eficienta folosirii mijloacelor audiovizuale in cadrul lectiilor de educatie fizica cu elevii treptei gimnaziale

Eficienta predarii - invatarii matematicii in ciclul primar prin rezolvarea si compunerea de probleme

Eficientizarea activităţii de predare-învăţare a geografiei la ciclul primar

Eficientizarea activităților de evaluare formativă în învăţământul preșcolar/primar

Eficientizarea actului evaluativ la activităţile de educaţie muzicală din ciclul preşcolar

Eficientizarea actului evaluativ la disciplina „Educaţie muzicală” în ciclul primar

Eficientizarea comunicarii in alternativa educationala step by step

Eficientizarea demersului de proiectare didactică a activităţilor de educaţie fizică din ciclul preşcolar

Eficientizarea demersului de proiectare didactică a lecţiilor de educaţie fizică în ciclul primar Tradiţional şi modern în demersul de evaluare şi apreciere a rezultatelor elevilor la lecţiile de educaţie fizică din clasele I-IV

Eficientizarea demersului evaluativ la activităţile de cunoaştere a mediului din ciclul preşcolar

Eficientizarea demersului evaluativ la disciplina Ştiinţe în ciclul primar

Eficientizarea învăţării si comunicarii didactice prin utilizarea metodelor interactive de grup

Eficientizarea lecţiilor de educaţie fizică din ciclul primar prin strategii didactice activparticipative

Eficientizarea procesului instructiv -educativ al educatiei fizice scolare prin aplicarea unor continuturi educationale din disciplinele sporturi de lupta

Eficientizarea receptarii si intelegerii elementelor de teorie literara in invatamantul primar

Egalizarea sanselor prin accesul elevilor cu dificultati de invatare in invatamantul public

Elemente constitutive ale identității culturale a preșcolarului / elevului din ciclul primar

Elemente de didactică în opera fundamentală a lui Comenius

Elemente de logică matematică folosite în activităţile matematice din învăţământul preşcolar

Elemente de protectie a mediului ambiant in predarea chimiei

Elemente de teorie a multimilor in cursul preuniversitar de matematica din Germania

Elemente practice privind evaluarea în învăţământului preşcolar/primar

Elev la ani - profilul psihologic al copilului de ani

Elevii de etnie roma Succes si insucces scolar

Elevul talentat și cultivarea talentelor în școala primară

Eminescu in manuale si programe scolare

Erori, efecte şi factori perturbatori în evaluarea şcolară

Erori, efecte şi factori perturbatori în evaluarea şcolară

Erori, efecte şi factori perturbatori în evaluarea şcolară

Eşecul la învăţătură şi prevenirea lui

Eseul – o metodă eficientă de evaluare a performanțelor școlare ?

Eseul – o metodă eficientă de evaluare a performanțelor școlare ?

Eseul – o metodă eficientă de evaluare a performanțelor școlare ?

Estimarea influentei jocurilor de miscare asupra pregatirii hocheistilor incepatori, varsta -ani

Evaluare a expresivitatii involuntare in texte vechi si limbaje specializate printr -un demers lingvistic

Evaluarea copiilor cu CES integrați versus evaluarea copiilor tipici

Evaluarea copiilor cu CES integrați versus evaluarea copiilor tipici

Evaluarea şi impactul său formativ în învăţământul primar

Evaluarea culturii muzicale a elevilor in procesul de realizare a curriculumului scolar

Evaluarea la matematică în ciclul primar

Evaluarea performanțelor şcolare la elevii din clasele primare

Evaluarea personalității NPQ

Evaluarea prin calificative – oportunități și limite

Evaluarea prin calificative – oportunități și limite

Evaluarea prin competențe - oportunități de realizare

Evaluarea prin competențe - oportunități de realizare

Evaluarea prin competențe - oportunități de realizare

Evaluarea progresului şcolar la istorie Metode, instrumente

Evaluarea psihopedagogică în modelul de intervenţie integrat

Evaluarea rezultatelor elevilor în cadrul disciplinelor socioumane – analiză critică

Evaluarea școlară şi erorile actului evaluativ

Evocare - Realizarea sensului - Reflecţie

Facilitarea comprehensiunii, analizei şi interpretării textului literar în ciclul primar

Facilitarea comprehensiunii, analizei şi interpretării textului literar în ciclul primar

Factori ai satisfacției profesionale a profesorilor

Factori ai satisfacției profesionale a profesorilor

Factori care determină succesul/insuccesul şcolar în cadrul orelor de limba și literatura română din ciclul primar

Factori determinanti ai succesului scolar

Factori noncognitivi ai succesului şcolar

Familia - locul cresterii si educarii copilului cu studiu de caz asupra familiei

Finalitățile educației

Finalitățile educației

Finalitățile educației

Fişa psihopedagogică - instrument al cunoaşterii psihopedagogice a şcolarului mic

Folclorul copiilor studiat în învățământul primar

Folosirea jocului didactic in predarea -invatarea matematicii in ciclul primar

Folosirea tehnologiilor de suport in invatamantul integrat

Formal şi nonformal la nivelul procesului instructiv-educativ din ciclul primar

Formal şi nonformal la nivelul procesului instructiv-educativ din grădiniţă

Formal şi nonformal la nivelul procesului instructiv-educativ din grădiniţă

Formal şi nonformal la nivelul procesului instructiv-educativ din ciclul primar

Formarea deprinderilor de muncă intelectuală la vârsta preşcolară/şcolară mică

Formarea abilităților cognitive de explorare spațială la copii nevăzători

Formarea algoritmilor de recunoastere si rezolvare a problemelor tipice la matematica in ciclul primar

Formarea atitudinii pozitive fata de cultura nationala la elevii claselor primare (la orele de limba engleza)

Formarea capacităţii de citire – achiziţie fundamentală în ciclul primar

Formarea caracterului – propria realizare a copilului în educația Montessori

Formarea competentei de comunicare didactica prin modulul pedagogic universitar

Formarea competentei de comunicare interculturala la viitorii profesori de limba engleza

Formarea competentelor de comunicare in limba romana a elevilor alolingvi in perioada preabecedara

Formarea competentelor economice la elevii de varsta scolara mica

Formarea conduitei civice la adolescenti in conditiile democratizarii societatii

Formarea conduitei moral-civice la vârsta şcolară mică

Formarea conduitei moral-civice la vârsta şcolară mică

Formarea constiintei lingvistice la elevii din clasele liceale

Formarea constintei si conduitei ecologice a scolarului mic

Formarea deprinderilor de autoevaluare la şcolarii mici

Formarea deprinderilor de autoevaluare la şcolarii mici

Formarea deprinderilor de autoevaluare la şcolarii mici

Formarea deprinderilor de exprimare orală a elevilor din clasa a II-a

Formarea deprinderilor de munca independenta la scolarul mic

Formarea deprinderilor intelectuale la copilul prescolar prin jocul logic

Formarea diferentiata a competentelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor I - IV

Formarea la liceeni a capacitatilor creative in procesul instruirii problematizate

Formarea limbajului profesional la studentii colegiului de medicina

Formarea limbajului profesional pentru comunicarea pedagogica la studentii facultatilor de educatie fizica si sport

Formarea orientarilor axiologice la prescolarii de - ani din perspectiva etnopedagogica

Formarea personalitatii elevilor din treapta invatamantului liceal prin activitati turistice scolare

Formarea personalitatii elevului din ciclul gimnazial cu profil specializat Fotbal

Formarea priceperilor de coordonare complexa a integrarii componentelor procesuale in cadrul activitatii didactice la viitorii profesori de educatie fizica

Formarea priceperilor didactice la studentii facultatii de educatie fizica si sport in cadrul cursului Gimnastica de baza

Formarea profesională a adulților în România

Formarea ritmului de activitate motrica la studentii facultatilor de educatie fizica si sport in cadrul continutului adaptat al disciplinei educatia ritmico -muzicala

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a elevilor la disciplina „Educaţie plastică” Modalităţi de individualizare şi diferenţiere a instruirii în cadrul orelor de educaţie plastică în cilul primar

Formarea și dezvoltarea compentențelor de comunicare orală prin intemediul dramatizărilor și jocurilor de rol

Formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare eficientă prin intermediul compunerilor școlare

Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de autoevaluare la lecţiile de educaţie muzicală

Formarea sistemului de reprezentări şi noţiuni istorice la clasele I-IV

Formarea stilului profesional al viitorului pedagog din perspectiva noilor educatii

Forme de evaluare folosite în lecţiile de geografie

Fundamente etnopedagogice si etnografice ale dezvoltarii capacitatilor creative la studenti

Fundamente psihopedagogice de formare a dirigintelui ca manager al actului educativ

Fundamente teoretice si metodologice ale educatiei pentru familie

Fundamente teoretice si metodologice ale reformei manageriale in invatamint

Fundamentele pedagogice ale integralitatii dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice si a educatiei lingvistice a elevilor

Gandirea critica si dezvoltarea durabila

Genul fantasy (Harry Potter de J K Rowling) Dimensiuni instructiveeducative

Geografia judeţului Arad

Grupa si echipa - formatiuni de lucru Lucrare grad didactic

Grupurile virtuale in educatia contemporană

Grupurile virtuale in educatia contemporană

Grupurile virtuale in educatia contemporană

Idealul educațional și schimbarea acestuia in secolul XXI

Idealul educațional și schimbarea acestuia in secolul XXI

Idealul educațional și schimbarea acestuia in secolul XXI

Identificarea copiilor cu dizabilitati- parte integranta a managementului de caz

Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului elevilor din ciclul primar prin sinonime și antonime

Imbogatirea si actizarea vocabularului prin activitatile de tip scolar

Imbogatirea si actizarea vocabularului prin activitatile prin activitatile de tip scolar

Impactul abordării expresive în procesul formării competenţelor de redactare a textului

Impactul abordării expresive în procesul formării competenţelor de redactare a textului

Impactul basmelor, poveştilor şi povestirilor asupra comportamentului preşcolarilor/scolarilor

Impactul jocului didactic asupra dezvoltarii copilului prescolar

Impactul stilurile de conducere ale cadrului didactic asupra grupei de preşcolari / clasei de elevi

Impactul utilizarii invatarii prin cooperare asupra dezvoltarii capacitatii de a gandi flexibil la elevii din clasa I

Implementarea TIC în învățare

Implicarea eficientă a elevilor în procesul decizional de la nivelul organizaţiei şcolare

Importanta activitatilor de educare a limbajului in dezvoltarea vocabularului copiilor prescolari

Importanța dezvoltării relaţiilor interpersonale în clasa de elevi/grupa de preşcolari

Importanta exercitiilor grafice in pregatirea copilului pentru scoala - Lucrare metodico -stiintifica pt gadul I

Importanţa jocului didactic cu caracter gramatical în formarea aptitudinii pentru şcolaritate

Inadaptarea şcolară la şcolarul mic

Incluziunea copiilor cu CES in mediul rural

Incluziunea copiilor cu CES in mediul rural

Incluziunea copiilor cu CES in mediul rural

Individualizare si identitate prin lectura

Individualizarea pregatirii fizice si tehnice a fotbalistilor seniori in cadrul perioadei pregatitoare de iarna a antrenamentului sportiv

