top of page

Consultanta lucrare de licenta geografie. Teme lucrare de licenta geografie


Pezentul site nu vinde lucrari de licenta si nu comercializeaza servicii de redactare la comanda sau scriere de lucrari stiintifice. Incurajam pe toata lumea sa respecte legea educatiei si sa isi scrie propria lucrare de licenta intr-un mod legal, etic si moral, fara a apela la site-uri su persoane care vand sau scriu la comanda lucrare de licenta.

Lucrarea de licenta este un proiect individual care poate fi scris doar personal, sub atenta indrumare a profesorului coorodonator ales. Orice forma de externalizare a procesului de scriere, cumparare sau vanzare de lucrari de licenta este impotriva legii.


Consultanta lucrare de licenta


Oferim consultanta lucrare de lcienta pentru ca tu sa iti scrii singur(a) o lucrare exact asa cum trebuie, respectand toate riguorile academice, legea si etica.

Noi iti oferim consultanta ca sa scrii mai eficient, rapid, si faa greseli insa tu esti cel care scrie si trece singur prin intreg procesul de invatare, documentare, citit, studiat, scris si tehnoredactat.Scrie-ti propria lucrare de licenta intr-un mod legal, fara a apela la site-uri care fac lucrari de licenta. Tu esti singurul - singura din lume care isi poate scrie lucrarea de licenta, disertatie, doctorat sau de grad intr-un mod care respecta legea si etica academica.


Teme licenta geografieAm pregatit o lista cu teme lucrare de licenta la geografie din care te poti inspira pentru a concepe propria ta tema de lucrare unica si originala:


Agenţia de turism – management şi operaţiuni

Agrementul şi rolul lui în relansarea unei (zone localitate staţiune unitate turistică – de cazare alimentaţie publică

Agroturismul in… cu accent pe gastronomie

Amenajarea spațiului turistic Studiu fizico geografic

Analiza cartografică a dezvoltării și organizării spațiale a orașului Constanța

Analiza cartografică a dezvoltării și organizării spațiale a orașului Brașov

Analiza cartografică a dezvoltării și organizării spațiale a orașului Ploiești

Analiza cartografică a dezvoltării și organizării spațiale a orașului Timișoara

Analiza cartografică a dezvoltării și organizării spațiale a orașului Iași

Analiza comparativa a ofertei de servicii de animatie in parcurile de distractii (europene americane asiatice)

Analiza comparativă a traseelor turistice de vale din Munții …

Analiza eficientei activitătii de marketing la o întreprindere turistică (agenție de turism hotel pensiune)

Analiza fluxurilor turistice interne şi/sau internaţionale

Analiza formelor de comunicare din organizaţia…

Analiza geografică a orașelor mici din Regiunea SV Oltenia

Analiza grafică și cartografică a modului de organizare și funcționare a polului urban Craiova

Analiza grafică și cartografică a organizării spațiului geografic în județul Hunedoara

Analiza hazardelor antropice din Oltenia

Analiza impactului turismului asupra mediului din stațiunea Ranca

Analiza influenţei mediului extern asupra agenţiei de turism

Analiza mixului de marketing la o agentie de turism/hotel/pensiune

Analiza potenţialului economic al comunei XYZ

Analiza potenţialului turistic al centrelor istorice din Studiu comparativ

Analiza resurselor turistice de natură etnografică din

Analiza sectorului de activitate al întreprinderii de comerţ turism servicii

Analiza serviciilor turistice in staţiunea …

Analiza si previziunea serviciilor pentru întreprinderi in România

Analiza şi previziunea serviciilor pentru populaţie în România

Analiza spațială a accesibilității populației din mediul rural la resursele educaționale și sanitare din Regiunea SV Oltenia

Teme licenta turism

Analiza spațială a zonelor de vid urban din România

Analiza structurii puterii si impactul acesteia asupra administrării SC …

Analiza structurii si climatului de comunicare la întreprinderea…

Analize geo-demografice şi economice pentru diferite nivele teritoriala administrative (judeţe comune)

Animaţia în industria hotelieră mondială (studiu de caz la alegere)

