top of page

Consultanta lucrare de licenta contabilitate | Teme lucrare de licenta si idei


O lucrare de licenta la contabilitate poate avea o multitudine de titluri si poate acoperi subiecte precum auditul, finantarea, fiscalitatea sau gestiunea. O lucrare de licenta la contabilitate este, de cele mai multe ori, compusa dintr-o parte de teorie, care face legatura cu legislatia actuala din Romania si o parte de studiu de caz, care va fi realizata pe o firma, institutie publica sau organizatie non-guvernamentala. Bineinteles, pot exista si situatii in care o lucrare de licenta la contabilitate se poate abate de la regulile mentionate mai sus.Cel mai adesea cand vorbim de o lucrare de licenta la contabilitate, intalnim domenii precum:


Contabilitatea stocurilor

Contabilitate si informatica de gestiune

Contabilitatea institutiilor publice

Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor

Contabilitatea veniturilor

Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor

Fiscalitate

Taxa pe valoarea adaugata

Auditul si/sau misiunea de audit


Alegerea unei teme pentru o lucrare de licenta contabilitate este un proces simplu, care implica o documentare eficienta in prealabil si o discutie serioasa cu profesorul coordonator al lucrarii tale de licenta din domeniul contabilitatii.


Structura lucrare de licenta contabilitate


Asemeni oricarei lucrari de licenta, o lucrare de licenta la contabilitate are o parte de introducere (introducere licenta contabilitate), unde se vorbeste despre tema aleasa si motivatia alegerii temei, firma pe care se va efectua studiul de caz, ce se doreste sa se obtina prin aceasta lucrare de licenta la contabilitate si o minima descriere a fiecarui capitol.

Dupa introducere, urmeaza doua capitole de teorie din domeniul contabilitatii. Aici se va discuta si se vor prezenta informatii care au directa legatura cu tema pe care am ales-o pentru lucrarea de licenta, precum legislatia contabila si fiscalitatea din tara analizata in lucrare, subiecte precum stocurile, finantarea, taxarea, auditul, gestiunea, cheltuielile sau veniturile.Dupa cele doua capitole de teorie contabila, urmeaza partea de studiu de caz. Orice lucrare de licenta la contabilitate va avea o parte practica unde se va realiza un studiu prin care sa se exemplifice teoria de la primele capitole in realitatea actuala.

Ultima parte a unei lucrari de licenta la contabilitate este partea de concluzii licenta contabilitate. La aceasta parte de concluzii si propuneri lucrare de licenta.


Teme lucrare de licenta conatabilitate


Iata cateva din temele de lucrare de licenta pentru contabilitate. Atentie! Alegearea temei pentru lucrarea ta de licenta se face doar impreuna cu profesorul tau coordonator, la fel si intreg procesul de scriere al lucrarii tale.


A comparative study on audit commeettees

Accounting and disclosure of information for agricultural activities

Accounting and fiscal administration of the company. Fiscal optimization techniques

Accounting and fiscal issues on corporate profit tax

Accounting and fiscal issues on labor taxation

Accounting and fiscal issues on value added tax

Accounting for lease contracts in accordance with ifrs 16

Accounting for social, community and environmental projects.

Accounting policies and financial disclosures related to operating segments (IFRS 8)

Accounting policies and financial reporting. Case of ... (name of company)

Accounting policies and treatments regarding income tax ias 12

Accounting policies and treatments regarding intangible assets ias 38

Accounting policies and treatments regarding property, plant and equipment ias 16

Accounting policies regarding disclosure of current assets. Case of ... (name of company)

Accounting policies regarding disclosure of liabilities. Case of ... (name of company)

Accounting policies regarding disclosure of non-current assets. Case of ... (name of company)Accounting result. Recognition and measurement of revenues and expenses

Accounting treatments and accounting analysis regarding ias7

Accounting treatments and fiscal implications in electronic commerce.

Accrual accounting vs cash accounting. The Statement of Cash flow.

Acoperirea nevoilor locale prin datorie publică locală (studiu de caz)

Actele de control întocmite de comisarii Gărzii Finaciare

Activele intangibile – recunoastere, evaluare si tratament contabil

An overview of ethical practices in the banking industry. What are the perceived risks in the Romanian audit industry?

Are women suited to accountancy positions?

Accounting education: A comparison of EU and UK organisations.

Accounting education: A comparison of Asian and European organisations.

Investigating the effects of gender on women’s experiences with the accounting profession in the UK.

Do internal controls have an impact on employees? A case study within the banking industry.

To what extent does gender bias hinder the recruitment, development and motivation of female accountants?

An analysis of the tradition of auditing consultancy firms providing audit and assurance services in emerging economies.

How is risk-based auditing different from traditional auditing?

Analiza actiunilor listate pe piata Rasdaq

Analiza actiunilor listate pe piata reglementată

Analiza calitativa a raportarilor financiare bazate pe IFRS- studiu empiric asociat unei industrii

Analiză comparativă a fondurilor de pensii private facultative din România

Analiză comparativă a fondurilor de pensii private obligatorii din România

Analiza comparativa a situatiilor financiare conform IFRS versus cadru legal national

Analiza cost beneficiu in cazul proiectelor cu finanțare din fonduri europene

Analiza cost-volum-profit în procesul decizional

Analiza cost-volum-profit. Aplicabilitatea in procesul decizional al intreprinderii

Analiza desfăşurării procesului bugetar la unităţile administrativ-teritoriale (pe exemplul unei unităţi administrativ-teritoriale)

Analiza gradului de lichiditate al unei entitati economice- studiu de caz specific unei companii mici si mijlocii din Romania

Analiza obligațiunilor municipale listate la Bursa de Valori București

Analiza performanței financiare și nefinanciare a SC ______ sau a companiilor din industria ____ (IT / auto / construcții / transport aerian / resurse minerale / retail / etc)

Analiza politicilor de raportare financiară și de comunicare externă ale entităților cotate pe piețele de capital

Analiza pozitiei financiare a întreprinderii........

Analiza practicilor de raportare financiară ale companiilor româneşti

Analiza sistemului de salarizare și de reflectare în evidenta contabilă a drepturilor salariale aferente la S.C. ....

Analiza structurii şi evoluţiei veniturilor şi cheltuielilor publice în perioada 2014-2018 la nivelul localității.....

Analiza structurii şi evoluției veniturilor şi cheltuielilor publice în perioada 2016-2020 la nivelul localității.....

Aplicarea principiilor contabile în cadrul raportării financiare a instituțiilor publice.

Aplicarea principiului prevalenței economicului asupra juridicului în politica de amortizare a activelor fixe aparținând instituțiilor publice.

Aplicarea reglementărilor contabile privind inventarierea patrimoniului la societăţile din România

Aplicarea reglementărilor contabile şi fiscale de către societăţile înregistrate ca plătitori de TVA la încasare

Aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul tublic (ItSAS)/ Standardelor Europene de Contabilitate pentru Sectorul tulbic (EtSAS) în România: dificultăți și avantaje.

Aprecierea performanţei entităţilor economice pe baza Contului de profit şi pierdere

Aprofundari privind contabilitatea imobilizarilor necorporale

Aprofundari privind intreprinderile aflate in dificultate

Arhitectura costului de productie si rolul costului in managementul firmei

Asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Aspecte ale procedurii de inspectie fiscală

Aspecte comparative privind prezentarea informațiilor în situațiile financiare în diverse domenii de activitate

Aspecte comparative privind prezentarea performanței în diverse referențiale contabile

Aspecte comparative privnd raportarea financiară la nivel naţional şi internaţional

Aspecte contabile privind finantarea administratiilor publice locale

Aspecte contabile privind finantarea institutiilor de învătământ public

Aspecte contabile privind finantarea institutiilor de sănătate publică

Aspecte contabile si fiscale privind impozitarea directa a companiei

Aspecte contabile și fiscale privind leasingul

Aspecte contabile şi fiscale privind leasingul (IAS 17)

Aspecte contabile și fiscale privind provizioanele și ajustările pentru deprecieri

Aspecte contabile și fiscale privind terții – clienții și furnizorii

Aspecte contabile și fiscale privind terții – salarii și asigurări sociale

Aspecte financiar-contabile privind rezultatul şi elementele sale generatoare

Aspecte juridice și contabile privind operatiunile de leasing, cu exemplificare la S.C. . . . . .

Aspecte nefinanciare ale raportării entităţilor

Aspecte particulare privind recunoașterea și prezentarea activelor corporale în diverse domenii de activitate.

Aspecte particulare privind recunoașterea și prezentarea activelor necorporale în diverse domenii de activitate.

Aspecte particulare privind recunoașterea, evaluarea și prezentarea stocurilor în diverse referențiale contabile

Aspecte privind alinierea fiscalităţii din România la condiţiile Uniunii Europene.

Aspecte privind exercitarea controlului finaciar al Gărzii financiare

Aspecte specifice privind contabilitatea decontărilor cu tertii la la institutia publică „X”

Aspecte specifice privind contabilitatea executiei bugetare la institutia publică „X”

Aspecte specifice privind contabilitatea imobilizărilor la la institutia publică „X”

Aspecte teoretice şi practice privind conceptul de contabilitate creativă

Audit evidence and procedures: the background for audit opinion

Audit financiar. Abordari conceptuale si provocari specifice;

Auditor’s independence: the keystone for professional reputation

Auditul costurilor pe categorii de activităţi în instituţiile publice.

Auditul costurilor pe categorii de activităţi în instituţiile publice.

Auditul financiar al situatiilor financiare anuale la S.C...

Auditul financiar al stocurilor la S.C. ...

Auditul financiar la o întreprindere în dificultate

Auditul financiar și imaginea fidelă a situațiilor financiare.

Auditul financiar, asemanari si deosebiri comparativ cu expertul contabil si consultantul fiscal;

Auditul financiar. Abordări conceptuale şi practici specifice de audit.