Îndoctrinare, manipulare și persuasiune în/prin educație

Influența familiei asupra dezvoltării școlarului mic

Influența mass media asupra dezvoltării morale a școlarului mic

Influenţa mediului geografic asupra formării şi dezvoltării preşcolarului

Influența stilului parental asupra succesului și insuccesului şcolar

Influenţa stilurilor parentale asupra dezvoltării copiilor din ciclul primar/preşcolar

Influenţe ale mass-media/internetului asupra dezvoltării atitudinii şi conduitei elevilor din invatamantul primar

Instruirea asistată de calculator - eficienţă şi/sau necesitate la disciplina Matematică

Instruirea asistata de calculator - in baza programului expert de pregatire sportiva a echipelor de handbal feminin

Instrumente de evaluare a performanţelor elevilor din clasele I – IV Strategii de formare a comportamentului moral a şcolarului mic

Însuşirea normelor şi valorilor morale prin lecţiile de educaţie civică

Integralitatea implicatiilor pedagogice ca factor al performantelor elevilor

Integrarea educaţiei interculturale în activităţile curente de învățare

Integrarea IT în formarea inițială a profesorilor

Integrrea copilului cu autism în învățământul de masă

Înțelegerea de către profesori a competențelor pentru cultură democratică

Inteligenţa emoţională- modalităţi de identificare şi/ sau dezvoltare prin activităţi specifice

Inteligentele multiple – predictor al reusitei scolare

Interactiunea dintre personalitate, conduita verbala si comportament la prescolarul si scolarul mic cu tulburari de limbaj

Interacţiuni şi dominante în dezvoltarea psihică

Interculturalitatea în universul educației timpurii/a micii școlarități/secundare

Interpetarea si folosirea limbajelor nonverbale in cadrul institutiilor scolare

Intervenţie specifică prin artterapie la copiii cu CES

Intervenții educaționale în formarea conştiinţei şi conduitei morale a elevilor

Intervenţii individualizate în educarea copiilor cu probleme de învăţare

Intervenții pozitive pentru starea de bine în școală

Intervenții pozitive pentru starea de bine în școală

Intervenții pozitive pentru starea de bine în școală

Invatamantul asistat de calculator E-Learning

Invatarea autodirijata

Învăţarea autoreglată la elevii cu ADHD

Învăţarea autoreglată la elevii cu dizabilitate de vedere

Învățarea autoreglată și eficacitatea personală și academică

Învățarea autoreglată și eficacitatea personală și academică

Învățarea bazată pe proiect - de la teorie la practică

Învățarea bazată pe proiect și formarea competențelor social-civice ale școlarilor mici

Învățarea bazată pe proiect în cadrul orelor de Educație pentru cetățenie democratică

Învățarea personalizată - premisă a succesului școlar

Invatarea prin cooperare

Invatarea prin cooperare Dezvoltarea aptitudinilor sociale la copiii cu dizabilitate intelectuala usoara

Învățarea prin cooperare în școala incluzivă

Învăţarea prin dramatizare – strategie de formare şi dezvoltare a capacităţii de comunicare a copilului preşcolar

Învăţarea prin dramatizare – strategie de formare şi dezvoltare a capacităţii de comunicare a copilului preşcolar

Învăţarea prin dramatizare – strategie de formare şi dezvoltare a capacităţii de comunicare a şcolarului mic

Învățarea prin interogație reflexivă și problematizatoare la ciclul primar

Învățarea şcolară - forme, tipuri şi niveluri de învățare

Învățarea şcolară - forme, tipuri şi niveluri de învățare

Învățarea şcolară - forme, tipuri şi niveluri de învățare

Investigatii empirice asupra stilului de viata si al conflictelor la adolescenti

Ipostaze ale curriculum-ului Aplicabilitatea lor în învățământul preșcolar/primar/special

Ipostaze ale formei în lucrările plastice ale elevilor

Joc didactic și imaginație la vârsta școlară mică

Jocul ca formă specifică de conduită şi activitate în copilărie Jocul ca formă de activitate şi conduită la începutul şcolarităţii Caracteristici ale jocului la vârsta şcolară mică

Jocul de rol – metodă de stimulare a dezvoltării competenţelor de cunoaştere autocunoaştere în preşcolaritate/ şcolaritatea mică

Jocul de rol în dezvoltarea competenţelor socio-morale la vârstă preşcolară/şcolară mică

Jocul de rol si valentele acestuia în situaţiile de învăţare activă

Jocul didactic - activitate fundamentală în grădiniţa de copii

Jocul didactic - formă şi metodă de organizare a activităţilor instructiv –educative

Jocul didactic- metodă de optimizare a comunicării preșcolarilor

Jocul didactic – mijloc de dezvoltare a gândirii preşcolarilor

Jocul didactic geografiic și ecologic la preșcolari

Jocul didactic în lecţiile de limba şi literatura română din ciclul primar

Jocul didactic matematic - metoda de activizare si stimulare a resurselor intelectuale ale scolarului mic

Jocul didactic matematic în învăţământul preşcolar românesc şi american

Jocul didactic -metoda si forma de organizarea activitatii instructiv-formative in gradinita de copii

Jocul didactic –Mijloc eficient în realizarea obiectivelor majore ale activităţii de educare a limbajului în învăţământul preşcolar

Jocul didactic și rolul său în învățarea comportamentelor social

Jocul didactic-metodă şi formă de organizare a activităţilor instructiv-formative la elevii din clasele I-IV

Jocul muzical – strategie didactică de bază în realizarea obiectivelor educaţiei muzicale în ciclul preşcolar

Jocul muzical – strategie didactică de bază în realizarea obiectivelor educaţiei muzicale în ciclul primar

Jocul si dezvoltarea psihica a copilului cu CES

Jocuri interactive – premisă a dezvoltării inițiativei și responsabilității copiilor

Jocurile de creaţie și rolul lor în dezvoltarea încrederii în sine a copilului

Jocurile de miscare importanta, rolul si influenta acestora asupra indemanarii la copilul prescolar - Lucrare pentru gradul didactic I

Jocurile pe calculator și rolul lor în dezvoltarea creativității copilului

Jocurile, gamificarea în educatia pentru dezvoltare durabila

Judecata morală la şcolarul mic

Lectura explicativă-metodă specifică de însușire de către elevi a instrumentelor muncii cu cartea

Lectura pe bază de imagini – metodă de dezvoltare a capacității de comunicare orală în învățământul preșcolar

Locul şi importanţa educaţiei moral-civice în învăţământul preşcolar/primar

Locul şi importanţa folosirii metodelor interactive în învăţământul preşcolar/primar

Locul şi rolul abordărilor interdisciplinare în activităţile pe domenii experențiale din învăţământul preşcolar

Lumea legendelor populare pentru școlari

Management de caz in educatia speciala

Management educational Profesiunea didactica - vocatie sau provocare

Management educational Profesorul - modelator al personalitatii elevilor

Managementul activitatilor sportive in mediul rural

Managementul activitatilor sportive, in mediul rural (studiu de caz)

Managementul calitatii si reforma in sistemul de invatamant preuniversitar

Managementul clasei de elevi Rolurile manageriale ale cadrului didactic

Managementul clasei în învăţământul primar

Managementul comportamentelor în clasa de elevi

Managementul comportamentelor în clasa de elevi

Managementul curriculum-ului

Managementul de caz aplicat în dizabilităţile asociate

Managementul instituțiilor de educație a adulților

Managementul interventiei in scoala inclusivă

Managementul pedagogic si personalitatea profesorului - manager

Managementul relatiilor interpersonale in colectivul scolar

Managementul relatiilor interpersonale in colectivul scolar

Managementul relatiilor umane scolare

Managementul riscurilor - analiză și intervenție

Managementul riscurilor - analiză și intervenție

Managementul scolar Managerul in scoala

Managementul timpului - metode de optimizare a performantelor in institutiile de invatamant

Manualele școlare-analiză critică

Manualele școlare-analiză critică

Manualele școlare-analiză critică

Măsurarea și geometria în educația matematică primară

Matematica distractivă pentru elevii claselor a IV-a

Matematica distractivă, ca disciplină opţională pentru elevii claselor I – IV

Mediului familial şi reuşita şcolară a elevilor din clasa pregătitoare

Memoria scolarului mic - particularitati si caile de dezvoltare

Memorizarea – mijloc de formare a copilului preșcolar

Metoda grafică: avantaje şi limite

Metode actuale pentru stimularea gandirii critice la scolarii mici

Metode alternative de evaluare folosite învăţământul preşcolar/primar

Metode de autoevaluare in invatamantul primar

Metode de cunoaştere a relaţiilor interpersonale şi de stimulare a coeziunii grupului de elevi din învăţământul primar

Metode de evaluare utilizate în cadrul lecţiilor de Ştiinţe ale naturii în învăţământul primar

Metode de explorare a realității geografice prin intermediul demonstrației și filmului didactic la ciclul primar

Metode de îmbogăţire a vocabularului în învăţământul primar

Metode de predare a istoriei la clasa a IV (Se alege o anumită metodă)

Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică folosite în ciclul primar

Metode de stimulare a comunicării verbale la preşcolarii cu cerinţe educaţionale speciale

Metode eficiente de predare/învățare a citirii

Metode interactive de fixare, consolidare şi evaluare folosite în lecţiile de limba română la clasele I-IV

Metode interactive de îmbogățire a vocabularului elevilor din ciclul primar

Metode interactive de predare în ciclul primar

Metode interactive folosite în predarea limbii și literaturii române în ciclul achizițiilor fundamentale/ciclul de dezvoltare

Metode interactive şi valenţele lor formativ-educative

Metode interactive şi valenţele lor formativ-educative

Metode interactive şi valenţele lor formativ-educative

Metode la îndemâna ducatoarei în vederea prevenirii tulburărilor de limbaj

Metode moderne de evaluare utilizate în învăţământul preșcolar/primar

Metode moderne de predare-învăţare a matematicii în învăţământul primar

Metode şi mijloace de eficientizare a aspectelor de natură relaţională din grădiniţă

Metode şi mijloace de eficientizare a aspectelor de natură relaţională din grădiniţă

Metode şi mijloace de eficientizare a aspectelor de natură relaţională din ciclul primar

Metode şi mijloace de eficientizare a aspectelor relaționale în învățământul primar

Metode și mijloace didactice în sprijinul diferențierii și personalizării predării și învățării școlare

Metode și mijloace didactice în sprijinul diferențierii și personalizării predării și învățării școlare

Metode și mijloace didactice în sprijinul diferențierii și personalizării predării și învățării școlare

Metode şi mijloace didactice specifice educaţiei pentru sănătate

Metode şi procedee de cultivare a creativităţii prin activităţile matematice

Metode si procedee de dezvoltare a comunicarii verbale in invatamantul prescolar

Metode si procedee de insusire a compozitiei plastice in invatamantul primar

Metode și procedee didactice utilizate în predarea limbii și literaturii române în învățământul primar

Metode şi procedee folosite în activităţile comune pentru formarea reprezentărilor matematice la vârsta preşcolară

Metode şi procedee folosite pentru formarea reprezentărilor matematice la vârsta şcolară mică

Metode şi procedee folosite pentru formarea reprezentărilor matematice la vârsta şcolară mică

Metode şi strategii de învățare școlară eficientă

Metode şi tehnici de cunoaştere a stilurilor de învăţare în preşcolaritate/ şcolaritatea mică