Animatia in industria hoteliera -studiu de caz

Aplicarea conceptului de Yield management în cadrul companiei …

Aria protejată Ciuperceni-Desa Potențial și posibilități de valorificare turistică

Ariile protejate din Dobrogea

Aspecte ale potențialului turistic din județul Vâlcea

Baza tehnico-materială turistică

Bazinul hidrografic Elemente de hidroturism

Bazinul hidrografic al râului Bistrița Vâlceană - studiu hidrologic

Bazinul hidrografic al râului Tismana - studiu hidrologic

Biodiversitatea în regiunile montane

Teme licenta turism

Brandul turistic al municipiului Alba Iulia

Căi de creştere a eficienţei activităţii de prestare a serviciilor turistice

Calendarul popular romanesc - sarbatori care sunt valorificate din punct de vedere turistic

Calitatea vieții: starea socială a României în

Câmpia de Vest- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vagetaţiei faunei şi solurilor

Câmpia de Vest- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vegetaţiei faunei şi solurilor

Câmpia Română- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vagetaţiei faunei şi solurilor populația așezările si aspecte economice

Câmpia Română- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vegetaţiei faunei şi solurilor populația așezările si aspecte economice

Caracteristici climatice ale munților

Caracteristici geodemografice ale populaţiei (structură etnică: maghiare germane rrome etc)

Caracteristici hidrologice ale regiunilor montane

Caracteristici socio-economice ale regiunilor montane (populație și așezări utilizarea terenurilor activități economice)

Teme licenta turism

Caracteristicile stratului de zăpadă din bazinul hidrografic al Mureșului sub-bazinul

Caracterizare geografica a Platoului Meledic

Cariera de sulf din masivul Caliman idei de amenajare in scop turistic

Carpații Meridionali- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vagetaţiei faunei şi solurilor

Carpații Meridionali- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vegetaţiei faunei şi solurilor

Carpații Occidentali- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vagetaţiei faunei şi solurilor

Carpații Occidentali- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vegetaţiei faunei şi solurilor

Carpații Orientali- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vagetaţiei faunei şi solurilor

Carpații Orientali- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vegetaţiei faunei şi solurilor

Carpații Orientali- potențial turistic

Cercetarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor în cazul unui hotel

Cercetarea ştiinţifică și dezvoltarea tehnologică inovarea – obiectiv al Strategiei Naționale

Cererea turistică în ţara… şi posibilităţi de atragere spre România

Comportamentul consumatorului de servicii de animatie turistica – cercetare de marketing

Comportamentul si relaţia interpersonala in procesul de negociere

Comuna Studiu de Geografie umană Studiu fizico geografic

Comuna Bucovăț/Ghercești/Șimnicu de Sus Studiu de geografie umană

Comuna/ oraşul/ judeţul /regiunea -Studiu de geografia populaţiei

Comunicarea comportamentală

Comunicarea organizaţiilor non-profit cu mediul

Conceperea activităţilor de animaţie hotelieră

Conceperea unor proceduri de lucru pentru desfăşurarea activităţii în cadrul departamentului cazare/alimentaţie

Conceperea unui ghid de comportament pentru desfăşurarea activităţii în cadrul departamentului cazare/alimentaţie

Contribuţia turismului la creşterea calităţii vieţii

Corelatii intre nivele de eroziune si depozitele sedimentare (studii de caz)

Croazierele turistice (tipologie servicii oferite clientela) - studiu de caz la alegere

Dealurile de Vest- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vagetaţiei faunei şi solurilor

Dealurile de Vest- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului

Lucrari licenta geografie

Definirea spațiului geografic și a organizării spațiului geografic

Definirea spațiului turistic și a organizării spațiului turistic

Definirea teritoriului și gestiunea acestuia la macro- și micro-scară teritorială

Delta Dunării- aspecte fizico-geografice

Delta Dunării- aspecte fizico-geografice

Dezagregarea Alterarea chimică

Dezvoltare Durabilă a României

Dezvoltarea durabilă a turismului în zona/judeţul

Dezvoltarea durabilă a zonelor turistice

Dezvoltarea si promovarea ecoturismului in comuna/ zona/ judeţul/ regiunea (studiu de caz)