Auditul fluxurilor trezorerie.

Auditul intern. Abordări conceptuale şi practici specifice.

Auditul performanţei financiare a economice.

Auditul poziţiei financiare a entităţii economice.

Auditul pozitiei financiare si performantei intreprinderii. Obiective si proceduri.

Auditul public intern la institutiile publice (câte o temă pentru fiecare domeniu auditabil).

Avantajele metodei direct-costing în gestionarea activității unei societăți.

Balanţa scorecard - instrument al raportării financiare.

Bilanţul – instrument de raportare financiară

Bilantul contabil si analiza pe baza de bilant la SC ...

Bilanţul contabil şi prezentarea poziţiei financiare a unei entităţi.

Bilanţul contabil şi prezentarea poziţiei financiare a unei entităţi.

Bilanţul contabil şi prezentarea poziţiei financiare a unei entităţi

Bilanţul contabil și prezentarea poziţiei financiare a unei entităţi.

Bilanţul contabil-prezentarea poziţiei financiare a unei entităţi

Brexit, influences in international reporting

Brexit, influențe în raportarea internațională

Bucuresti.

Bugetul – instrument de măsurare și control al performanței. Studiu de caz pentru o societate din România

BVB – Instrument de finantare, investitie și protectie

Cadrul teoretic şi conceptual al auditului financiar.

Calculaţia costurilor ca bază pentru evaluarea analitică a rezultatelor în contabilitatea de gestiune.

Calculaţia costurilor pe activităţi şi indicatorii calităţii.

Calculaţia costurilor prin metoda comenzi şi implicaţiile asupra procesului decizional.

Calculaţia costurilor prin metoda direct-costing şi implicaţiile asupra procesului decizional.

Calculaţia costurilor prin metoda pe centre de costuri şi implicaţiile asupra procesului decizional.

Calculaţia costurilor prin metoda pe faze şi implicaţiile asupra procesului decizional.

Calculaţia costurilor prin metoda standard-cost şi implicaţiile asupra procesului decizional.

Calculatia partiala – valente informationale pentru management

Calculatia pe activitati versus calculatia traditionala

Calculul costului de productie in conceptul metodei ABC - studiu de caz.

Calculul costului de productie in conceptul metodei DIRECT-COSTING- studiu de caz.

Calculul costului de productie in conceptul unei metode clasice de tip full-costing: metoda globala, metoda pe faze sau metoda pe comenzi- studiu de caz.

Calculul costului în contabilitatea managerială- Metoda tradițională și metoda Activity Based Costing (ABC)

Calculul, importanta si analiza indicatorilor cheie ai performantei financiare

Calitatea in misiunile de audit financiar;

Cardul bancar: prezentare si contabilizare;Cash management and cash flow reporting in European firms.

Cazuri speciale de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor. Exemplificari pentru contracte cu clauze suspensive si rezolutorii.

Cercetare asupra factorilor care influențează calitatea raportării financiare

Cercetare despre responsabilitatea auditorului privind frauda – comparatie între auditul extern și auditul intern

Cercetare privind consecințele contractelor de leasing asupra situațiilor financiare ale entităților

Cercetare privind consecințele tehnice ale principiilor contabile generale

Cercetare privind contabilitatea activelor financiare efectele acesteia asupra situațiilor financiare ale entităților

Cercetare privind contabilitatea finanțării prin subvenții

Cercetare privind contabilitatea în sectorul public din România: retrospectivă și actualitate.

Cercetare privind contabilitatea tranzacțiilor comerciale și efectele acesteia asupra situațiilor financiare ale entităților

Cercetare privind deprecierile activelor și efectele acestora asupra situațiilor financiare

Cercetare privind divulgarea evenimentelor care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare în cazul entităților cotate din România

Cercetare privind efectele asupra situațiilor financiare a impozitării profitului

Cercetare privind efectele modificărilor în deciziile managementului asupra informațiilor financiare și nonfinanciare ale entităților

Cercetare privind evenimentele ulterioare datei bilanțului

Cercetare privind Indicatorii Alternativi de terformanță prezentați de entitățile din România

Cercetare privind informațiile furnizate investitorilor în rapoartele anuale ale entităților

Cercetare privind informațiile prezentate de entitățile cotate din România privind provizioanele, activele și datoriile contingente.

Cercetare privind performanţa în entitățile economice/entitățile sectorului public: concept, evaluare, raportare.

Cercetare privind politicile contabile aplicabile imobilizărilor corporale

Cercetare privind politicile contabile aplicabile imobilizărilor necorporale

Cercetare privind prezentarea și analiza fluxurilor de trezorerie ale entității

Cercetare privind prezentarea și analiza performanței financiare a entității

Cercetare privind prezentarea și analiza poziției financiare a entității

Cercetare privind raportarea financiară a entităților în situații de criză

Cercetare privind raportul de audit extern al companiilor cotate la BVB

Cercetare privind recunoașterea și evaluarea veniturilor

Cercetare privind recunoașterea, evaluarea și prezentarea în situațiile financiare a informațiilor privind provizioanele

Cercetare privind reflectarea în situațiile financiare a costului îndatorării

Cercetare privind structura de finanțare a entităților cotate la bursă și politicile contabile utilizate pentru diferitele forme de finanțare

Cercetare privind tranzacțiile și evenimentele care afectează capitalurile proprii ale entităților

Cercetare privind utilitatea estimărilor în raportarea financiară

Cercetare privind utilizările valorii actualizate în raportarea financiară

Cercetare privind utilizările valorii juste în raportarea financiară

Competenta profesională și rationamentul profesional. Două concepte de notorietate ăn abordarea auditului statutar.

Competitive forces, the business context and the impact on financial performance.

Comunicarea informațiilor financiare și nefinanciare prin intermediul rapoartelor anuale

Concepte, modele şi tratamente privind contabilitatea de inflaţie.

Conceptul de continuitate in abordarea auditului financiar.

Considerarea evenimentelor ulterioare din perspectiva auditului extern

Considerarea evenimentelor ulterioare din perspectiva auditului extern

Considerarea riscului de fraudă: mize, provocări și limite

Considerarea riscului de fraudă: mize, provocări și limite

Considerații particulare privind auditul (creanțelor/stocurilor/imobilizărilor corporale/ etc.) la societatea ...

Considerații particulare privind auditul (creanțelor/stocurilor/imobilizărilor corporale/ etc.) la societatea ...

Considerații specifice angajamentului de audit de conformitate privind ... (o secțiune la alegerea studentului) la societatea

Considerații specifice angajamentului de audit de conformitate privind ... (o secțiune la alegerea studentului) la societatea

Consideration of going concern in audit engagements

Consultanta fiscala in Romania si rolul acesteia in consolidarea pietei financiare;

Contabiliatea decontarilor cu bugetul statului la SC ...

Contabilii profesioniști – pregătiți pentru viitor

Contabilitate, control, gestiune și audit în instituțiile publice.

Contabilitatea activitatii complexe de comert exterior la S.C.....

Contabilitatea activitatii de export la SC ...

Contabilitatea activitatii de import la SC ...

Contabilitatea ca știință în contextul noilor reglementări la nivel european și internațional.

Contabilitatea capitalurilor la SRL, SA...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatului exercitiului la societatile de asigurari

Contabilitatea circulatiei marfurilor si a ambalajelor la S.C.....

Contabilitatea contractelor de asigurări.

Contabilitatea contractelor de leasing: teorie şi studiu de caz

Contabilitatea costurilor si procesul decizional al organizatiei

Contabilitatea creantelor si datoriilor curente comerciale

Contabilitatea creditarii in institutiile bancare;

Contabilitatea creditelor bugetare și a plătilor efectuate de institutiile publice

Contabilitatea de angajamente si contabilitatea de casa. Analiza fluxurilor de trezorerie a companiilor din industria ____ (IT / auto / construcții / transport aerian / resurse minerale / retail / etc)

Contabilitatea de angajamente, perspectiva principiilor contabile;

Contabilitatea de trezorerie. Intocmirea, prezentarea şi analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie.

Contabilitatea de trezorerie. Intocmirea, prezentarea şi analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie.

Contabilitatea financiara a afacerilor si revolutia industriale 0;

Contabilitatea financiară și contabilitatea managerială: asemănări, deosebiri și conexiuni.

Contabilitatea finantarii institutiilor publice;

Contabilitatea imobilizarilor - o abordare comparativă.

Contabilitatea imobilizarilor - o abordare comparativă.

Contabilitatea imobilizărilor corporale: teorie şi studiu de caz

Contabilitatea imobilizarilor financiare la SC..

Contabilitatea în context: contabilitatea islamică și contabilitatea convențională (IFRS)


Contabilitatea investitiilor la SC ...

Contabilitatea managerială – suport pentru deciziile economice

Contabilitatea managerială şi procesul bugetar.

Contabilitatea plasamentelor si rezervelor tehnice la societatea de asigurari.

Contabilitatea productiei finite si a productiei in curs de executie la SC ...

Contabilitatea productiei si valorificarii acesteia la SC ...

Contabilitatea relatiilor cu furnizorii și clientii la S.C: .....

Contabilitatea relatiilor de decontare cu bugetul statului si bugetui asigurarilor sociale la SC ...

Contabilitatea relatiilor de decontare cu partenerii comerciali la SC ...

Contabilitatea rezultatelor exercitiului si performantele intreprinderii

Contabilitatea rezultatului exercitiului la S.C....

Contabilitatea serviciilor suplimentare oferite de bancile comerciale;

Contabilitatea si analiza fluxurilor de trezorerie la SC ..

Contabilitatea si analiza stocurilor de materii prime si materiale la SC...

Contabilitatea si analiza utilizarii imobilizarilor corporale la SC....