Metode şi tehnici de evaluare a potenţialului intelectual la preşcolari

Metode şi tehnici de evaluare a progreselor copilului preşcolar

Metode şi tehnici de evaluare a progreselor copilului preşcolar

Metode si tehnici de evaluare a progresului scolar

Metode și tehnici de monitorizare a progreselor preşcolarilor;

Metode şi tehnici folosite în educaţia pentru mediu prin predarea geografiei la ciclul primar

Metode tradiţionale și moderne de evaluare în cadrul lecţiilor de limba și literatura română din ciclul primar

Metodele active - mijloc de eficientizare a lectiilor de matematica

Metodele, procedeele şi strategiile didactice moderne utilizate în lecţia de Educaţie Fizică;

Metodica predarii verbului la clasele I - IV - Lucrare stiintifico - metodica pentru obtinerea gradului didactic

Metodologia desfăşurării activităţilor extracurriculare geografice la ciclul primar

Metodologia dezvoltari si calitatilor de forta -viteza la sprinteri juniori ( - ani )

Metodologia evaluării în învăţământul preşcolar

Metodologia familiarizării cu figurile geometrice

Metodologia formării şi consolidării deprinderilor motrice de bază ale şcolarului mic

Metodologia instruirii la clasele I – IV

Metodologia organizarii si desfasurarii jocurilor didactice la matematica

Metodologia predării-învățării predicatului, ca parte de propoziție, în ciclul primar

Metodologia predării-învățării pronumelui în ciclul primar

Metodologia predării-învățării subiectului, ca parte de propoziție, în ciclul primar

Metodologia predării-învățării-evaluării adjectivului în ciclul primar

Metodologia predării-învățării-evaluării substantivului în ciclul primar

Metodologia proiectării, elaborării și desfășurării lecțiilor pe unități de învățare

Metodologia rezolvarii problemelor in ciclul primar

Metodologia studierii elementelor de geometrie analitica prin intermediul calculatorului

Mijloace de predare a istoriei în invăţământul primar

Mijloace de realizare a activitatilor de invatare pentru dezvoltarea limbajului prescolarilor

Mijloace interne şi externe de îmbogăţire a vocabularului elevilor - abordare metodicoștiințifică pentru clasele primare

Mijloace, instrumente şi tehnici de lucru specifice educaţiei plastice în ciclul preşcolar

Minciuna la şcolarul mic

Mobilizarea resurselor comunității pentru a sprijini activitățile educaționale

Modalități de valorificare a activităților integrate în grădinița de copii

Modalitati de abordare a noilor educatii in invatamantul prescolar

Modalităţi de abordare educativă a copiilor din ciclul primar/gimnazial cu dificultăţi în dezvoltarea abilităţilor matematice

Modalităţi de abordare integrată a activităţilor matematice în gradiniţă

Modalităţi de activizare a elevilor din ciclul primar pentru stimularea capacităţii de învăţare a limbii române

Modalităţi de adaptare a curriculumului din ciclul primar la condiţiile educaţiei incluzive

Modalități de adresare a nevoilor emergente ale elevilor din clasele IIV

Modalități de corelare a strategiilor centrării pe obiective cu strategiile centrării pe elev în învățământul preșcolar

Modalități de corelare a strategiilor centrării pe obiective cu strategiile centrării pe elev în învățământul primar

Modalităţi de creştere a rolului formativ al activităţilor de povestire, repovestire, povestiri create de copii în activităţile de educare a limbajului din grădiniţă

Modalităţi de cultivare şi valorificare a intereselor cognitive la elevii din ciclul primar

Modalităţi de cultivare şi valorificare a intereselor cognitive la elevii din ciclul primar

Modalităţi de cunoaştere a trăsăturilor temperamentale la preşcolar şi şcolarul mic

Modalităţi de cunoastere, stimulare, dezvoltare a capacitatilor creatoare ale prescolarului

Modalităţi de cunoastere, stimulare, dezvoltare a capacitatilor creatoare ale prescolarului

Modalităţi de cunoaștere, stimulare, dezvoltare a capacităților intelectuale ale preșcolarului

Modalităţi de dezvoltare a capacităţii de orientare spaţială a preşcolarilor

Modalităţi de dezvoltare a capacităţii de orientare spaţială a preşcolarilor

Modalităţi de dezvoltare a capacităţii de orientare spaţială a şcolarului mic

Modalităţi de dezvoltare a capacităţilor creatoare ale şcolarului mic

Modalitati de dezvoltare a gândirii istorice la şcolarul mic

Modalitati de dezvoltare a inteligentei emotionale la prescolari

Modalităţi de dezvoltare a vocabularului la vârsta şcolară mică

Modalităţi de dezvoltare a vocabularului la vârsta şcolară mică

Modalități de dezvoltare, fixare și nuanțare a vocabularului la preșcolari

Modalităţi de diferenţiere şi individualizare a activităţii instructiv-educative din grădiniţă

Modalităţi de diferenţiere şi individualizare a activităţii instructiv-educative din clasele I-IV

Modalităţi de diferenţiere şi individualizare a activităţii instructiv-educative din grădiniţă

Modalităţi de diferenţiere şi individualizare a activităţii instructiv-educative din clasele I-IV

Modalităţi de diferenţiere şi individualizare a activităţilor de învăţare din învăţământul preşcolar

Modalităţi de diferenţiere şi individualizare a activităţilor de învăţare din învăţământul preşcolar

Modalităţi de educare a auzului muzical dificil

Modalităţi de educare a auzului muzical dificil la şcolarul mic

Modalităţi de educare a limbajului copiilor preşcolari şi rolul stimulativ al poveştilor

Modalităţi de educare a temperamentului si de formare a trasaturilor pozitive de caracter la vârsta şcolară mică

Modalităţi de eficientizare a actului evaluativ în ciclul preşcolar

Modalităţi de eficientizare a actului evaluativ în ciclul preşcolar

Modalităţi de eficientizare a actului evaluativ în ciclul primar

Modalităţi de eficientizare a actului evaluativ în ciclul primar

Modalităţi de eficientizare a comunicării didactice în învăţământul primar

Modalităţi de eficientizare a comunicării didactice în învăţământul primar

Modalităţi de eficientizare a comunicării didactice în învăţământul primar

Modalităţi de eficientizare a evaluării didactice în cadrul lecţiilor de istorie din ciclul primar Rolul strategiilor complementare în evaluarea cunoştinţelor de istorie ale elevilor din ciclul primar

Modalităţi de eficientizare a evaluării la activităţile de educaţie muzicală din ciclul preşcolar

Modalităţi de eficientizare a evaluării la disciplina „Educaţie muzicală” în ciclul primar

Modalităţi de eficientizare a evaluării la disciplina „Educaţie plastică”

Modalităţi de eficientizare a lecţiilor de educaţie fizică în ciclul primar

Modalităţi de eficientizare a strategiilor didactice în învăţământul primar

Modalităţi de eficientizare a strategiilor didactice în învăţământul preşcolar

Modalităţi de eficientizare a strategiilor didactice în învăţământul preşcolar

Modalităţi de eficientizare a strategiilor didactice în învăţământul primar

Modalitati de eficientizare a strategiilor didactice in invatarea matematicii

Modalități de evaluare a rezultatelor elevilor din învățământul gimnazial

Modalități de evaluare a rezultatelor elevilor integrați în învățământul de masă

Modalități de evaluare a rezultatelor preșcolarilor

Modalităţi de evaluare a schimbarilor comportamentale la disciplina „Educaţie civică”

Modalitati de evaluare formativa in invatamatul primar

Modalităţi de folosire a calculului mintal în desfășurarea lecţiilor de matematică în ciclul primar Modalităţi de integrare a calculatorului în lecţiile de matematică, la clasele I – IV

Modalitati de formare a comportamentului civic la preşcolari

Modalităţi de formare a priceperilor şi deprinderilor de calcul mintal la vârsta preşcolară

Modalităţi de formare a priceperilor şi deprinderilor de calcul mintal la vârsta şcolară mică

Modalitati de imbogatire a vocabularului elevilor deficienti mintali prin joc didactic si terapie de expresie grafica si plastica

Modalităţi de îmbogăţire a vocabularului elevilor din ciclul primar

Modalități de îmbogățire și dezvoltarea a limbajului preșcolarilor

Modalități de îmbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului elevilor din ciclul primar

Modalități de îmbunătățire a strategilor de evaluare formativă

Modalități de îmbunătățire a strategilor de evaluare formativă

Modalități de îmbunătățire a strategilor de evaluare formativă

Modalităţi de individualizare şi diferenţiere a instruirii în activităţile de educaţie fizică din grădiniţă

Modalităţi de individualizare şi diferenţiere a instruirii în cadrul activităţilor de educaţie plastică din grădiniţă

Modalităţi de individualizare şi diferenţiere a instruirii în lecţiile de educaţie fizică din ciclul primar

Modalităţi de integrare socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Modalităţi de integrare socială a preşcolarilor cu cerinţe educaţionale speciale

Modalitati de introducere a jocului didactic geografic in diverse secvente ale lectiei in scopul eficientizarii ei

Modalități de motivare și activizare a copiilor preșcolari înprocesele de învățare

Modalități de motivare și activizare a elevilor de vârstă școlară mica în procesul didactic

Modalități de motivare și activizare a elevilor de vîrstășcolară mică în procesul didactic

Modalitati de optimizare a activitatii didactice din invatamantul prescolar

Modalități de optimizare a procesului de predare/învățare

Modalităţi de organizare a activităţilor formativ – educative în grădiniţă

Modalități de organizare a conținuturilor didactice în învăţământul preşcolar/primar

Modalități de organizare a spațiului educativ pentru copiii antepreșcolari

Modalități de organizare a spațiului educativ pentru copiii antepreșcolari

Modalități de organizare și realizare a activităților individuale/ frontale / de grup în învățământul preşcolar/ primar

Modalitati de predare -asimilare a operei epice in scoala

Modalităţi de predare integrată a conţinuturilor din aria curriculară „Limbă şi comunicare” la clasele I-IV

Modalităţi de predare la ciclul primar cu ajutorul elementelor geografice din orizontul local

Modalități de predare-învățare a tehnicii rezumatului și a caracterizării personajului literar în clasele primare

Modalităţi de pregătire a copiilor preșcolari în vederea adaptării optime la activitatea școlară

Modalitati de pregatire si integrare a prescolarilor in activitatile scolare

Modalitati de pregatire si integrare a prescolarilor in activitatile scolare

Modalităţi de proiectare a curriculumului opţional în învăţământul primar

Modalități de proiectare și organizare a activităților didactice la disciplinele opționale

Modalități de realizare a evaluării rezultatelor învățării și a progresului preșcolarului / școlarului mic și mijlociu

Modalități de realizare a activităţilor nonformale în învățământul primar

Modalităţi de realizare a caracterului interdisciplinar al lecţiilor de matematică la ciclul primar

Modalitati de realizare a educatiei ecologice în învăţământul preşcolar

Modalităţi de realizare a educaţiei ecologice în învăţământul preşcolar/primar

Modalitati de realizare a educaţiei integrate în învăţământul primar / prescolar

Modalităţi de realizare a educaţiei interculturale la vârsta şcolară mică

Modalităţi de realizare a educaţiei interculturale la vârsta şcolară mică

Modalităţi de realizare a educaţiei pentru drepturile copilului în învăţământul preşcolar Însuşirea normelor şi valorilor morale prin jocurile şi activităţile la alegere din grădiniţă