Dezvoltarea şi promovarea turismului de tineret

Dezvoltarea şi promovarea turismului: de afaceri religios şi de pelerinaje cultural – circuite tematice sportiv de sănătate de croazieră de tineret in parcuri si/ sau rezervaţii etc

Dezvoltarea şi promovarea unor noi forme de turism (în general în România sau în anumite zone)

Dezvoltarea și valorificarea turistică a spațiului rural în județul Alba

Dezvoltarea și valorificarea turistică a spațiului rural în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest Turismul muzeal în România – potențial și posibilități de valorificare

Dezvoltarea teritorială a zonelor turistice

Dezvoltarea unor programe privind perfecţionarea abilitaţilor de comunicare la…

Dezvoltarea unui proiect GIS Reprezentări ale fenomenelor geografice Studiu de caz regiunea SV Oltenia

Dimensionarea ofertei ecoturistice a judeţului

Dimensiunile (analiza) sectorului terţiar in România

Dinamica post-comunistă a spațiilor rezidențiale din Craiova Monumentele UNESCO din România și importanța lor turistică Depopulare rurală Cazul satului

Dinamica spațiilor turistice din perspectiva dezvoltării acestora

Diversificarea activitatilor de animatie turistica (activitatile de contact social cu caracter sportiv spectacole si petreceri)

Diversificarea formelor de turism (ecoturism turism de aventură vânătoare pescuit etc) în zona/ staţiunea…

Lucrari licenta geografie

Diversificarea ofertei de agrement turistic (într-o staţiune zona areal)

Diversificarea ofertei de servicii turistice (cazare alimentatie agrement transport si/sau tratament) la nivel national regional judetean la nivelul unei statiuni sau al unei societati comerciale din domeniul turismului

Diversificarea pachetelor de vacanta in cadrul unei agentii de turism

Diversificarea produselor turistice oferite de o agenţie de turism

Diversificarea serviciilor pentru întreprinderile de comerţ turism servicii (transport intermediere financiară cercetare-dezvoltare)

Diversificarea serviciilor turistice – factor de creştere a competitivităţii

Ecodezvoltarea turistică

Economia circulară și economia verde

Efectele organizaţionale si sociale ale responsabilităţii sociale a întreprinderii Studiu de caz la

Eficiența economică – obiectiv al Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României

Elaborarea unui program de îmbunătăţire a performanţei la SC

Elemente ale patrimoniul turistic al României

Elemente ale potențialului turistic al României

Elemente de etnografie și folclor importante pentru turismul din România

Etape în analiza organizării spațiului turistic

Etica în relaţiile de afaceri

Lucrari licenta geografie

Etica şi dezvoltarea durabilă a turismului

Evaluarea atractivității turistice a stațiunilor montane Studiu de caz - Ranca

Evaluarea atractivitatii urbane a centrului istoric al municipiului Craiova

Evaluarea calității mediului urban în zona centru a municipiului Craiova

Evaluarea calității recreaționale a spațiilor verzi Studiu de caz - Parcului Romanescu

Evaluarea calității recreaționale a spațiilor verzi Studiu de caz - Parcul Tineretului

Evaluarea calității recreaționale a spațiilor verzi Studiu de caz - Grădina Botanică

Evaluarea elementelor geologice si geomorfologice

Evaluarea geodiversitatii (studii de caz)

Lucrari licenta geografie

Evaluarea imaginii de marca in turism (marcile marilor lanturi hoteliere tour-operatori transportatori aerieni restaurante) - studiu de caz la alegere

Evaluarea potentialului turistic…(unei localitati)

Evaluarea vizibilității mării în turismul litoral: Coasta de Azur – studiu de caz

Evoluţia economică mondială şi impactul asupra turismului

Favorabilitatea pentru turism a condițiilor climatice Studiu de caz: litoralul Mării Negre

Favorabilități și restrictivități de mediu Artificializările mediului

Fenomene meteorologice de risc

Forme procese si tehnici de comunicare in negociere

Forme si metode de comunicare scrisa in organizaţie

Formele de relief rezultate în urma proceselor de dezagregare şi alterare

Geomorfologia unei unitati geografice(studii de caz)