Contabilitatea si controlul TVA la SC ..

Contabilitatea şi fiscalitatea imobilizărilor corporale.

Contabilitatea şi fiscalitatea impozitului pe profit.

Contabilitatea şi fiscalitatea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Contabilitatea şi fiscalitatea investiţiilor imobiliare.

Contabilitatea si gestiune a costului fiscal al companiei. Tehnici de optimizare fiscala

Contabilitatea si gestiunea costului fiscal al firmelor din Romania

Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. Recunoaştere şi evaluare a veniturilor şi cheltuielilor.

Contabilitatea şi prezentările de informaţii privind activităţile agricole.

Contabilitatea și raportarea financiară a provizioanelor.

Contabilitatea stocurilor: teorie şi studiu de caz

Contabilitatea taxelor şi impozitelor indirecte.

Contabilizarea beneficiilor angajaților conform IAS 19

Contabilizarea contractelor de leasing in conformitate cu IFRS 16

Contabilizarea contractelor de leasing in conformitate cu ifrs 16

Contabilizarea impozitului pe profit

Contabilizarea instrumentelor financiare in contextul aplicării standardelor internationale de

Contabilizarea veniturilor in conformitate cu IFRS 15

Contributii, taxe si impozite aferente activitatilor independente

Controlul financiar exercitat de comisia de cenzori la S.C....

Controlul intern: aspecte privind verificarea documentelor și a registrelor contabile

Conturile speciale și utilitatea lor la S.C......

Conversia situațiilor financiare de la OMFt 02/2014 la IFRS

Corelaţia dintre performanţa managerială şi performanţa centrului de profit.

Corelaţia dintre performanţa managerială şi performanţa centrului de profit.

Corporate profit tax and its impact on the financial position and on the performance of an enterprise

Corporate social responsibility in multinational groups

Corporate strategy and its impact on financial performance.

Corporate structure and its impact on financial performance.

Costul marginal: elemente teoretice si metodologice

Costurile calitatii – tipologii, modalitati de calcul

Costurile în condiţiile aplicării metodei ABC

Costurile în deciziile manageriale; tipologii relaţionale decizii – costuri.

Costurile pe activități în managementul performanței – studiu de caz pentru o societate din România

Costurile tinta: concepte si metodologii

Creșterea randamentului unui portofoliu de active financiare

Cultura și influențele sale asupra regulilor și practicilor contabile

Datoria publică a României, concept, structuri, indicatorii gradului de îndatorare, evoluţie

Datoriile curente ale agentilor economici și modul lor de înregistrare în contabilitate la S.C..........

de caz pentru o societate cotată la Bursa de Valori București.

De la situatii financiare individuale la situatuii financiare consolidate. tarticularitati in raportarea financiara si valente informationale

Decizia manageriala - argument, fundament si perspectiva prin calcul de cost;

Decizii manageriale. Optimizarea costurilor și performanța societății.

Definirea, recunoaşterea şi evaluarea datoriilor în situaţiile financiare: teorie şi studiu de caz

Delimitari conceptuale privind aplicarea IAS 36 –Deprecierea activelor, de către entitatile din România

Delimitari privind amortizarea contabilă şi amortizarea fiscală.

Dezvoltari privind contabilitatea operatiunilor de decontare in cadrul unitatii

Dezvoltari privind contabilitatea subventiilor

Diagnosticul activitatii desfasurate pe baza analizei situatiilor financiare la S.C....

Dificultăți în identificarea și evaluarea imobilizărilor necorporale

Dificultăti privind tratamentul contabil al costului indatorarii din referentialul international în contextul economiei românești.

Dimensiuni și contradictii ale convergentei sistemului contabil public românesc la Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul tublic

Dinamica pietei derivatelor financiare din România

Directivele contabile europene transpuse în România, analize, limite și tendințe în raportarea financiară.

Documentatia procesului de audit financiar, importanta, etape si valorificare;

Dubla impunere juridică internaţională. Contractele încheiate cu persoanele fizice şi juridice nerezidente

Efecte ale aplicării normelor contabile internationale în legătură cu finantarea întreprinderilor

Elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituției publice (exemplu – o instituție publică)

Elaborarea situațiilor financiare în contextul aplicării reglementărilor românești

Empirical study on the implications of cost analysis in the design of a business plan

Empirical study on the use of target costs in business decisions

Empirical study on the use of the Balanced Scorecard in strategy-focused organizations

entităţi. Studiu de caz pentru o societate cotata la Bursa de Valori Bucuresti

Environmental accounting elements in the accounting cycle and the financial statements.

Eroarea si frauda in auditul financiar;

Eşantionarea în audit şi alte proceduri selective de testare.

Eşantionarea în audit şi alte proceduri selective de testare.

Esantionarea in auditul financiar si alte proceduri selective de testare;

Estimarea și evaluare în contabilitate. Studiu de caz pentru societățile cotate la Bursa de Valori

Estimări și evaluări în contabilitate

Etapa de examinare finală a angajamentului: proceduri de audit specifice

Etapa de examinare finală a angajamentului: proceduri de audit specifice

Etapele derularii unei contract de consultanta fiscala si valorificarea informatiilor din raport de catre cei interesati;

Etic şi profesional în auditul financiar.

Etica in auditul financiar;

Etica profesiei contabile şi controlul calităţii practicilor

Etica profesiei contabile si controlul calitatii practicilor.

Etica profesiei contabile şi controlul calităţii practicilor.

Etica profesională în auditul statutar.

Etica si moralitate in profesia de auditor, sunt mai importante decat standardele profesionale?

Etica, deontologia si morala in activitatea auditorului financiar;

evaluare empirică a impactului informației privind performanța globală asupra prețurilor acțiunilor cotate la Bursa de Valori București

Evaluare și reevaluare activelor și implicatii contabile și fiscale

Evaluarea activelor și datoriilor în contabilitatea companiilor.

Evaluarea calității informațiilor divulgate în conformitate cu IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” în cazul entităților din România

Evaluarea costurilor de productie si importanta acesteia in procesul decizional

Evaluarea in contabilitate. De la costul istoric la valoarea justa

Evaluarea la valoarea justa in cazul societăţilor care aplica standardele internationale de raportare

Evaluarea la valoarea justă în raportarea financiară: considerații teoretice și implicații practice

Evaluarea riscului de audit si a controlului intern

Evaluarea riscului de audit şi a controlului intern

Evaluarea riscurilor în auditul financiar prin cunoașterea entității și a mediului său de control.

Evaluarea și recunoașterea elementelor din situațiile financiare ale entităților din România. O abordare comparativă

Evaluarea si recunoasterea imobilizarilor corporale

Evaluarea și recunoașterea imobilizărilor corporle conform referențialului internațional IAS/ IFRS și celui național RAS

Evaluarea și recunoașterea veniturilor în contextul aplicării standardelor internaționale de raportare

Evaluarea sistemului contabil și de control intern, o cerință de calitate a auditului financiar.

Evaluarea sistemului de control intern: fundamentul eficacităţii misiunii de audit

Evaluarea sistemului de control intern: fundamentul eficacităţii misiunii de audit

Evaluarea sistemului de control intern: fundamentul eficacităţii misiunii de audit intern

Evaluarea si recunoasterea imobilizarilor necorporale

Evaluarea, recunoașterea și contabilizarea imobilizărilor (necorporale, corporale și financiare) cu exemplificare la S.C...(3 teme de proiecte).

Evaluation of the quality of disclosure in compliance with IFRS 13” Fair Value Measurement” in the case of Romanian listed entities

Evaziune fiscala la nivelul Uniunii Europene si principalele masuri de contracarare si planul de actiune in Uniunii Europene, cu aplicabilitate in Romania

Evaziunea fiscala in domeniul accizelor;

Evaziunea fiscală în România.

Evaziunea fiscală internaţională.

Evaziunea fiscală la nivel macro/microeconomic.

Evaziunea fiscala si rolul consultantei fiscale in diminuarea acesteia;

Evenimentele ulterioare închiderii exercitiului financiar și impactul asupra opiniei de audit

Evolutia analizei performentelor companiilor cotate la Bursa de Valori Bucuresti, in ultimii 5 ani- cercetare empirica

Evolutia continutului si formatului bilantului contabil in Romania in ultimii o suta de ani.

Evolutia continutului si formatului contului de profit si pierdere in Romania in ultimii o suta de ani.

Evoluţia costurilor şi analiza cost-volum-profit. Sistemul de indicatori şi decizii.

Evolutia legislatiei fiscale romane si rolul Comisiei Europene in viitoarea reglementare fiscala nationala;

Evoluţii privind cadrul contabil conceptual în contextul convergenţei FASB-IASB

Executia bugetara intr-o institutie publica.

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al instituției publice (exemplu – o instituție publică)

Exercitarea controlul financiar preventiv al operatiunilor de încasări și plăti

Factori de afectarea a independetei auditorului

Factors and consequences of international accounting scandals.

Financial Analysis for Business tlan

Financial reporting implications of COVID-19 pandemic crisis in the case of Romanian entities

Financiară (IFRS). Studiu de caz pentru o societate cotată la Bursa de Valori Bucuresti.

financiară.

Finantarea institutiilor de invatamant/ sanatate/aparare.

Finantarea întreprinderii prin intermediul pietei obligatiunilor

Finanțarea programelor de mediu în România

Finantarea și refinantarea deficitului bugetar și a datoriei publice prin intermediul structurii pietei de capital

Fiscal challenges arising from digitalisation

Fiscalitate în instituțiile publice. tarticularități privind impozitul pe profit și TVA.

Food and nutrition policies and social responsibility

Fraud and error in financial accounting and reporting.

Frauda si eroarea ca obiect al auditului financiar. Metode si practici specifice de audit

Frauda şi eroarea ca obiect al auditului financiar. Metode şi practici specifice.