Modalităţi de realizare a educaţiei pentru drepturile copilului în învăţământul primar

Modalităţi de realizare a educaţiei pentru şi prin valori literare la vârsta preşcolară

Modalităţi de realizare a educaţiei pentru şi prin valori literare la vârsta preşcolară

Modalităţi de realizare a educaţiei pentru şi prin valori plastic – picturale la vârsta preşcolară Rolul strategiilor complementare în eficientizarea evaluării activităţilor de educaţie plastică din grădiniţă

Modalităţi de realizare a educaţiei prin şi pentru valori literare la vârsta şcolară mică

Modalităţi de realizare a educaţiei prin şi pentru valori plastic-picturale la vârsta şcolară mică

Modalităţi de realizare a interdisciplinarităţii în predarea ştiinţelor în ciclul primar

Modalităţi de realizare a principiului intuiţiei în cadrul lecţiilor de „Educaţie plastică” din ciclul primar

Modalităţi de sporire a efectelor formative ale activităţilor de educaţie fizică în ciclul preşcolar Valorificarea activităţilor de educaţie fizică pentru formarea deprinderilor şi obişnuinţelor igienico-sanitare ale copilului preşcolar

Modalităţi de stimulare a activităţii independente a preşcolarului prin activităţile matematice

Modalităţi de stimulare a activităţii independente a şcolarului mic prin lecţiile de matematică

Modalităţi de stimulare a creativităţii elevilor din ciclul primar prin aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe”

Modalitati de stimulare a creativitatii elevilor prin strategii activ-participative

Modalitati de stimulare a creativitatii la prescolari

Modalităţi de stimulare a creativităţii preşcolarilor prin activităţile de cunoaştere a mediului din grădiniţă

Modalităţi de stimulare a motivaţiei pentru învăţare la şcolarii cu cerinţe educaţionale speciale

Modalităţi de stimulare şi dezvoltare a creativităţii la vârsta preşcolară

Modalităţi de stimulare şi dezvoltare a creativităţii la vârsta preşcolară

Modalităţi de stimulare şi dezvoltare a creativităţii la vârsta şcolară mică

Modalităţi de stimulare şi dezvoltare a creativităţii la vârsta şcolară mică

Modalităţi de valorificare a activităţilor extracurriculare în grădiniţă

Modalităţi de valorificare a activităţilor extracurriculare în grădiniţă

Modalităţi de valorificare a activităţilor extracurriculare în procesul instructiv-educativ la disciplina Ştiinţe

Modalităţi de valorificare a activităţilor integrate pentru formarea conduitei moral-civice la vârsta preşcolară

Modalităţi de valorificare a activităţilor integrate pentru formarea conduitei moral-civice la vârsta preşcolară

Modalităţi de valorificare a conţinutului disciplinei „Educaţie plastică” în educarea estetică a şcolarului mic

Modalităţi de valorificare a exerciţiului în activităţile matematice din grădiniţă

Modalităţi de valorificare a exerciţiului în predarea-învăţarea matematicii la clasele I-IV

Modalităţi de valorificare a exerciţiului în predarea-învăţarea matematicii la clasele I-IV

Modalitati de valorificare a folclorului local la clasa a IV -a

Modalităţi de valorificare a jocului didactic în cadrul activităţilor de cunoaştere a mediului din grădiniţă

Modalităţi de valorificare a jocului didactic în cadrul activităţilor de cunoaştere a mediului din ciclul primar

Modalităţi de valorificare a jocului didactic în dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale preşcolarilor

Modalităţi de valorificare a jocului didactic în dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale preşcolarilor

Modalitati de valorificare a jocului didactic in dezvoltarea limbajului la prescolari

Modalitati de valorificare a jocului didactic in dezvoltarea limbajului la prescolari

Modalitati de valorificare a jocului didactic in prevenirea si combaterea esecului scolar

Modalitati de valorificare a jocului didactic in prevenirea si combaterea esecului scolar

Modalităţi de valorificare a jocului didactic în procesul de socializare a preşcolarilor

Modalităţi de valorificare a jocului didactic în procesul de socializare a preşcolarilor

Modalităţi de valorificare a lecturii explicative în predarea-învăţarea limbii şi literaturii române la clasele I-IV

Modalităţi de valorificare a lecturii în activitatea de dezvoltare a vocabularului copilului preşcolar

Modalităţi de valorificare a lecturii în activitatea de dezvoltare a vocabularului copilului preşcolar

Modalităţi de valorificare a metodelor activ-participative în predarea noţiunilor matematice la preşcolarii cu cerinţe educaţionale speciale

Modalităţi de valorificare a metodelor activ-participative în predarea noţiunilor matematice la copiii cu handicap de intelect

Modalităţi de valorificare a parteneriatului gradiniţă-familie-comunitate în formarea

Modalităţi de valorificare a parteneriatului gradiniţă-familie-comunitate în formarea personalităţii preşcolarului

Modalităţi de valorificare a povestirii în activităţile de învăţare din grădiniţă

Modalităţi de valorificare a povestirii în activităţile de învăţare din grădiniţă

Modalităţi de valorificare a povestirii în activităţile de învăţare din grădiniţă

Modalitati de valorificare a strategiilor didactice activ-participative în stimularea imaginaţiei preşcolarilor

Modalitati de valorificare a strategiilor didactice activ-participative în stimularea imaginaţiei preşcolarilor

Modalităţi de valorificare a strategiilor didactice activ-participative pentru eficientizarea activităţilor de educaţie fizică din grădiniţă

Modalitati de valorificare a traditiei si folclorului in gradinita si scoala

Modalităţi de valorificare a valenţelor formativ-educative ale activităţilor de educaţie pentru societate din grădiniţă

Modalităţi eficiente de combatere a comportamentului agresiv în şcolaritatea mică – studii de caz

Modalități și contexte eficiente de învățare prin cooperare pentru preșcolari

Modalități și contexte eficiente de învățare prin cooperare pentru preșcolari

Modelarea continutului antrenamentului sportiv in perioada pregatitoare la handbaliste junioare I din cadrul stadiului de specializare

Modele de intervenţie psihopedagogică

Modelul formarii profesionale initiale a profesorului de psihologie

Modulul psihopedagogic si metodic in domeniul invatamantului prescolar

Monografii istorice ale unor localităţi Preferabil localităţile natale ale licenţiaţilor

Motivaţia învăţării la şcolarul

Motivatia invatarii la virstele adulte din perspectiva conceptului educatie pe parcursul vietii

Motivația pentru învățare

Motivația pentru învățare

Motivația școlară- strategii de dezvoltare

Motivație și învățare în școala primară-reflecții și implicații psihopedagogice

Necesitatea cunoaşterii psihologice a copiilor /elevilor

Nevoi educative speciale ale copiilor cu dizabilitate auditiva

Nevoile de formare ale profesorilor pentru predarea Educației interculturale

Niveluri şi modalităţi ale receptării şi interiorizării valorilor morale la şcolarul mic

Noi abordari in realizarea educatiei estetice in invatamantul prescolar

Noi medii de învățare create cu ajutorul instrumentelor IT la nivelul învățământului preșcolar/primar/special

Noi valențe ale jocului didactic în formarea competențelor ciclului achizițiilor fundamentale

Noi valențe ale jocului didactic în formarea competențelor ciclului achizițiilor fundamentale

Noile educatii Posibilități de valorificare a educatiei……in cadrul activităților specifice ariei curriculare limbă și comunicare/om și societate

Normativitatea didactică: implicații practice și teoretice

Normativitatea didactică: implicații practice și teoretice

Normativitatea didactică: implicații practice și teoretice

Noua programă de educație socială - impactul asupra elevilor și profesorilor (una dintre cele materii la alegere)

O nouă provocare pentru metodologia didactică – învăţarea experienţială

Obiectivele, conţinutul şi metodologia activităţilor de educaţie pentru societate

Obiectivele, conţinutul şi metodologia activităţilor de educaţie pentru societate în ciclul primar

Obiectivitate și subiectivitate în notarea și aprecierea elevilor de ciclu primar

Observarea, experimentul de laborator şi lucrarea practică – metode aplicate pentru formarea conceptelor de ştiinţe în învăţământul primar

Omonimia şi importanţa ei în predarea limbii române în învăţământul primar

Opiniile cadrelor didactice din învățământul gimnazial, cu privire la evaluarea școlară – analiză critică

Opiniile cadrelor didactice din învățământul liceal, cu privire la evaluarea școlară – analiză critică

Opiniile cadrelor didactice din învățământul primar, cu privire la evaluarea școlară – analiză critică

Optimizarea actului evaluativ la activităţile de cunoaştere a mediului din ciclul preşcolar

Optimizarea actului evaluativ la disciplina Ştiinţe în ciclul primar

Optimizarea caderilor competitionale in prevenirea accidentelor ce afecteaza membrele superioare, la judoka pubertari ( -ani)

Optimizarea climatului educaţional şi ameliorarea disfuncţiilor în conducerea proceselor învăţării

Optimizarea comunicarii verbale si nonverbale din clasele I şi a II-a prin jocul didactic

Optimizarea procesului de educatie fizica la nivelul invatamantului gimnazial in dependenta de factorii de mediu

Optimizarea procesului de orientare in cariera a elevilor deficienti mintali

Optimizarea procesului instructiv -educativ al educatiei fizice militare prin mijloacele inotului aplicativ

Optimizarea randamentului tehnico -tactic prin dezvoltarea calitatilor motrice combinate specifice jocului de fotbal la esalonul - ani

Optimizarea structurii si continutului pregatirii fizice si psihomotrice specifice a studentilor marinari in cadrul practicilor nautice marinaresti

Organizarea activităților didactice din perspectiva noilor educații – finalități, conținut, metodologie

Organizarea ergonomica a atelierului scolar

Organizarea semantică şi formală a vocabularului - abordare metodico-științifică pentru clasele primare

Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor practice din grădiniţă

Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor practice din grădiniţă

Orientări și tendințe în utilizarea metodelor alternative de evaluare școlară

Orientări și tendințe în utilizarea metodelor alternative de evaluare școlară

Orientări și tendințe în utilizarea metodelor alternative de evaluare școlară

Orizontul local– laborator natural de aplicații geografice cu elevii din clasa a IV-a

Paradigma învățării transformative și aplicarea ei în învățământul primar și preșcolar

Paradigma psihopedagogica a didacticii disciplinei scolare

Părintele co-terapeut în tulburările neurodevelopmentale (TSA, ADHD)

Parteneriatul educaţional – modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din ciclul primar

Parteneriatul educaţional – modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din grădiniţă

Parteneriatul educaţional – modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din grădiniţă

Parteneriatul educaţional – modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din ciclul primar

Parteneriatul familie - scoala - scocietate

Participarea adulților la învățare de-a lungul întregii vieți – modalități de realizare

Particularităţi ale alternativei educaţionale la clasa

Particularităţi ale educaţiei morale la vârsta şcolară mică

Particularităţi ale educaţiei morale la vârsta şcolară mică

Particularităţi ale evaluării în învăţământul prescolar/primar

Particularități ale formării noțiunilor în învățământul primar/preșcolar

Particularităţi ale învăţării prin cooperare la preşcolari/ şcolarii mici

Particularitati ale procesului instructiv-educativ din cadrul alternativei step-by-Step in invatamantul preprimar