Ghețarii montani și relieful creat de aceștia

Globalizarea dezvoltarea regională şi influenţa acestora asupra turismului

Hazarde specifice regiunilor montane (erupții vulcanice alunecări de teren avalanșe)

Identificarea şi evaluarea resurselor hidroatmosferice valorificate în turism în Culoarul Mureşului dintre localitățile

Impactul ciclonilor tropicali din Oceanul Atlantic asupra economiei SUA

Impactul CRM (Customer Relationship Management) asupra performantei întreprinderii de comerţ turism servicii

Impactul integrării în UE asupra turismului românesc

Impactul turismului asupra mediului

Implementarea unui cod de etică la SC…

Importanta turistica a geositurilor din judetul Caras Severin

Importanța globală a regiunilor montane

Importanta studierii tipologiei cumpărătorilor la SC

Importanta ticketingului in cadrul transportului turistic aerian Studiu de caz: Amadeus System Reservation

Industria ospitalităţii în România – abordare strategică

Influența mediilor montane înalte asupra organismului uman

Influenta personalului agentiei de turism asupra performantelor sale

Infrastructura generală și pentru turism in România

Interpretarea turistică a patrimoniului cultural al Craiovei

Interviul in activitatea manageriala

Lacurile de pe litoralul românesc al Mării Negre – studiu hidrogeografic

Lacurile sărate din România – studiu hidrogeografic/valorificare turistică

Leadership în întreprinderile de comerţ turism servicii

Leadership-ul – sursă de avantaj concurenţial al în întreprinderile turistice româneşti

Managementul calităţii in sectorul serviciilor

Managementul informaţiilor în întreprinderea

Metode complexe de analiză a organizării spațiului turistic

Metode simple de analiză a organizării spațiului turistic

Metodologia analizei modului de organizare a spațiului turistic

Migratia internationala si impactul socio-economic asupra asezarilor umane din Romania Studii de caz

Mixul de marketing al întreprinderii de comerţ turism servicii

Modalități de promovare și valorificare turistică a resurselor ecoturistice din Oltenia

Modalități de reprezentare spațială a fenomenelor geografice

Model de dezvoltare/ promovare a unei staţiuni turistice

Modele de organizare a turismului în diverse ţări – analiză comparativă

Motosportul turism de nisa in judetul Mures

Municipiul Caracal/Drăgășani/Motru/Orșova/Pitești Studiu de geografie umană

Municipiul/ orașul studiu de geografie urbana

Munții – definiții și clasificări Studiu fizico geografic

Muntii Carpati -potențialul turistic natural

Mutaţii structurale pe piaţa transporturilor turistice

Noi forme de comercializare a produselor turistice

Nota: entitățile teritoriale vor fi selectate în funcție de interesele studenților și de restricțiile privind repetarea studiului asupra UAT ales de aceștia

Obiective și principii în organizarea și dezvoltarea spațiului turistic

Obiective turistice religioase armenesti din Transilvania si posibilitati de integrade a acestora in circuite turistice

Oportunități și obstacole pentru dezvoltarea turismului enologic în județul Vâlcea

Orașul Bechet/Dăbuleni/Filiași/Segarcea Studiu de geografie umană

Organizarea de conferinţe şi banchete

Organizarea și amenajarea spațiului turistic în județul Constanța

Organizarea și amenajarea spațiului turistic în Munții Banatului

Organizarea și amenajarea spațiului turistic în stațiunea Vatra Dornei

Organizarea spațiului turistic la macro- și micro-scară teritorială

Pandemia de COVID și impactul ei asupra turismului din Grecia

Parcurile naționale din Carpații Meridionali

Parcurile naționale din Munții Banatului

Parcurile naturale din Carpații Meridionali

Parcurile naturale din Carpații Orientali

Patrimoniul cultural-istoric ca premisă a dezvoltării turismului în Timișoara

Perceptia locuitorilor satului/ orașului asupra Covid- ca biohazard

Perceptia locuitorilor satului/ orașului asupra Covid- ca biohazard

Perfecţionarea structurii organizatorice în cazul unui hotel

Perspective de dezvoltare a agentiei de turismin contextul integrarii europene

Perspective de liberalizare a schimburilor internaţionale (europene) de servicii

Perspective privind dezvoltarea localitatii din perspectiva turismului

Perspectivele de dezvoltare şi diversificare a serviciilor de… pe plan naţional / regional/ în judeţul…/ zona etc