Frauda şi eroarea ca obiect al auditului financiar. Metode şi practici specifice.

Frauda şi eroarea ca obiect al auditului financiar. Metode şi practici specifice

Funcţia de audit intern în cadrul unei organizaţii – practici specifice

Funcția de audit intern în contextul organizațional: limite și provocări

Funcția de audit intern în contextul organizațional: limite și provocări

Fundamentarea şi execuţia cheltuielilor bugetelor locale (pe exemplul unei unităţi administrativ-teritoriale)

Fundamentarea şi execuţia veniturilor bugetelor locale (pe exemplul unei unităţi administrativ-teritoriale)

Gestiunea deficitelor și excedentelor de trezorerie ale întreprinderii......

Gestiunea resurselor umane şi controlul performanţei.

Gestiunea riscului fiscal în prezentarea și raportarea situațiilor financiare.

Gestiunea riscului prin intermediul pietei futures

Gestiunea riscului prin intermediul pietei options

Gestiunea si contabilitatea activelor imobilizate corporale la SC ...

imagine de ansamblu asupra practicilor etice din industria bancară.

Care sunt riscurile percepute în industria de audit din Romania?

Sunt femeile potrivite pentru pozitii in domeniul contabilitatii?

Educația contabilă: o comparație între organizațiile UE și Romania.

Educația contabilă: o comparație a organizațiilor asiatice și europene.

Cercetarea efectelor genului asupra experiențelor femeilor active în profesia contabilă din România.

Controalele interne au un impact asupra angajaților? Un studiu de caz în industria bancară.

În ce măsură părtinirea de gen afectează recrutarea, dezvoltarea și motivarea contabililor de sex feminin?

O analiză a tradiției firmelor care furnizează servicii de audit și de asigurare în economiile emergente.

În ce fel diferă auditul bazat pe risc de auditul tradițional?

imobilizările corporale de către entităţile din România (IAS 16 si IAS 40)

Imobilizările corporale: evaluare și recunoaștere. Analiză comparative între standardele

Imobilizările necorporale: evaluare și recunoaștere. Analiză comparativă între standardele

Impact of sars-cov-2 on financial reporting

Impact of the new International Financial Reporting Standard on leases (IFRS 16) in the case of Romanian entities

Impactul aplicării noului Standard Internațional de Raportare Financiară pentru contractele de leasing (IFRS 16) asupra entităților din România

Impactul calculatiei costurilor asupra rezultatului exercitiului

Impactul crizei financiare asupra pietei bursiere românești

Impactul modificărilor fiscale asupra bugetelor locale (studiu de caz: bugetul local al unei localități)

Impactul raportării financiare integrate în viitorul entităților economice.

Impactul sars-cov-2 asupra raportării financiare

Impairment of assets (IAS 36) and non-current assets held for sale (IFRS 5)

Implementarea metodei standard cost la nivelul unei intreprinderi - studiu de caz.

Implicațiile crizei COVID-19 asupra raportării financiare în cazul entităților din România

Implicaţiile fiscale ale tranzacţiilor între persoane afiliate.

Implicatiile politicilor de protectie a mediului inconjurator asupra performantei organizatiilor. trovizioanele de inchidere pentru depozite ecologice.

Importanţa cheltuielilor publice pentru acţiuni social-culturale pentru dezvoltarea umană durabilă a României

Impozitarea economiei digitale – tratamente specific

Impozitele indirecte. Analiza taxei pe valoarea adăugată la S.C. ....

Impozitele indirecte: aspecte contabile si fiscal

Impozitul pe profit in Romania-comparații și analize la nivel european.

Impozitul pe profit şi impactul asupra poziţiei şi performanţelor financiare ale unei întreprinderi.

Impozitul pe profit și impactul asupra poziției și performanțelor financiare ale unei întreprinderi.

Impozitul pe profit. Aspecte contabile si fiscale

Impozitul pe profit: aspecte contabile şi fiscale

Impozitul pe profit: aspecte contabile şi fiscale.

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi. Evitarea dublei impuneri internaţionale.

Improvement of Costs Allocation as a Management’s Responsibility

Închiderea exercițiului bugetar pe surse de finanțare: relevanță informațională versus tehnică contabilă.

Independența auditorilor: piatra de temelie a reputației profesionale

Independența auditorilor: piatra de temelie a reputației profesionale

Independenta profesiei contabile, etica procedurilor si moralitatea mediului de afaceri

Influența factorilor culturali asupra diferențierii sistemelor contabile la nivel internațional: consecințe pentru procesul de convergență contabilă internațională

Influența practicilor de contabilitate creativă asupra raportării financiare

Innovation Costs System in Management Accounting

Instrumentarea contabilă a activelor necorporale.

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

Instrumentarea contabilă a tranzacțiilor cu stocuri.

Instrumentarea contabilă a tranzacţiilor de leasing.

Instrumentarea contabilă a tranzacţiilor de leasing: o abordare comparativă ( IFRS şi reglementări contabile româneşti ).

Instrumentarea contabilă a tranzacţiilor de leasing: o abordare comparativă (IFRS şi reglementări contabile româneşti).

Instrumentarea contabilă a veniturilor conform IFRS

Instrumentarea evaluării, contabilizării şi raportării imobilizărilor corporale

Instrumente de masurare si analiza a performantei unei entitati

Interdependenţa prevedere-economisire în realizarea asigurărilor de sănătate

internationale de raportare financiară (IFRS) și reglementările contabile aprobate prin OMFt

internationale de raportare financiară (IFRS) și reglementările contabile aprobate prin OMFt

Întocmirea şi prezentarea situatiei fluxurilor de trezorerie conform reglementărilor contabile internaţionale de către entităţile din România (IAS 7)

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare (IAS 1)

Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare conform reglementărilor contabile internaţionale (IAS 1)

Întocmirea situațiilor financiare ca urmare a aplicării reglementărilor contabile românești

Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii. Solutionarea rezultatelor inventarierii la SC ...

Inventarierea elementelor patrimoniale, aspecte juridice, contabile și fiscal.

Investitia – decizie financiară strategică a întreprinderii

Investițiile publice locale și finanțarea acestora (exemplu – o instituție publică)

Istoria normalizarii contabile in Romania.

Key terformance Indicators’ Analysis – Case Study For a Business

lesing" si Reglementările contabile aprobate prin OMFt 02/20

Listarea companiilor la BVB pe piata bursieră

Lucrări contabile de închidere a exercitiului financiar, cu exemplificări la S.C.....

Management Accounting and Social Responsibility

Managementul calităţii totale prin costuri.

Managementul calităţii totale prin costuri.

Măsurarea performanţei financiare prin intermediul situaţiei fluxurilor de trezorerie

Masurarea si controlul performantei integrate a intreprinderii

Masurarea si raportarea performantei integrate a intreprinderii

Materiality – the keystone in auditor’s professional judgment

Metoda costurilor standard şi evaluarea performanţelor.

Metoda direct costing şi procesul decizional

Metoda pe comenzi versus metoda pe faze. Studii de caz

Metoda standard cost: instrument de management al organizatiei

Metoda Target -costing - studiu de caz.

Metode și tehnici de evaluare și inventariere a stocurilor la S.C....

Metode și tehnici de evaluare și inventariere a stocurilor la S.C....

Metode de iimpozitare in Romania, analize, tendinte și comparații la nivel internațional și european.

Metode de minimizare a riscurilor în contabilite - analiză și decizie

Metode moderne de calculatie a costurilor

Metode, tehnici şi probe de audit financiar.

Metode, tehnici şi probe de audit financiar.

Metode, tehnici şi probe de audit financiar.

Metodele de consolidare: de la teorie la practică.

Minimizarea riscurilor de eroare și fraudă prin audit financiar. 02017

Modalitati de manipulare a informatiei financiar-contabile

Modalităţi de realizare a protecţiei sociale a şomerilor

Modele de raportare a performanţei financiare şi nefinanciare.

Modele de raportare a performanţei financiare şi nefinanciare.

Modelul Cost – Volum – trofit pentru măsurarea performanței în mediul de afaceri. Studiu de caz pentru o societate din România

Modern sources of business financing. Accounting treatment and fiscal implications

Național și internațional privind practicile de evaluare și recunoaștere a activelor de patrimoniu.

Necesitatea si utilitatea situatiei fluxurilor de trezorerie

Notele explicative și relevanța informației contabile.

Obligatii si raspunderi la nivelul profesiei de auditor statutar din Romania in baza noilor reglementari;

Operations in the field of VAT - the provision of specific accounting services and treatments

Operations with goods - rules of indirect taxation and applicable accounting treatments

Operatiuni in sfera TVA – prestarile de servicii si tratamente contabile specifice

Operatiunile cu bunuri –reguli de impozitare indirecta si tratamente contabile aplicabile

Optimizarea fiscala – un instrument al managementului firmei

Organizarea contabilitătii stocurilor

Organizarea contabilitătii trezoreriei la S.C. ...

Organizarea funcției de audit intern – studiu de caz la S.C.

Organizarea funcției de audit intern – studiu de caz la S.C... (o societate comercială la alegere)

Organizarea și conducerea contabilitătii activelor imobilizate

Organizarea și conducerea contabilitătii cheltuielilor și veniturilor în unitătile de învătământ sau dintr-un alt domeniu de activitate (apărare, ordine publică și sigurantă natională, sănătate, cultură, religie, asistentă socială, etc)

Organizarea și conducerea contabilitătii trezoreriei statului

Organizarea si exercitarea consultantei fiscale la nivelul companiei

Organizarea și exercitarea controlului financiar propriu la S.C..

Organizarea și exercitarea controlului intern la institutiile publice

Organizarea sistemului contabil de gestiune la nivelul societatii comerciale;

Organization and practice of accounting and fiscal services

Other topics proposed by students

Piata obligatiunilor corporative

Piata obligatiunilor de stat

Piata obligatiunilor municipale

raportare financiară (IFRS). Studiu de caz pentru o societate cotată la Bursa de Valori Bucuresti.