Particularităţi ale procesului instructiv-educativ din ciclul primar pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale

Particularităţi ale procesului instructiv-educativ din grădiniţă pentru preşcolarii cu cerinţe educaţionale speciale

Particularități ale proiectării activităţilor didactice din învăţământul prescolar/primar

Particularitati ale recuperarii psihopedagogice privind autismul infantil

Particularitati ale rezolvarii si compunerii problemelor matematice in ciclul primar

Particularitati ale rezolvarii si compunerii problemelor matematice in ciclul primar

Particularitati ale socializarii scolarului mic din clasele eterogene etnic

Particularităţi metodologice ale însuşirii normelor limbii literare la clasele I-IV

Particularităţi teoretice şi metodice în predarea verbului în învăţământul primar

Particularităţile alternativei educaţionale "Step by step" în învăţământul preşcolar românesc

Particularităţile alternativei educaţionale "Step by step" în învăţământul preşcolar românesc

Particularităţile comunicării verbale la copii cu cerinţe educative speciale

Particularităţile metodelor activ-participative în învăţământul preşcolar

Particularităţile metodelor activ-participative în învăţământul preşcolar

Particularitatile pregatirii arbitrilor in jocul de fotbal

Particularitatile psihice si de exprimare ale copilului

Particularităţile strategiilor didactice în realizarea educaţiei moral-civice la vârsta şcolară mică

Părţile principale de propoziţie - aspecte metodice și aplicații pentru clasele primare

Părţile secundare de propoziţie - aspecte metodice și aplicații pentru clasele primare

Părțile de vorbire și problemele lor de ortografie - abordare metodico-științifică pentru clasele I-IV

Pedagogia Freinet - o pedagogie pentru fiecare copil și dascăl

Pedagogia Freinet - o pedagogie pentru fiecare copil și dascăl

Pedagogia media - metode și tehnici de predare-învățare

Pedagogia Montessori - alternativă educațională și mod de viață

Pedagogia Montessori - alternativă educațională și mod de viață

Pedagogul social - profil de competențe, roluri

Pedagogul Spiru Haret – promotor al învăţământului românesc modern

Pedologie Obiectivele pedagogice ale disciplinei Principalele tipuri de sol si proprietatile lor

Persoana cu handicap

personalităţii preşcolarului

Perspective de abordare a educației intelectuale la vârstă prescolară/școlară mică

Planificarea procesului de pregatire a canoistilor de inalta performanta pentru concursurile de mare anvergura in baza tehnologiilor moderne

Planul de interventie personalizat, instrument de coordonare a interventiei psihopedagogice

Poezia despre natură a lui Mihai Eminescu valorificată didactic în învățământul primar

Poezia naturii studiată în învățământul primar (Cosbuc, Toparceanu, Eminescu, Otilia Cazimir, Alecsandri, Elena Farago, Arghezi)

Politici educationale specifice mediului rural- analiză privind egalitatea de șanse in educatie

Politici educationale specifice mediului rural- analiză privind egalitatea de șanse in educatie

Portofolii digitale

Portofoliu de evaluare finala

Portofoliu de evaluare finala a profesionalizarii initiale pentru cariera didactica

Portofoliu de evaluare finala la pegagogie - Psihologia educatiei

Posibilități de evaluare a activităților de dezvoltare personală

Posibilități de evaluare a competențelor acumulate de elevi la disciplina: educație socială

Posibilități de realizare a curriculumului la decizia școlii în învățământul primar Analiza critică

Posibilități de stimulare a comunicării la elevi

Posibilităţi de stimulare a inteligenţelor multiple în cadrul lecţiilor de Ştiinţe ale naturii la clasele III-IV

Posibilități privind formarea competenţelor sociale la preșcolari/şcolarii mici

Posibilități și limite în stimularea trăsăturilor creative la preșcolari

Poveştile lui Călin Gruia între tradiţie şi modernitate şi valorificarea lor în ciclul primar

Povestirea ca mijloc de formare a competenţelor de comunicare orală la preşcolari

Povestiri digitale

Predarea asistată de calculator a limbii și literaturii române în ciclul primar

Predarea ca activitate de organizare şi conducere a situațiilor de învățare

Predarea ca activitate de organizare şi conducere a situațiilor de învățare

Predarea ca activitate de organizare şi conducere a situațiilor de învățare

Predarea ecuaţiilor în învăţământul primar - contribuţii metodice

Predarea gimnasticii in scoala

Predarea integrată-realități și dificultăți de punere în aplicare

Predarea integrată-realități și dificultăți de punere în aplicare

Predarea integrată-realități și dificultăți de punere în aplicare

Predarea -învățarea sinonimiei și antonimiei în ciclul primar

Predarea matematicii la clasele I – IV în condiţiile activităţii simultane

Predarea-învăţarea adjectivului în lecţiile de limbă română în învăţământul primar - aspecte teoretice și metodice

Predarea-învăţarea părților principale de propoziție la ciclul primar

Predarea-învăţarea părților secundare de propoziție la ciclul primar

Predarea-învățarea părţilor subiectului şi predicatului în învăţământul primar

Predarea-învăţarea substantivului în lecţiile de limbă română în învăţământul primar Abordare teoretico-metodică

Pregatirea atletica polivalenta a elevilor din ciclul gimnazial in baza continuturilor educationale cu efect multilateral de instruire

Pregătirea copilului pentru școală- modalități de dezvoltare și intervenție

Pregatirea de iarna a alergatorului junior de viteza alergator la sprint

Pregatirea fizica profesional -aplicativa a studentilor de la facultatile de constructii de masini prin mijloacele jocurilor sportive individuale

Pregatirea fizica profesional -aplicativa a studentilor de la facultatile de nave in cadrul lectiilor de educatie fizica

Pregatirea fizica specifica diferentiata a baschetbalistilor pivoti, varsta - ani, in cadrul ciclului anual de antrenament sportiv

Pregătirea pentru profesia didactică-aspecte critice

Pregătirea pentru profesia didactică-aspecte critice

Pregătirea pentru profesia didactică-aspecte critice

Pregatirea profesional pedagogica a studentilor facultatii de educatie fizica si sport in cadrul cursului optional turism ecologic

Pregatirea profesional -pedagogica a studentilor facultatilor de educatie fizica si sport in cadrul disciplinei practica pedagogica

Pregatirea profesionala a studentilor cu specializarea kinetoterapie pentru activitatea didactica in sistemul educatiei fizice scolare

Pregatirea profesionala a studentilor facultatilor de educatie fizica si sport in baza programarii de tip algoritmic a cursului de baza la disciplina atletism

Pregatirea studentilor de la facultatile de educatie fizica si sport pentru activitatea didactica in cadrul cursului de culturism

Pregatirea studentilor institutiilor superioare de cultura fizica in cadrul cursului management si legislatie in educatia fizica si sport prin utilizarea jocurilor de organizare -consolidare

Pregatirea tehnica si psihomotrica a studentilor militari in proba de inot m cu obstacole a pentatlonului militar

Preocupări ale cadrelor didactice pentru optimizarea autoevaluării la elevi

Preocupări ale cadrelor didactice pentru optimizarea autoevaluării la elevi

Preocupări ale cadrelor didactice pentru optimizarea autoevaluării la elevi

preşcolar/școlar

Preventia institutionalizarii copiilor

Priceperile şi deprinderile motrice - componente efectorii ale activităţii motrice

Priceperile şi deprinderile motrice - componente efectorii ale activităţii motrice la vârsta şcolară mică

Principiile si criteriile de evaluare a competentilor profesionale ale invatatorilor debutanti

Problema formarii deprinderilor necesare scrierii pentru integrarea copilului in regimul scolar - Lucrare metodico -stiintifica pt gadul I

Problematica tulburarilor de atentie la elevii cu deficienta mintala medie si usoara

Problematizarea în predarea noțiunilor geografice la ciclul primar

Probleme de ortografie la ciclul primar

Probleme psihologice ale însuşirii limbajului scris - citit la vârsta preşcolară /şcolară mică

Probleme specifice predării-învăţării noţiunilor matematice în ciclul primar / preșcolar

Probleme specifice predării-învăţării noţiunilor matematice în ciclul primar

Procesualitatea curriculum-ului în educația timpurie/ primară/ specială Proiectarea, implementarea, evaluarea, reglarea lui

Procesualitatea insusirii dezvoltarii normelor de ortografie si punctuatie la clasele I-IV

Procesul de învăţământ ca interacțiune dinamică între predare, învăţare și evaluare

Procesul de învăţământ ca interacțiune dinamică între predare, învăţare și evaluare

Procesul de învăţământ ca interacțiune dinamică între predare, învăţare și evaluare

Procesul de învățământ ca proces de comunicare

Procesul de învățământ ca proces de comunicare

Procesul de învățământ: interpretări și analize structurale și funcționale

Procesul de învățământ: interpretări și analize structurale și funcționale

Profesiunea didactica - vocatie sau provocare

Profesorul ca manager Dimensiunile managementului clasei de elevi

Prognozarea pregatirii psihomotrice a sportivelor de - ani specializate in proba m craul prin aplicarea modelarii matematice

Programe complementare pentru copii cu Ces in scoala incluzivă

Programe de dezvoltare a creativitatii elevilor din clasele simultane in invatamantul primar

Programul educațional ,,Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! “- aspecte metodologice și praxiologice

Proiectarea activităților integrate în grădiniţă/învățământul primar

Proiectarea curriculară a unor activităţi de educaţie interculturală pentru învățământul preșcolar/primar/special

Proiectarea curriculară prin integrarea modalităților oferite de instrumentele Web

Proiectarea curriculum -ului de consiliere scolara

Proiectarea curriculumului in institutiile de invatamant tip colegiu pentru formarea tehnicianului - constructor

Proiectarea integrată la Geografia de clasa a IV-a

Proiectarea pedagogică a activităților instructiv-educative în învățământul primar

Proiectarea şi realizarea obiectivelor pedagogice la grădiniţă şi clasele I – IV

Proiectarea strategiilor educationale

Proiectarea unor programe de intervenţie pentru stimularea motivaţiei învăţării la şcolarul mic

Proiectarea, conducerea și evaluarea predării - învățării la distanță

Proiectarea, conducerea și evaluarea predării - învățării la distanță

Proiectarea, conducerea și evaluarea predării - învățării la distanță

Proiectele de parteneriat educaţional şi importanţa lor în educarea copilului de vârstă timpurie / școlară

Proiectul educațional ca strategie de dezvoltare a capacității organizaționale

Proiectul educațional ca strategie de dezvoltare a capacității organizaționale

Promovarea educatiei pentru sanatate prin continuturile curriculare din ciclul primar

Promovarea educatiei pentru sanatate prin continuturile curriculare din ciclul primar