Perspectivele turismului montan balnear de litoral cultural de afaceri religios etc in Romania

Planificarea teritorială a zonelor turistice

Planificarea teritorială în România

Planuri și strategii de dezvoltare turistică

Podișul Dobrogei- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vagetaţiei faunei şi solurilor populația așezările si aspecte economice

Podișul Dobrogei- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vegetaţiei faunei şi solurilor populația așezările si aspecte economice

Podișul Getic- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vagetaţiei faunei şi solurilor

Podișul Getic- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vegetaţiei faunei şi solurilor

Podișul Moldovei- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vagetaţiei faunei şi solurilor

Podișul Moldovei- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vegetaţiei faunei şi solurilor

Podișul Transilvaniei- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vagetaţiei faunei şi solurilor populația așezările si aspecte economice

Podișul Transilvaniei- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vegetaţiei faunei şi solurilor populația așezările si aspecte economice

Politica europeană de coeziune teritorială și Pactul Verde European

Posibilităti de dezvoltare durabilă a turismului la nivelul comunei din judetul Mures

Potențialul climato-turistic al localității / unității de relief

Potentialul touristic al reliefului si valorificarea lui Studiu de caz localitatea Horezu

Potentialul touristic al reliefului si valorificarea lui Studiu de caz localitatea Baia de Arama

Potentialul touristic al reliefului si valorificarea lui Studiu de caz localitatea Novaci

Potențialul turistic al carstului din județul Bihor

Potențialul turistic al Litoralului românesc al Mării Negre

Potentialul turistic al orasului Calimanesti

Potentialul turistic antropic – Obiectivele turistice cultural-istorice din…

Potentialul turistic antropic – Obiectivele turistice cultural-istorice din…

Potențialul turistic antropic al județului Olt și direcții de valorificare a acestuia

Potențialul turistic antropic al României

Potentialul turistic antropic din……

Potentialul turistic antropic/natural din……

Potentialul turistic cultural-religios din

Potentialul turistic etnografic din si valorificarea lui in turism

Potențialul turistic natural al României

Precipitații lichide abundente și efectele lor negative in bazinul hidrografic

Premisele dezvoltării turismului electronic în România

Principii de analiză a organizării spațiului turistic

Probleme actuale ale mediului

Probleme globale de mediu

Procese de formare a munților Tipuri de munți

Procese fluviatile (studii de caz)

Procese geomorfologice de risc (studii de caz)

Procese si etape in pregătirea şi/ sau desfăşurarea proceselor de negociere

Procesele de meteorizare

Procesele premergătoare eroziunii și forme de relief rezultate

Program de organizare şi comercializare a unui produs turistic cu tema

Programarea timpului de muncă al lucrătorilor unui hotel/restaurant

Proiectarea activităţilor de comunicaţie promoţională în cazul unui hotel/restaurant

Promovarea in mediul online a destinațiilor urbane

Promovarea produselor turismului rural şi agroturismului

Promovarea produselor turistice (culturale de aventură ecologice etc)

Proprietățile mediului

Protecţia turistului în calitate de consumator

Protejarea și dezvoltarea durabilă a regiunilor montane

Raţionalizarea activităţii de aprovizionare la un hotel/restaurant

Regionări geografice pe diferite categorii de spaţii şi teritorii (fizico-geografice sau administrativ teritoriale

Relieful carstic – resursă turistică în

Relieful carstic – resursă turistică în bazinul hidrografic

Relieful structurilor concordante

Relieful structurilor cutate

Relieful structurilor discordante

Relieful structurilor faliate

Relieful structurilor larg ondulate

Relieful structurilor monoclinale

Relieful structurilor orizontale

Responsabilitatea socială a firmei de turism/servicii

Resurse și riscuri bioclimatice în orașul Târgu Jiu

Resurse turistice de natura etnografica din …

Resurse turistice de natura etnografica din …

Rolul colectivităţilor locale în dezvoltarea turismului

Rolul inteligenţei emoţionale în atingerea indicatorilor de performanţă managerială