Raportarea financiară a provizioanelor conform IAS 37

Raportarea financiară în entitățile economice/entitățile sectorului public.

Raportarea financiară în mediul de afaceri. Studiu de caz pentru o societare din România

Raportarea financiară și non-financiară în instituțiile de credit.

Raportarea in auditul financiar prin noile reglementări la nivel international si european.

Raportarea în auditul statutar.

Raportarea nefinanciară în România: teorie și practică

Raportarea performaţei întreprinderilor prin intermediul situaţiei rezultatului global

Raportul contabilitate fiscalitate în contextul actual românesc - comparații cu țările Uniunii Europene

Raportul de audit: mize, provocări şi limite

Raportul de audit: mize, provocări şi limite

Raportul dintre contabilitate și fiscalitate în țara noastră. Comparații cu alte țări

Realizarea securităţii sociale prin intermediul asistenţei sociale

Realizarea unei misiuni de audit intern – studiu de caz la S.C.

Realizarea unei misiuni de audit intern – studiu de caz la S.C... (o societate comercială la alegere)

Recognition and measurement of intangible assets: the application of IFRS in European firms.

Recognition and measurement of inventories: the accounting policies of European firms.

Recognition and measurement of tangible fixed assets: IFRS and European regulations.

Recognition and valuation of deferred tax assets and liabilities in the case of Romanian listed entities

Recognition, measurement and reporting of provisions, contingent liabilities and contingent assets (IAS 37)

Recunoașterea și evaluarea activelor imobilizate corporale: IFRS și reglementările europene.

Recunoașterea și evaluarea stocurilor: politicile contabile ale firmelor europene.

Recunoașterea și evaluarea activelor necorporale: aplicarea IFRS în firmele europene.

Gestiunea numerarului și raportarea fluxurilor de numerar în firmele europene.

Recunoașterea și raportarea elementelor contabile privind inițiativele de responsabilitate socială corporativă.

Structura corporativă și impactul acesteia asupra performanței financiare.

Strategia corporativă și impactul acesteia asupra performanței financiare.

Forțele competitive, mediul de afaceri și impactul acestora asupra performanței financiare.

trovocări profesionale și etice în profesia contabilă.

Elementele contabile privind mediul natural în ciclul contabil și în situațiile financiare.

Contabilitatea proiectelor sociale, comunitare și de mediu.

Frauda și erorile în contabilitatea și raportarea financiară.

Factorii și consecințele scandalurilor contabile internaționale.

Recunoașterea și evaluarea veniturilor din contractele încheiate cu clienții (IFRS 15)

Politici contabile și prezentări financiare referitoare la segmentele de activitate (IFRS 8)

Deprecierea activelor (IAS 36) și activele imobilizate deținute în vederea vânzării (IFRS 5)

Recunoașterea, evaluarea și raportarea provizioanelor, datoriilor contingente și a activelor contingente (IAS 37)

Recunoaşterea şi evaluarea activelor în situaţiile financiare: teorie şi studiu de caz

Recunoașterea și evaluarea activelor și datoriilor de impozit amânat în cazul entităților din România

Recunoașterea si evaluarea contractelor de leasing. Analiză comparative între IFRS 16 "Contracte de

Recunoasterea si tratamentul contabil al cheltuielilor privind intretinerea si exploatarea activelor imobilizate

Reevaluarea activelor imobilizate – tratament contabil si implicatii fiscale

Regimul legal, contabil și fiscal al perisabilitătilor în cadrul normelor

Regimul TVA in cazul livrarilor si achizitiilor de bunuri

Reglementare si practici privind consolidarea conturilor

Reglementare si practici privind contabilitatea stocurilor

Reglementare si practici privind situatiile financiare

Reglementare si practici privind situatia fluxurilor de trezorerie

Reglementarea profesiei de auditor financiar in Romania, principalele etape privind dezvoltarea acestei profesii;

Reglementarea, calculul și contabilizarea impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, cu exemplificare la S.C.........

Reglementări şi practici contabile specifice imobilizărilor corporale

Reglementări și practici contabile specifice privind activele biologice și agricultura.

Reglementări şi practici juridice, contabile şi fiscale privind drepturile şi obligaţiile salariale

Reglementări şi practici specifice privind contabilitatea rezultatului global

Reglementari si practici specifice privind contabilitatea stocurilor

Reglemetări şi practici privind elaborarea şi prezentarea situaţiei fluxurilor de trezorerie

Reglemetări şi practici privind elaborarea şi prezentarea situaţiei poziţiei financiare

Relația audit extern-guvernanța corporativă la nivelul clientului auditat

Relația audit extern-guvernanța corporativă la nivelul clientului auditat

Relația audit intern – audit extern

Relația audit intern – audit extern

Relația audit intern – comitet de audit

Relația audit intern – comitet de audit

Relatia contabilitate – fiscalitate si rolul acesteia in construirea politicii fiscale la nivel de Romania;

Relevanta costurilor in luarea deciziilor

Reporting the financial and non-financial performance. Case of ... (name of company)

Research on disclosure of non-adjusting post balance sheet events in the case of Romanian listed firms

Research on information provided in the notes by the Romanian listed firms for provisions and contingencies

Research on the Alternative terformance Indicators disclosed by Romanian listed firms

Responsabilitate şi planificare în auditul financiar.

Responsabilitate socială corporativă în grupurile multinaționale

Responsabilitatea auditorului financiar în comunicarea deficiențelor de control intern guvernanței/managementului

Responsabilitatea auditorului privind frauda – comparatie între auditul extern și auditul intern

Responsabilitati in auditul financiar;

Reteaua de bugete din intreprindere- studiu de caz.

Rezultatul de exploatare – element de apreciere a performantei intreprinderii

Riscul de audit

Riscurile auditorului

Risks: key considerations in planing and conducting audit engagements

Role of company s financial statements in the decision making process

Role of tax consultancy within the enterprise. Conceptual approaches and specific practices.

Rolul auditul financiar si raspunderea auditorului fata de publi

Rolul bugetelor in activitatea unei entitati

Rolul consultanței fiscale in cadrul intreprinderii. Abordări conceptuale și practici specifice

Rolul costurilor în fundamentarea deciziilor manageriale

Rolul organismelor profesionale și de supraveghere în piața auditului

Rolul organismelor profesionale și de supraveghere în piața auditului

Rolul planului de afaceri in gestiunea eficienta a intreprinderii- studiu de caz.

Rolul și importanța contabilității manageriale în gestionarea activității unei societăți.

Rolul Situaţiei fluxurilor de trezorerie în raportarea, determinarea și estimarea fluxurilor de lichidități ale companiei

Rolul situatiilor financiare in procesul de luare a deciziilor

S tudiu privind prezentarea situaţiei fluxurilor de numerar de către entităţile româneşti cotate la Bursa de Valori Bucureşti

Servicii conexe în auditul financiar.

Sisteme contabile de evidenta si raportare a cheltuielilor de productie

Sistemul de măsurare a performanţelor la o entitate din sectorul…

Sistemul informaţional contabil al taxei pe valoarea adăugată.

Sistemul informaţional contabil al taxei pe valoarea adăugată.

Sistemul informational privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de materii prime și materiale la S.C..............

Situatia financiară a întreprinderii

Situatia fluxurilor de trezorerie si evolutia situatiei financiare a intreprinderii

Situaţia fluxurilor de trezorerie și prezentarea lichidităților firmei.

Situaţia fluxurilor de trezorerie: metode de întocmire şi utilitate în informarea financiară

Situaţia fluxurilor de trezorerie: metode de întocmire şi utilitate în informarea financiară

Situația poziţiei financiare: conținut și prezentare. Studiu de caz pentru o societate cotată la Bursa de

Situatia profitului sau a pierderii si a altor elemente ale rezultatului global și performanța unei

Situaţia rezultatului global - reglementări şi practici

Situatia rezultatului global- aspecte reglementare si practice

Situaţia rezultatului global în caracterizarea performanţei unei entităţi.

Situaţia rezultatului global și caracterizarea performanţei unei entităţi.

Situaţia rezultatului global si modelul de raportare a performanţei conform referenţialului contabil internaţional (IASB)

Situațiile financiare consolidate: întocmire, prezentare și utilitate

Situațiile financiare consolidate: utilitate pentru raportarea financiară, reglementări și analiză. Studiu

Situatiile financiare- sursa infractionala in analiza pozitiei financiare si a performantei calitatii economice la SC ...


Social responsibility, strategies and practices

Specific considerations in auditing of (inventories/receivables/non-current assets...)

Specific considerations of the risk of fraud: limits and challanges

Specific considerations regarding the compliance audit of (a section to be chosen by the student) in the case of company XXXX

Sponsorizarea și mecenatul: aspecte legale, fiscale și contabile

Stimularea ocupării forţei de muncă

Strategia investitională a societătii de investitii financiare......

Strategie şi tactică în contabilitatea managerială.

Strategii si practici de responsabilitate socială

Structura capitalului întreprinderii.....

Structura financiară și costul capitalului la întreprinderea..................

Studiu privind organizarea si conducerea contabilitatii la Inspectoratul scolar Judetean...

Studiu comparativ privind activele pe termen lung

Studiu comparativ privind aplicarea IFRS în … și ….

Studiu comparativ privind comitetul de audit

Studiu comparativ privind comitetul de audit

Studiu comparativ privind contabilitatea tranzactiilor cu deșeuri feroase și neferoase la operatorii colectori și valorificatori detinători. Regimul taxei pe valoarea adăugată și a contributiei la fondul pentru mediu.