Provocări ale familiei copilului cu dizabilitate

Provocări profesionale ale cadrului didactic care lucrează cu copii integrați

Proza scurtă (povestirea şi schiţa) în ciclul primar Aspecte metodice

Psihologia dezvoltării-preșcolar

Psihologia dezvoltării-școlarul mic

Raportul comunicare - învățare școlară

Raportul comunicare - învățare școlară

Realizarea educației antreprenoriale în grădiniţă/învățământul primar

Realizarea obiectivelor educaţiei moral-civice prin activitatile integrate

Regimul lingvistic in uniunea europeana

Relaţia dintre comunicare-comportament-personalitate la prescolar/ scolarul mic

Relatia dintre tulburarile de limbaj si insuccesul scolar

Relaţia joc-învăţare-creaţie în activităţile de învăţare din grădiniţă

Relaţia joc-învăţare-creaţie în activităţile de învăţare din grădiniţă

Relaţia profesor– copil /elev în învăţământul preşcolar /primar

Relația școală familie – condiție a reușitei școlare

Relațiile de feed-back înorganizarea, desfășurarea, ameliorareaprocesului didactic specific învățământuluipreșcolar

Relațiile de feed-back înorganizarea, desfășurarea, ameliorareaprocesului didactic specific învățământuluiprimar

Repere metodologice în organizarea şi conducerea jocului didactic la preşcolari și școlarii mici

Repere psiho -pedagogice in activitatea de consiliere si orientare in invatamantul preuniversitar (Din perspectiva educatiei lingvistice si literare)

Repere psihopedagogice ale formarii competentei investigationale la liceeni

Responsabilitatea socială a companiilor - acţiuni socialeducaţionale pentru educație timpurie

Responsabilitatea socială a companiilor - acţiuni socialeducaţionale

Responsabilitatea socială a companiilor - acţiuni socialeducaţionale pentru persoanele cu dizabilități

Restructurarea eforturilor de antrenament in cadrul ciclului anual de pregatire a alergatoarelor de semifond junioare pentru obtinerea formei sportive

Reuşita şcolară în învăţământul primar

Rezistența la schimbare în mediul educațional

Rezistența la schimbare în mediul educațional

Rezolvarea problemelor de matematica cu elevii din ciclul primar

Rolul jocului geografic în dezvoltarea creativității preșcolarului

Rolul metodelor interactive în predarea geografiei la ciclul primar

Rolul activitatilor de cunoastere a mediului în formarea imaginii despre lumea înconjurătoare la copilul prescolar

Rolul activităţilor de cunoaştere a mediului în formarea noţiunilor despre mediu şi viaţă în învăţământul preşcolar

Rolul activităților de dezvoltare personală pentru preșcolari

Rolul activităților de dezvoltare personală pentru preșcolari

Rolul activităţilor de educare a limbajului în dezvoltarea vocabularului la nivel preșcolar

Rolul activităţilor de educare a limbajului în pregătirea elevilor pentru însuşirea deprinderilor de scris-citit

Rolul activităţilor de educare a limbajului pentru însuşirea deprinderilor de scris-citit

Rolul activităţilor de educare a limbajului pentru însuşirea deprinderilor de scris-citit

Rolul activităţilor extraşcolare în dezvoltarea capacităţii de socializare a şcolarului mic

Rolul activităţilor extraşcolare în dezvoltarea capacităţii de socializare a şcolarului mic

Rolul activităţilor extraşcolare în însuşirea cunoştinţelor de geografie la ciclul primar

Rolul activităţilor extraşcolare în însuşirea cunoştinţelor de istorie la clasele I-IV

Rolul activităţilor integrate în realizarea educaţiei morale la vârsta preşcolară

Rolul activităţilor integrate în realizarea educaţiei morale la vârsta preşcolară

Rolul activităţilor integrate în realizarea obiectivelor „noilor educaţii” în învăţământul preşcolar

Rolul activităţilor integrate în realizarea obiectivelor „noilor educaţii” în învăţământul preşcolar

Rolul activităţilor integrate în realizarea obiectivelor din domeniul Estetic-Creativ

Rolul activităţilor integrate în stimularea creativităţii copilului preşcolar

Rolul activităţilor integrate în stimularea creativităţii copilului preşcolar

Rolul activităţilor liber alese în dezvoltarea imaginaţiei la vârsta preşcolară

Rolul activităţilor liber alese în dezvoltarea imaginaţiei la vârsta preşcolară

Rolul activităţilor pe arii de stimulare în creşterea valenţelor informativ-formative ale procesului instructiv-educativ din grădiniţă

Rolul activităților rutiniere în educarea preșcolarului

Rolul activităților rutiniere în educarea preșcolarului

Rolul atenţiei în învăţare la vârsta şcolară mică

Rolul basmului in educarea copilului

Rolul cadrului didactic în identificarea problemelor cu care se confruntă familia copilului cu dizabilitate integrat în învățământul de masă

Rolul convorbirii in îmbunătățirea comunicării verbale și nonverbale a preșcolarilor

Rolul culorii în dezvoltarea sensibilității estetice

Rolul desenului în dezvoltarea capacităților creative și cognitive

Rolul desenului liber în valorificarea elementelor de limbaj plastic în ciclul preşcolar

Rolul desenului liber în valorificarea elementelor de limbaj plastic în ciclul primar

Rolul dezvolării personale şi sociale în pregătirea pentru şcoală – o abordare calitativă;

Rolul Educaţiei Fizice în formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii şi locul acesteia în curriculumul diferitelor subsisteme ale sistemului de învăţământ naţional

Rolul educaţiei nonformale în formarea noţiunilor geografice

Rolul exerciţiilor fizice în dezvoltarea percepţiilor spaţiale ale preşcolarilor

Rolul exerciţiilor fizice în dezvoltarea percepţiilor spaţiale ale elevilor din ciclul primar

Rolul exerciţiilor muzicale în formarea şi dezvoltarea deprinderilor melodice ale preşcolarilor

Rolul exerciţiilor muzicale în formarea şi dezvoltarea deprinderilor melodice ale şcolarului mic

Rolul exercitiului in formarea deprinderilor de calcul

Rolul familei in dezvotarea copilului

Rolul familiei în educarea și dezvoltarea psihologică a copiilor

Rolul familiei si al gradinitei in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului prescolar

Rolul formativ al activitățile extrașcolare

Rolul formativ al jocului didactic în dezvoltarea capacităţilor de socializare la copiii preşcolari

Rolul geografiei în procesul de cunoaştere a elevilor la ciclul primar

Rolul grădiniței în formarea preachizițiilor școlare ale preșcolarilor

Rolul grupei pregatitoare în asigurarea cerinţelor de integrare optimă a prescolarului în învăţământul primar şcolar

Rolul interdisciplinarităţii în activităţile de educaţie muzicală din grădiniţă

Rolul interdisciplinarităţii în procesul instructiv-educativ la disciplina „Educaţie muzicală”

Rolul interdisciplinarităţii în realizarea obiectivelor „noilor educaţii” în învăţământul primar

Rolul interdisciplinarităţii în realizarea obiectivelor „noilor educaţii” în învăţământul primar

Rolul jocului didactic în dezvoltarea autonomiei la preșcolari

Rolul jocului didactic în dezvoltarea calităţilor fizice de bază ale preşcolarilor

Rolul jocului didactic în dezvoltarea calităţilor fizice de bază ale şcolarului mic

Rolul jocului didactic în dezvoltarea competenței orale în ciclul primar

Rolul jocului didactic în dezvoltarea operațiilor gândirii la

Rolul jocului didactic in educarea limbajului la preşcolari

Rolul jocului didactic în formarea gândirii logice a copilului

Rolul jocului didactic in lectiile de predare invatare evaluare a conceptului de numar natural

Rolul jocului didactic în optimizarea comunicării verbale a elevilor din ciclul primar

Rolul jocului didactic în optimizarea comunicării verbale şi nonverbale a preşcolarilor

Rolul jocului didactic în optimizarea comunicării verbale şi nonverbale a preşcolarilor

Rolul jocului didactic în optimizarea comunicării verbale şi nonverbale a elevilor din ciclul primar

Rolul jocului didactic în optimizarea învăţării copiilor din ciclul curricular achiziţii fundamentale

Rolul jocului didactic în procesul de socializare a şcolarului mic

Rolul jocului didactic pentru formarea şi exersarea comunicării verbale şi nonverbale a copiilor

Rolul jocurilor dinamice in cadrul activitatilor de educatie fizica in invatamantul prescolar

Rolul jocurilor în formarea şi dezvoltarea creativităţii preșcolarilor

Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale elevilor

Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale preşcolarilor

Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale şcolarului mic Aspecte psihopedagogice şi metodice în însuşirea conceptului de număr, ca instrument al cunoaşterii la clasele I-IV

Rolul jocurilor şi activităţilor la alegere în formarea şi dezvoltarea independenţei şi creativităţii copiilor preşcolari

Rolul jocurilor şi activităţilor la alegere în formarea şi dezvoltarea independenţei şi creativităţii copiilor preşcolari

Rolul jocurilor şi activităţilor liber alese în realizarea obiectivelor educaţionale din domeniul Ştiinţe

Rolul lecţiilor de Ştiinţe în formarea noţiunilor ştiinţifice despre mediu şi viaţă în învăţământul primar

Rolul literaturii în dezvoltarea creativităţii elevilor

Rolul literaturii pentru copii în educarea limbajului şcolarului mic

Rolul literaturii pentru copii in educatia morala a scolarului mic

Rolul literaturii pentru copii în formarea şi dezvoltarea personalităţii preşcolarilor Valenţele formativ-educative ale literaturii pentru copii

Rolul literaturii pentru copii în formarea și dezvoltarea personalității preșcolarilor

Rolul matematicii distractive in predare operatiilor matematice la clasele I-IV

Rolul memorizărilor în îmbogățirea și optimizarea limbajului preșcolarilor

Rolul metodelor bazate pe acţiune în eficientizarea activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar

Rolul metodelor bazate pe acţiune în eficientizarea activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar

Rolul metodelor bazate pe acţiune în eficientizarea activităţii instructiv-educative la clasele I-IV

Rolul metodelor de explorare a realităţii în activitatea instructiv-educativă la Ştiinţe în ciclul primar

Rolul metodelor de explorare a realităţii în activităţile de cunoaştere a mediului din grădiniţă

Rolul mijloacelor de învăţământ în activităţile de educaţie muzicală din grădiniţă

Rolul mijloacelor de învăţământ în formarea noţiunilor şi reprezentărilor despre mediu la vârsta preşcolară

Rolul mijloacelor de învăţământ în predarea lecţiilor de educaţie muzicală în ciclul primar

Rolul mijloacelor, instrumentelor şi tehnicilor de lucru specifice în evidenţierea valenţelor formativ-educative ale ariei curriculare „Arte” la ciclul primar

Rolul noilor tehnologii în procesul de predare din învăţământul preşcolar

Rolul noilor tehnologii în procesul de predare din învăţământul primar

Rolul parteneriatului școală –comunitate în realizarea finalităților specifie disciplinelor din aria curriculară om și societate

Rolul parteneriatului şcoală-familie în prevenirea dezadaptării şcolare, în învăţământul primar/preşcolar

Rolul parteneriatului-școală familie în dezvoltarea socio-emoțională a elevilor

Rolul pe care il au metodele vizuale in predarea - invatarea istoriei

Rolul pe care il au metodele vizuale in predarea - invatarea temei referitoare la Brasovul secolului al XVI -lea si importanta lui economica, culturala si politica si cu precadere domnia lui Mihai Viteazul

Rolul pe care il au metodele vizuale in predarea - invatarea temei referitoare la Brasovul secolului al XVI -lea si importanta lui economica, culturala si politica