România

Rosia Montana- posibilitati de valorificare in scop turisti

Lucrari de licenta geografia turismului

Seceta ca fenomen de risc climatic în județul Dolj

Sezonalitatea activităţii turistice

Sezonalitatea activităţii turistice şi a efectelor acesteia în zona …; posibilităţi de atenuare

Sistematizarea teritorială în România

Specificul întreprinderii de comerţ turism servicii Studiu de caz la…

Speoturism în Peștera

Statistica turismului – metode şi indicatori de cuantificare a dimensiunilor fenomenului turistic

Stiluri si metode de negociere

Strategii de promovare a turismului romanesc pe piaţa turistică internaţionala

Structura şi dinamica populaţiei în oraşele din Subcarpații Curburii

Structura și dinamica populației în orașele din Subcarpații Moldovei

Studiu asupra modului de valorificare a potenţialului ecoturistic al judeţului…

Studiu comparativ asupra ofertei turistice (pe forme de turism sau pe întreprinderi turistice similare)

Studiu comparativ asupra ofertei turistice a României si…

Studiu comparativ asupra ofertei turistice in ţările Europei Centrale si de Est (şi/sau pe forme de turism)

Studiu de geografie regională a Depresiunii Maramureșului

Studiu de geografie regională a podișului Mehedinți

Studiu de geografie regională a regiunii de dezvoltare Centru

Studiu geografic al comunei

Studiu geografic al localitatii (monografie)

Studiu geografic al localităţii Cisnădie

Studiu geografic al municipiului Mediaș

Studiu geografic al municipiului Ramnicu Valcea

Studiu geografic al municipiului Sebeș

Studiu geografico-istoric al …

Studiu geografico-istoric al …

Studiu privind posibilităţile de implementare a noilor concepte manageriale performante într-o organizaţie din România

Studiu privind regionarea geografica (biogeografica demografica turistica a unei unităţi teritoriale din

Studiu socio- economic al comunei XYZ

Studiul climatic al Municipiului Slatina

Studiul regimului precipitaţiilor/temperaturii/vântului în bazinul hidrografic al / în localitatea

Subcarpații de Curbură- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vagetaţiei faunei şi solurilor

Subcarpații de Curbură- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vegetaţiei faunei şi solurilor

Subcarpații Getici- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vagetaţiei faunei şi solurilor

Subcarpații Getici- aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vegetaţiei faunei şi solurilor

Subcarpații Moldovei -aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vagetaţiei faunei şi solurilor

Subcarpații Moldovei -aşezare şi limite caracteristici ale reliefului subdiviziuni caractere climatice regionarea vegetaţiei faunei şi solurilor

subdiviziuni caractere climatice regionarea vegetaţiei faunei şi solurilor

Surse de degradare ale mediului

Tendinte de modernitate in spatial rural romanesc Studii de caz…

Tendinţe în dinamica şi structura turismului social

Tendinţe în evoluţia cererii turistice

Tendinţe in schimburile internaţionale de servicii

Tendinte in sectorul tour-operatorilor din Romania

Topoclimatul subteran Studiu de caz Peştera

Lucrari de licenta geografia turismului

Transporturi turistice aeriene; perspective

Trăsăturile infrastructurii turistice din regiunea de dezvoltare Vest

Turismul cultural in…

Turismul de aventura (tipologie servicii oferite clientela) - studiu de caz la alegere

Turismul în municipiu Sighișoara

Turismul în municipiul Arad

Turismul în municipiul Cluj-Napoca

Turismul în parcurile de distracţii

Turismul în stațiunea Covasna

Turismul în stațiunea Vatra Dornei

Turismul intern si internaţional al României

Turismul pentru vanatoare in…

Turismul religios in Transilvania- studiu de caz manastirile

Turismul şi dezvoltarea durabilă


Comments


bottom of page