Studiu comparativ privind etica profesională a auditorilor interni şi externi

Studiu comparativ privind etica profesională a auditorilor interni şi externi

Studiu comparativ privind evaluarea la valoare justă: imobilizări necorporale şi imobilizări corporale

Studiu comparativ privind fiscalitatea în țările Uniunii Europene

Studiu comparativ privind gradul de colectare a veniturilor bugetelor locale în perioada 2016- 2020 la nivelul județului “X”

Studiu comparativ privind gradul de colectare a veniturilor bugetelor locale în perioada

Studiu comparativ privind modalitatile de evaluare si reflectare a stocurilor in contabilitate

Studiu comparativ privind politicile contabile aferente imobilizărilor corporale

Studiu comparativ privind politicile contabile aferente stocurilor

Studiu comparativ privind politicile contabile de evaluare și prezentare ale stocurilor

Studiu comparativ privind prezentarea informatiilor financiare la societățile care aplică IFRS

Studiu comparativ privind prezentarea informațiilor financiare la societățile care aplică IFRS

Studiu de caz privind politicile de amortizare a imobilizărilor utilizate de companiile cotate la Bursa de Valori București.

Studiu de caz privind utilizarea sistemelor de costuri la o entitate din sectorul…

Studiu empiric privind recunoașterea și evaluarea activelor imobilizate de către entitățile cotate din România

Studiu privin contabilitatea produselor la SC...

Studiu privind contabilitatea materiilor prime și amaterialelor la S.C......

Studiu privind organizarea și conducerea contabilitătii imobilizărilor la

Studiu privind activitatea de creditare a agentilor economici la banca …

Studiu privind activitătile desfășurate de comisia de cenzori

Studiu privind angajamente de audit cu scop special

Studiu privind aplicarea politicilor contabile de întocmire și prezentare a Situației poziției financiare de către entitățile cotate din România

Studiu privind aplicarea politicilor contabile de recunoaștere, evaluare și prezentare a imobilizărilor corporale la o entitate economică

Studiu privind aspectele fiscale specifice entităților din sectorul public.

Studiu privind auditul activelor imobilizate la SC........

Studiu privind auditul capitalurilor proprii la SC.....

Studiu privind auditul capitalurilor proprii la SC......

Studiu privind auditul datoriilor comerciale la SC....

Studiu privind auditul financiar al situatiilor financiare anuale la SC..........

Studiu privind auditul stocurilor la SC...........

Studiu privind calculatia costurilor pe comenzi

Studiu privind capitalizarea costurilor îndatorării

Studiu privind compensarea creantelor și datorii comerciale în economia românească

Studiu privind constituirea, utilizarea și gestiunea imobilizărilor corporale

Studiu privind constituirea, utilizarea și gestiunea imobilizărilor necorporale

Studiu privind contabilitate imobilizările corporale sub impactul politicilor și optiunilor contabile

Studiu privind contabilitate investitiilor financiare

Studiu privind contabilitate obligatiilor fiscale și sociale

Studiu privind contabilitate obtinerii și valorificării productiei

Studiu privind contabilitate relatiilor comerciale

Studiu privind contabilitate rezultatului exercitiului și fiscalitatea

Studiu privind contabilitate taxei pe valoarea adăugată

Studiu privind contabilitate trezoreriei

Studiu privind contabilitatea acreditivelor la S.C.......

Studiu privind contabilitatea activelor circulante – mărfuri la entitatea...................

Studiu privind contabilitatea activelor circulante de natura materiilor prime și materialelor la entitatea................

Studiu privind contabilitatea ambalajelor la S C........

Studiu privind contabilitatea avansurilor de trezorerie și a viramentelor interne

Studiu privind contabilitatea capitalului social

Studiu privind contabilitatea cheltuielilor la S.C. ...

Studiu privind contabilitatea cheltuielilor la S.C......

Studiu privind contabilitatea cheltuielilor la SC...

Studiu privind contabilitatea clientilor la S.C......

Studiu privind contabilitatea creditelor acordate clientelei – persoane fizice

Studiu privind contabilitatea creditelor acordate clientelei – persoane juridice

Studiu privind contabilitatea creditelor bancare la S.C.....

Studiu privind contabilitatea datoriilor și creantelor comerciale la S.C....

Studiu privind contabilitatea decontărilor bancare și controlul acestora.

Studiu privind contabilitatea decontarilor cu asigurarile sociale si protectia sociala la SC...

Studiu privind contabilitatea decontărilor cu bugetele de asigurări sociale și protectie socială la entitatea...............

Studiu privind contabilitatea decontărilor cu bugetul statului

Studiu privind contabilitatea decontarilor cu perasonalul la SC....

Studiu privind contabilitatea decontărilor cu personalul la S.C....

Studiu privind contabilitatea decontărilor prin caserie la S.C.......

Studiu privind contabilitatea depozitelor bancare constituite de clientelă

Studiu privind contabilitatea deprecierii activelor

Studiu privind contabilitatea deprecierii stocurilor și creantelor curente

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor, a cheltuielilor şi a rezultatului

Studiu privind contabilitatea fluxurilor de trezorerie

Studiu privind contabilitatea furnizorilor la S.C....

Studiu privind contabilitatea imobilizărilor corporale

Studiu privind contabilitatea imobilizărilor corporale la S.C....

Studiu privind contabilitatea imobilizărilor corporale la SC...

Studiu privind contabilitatea imobilizărilor corporale și a taxelor pentru emisiile de poluanti în atmosferă generate de surse fixe sau mobile aferente acestora la entitatea....................

Studiu privind contabilitatea imobilizărilor necorporale

Studiu privind contabilitatea imobilizărilor necorporale

Studiu privind contabilitatea impozitelor și taxelor

Studiu privind contabilitatea impozitelor și taxelor la SC...

Studiu privind contabilitatea investitiilor realizate prin programe cofinantate

Studiu privind contabilitatea la băncile cooperatiste

Studiu privind contabilitatea mărfurilor

Studiu privind contabilitatea marfurilor cu amănuntul la S.C....

Studiu privind contabilitatea mărfurilor in sistem en gross

Studiu privind contabilitatea materiilor prime și materialelor la SC...

Studiu privind contabilitatea operatiunilor de decontare interbancară

Studiu privind contabilitatea operatiunilor de divizare

Studiu privind contabilitatea operatiunilor de finantare prin leasing la entitatea...............

Studiu privind contabilitatea operatiunilor de fuziune a societătilor comerciale.

Studiu privind contabilitatea operatiunilor de leasing

Studiu privind contabilitatea operatiunilor de lichidare a societătilor economice.

Studiu privind contabilitatea operatiunilor de trezorerie la institutiile de credit

Studiu privind contabilitatea operatiunilor de trezorerie la SC...

Studiu privind contabilitatea produselor finite și a productiei în curs de executie la SC...

Studiu privind contabilitatea produselor la S.C......

Studiu privind contabilitatea provizioanelor pentru creante din operatiuni cu clientela

Studiu privind contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali

Studiu privind contabilitatea relatiilor cu personalul

Studiu privind contabilitatea relatiilor cu personalul la SC...

Studiu privind contabilitatea remunerării factorului muncă la entitatea....................

Studiu privind contabilitatea rezervelor și subventiilor pentru investitii

Studiu privind contabilitatea salariilor

Studiu privind contabilitatea și analiza performantelor financiare ale întreprinderii

Studiu privind contabilitatea si gestiunea activelor imobilizate la SC.............

Studiu privind contabilitatea și gestiunea creantelor și datoriilor

Studiu privind contabilitatea și gestiunea fluxurilor de trezorerie

Studiu privind contabilitatea si gestiunea stocurilor la SC....

Studiu privind contabilitatea și gestiunea surselor de finantare ale întreprinderii

Studiu privind contabilitatea și raportarea TVA la SC...

Studiu privind contabilitatea stocurilor obtinute din productie proprie la entitatea................

Studiu privind contabilitatea taxei pe valoarea adaugata la SC....

Studiu privind contabilitatea tranzactiilor cu masă lemnoasă. Regimul taxei pe valoarea adăugată și a contributiei la fondul pentru mediu.

Studiu privind contabilitatea tranzactiilor de introducere pe piată a anvelopelor noi și uzate, precum și a taxei la fondul pentru mediu datorată de operatorii producători și importatori.

Studiu privind contabilitatea veniturilor la S.C....

Studiu privind contabilitatea veniturilor la S.C......

Studiu privind contabilitatea veniturilor la SC...

Studiu privind contabilitatea, analiza și raportarea T.V.A. la S.C...........

Studiu privind contabilizarea operatiunilor de constituire a capitalului social la SC...

Studiu privind contabilizarea operatiunilor de personal la S.C

Studiu privind contabilizarea relatiilor cu partenerii comerciali

Studiu privind contribuţia veniturilor fiscale la constituirea resurselor financiare publice ale României în perioada....

Studiu privind controlul cenzorilor la societatile comerciale

Studiu privind controlul specializat asupra utilizării resurselor financiare publice prin intermediul Curții de Conturi a României

Studiu privind decontările prin conturi curente la S.C.......

Studiu privind demersurile unei entităti de a functiona ca agentie imobiliară și contabilitatea tranzactiilor specifice acesteia.

Studiu privind determinarea pragului de materialitate în audit

Studiu privind determinarea si tratamentul contabil si fiscal al rezultatului exercitiului.