Rolul portofoliului în evaluarea performanțelor școlare ale elevilor

Rolul portofoliului în evaluarea performanțelor școlare ale elevilor

Rolul portofoliului în evaluarea performanțelor școlare ale elevilor

Rolul poveştilor şi povestirilor în formarea modelelor de comportament moral la preşcolari

Rolul profesorului de sprijin in scoala incluzivă

Rolul reglator al limbajului in comportamentul copiilor cu tulburari de limbaj

Rolul relaţiei dintre familie şi mediul educaţional şcolar în dezvoltarea armonioasă a copilului,

Rolul școlii publice in dezvoltarea societății moderne

Rolul școlii publice in dezvoltarea societății moderne

Rolul școlii publice in dezvoltarea societății moderne

Rolul si functiile familiei in educatia copilului Efectele carentelor educative in procesul de socializare

Rolul și importanța etapei prealfabetare in formarea deprinderilor corecte de scriere și citire

Rolul și importanța materialelor didactice în educația Montessori

Rolul şi locul reprezentării datelor în grădiniţă şi şcoala primară

Rolul şi valoarea formativă a cooperării în grupuri mici în activităţile din grădiniţă

Rolul strategiilor (euristice/ algoritmice etc) în optimizarea activităţii didactice în învățământul primar/ preşcolar

Rolul strategiilor activ-participative în formarea deprinderilor de muncă intelectuală la şcolarul mic

Rolul strategiilor activ-participative în formarea deprinderilor de muncă intelectuală la şcolarul mic

Rolul strategiilor complementare de evaluare în perfecţionarea actului evaluativ din grădiniţă

Rolul strategiilor complementare de evaluare în perfecţionarea actului evaluativ din grădiniţă

Rolul strategiilor complementare de evaluare în perfecţionarea actului evaluativ în învăţământul primar

Rolul strategiilor didactice în formarea şi dezvoltarea simţului melodic al preşcolarului

Rolul strategiilor didactice în formarea şi dezvoltarea simţului melodic al şcolarului mic

Rolul strategiilor didactice interactive in dezvoltarea capacitatii de comunicare a elevilor

Rolul, locul şi metodologia jocului didactic matematic în învăţământul preşcolar

Rolul, locul şi metodologia jocului didactic matematic în învăţământul preşcolar

Rolul, locul şi metodologia jocului didactic matematic în învăţământul primar

Rolul, locul şi metodologia jocului didactic matematic în învăţământul primar

Rolurile și personalitatea cadrului didactic din școala modernă

Romanul Fratii Jderi de Mihail Sadoveanu ca model de educatie permanenta

Şcoala – centru comunitar de resurse educaţionale –servicii educaţionale alternative de dezvoltat

Şcoala – centru comunitar de resurse educaţionale –servicii educaţionale alternative de dezvoltat pentru diferiți educabili/ pentru părinți

Şcoala – centru comunitar de resurse educaţionale –servicii educaţionale alternative de dezvoltat pentru copiii cu CES/ pentru părinții acestora

Scoala - organizatie care invata

Școala după școală - modalități de eficientizare

Scoala modernă și educația în contextul cunoașterii

Scoala on-line și schimbarile perceptiei asupra rolului școlii dupa pandemie

Scoala on-line și schimbarile perceptiei asupra rolului școlii dupa pandemie

Şcoala Waldorf – educație pentru libertate

Şcoala Waldorf – educație pentru libertate

școlari/preșcolari

Scolarul si dezvoltarea imaginatiei

Scrierea funcţională şi abordarea socializatoare în procesul dezvoltării competenţelor de comunicare la elevi

Scriitorul Mihai Eminescu in programele si in manualele scolare

Scurtă monografie a localității natale– laborator natural de aplicații geografice cu preșcolarii

Selectia sportiva in tenisul de camp in sistemul pregatirii multianuale

Self -managementul invatarii

Semnificaţia activităţilor practice în învăţarea geografiei la ciclul primar

Sentimentul de securitate și apartenență și starea de bine a elevilor

Sentimentul de securitate și apartenență și starea de bine a elevilor

Servicii specializate pentru copii cu CES in scolile de masă

Servicii specializate pentru copii cu CES in scolile de masă

Servicii specializate pentru copii cu CES in scolile de masă

Sfera psihosociala implicata in relatiile interpersonale

Sindrom Down

Sistemul alternativ de învățământ din Romania

Sistemul de învățământ ca subsitem social

Sistemul de învățământ ca subsitem social

Sistemul de învățământ ca subsitem social

Soc Drepturile copilului și regulamentele școlare-studiu privind cultura organizatională in scolile din Romînia

Socializare și norme culturale in scoala contemporană

Socializare și norme culturale in scoala contemporană

Socializare și norme culturale in scoala contemporană

Societatea românească şi diversitatea culturală Reflecții ale acesteia în învățământul preșcolar/primar/special

Specificul activităţii de proiectare, organizare şi desfăşurare a activităţilor comune din grădiniţă

Specificul activităţii de proiectare, organizare şi desfăşurare a activităţilor comune din grădiniţă Rolul activităţilor pe arii de stimulare în creşterea valenţelor informativ-formative ale procesului instructiv-educativ din grădiniţă

Specificul activităţilor de învăţare desfăşurate cu preşcolarii cu cerinţe educaţionale speciale

Specificul activităţilor didactice desfăşurate cu elevii cu cerinţe educaţionale speciale

Specificul aplicării principiilor didactice în realizarea activităţilor didactice în învățământul preşcolar/ primar

Specificul educaţiei nonformale în contextul învăţământului integrat

Specificul evaluării performanţelor şcolare ale elevilor cu cerinţe educaţionale speciale din

Specificul evaluării performanţelor şcolare ale preşcolarilor cu cerinţe educaţionale speciale Modalităţi de adaptare a curriculumului preşcolar în condiţiile educaţiei incluzive

Specificul formării reprezentărilor despre mediu la preşcolar

Specificul formării reprezentărilor şi noţiunilor ştiinţifice la şcolarul mic

Specificul mijloacelor de învăţământ în predarea-învăţarea geografiei la clasele primare

Specificul strategiilor didactice în realizarea educaţiei moral-civice la vârsta preşcolară

Specificul strategiilor didactice utilizate în activităţile de cunoaştere a mediului din grădiniţă

Specificul strategiilor didactice utilizate în activităţile de educaţie plastică din grădiniţă

Specificul strategiilor didactice utilizate în predarea-învăţarea ştiinţelor în ciclul primar

Specificul strategiilor didactice utilizate în predarea-învăţarea educaţiei plastice la clasele I-IV

Sprijinul familiilor care au copii cu dizabilitate locomotorie

Starea fizica a scolarilor polonezi dimorfizm, dinamica, tendinte (cercetari logitudinale)

Stategia bazată pe portofoliu – modalitate interactivă de predare- învăţare-evaluare

Stilul educaţional al cadrului didactic şi succesul şcolar

Stiluri de predare și strategii de învățare

Stiluri de predare și strategii de învățare

Stimularea abilităţilor matematice la vârsta timpurie

Stimularea creativității în activitățile matematice

Stimularea creativităţii în învăţământul primar

Stimularea creativităţii lingvistice a elevilor în cadrul metodologic

Stimularea creativității preșcolarilor cu ajutorul Lecturii de baza de imagini

Stimularea creativităţii preşcolarilor în cadrul activităţilor de educaţie plastică din grădiniţă

Stimularea creativităţii şcolarului mic în cadrul lecţiilor de educaţie plastică

Stimularea expresivităţii verbale a preșcolarilor prin intermediul povestirilor și repovestirilor

Stimularea invatarii elevilor din ciclul achizitii fundamentale prin jocuri didactice

Strategia bazată pe proiect – modalitate interactivă de predare- învăţare-evaluare

Strategii comunicationale ale copiilor cu dizabilitate auditiva

Strategii comunicaţionale la elevii cu dizabilităţi auditive

Strategii creative de educare emotionala a prescolarilor

Strategii de abordare psihopedagogică a dificultăţilor de învăţare la scolarul mic / prescolar

Strategii de abordare psihopedagogică a dificultăţilor de învăţare în învăţământul primar/ prescolar

Strategii de coping ale familiilor copiilor cu dizabilitati

Strategii de dezvoltare a autocontrolului la vârstele timpurii

Strategii de dezvoltare a competenţelor proactive la elevii de vârstă şcolară mică

Strategii de dezvoltare a gândirii critice la elevii din ciclul primar

Strategii de dezvoltare a inteligentelor multiple in invatamantul primar

Strategii de dezvoltare a inteligenţelor multiple în învăţământul preşcolar şi primar

Strategii de dezvoltare a limbajului şcolarului mic la orele de limba şi comunicare

Strategii de dezvoltare calitativă a exprimării orale şi scrise la elevi prin diversificarea contextelor comunicării

Strategii de dezvoltare calitativă a exprimării orale şi scrise la elevi prin diversificarea contextelor comunicării

Strategii de disciplinare a elevilor

Strategii de educaţie remedială a copilului de vârstă preşcolară/şcolară mică cu nevoi speciale

Strategii de eficientizare a dezvoltării conduitei sociale la preşcolari/ şcolarii mici

Strategii de eficientizare a managementului clasei în învăţământul primar

Strategii de eficientizare a managementului clasei în învăţământul primar

Strategii de evaluare a activităţilor cu conţinut matematic din ciclul primar

Strategii de evaluare a activităţilor cu conţinut matematic utilizate în ciclul preşcolar

Strategii de evaluare a rezultatelor activităţilor de educare a limbajului din grădiniţă

Strategii de evaluare a rezultatelor activităţilor de educare a limbajului din grădiniţă

Strategii de evaluarea diferențiată în cadrul învăţământului prescolar/primar

Strategii de invatare autodirijata

Strategii de învățare prin cooperare specifice educației timpurii

Strategii de învățare prin cooperare specifice educației timpurii

Strategii de prevenire a fenomenului de bullying la vârsta şcolară mică

Strategii de prevenire şi diminuare a eşecului şcolar

Strategii de prevenire şi înlăturare a eşecului şcolar

Strategii de prevenire şi înlăturare a eşecului şcolar în învăţământul primar Caracteristici ale socializarii scolarului mic

Strategii de prevenire şi înlăturare a eşecului şcolar în învăţământul primar

Strategii de prevenire şi înlăturare a eşecului şcolar în învăţământul primar

Strategii de recuperare a traumatismelor in karate -do Shotokan

Strategii de stimulare a comunicării verbale la copiii cu deficienţe mentale

Strategii de stimulare a motivaţiei pentru invatare la elevii din invatamantul primar

Strategii didactice de activizare, îmbogăţire, nuanţare a vocabularului copilului preşcolar

Strategii didactice de activizare, îmbogăţire, nuanţare a vocabularului copilului preşcolar

Strategii didactice de activizare, îmbogăţire, nuanţare a vocabularului şcolarului mic

Strategii didactice de dezvoltare a capacitatii de comunicare a scolarului mic

Strategii didactice de evaluare a rezultatelor activităţilor de limba română din clasele I-IV

Strategii didactice de formare şi dezvoltare a capacităţii de comunicare orală şi scrisă în ciclul primar

Strategii didactice de predare-învăţare a adjectivului la ciclul primar

Strategii didactice de predare-învăţare a verbului la ciclul primar

Strategii didactice de realizare a educaţiei ecologice în învăţământul primar

Strategii didactice de realizare a educaţiei ecologice în învăţământul preşcolar

Strategii didactice de realizare a educaţiei ecologice în învăţământul preşcolar

Strategii didactice de realizare a educaţiei ecologice în învăţământul primar

Strategii didactice de stimulare a elevilor capabili de performanţe superioare

Strategii didactice de stimulare a elevilor capabili de performanţe superioare

Strategii didactice eficiente de predare a noţiunilor de ortografie şi punctuaţie în ciclul primar

Strategii didactice folosite pentru dezvoltarea memoriei muzicale şi a simţului ritmic la preşcolari

Strategii didactice in predarea invatarea calculului mintal

Strategii didactice interactive in cadrul predarii -invatarii limbii engleze in liceu

Strategii didactice interactive specifice predării –învăţării limbii şi literaturii române în ciclul primar Strategii de dezvoltare a capacităţii de exprimare orală prin intermediul dramatizarilor

Strategii didactice utilizate în dezvoltarea memoriei muzicale şi a simţului ritmic a şcolarului mic

Strategii didactice utilizate în formarea priceperilor şi deprinderilor de scris-citit la vârsta şcolară mică

Strategii didactice utilizate în formarea priceperilor şi deprinderilor de scris-citit la vârsta şcolară mică

Strategii didactice utilizate în formartea abilităților practice

Strategii didactice utilizate pentru dezvoltarea vocabularului la vârsta preşcolară

Strategii didactice utilizate pentru dezvoltarea vocabularului la vârsta preşcolară

Strategii educationale de abordare a succesului/insuccesului scolar în învățământul prescolar/primar

Strategii evaluative utilizate în activităţile matematice din grădiniţă

Strategii evaluative utilizate la disciplinele din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe”

Strategii instructiv - educative de stimulare a creativitatii elevilor din ciclul primar

Strategii pentru optimizarea integrării socio-afective a şcolarului în clasa I

Strategii si metode didactice

Strategii și metode didactice: aplicații practice

Strategii și metode didactice: aplicații practice

Strategii și metode didactice: aplicații practice

Strategii, metode și procedee pentru evaluarea în sprijinul învățării

Strategii, metode și procedee pentru evaluarea în sprijinul învățării

Strategii, metode și procedee pentru evaluarea în sprijinul învățării

Stres, epuizare psihică și satisfacția profesională la profesori

Structura funcţională a vocabularului limbii române - abordare metodico-ştiinţifică pentru clasele primare

Studii privind auxiliarele de activităţi matematice în grădiniţă

Studii privind dezvoltarea competențelor de comunicare la preșcolari

Studiu comparativ – metode de evaluare clasice vs metode alternative

Studiu comparativ – metode de evaluare clasice vs metode alternative

Studiu comparativ – metode de evaluare clasice vs metode alternative

Studiu comparativ privind strategiile didactice în școalrizarea copiilor cu dificultăți de învățare în școala specială și cea incluzivă

Studiu privind metodele de evaluare a capacității motrice la preșcolari

Studiu privind minoritatea etnica a rromilor din Romania

Studiu privind pregătirea incluziunii scolare in scolile de masă

Studiu privind pregătirea incluziunii scolare in scolile de masă

Studiu privind pregătirea incluziunii scolare in scolile de masă

Studiu privind rolul exercițiilor de dezvoltare fizică armonioasă

Studiul asupra sistemului de protectie sociala

Succes și incucces școar

Succes și incucces școar

Succesul şi insuccesul şcolar la elevii din ciclul primar Factori determinanți

Supradotare și adaptare

Supradotare și învățare

Supradotare și învățare

Tehnici creative de realizare a educatiei plastice in gradinita

Tehnici de dezvoltare a creativității

Tehnici de investigare şi formare a aptitudinii pentru şcolaritate

Tehnici de stimulare a creativităţii şcolarului mic

Tehnici didactice eficiente de educare a limbajului preșcolarilor prin lectura după imagini

Tehnicile Freinet şi rezultatele învăţării pentru dezvoltarea personalităţii copilului

Tehnologii de suport în școlarizarea copiilor cu CES

Tehnologii informationale in procesul de predare -invatare a informaticii

Tendințe și dezvoltări educaționale din perspectiva ”Educația /”

Tendințe și dezvoltări în educația timpurie din perspectiva ”Educația /”

Tendințe și dezvoltări în educația timpurie din perspectiva ”Educația /”

Teoria si metodologia evaluarii in invatamintul universitar

Terapia ocupațională și formarea abilităților de viață cotidiană la copiii cu dizabilități

Textele literare – abordare metodologică în învăţământul primar

Textul în manualele școlare din ciclul primar: ipostaze și activități didactice

Textul liric în ciclul primar Aspecte teoretice şi metodice

Textul narativ la nivelul învăţământului primar Abordări ştiinţifico-metodice

Tipuri de activităţi didactice folosite la formarea capacităţilor de comunicare orală şi scrisă în învăţământul primar

Tipuri de conflicte in scoala si rezolvarea lor

Tipuri de conflicte in scoala si rezolvarea lor Negocierea

Tradiţie şi modernitate în practica evaluării școlare

Tradiție si modernitate în procesul de predare la clasele I-IV

Tradiţional şi modern în evaluarea activităţilor de educare a limbajului din învăţământul

Tradiţional şi modern în evaluarea activităţilor de educare a limbajului din învăţământul preşcolar

Tradiţional şi modern în evaluarea lecţiilor de limba română în ciclul primar

Tradiţionalşi modern în evaluarea activităţilor de educare a limbajului din învăţământul preșcolar

Trasaturi ale profilului de personalitate ale delicventilor juvenili

Trasaturi de personalitate la copiii seropozitivi HIV

Trasaturile clasei de elevi ca grup social – sintalitatea

Tratarea diferentiata a elevilor in cadrul activitatilor din ciclul primar

TSA-evaluare

TSA-intervenție

Un scriitor actual de literatură pentru copii: Florin Bican Valorificări instructive – educative în ciclul primar

Universul pastelurilor lui Vasile Alecsandri în învățământul primar

Utilitatile sistemului informational in comunicare, la nivelul managementului scolar

Utilizare metodelor bazate pe învăţarea prin colaborare asupra performanţelor şcolare ale elevului din ciclul primar cu predare simultană

Utilizarea analizei funcționale a comportamentului în înțelegerea conflictelor din mediul educațional

Utilizarea calculatorului în predarea istoriei

Utilizarea jocului de rol în educarea competențelor de comunicare și sociale ale copiilor cu tulburări de dezvoltare

Utilizarea jocului didactic matematic în procesul de predare – învățare în ciclul primar

Valențe educative ale basmelor și poveștilor în învățământul primar (Creangă, Slavici și Sadoveanu)

Valențe educative ale basmelor: basme clasice și basme moderne – analiză de conținut

Valențe estetice, morale și mijloace de accesibilizare a mesajelor poeziilor lui Vasile Alecsandri în învățământul primar

Valente formative ale activitatii de rezolvare si coompunere a problemelor in directia cultivarii creativitatii la elevi

Valenţe formative ale compunerii şi rezolvării de probleme la matematică în ciclul primar

Valenţe formative ale jocului didactic ca activitate ludică dirijată

Valente formative ale jocurilor logico-matematice in activitatile matematice din gradinita

Valenţe formative ale jocurilor motrice folosite la activităţile de educaţie fizică din învăţământul preşcolar

Valenţe formative ale jocurilor motrice folosite la lecţiile de educaţie fizică în învăţământul primar

Valenţe formative şi informative ale excursiilor geografice

Valențe instructiv-educative ale prozei/poeziei contemporane pentru copii

Valente interdisciplinare ale jocurilor logico-matematice la vârsta preşcolară

Valente si limite ale metodelor de lucru in grup la clasele I-IV

Valențele educative ale activităților extrașcolare în învățământul preșcolar

Valențele educative și formative ale Poveștilor în activitatea cu școlarii mici, cu aplicații în operele lui Creangă, Slavici și Sadoveanu Abordare metodologică

Valențele formative ale jocului didactic la copiii greu adaptabili

Valențele formative și stimulative ale jocului la vârstă preşcolară

Valențele formative, educative și estetice ale textului non-literar în activitatea de comunicare orală și scrisă

Valențele psihopedagogice ale evaluării şcolare

Valoarea formativa a limbajului pedagogic actional

Valoarea şi influența educativă a sistemului de recompense şi pedepse în grădiniță

Valori profesionale in invatamantul universitar tehnic si ambianta fizica

Valorificarea activităţilor matematice în stimularea creativităţii copilului preşcolar

Valorificarea conţinutului istoriei în formarea moral-civică a şcolarului mic

Valorificarea didactică a operei lui I L Caragiale la ciclul primar

Valorificarea didactică a operei lui Ion Creangă la ciclul primar

Valorificarea elementelor de istorie locală în învăţământul primar

Valorificarea elementelor de teorie literară in invatamantul primar

Valorificarea jocului didactic in ameliorarea deficientelor de comunicare verbala a scolarului mic

Valorificarea jocului didactic in ameliorarea deficientelor de comunicare verbala a scolarului mic

Valorificarea lecţiei de educaţie fizică pentru formarea deprinderilor şi obişnuinţelor igienicosanitare ale şcolarului mic

Valorificarea lecţiilor de matematică în stimularea creativităţii şcolarului mic

Valorificarea lecţiilor de muzică în realizarea obiectivelor educaţiei estetice la clasele I-IV

Valorificarea literaturii pentru copii în scopul educaţiei moral-civice a preşcolarului

Valorificarea literaturii pentru copii în scopul educaţiei moral-civice a preşcolarului

Valorificarea literaturii pentru copii în scopul realizării educaţiei moral-civice în ciclul primar

Valorificarea metodelor geografice de predare la lectiile de geografie

Valorificarea metodologica a textului literar ca factor al invatarii limbii franceze (in clasele primare)

Valorificarea orizontului local prin intermediul lecţiilor de geografie

Valorificarea procesului de învăţământ în vederea eficientizării capacităţii senzorial-perceptive a şcolarului mic

Valorificarea relaţiei şcoală-familie în socializarea copilului preşcolar

Valorificarea relaţiei şcoală-familie în socializarea şcolarului mic

Viziunea asupra şcolii şi familiei în opera lui Ion Creangă O abordare metodico-ştiinţifică pentru învăţământul preşcolar

Volumul de muncă al cadrelor didactice

Zone de educatie prioritara (rromi) Aspecte ale educarii limbajului


Model licenta pedagogia invatamantului primar si prescolar


Nu vindem lucrari de licenta si nici nu punem la dispozitie lucrari stiintifice cu scopul ca acestea sa fie asumate si prezentate ca si creatii proprii la facultate, universitate sau in fata tertor persoane. Toate materialele rezultate in urma colaborarii de consultanta, daca este cazul, sunt simple modele care pot fi folosite la scrierea propriei lucrari de licenta intr-un mod etic, moral, cinstit si legal.

Citeste termenii si consitiile de funtiare ale site-ului si familiarizeaza-te cu legea actuala a educatiei inainte de a solicita din partea noastra o colaborare. Noi oferim consultanta prin care tu sa iti faci singur lucrarea de licenta, nu vindem lucrari de licenta si nu oferim servicii de redactare lucrare de licenta.

Comments


bottom of page