Studiu privind dizolvarea si lichidarea societatilor

Studiu privind efectele reevaluarării imobilizărilor corporale

Studiu privind efectuarea expertizei contabile extrajudiciare

Studiu privind efectuarea expertizei contabile judiciare în cadrul unui proces penal

Studiu privind efectuarea expertizei contabile judiciare în cadrul unui proces civil

Studiu privind elaborarea si utilizarea situatiilor financiare previzionate

Studiu privind eșantionarea în auditul financiar în cadrul misiunilor de audit

Studiu privind etica profesională și aplicarea principiilor contabile în România

Studiu privind evaluarea financiara a intreprinderii si fuziunea societatilor comerciale

Studiu privind evaluarea și raportarea financiară a activelor necorporale

Studiu privind evaluarea și raportarea financiară a activelor necorporale

Studiu privind evaluarea și raportarea financiară a imobilizărilor corporale

Studiu privind evaluarea și raportarea financiară a imobilizărilor corporale

Studiu privind evaluarea si raportarea financiară a stocurilor

Studiu privind evaluarea si raportarea financiară a stocurilor

Studiu privind evaluarea si tratamentul contabil al stocurilor de produse

Studiu privind finanțarea instituțiilor din domeniul justiției (pe exemplul unei instituții din domeniul justiției)

Studiu privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar (pe exemplul unei unități de învățământ preuniversitar)

Studiu privind finanțarea unităților spitalicești (pe exemplul unei unități spitalicești)

Studiu privind frauda în auditul statutar.

Studiu privind gestiunea creantelor și a datoriilor la SC...

Studiu privind gestiunea si contabilitatea marfurilor si ambalajelor la SC ...

Studiu privind gestiunea si contabilizarea resurselor umane la o societate comerciala

Studiu privind gestiunea stocurilor la SC...

Studiu privind implementarea unei calculatii a costurilor la o societate comercială

Studiu privind implicațiile aspectelor privind sustenabilitatea asupra informațiilor financiare raportate de companii

Studiu privind întocmirea și prezentarea Situației fluxurilor de trezorerie

Studiu privind întocmirea și prezentarea Situației fluxurilor de trezorerie

Studiu privind inventarierea activelor și datoriilor și implicatiile contabile

Studiu privind inventarierea activelor și pasivelor la S.C....

Studiu privind lucrarile premergatoare elaborarii situatiilor financiare

Studiu privind managementul contabilitătii la Casa Judeteană de tensii ……….

Studiu privind modalitatile de incorporare a cheltuielilor in costuri

Studiu privind modalitătile de stingere a creantelor fiscale

Studiu privind nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor bugetului de stat al României în perioada....

Studiu privind organizarea auditului public intern la institutiile publice

Studiu privind organizarea contabilitatii marfurilor la o unitate cu amanuntul

Studiu privind organizarea si condicerea contabilitatii la o institutie de invatamant superior....

Studiu privind organizarea si conducerea contabilitatii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca.....

Studiu privind organizarea și conducerea contabilitătii cheltuielilor, veniturilor și arezultatului la SC....

Studiu privind organizarea și conducerea contabilitătii creantelor și datoriilor comerciale la SC....

Studiu privind organizarea și conducerea contabilitătii decontărilor prin efecte comerciale la SC....

Studiu privind organizarea și conducerea contabilitătii imobilizărilor la SC.....

Studiu privind organizarea si conducerea contabilitatii la Casa Judeteana de tensii Timis

Studiu privind organizarea si conducerea contabilitatii la Consiliul Judetean.....

Studiu privind organizarea si conducerea contabilitatii la Directia de Sanatate tublica...

Studiu privind organizarea si conducerea contabilitatii la primaria municipiului...

Studiu privind organizarea si conducerea contabilitatii la Spitalul Clinic Municipal....

Studiu privind organizarea și conducerea contabilitătii la Spitalul Clinic Municipal

Studiu privind organizarea și conducerea contabilitătii mărfurilor la SC ....

Studiu privind organizarea și conducerea contabilitătii operatiilor bănești în numerar și prin virament la SC....

Studiu privind organizarea și conducerea contabilitătii remunerării resurselor umane la SC....

Studiu privind organizarea și conducerea contabilitătii stocurilor de materii prime, materiale, productie în curs și produse la SC....

Studiu privind organizarea și conducerea contabilitătii stocurilor de mărfuri la SC....

Studiu privind particularitătile contabilitătii stocurilor în unitătile de turism.

Studiu privind posibilitătile de utilizare a rezervelor și recunoașterea lor contabilă

Studiu privind prezentarea situaţiei performanţei financiare de către entităţile româneşti cotate la Bursa de Valori Bucureşti

Studiu privind prezentarea situaţiei performanţei financiare. Cazul societăţilor cotate la BVB

Studiu privind prezentarea situaţiei poziţiei financiare de către entităţile româneşti cotate la Bursa de Valori Bucureşti

Studiu privind prezentarea situaţiei poziţiei financiare. Cazul societăţilor cotate la BVB

Studiu privind prezentarea situației rezultatului global

Studiu privind procedura confirmării directe în cadrul misiunilor de audit

Studiu privind raportarea financiară a provizioanelor conform IAS 37

Studiu privind raportarea performanței financiare în mediul de afaceri din România

Studiu privind raportul de audit extern al companiilor cotate la BVB

Studiu privind recunoașterea contabilă a costurilor cu salariile

Studiu privind recunoașterea contabilă a reducerilor comerciale și financiare

Studiu privind recunoașterea contractelor de leasing la SC.....

Studiu privind recunoașterea diferentelor de curs valutar

Studiu privind recunoașterea provizioanelor pentru impozite

Studiu privind recunoașterea, evaluarea și contabilizarea activelor imobilizate

Studiu privind recunoașterea, evaluarea și contabilizarea stocurilor

Studiu privind reglementarea și organizarea activitătii de expertiză contabilă în România prin CECCAR

Studiu privind regularizarea rezultatelor inventarierii

Studiu privind rezultatele combaterii evaziunii fiscale la nivelul unei localităţi urbane

Studiu privind taxa la fondul pentru mediu aferentă ambalajelor introduse pe piata natională de către operatorii economici responsabili de realizarea obiectivului anual de valorificare.

Studiu privind tratamentul contabil al activitătilor silvice.

Studiu privind tratamentul contabil si fiscal al amortizarii imobilizarilor

Studiu privind utilitatea notelor explicative la situatiile financiare în informarea utilizatorilor externi ai întreprinderii

Studiu privind utilizarea informatiilor furnizate de situatiile financiare în procesul decizional

Studiu privind utilizarea opțiunilor contabile în cazul entităților cotate care aplică IFRS

Studiul conformității rapoartelor financiare ale societăților cotate la BVB cu cerințele de informare prevăzute de referențialul contabil internațional privind stocurile

Studiul conformității rapoartelor financiare ale societăților cotate la BVB cu cerințele de informare prevăzute de referențialul contabil internațional privind imobilizările corporale

Studiul echilibrului financiar la .............

Studiul privind determinarea dobânzilor de întârziere la plata obligatiilor în cadrul procedurii de inspectie

Studiul privind operatiunile de lease-beack

Study on the use of accounting choices in the case of Romanian entities applying IFRS

Surse moderne de finantare a afacerii. Tratament contabil si implicatii fiscale

Sustainability and social responsibility in multinational groups

Sustenabilitate și responsabilitate socială în grupurile multinaționale

Tabloul (situația) fluxurilor de trezorerie (numerar) şi performanţele unei entităţi. Studiu de caz

Tabloul de bord şi măsurarea performanţelor întreprinderii.

Participarea auditorului la lucările de inventariere în cadrul misiunilor de audit

Particularităţi privind contabilitatea şi fiscalitatea în cazul activităţilor independente.

Particularitatile contabilitatii imobilizarilor corporale in institutiile publice;

Particularitatile inchiderii exercitiului bugetar in institutiile publice;

Taxa pe valoare adăugată și contabilitatea financiară. Metode de impozitare a valorii adăugate la nivel internațional și european.

Taxa pe valoare adăugată. Metode de impozitare a valorii adăugate la nivel european

Taxa pe valoarea adăugată în comerţul intracomunitar.

Taxa pe valoarea adaugata in era digitala

Taxa pe valoarea adaugată: aspecte contabile şi fiscale.

Taxation of the digital economy - specific treatments

Tehnicile de contabilitate creativa la limita dintre legal si frauda

Teoria si practica costurilor bazate pe activitati

Teorie și model privind bilanțul contabil.

Teorie și model privind costurile și calculul profitabilității.

Teorie şi practici contabile naționale și internaționale privind investițiile imobiliare

Teorie şi practici contabile privind elaborarea şi prezentarea situaţiilor financiare.

Teorie şi practici contabile privind elaborarea şi prezentarea situaţiilor financiare

Teorie şi practici contabile privind elaborarea şi prezentarea situaţiilor financiare.

Teorie şi practici contabile privind recunoașterea provizioanelor

Teorie şi practici specifice privind auditul unei structuri contabile (imobilizările corporale; stocurile şi contractele pe termen lung; creanţele şi plăţile în avans; lichidităţile din conturile de la bancă şi din casă; creditorii şi angajamentele; capitalul şi rezervele; contul de profit şi pierdere; situaţiile financiare; estimările contabile).

Teorie şi practici specifice privind auditul unei structuri contabile (imobilizările corporale; stocurile şi contractele pe termen lung; creanţele şi plăţile în avans; lichidităţile din conturile de la bancă şi din casă; creditorii şi angajamentele; capitalul şi rezervele; contul de profit şi pierdere; situaţiile financiare; estimările contabile).

Performanţa financiară redată prin intermediul contului de rezultat

Performanţa prin preţurile de cesiune internă, efectul metodelor şi politicilor de management.

Performanţa prin preţurile de cesiune internă, efectul metodelor şi politicilor de management.

The assessment of internal control system: the foundation for audit engagement effectiveness

The audit engagement’s final stage: specific audit procedures

The audit report: limits and challanges

The internal audit function: limits and challenges

The recognition and measurement of revenue from contracts with customers (IFRS 15)

The recognition and reporting of accounting elements in relation to corporate social responsibility initiatives.

The relationship between internal and externl auditors

The relationship between the extenal audit and the client’s corporate governance

The relationships between internal audit and audit committee

The role of cost-volume-profit analysis in business decisions: a case study

The role of professional and supervisory bodies in the audit market

The use of sampling in auditing

Piata investitiilor administrate din românia

Tichetele de masă: aspecte legale, fiscale și contabile

Titlurile de stat în România în perioada 2018-2020 – evoluții, tendințe

Planificarea ca strategie in misiunile de audit financiar.

Planificarea financiara a intreprinderii. Arhitectura bugetara

Planificarea si documentarea misiunii de audit financiar. Dela teorie la practica;

Politici contabile de evaluare privind imobilizările corporale

Politici contabile de evaluare și prezentare privind provizioanele, activele şi datoriile contingente

Politici contabile de recunoaştere, evaluare şi prezentare în situaţiile financiare ale imobilizărilor corporale

Politici contabile de recunoaştere, evaluare şi prezentare privind imobilizările necorporale

Politici contabile privind beneficiile angajaţilor

Politici contabile privind deprecierea activelor conform IAS 36 Deprecierea activelor

Politici contabile privind evaluarea, recunoașterea și raportarea financiară a informațiilor privind imobilizările corporale

Politici contabile privind evaluarea, recunoașterea și raportarea financiară a informațiilor privind imobilizările necorporale

Politici contabile privind evaluarea, recunoașterea și raportarea financiară a informațiilor privind stocurile

Politici contabile privind imobilizările corporale

Politici contabile privind imobilizările corporale. Evaluare şi recunoaştere.Analiză comparativă.

Politici contabile privind prezentarea situației poziției finaciare

Politici contabile privind situatiile financiare conform IFRS. Studiu de caz privind entitatea _____ / entățile din industria _

Politici contabile privind stocurile

Politici contabile specifice activelor curente ale companiilor din industria ____ (IT / auto / construcții / transport aerian / resurse minerale / retail / etc)

Politici contabile specifice activelor necurente ale companiilor din industria ____ (IT / auto / construcții / transport aerian / resurse minerale / retail / etc)

Politici contabile specifice aplicate intr-o industrie: publicitate; transporturi; televiziune; institutii financiare nonbancare; turism international.

Politici contabile specifice aplicate intr-o institutie publica: spital, primarie, universitate, consiliu judetean, minister, inspectorat scolar.

Politici contabile specifice creditării clientelei nonfinanciare în instituțiile de credit.

Politici contabile specifice datoriilor companiilor din industria ___ (IT / auto / construcții / transport aerian / resurse minerale / retail / etc)

Politici contabile specifice finanțării entităților din sectorul public.

Politici contabile specifice imobilizărilor corporale: abordare națională și internațională.

Politici si metode contabile privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare

Politici şi opţiuni contabile privind activele şi datoriile contingente.

Politici și opțiuni contabile privind aplicarea referențialului IAS - IFRS (la alegere un standard - IAS 1,2,12,16,17,).

Politici și opțiuni contabile privind imobilizările corporale

Politici și opțiuni contabile privind stocurile

Politici si optiuni contabile privind taxa pe valoare adaugata

Politici si practice contabile in sprijinul misiunii si viziunii companiilor-cercetare empirica

Politici și practici contabile privind creditarea bancară. Studiu de caz pentru o instituție de credit din România

Politici și practici contabile privind depozitele și disponibilitățile atrase de instituțiile de credit. Studiu de caz pentru o instituție de credit din România

Politici și practici contabile privind imobilizările/stocurile. Studiu de caz pentru o societate din România

Politici și practici contabile privind performanța în mediul de afaceri. Studiu de caz pentru o societate din România

Politici și practici contabile privind poziția financiară. Studiu de caz pentru o societate din România

Politici şi tratamente contabile privind impozitul pe profit (IAS 12).

Politici şi tratamente contabile privind impozitul pe profit (IAS 12).

Politici şi tratamente contabile privind leasingul (IAS 17). trevalenţa economicului asupra juridicului.

Politici şi tratamente contabile privind stocurile (IAS 2).

Politici si tratamente contabile de evaluare a activelor

Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii

Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii

Politici și tratamente contabile privind cheltuielile și veniturile

Politici și tratamente contabile privind cheltuielile și veniturile

Politici şi tratamente contabile privind deprecierea activelor (IAS 36)

Politici si tratamente contabile privind deprecierea activelor. National versus international

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea imobilizărilor corporale.

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea imobilizărilor corporale.

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea şi recunoaşterea instrumentelor financiare (IAS 32 şi IAS 39).

Politici si tratamente contabile privind fondul comercial. National versus international

Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16).

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale ias 16

Politici si tratamente contabile privind imobilizarile corporale. National versus international

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale.

Politici si tratamente contabile privind imobilizarile necorporale. National versus international

Politici şi tratamente contabile privind imobilizările necorporale (IAS 38)

Politici şi tratamente contabile privind imobilizările necorporale (IAS 38).

Politici și tratamente contabile privind imobilizările necorporale

Politici și tratamente contabile privind imobilizările necorporale ias 38

Politici şi tratamente contabile privind impozitul pe profit (IAS 12).

Politici şi tratamente contabile privind impozitul pe profit (IAS 12).

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit (IAS 12)

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit ias 12

Politici si tratamente contabile privind impozitul pe profit. National versus international

Politici şi tratamente contabile privind investiţiile imobiliare

Politici şi tratamente contabile privind metodele de gestionare a stocurilor de mărfuri.

Politici şi tratamente contabile privind provizioanele, activele şi datoriile contingente

Politici şi tratamente contabile privind recunoaşterea cheltuielilor

Politici şi tratamente contabile privind recunoaşterea veniturilor în diverse referențiale contabile

Politici şi tratamente contabile privind recunoaşterea veniturilor

Politici și tratamente contabile privind stocurile

Politici și tratamente contabile privind stocurile

Politici şi tratamente contabile privind stocurile (IAS 2)

Politici şi tratamente contabile privind stocurile (IAS 2).

Politici şi tratamente contabile privind stocurile (IAS 2).

Politici si tratamente contabile privind stocurile. National versus international

Politici şi tratamente contabile privind trezoreria entităţii

Politici specifice de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor. Exemplificari pentru situatia firmelor imobiliare care inchiriaza spatii in sistem de time-sharing.

Politici, tratamente şi modele contabile privind planurile şi programele de pensii

Politicile alimentare si nutriționale și responsabilitatea socială

Politicile contabile privind situaţiile financiare. Prezentarea politicilor contabile (IAS 1).

Posibilităţi de înfăptuire a autonomiei financiare locale pe seama impozitelor şi taxelor locale

Posibilităti de perfectionare a calculatiei costurilor la o societate comercială

Pozitia financiara a intrprinderii si evolutia acesteia. Abordari comparative a diferitelor modele de bilant

Practici de evaluare și recunoaștere a activelor imobilizate în cadrul unei ferme.

Practici de evaluare și recunoaștere a activelor în cadrul unei grădini zoologice aparținând sectorului public.

Practici de evaluare și recunoaștere a datoriilor pe termen lung în cadrul unei unități administrativ-teritoriale.

Practici privind auditul financiar. Documentaţia procesului de audit.

Practici privind auditul financiar. Documentaţia procesului de audit.

Tratamente contabile privind fondurile europene.

Tratamente contabile şi fiscale privind determinarea rezultatului exerciţiului

Tratamente contabile și fiscale privind determinarea rezultatului exercițiului

Tratamente contabile și fiscale privind determinarea rezultatului exercițiului

Tratamente contabile și fiscale privind impozitul pe profit în țara noastră. Comparații și analize la nivel european

Tratamente contabile si fiscale privind remunerea factorului uman

Tratamente contabile si fiscale privind taxa pe valoarea adaugata

Tratamente contabile si implicatii fiscal in comertul electronic.

Tratamente contabile și raportarea financiară privind imobilizările corporale.

Tratamente contabile specifice insolventei unei societati comerciale. Exemple.

Tratamente şi analize contabile privind trezoreria întreprinderii (IAS 7).

Tratamente și analize contabile privind trezoreria ias7

Tratamente şi analize contabile privind trezoreria întreprinderii (IAS 7).

Tratamente si politici contabile privind activele fixe corporale din institutiilen publice.

Tratamente si politici contabile privind activele imobilizate intr-o societate comerciala.

Tratamente si politici contabile privind capitalurile societatilor.

Tratamente si politici contabile privind creantele si datoriile.

Tratamente si politici contabile privind fondurile si capitalurile institutiei publice.

Tratamente si politici contabile privind stocurile.

Tratamentul contabil al cheltuielilor, veniturilor si a rezultatului exercitiului la SC...

Tratamentul contabil al contractelor de finantare cu fonduri europene. Exemplu pentru un proiect european.

Tratamentul contabil al TVA intracomunitar

Tratamentul contabil şi fiscal al sponsorizărilor.

Tratamentul contabil si fiscal al TVA aferent tranzactiilor imobiliare la nivelul Romaniei;

Tratamentul contabil si fiscal privind ajustarea TVA

Tratamentul fiscal privind TVA aferenta operatiunilor intracomunitare

Presentation of financial statements ias 1

Preturile de cesiune interna: concepte si metodologii

Prezentarea şi analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie

Prezentarea si aplicarea reglementărilor contabile internationale privind imobilizările necorporale de către entităţile din România (IAS 38)

Prezentarea si aplicarea reglementărilor contabile internaţionale privind

Prezentarea si aplicarea reglementărilor contabile internaţionale privind stocurile de către entităţile din România (IAS 2)

Prezentarea şi aplicarea reglementărilor contabile şi fiscale privind impozitul pe profit de către entităţile din România

Prezentarea şi aplicarea reglementărilor contabile şi fiscale privind contribuţiile sociale de către entităţile din România

Prezentarea situaţiei fluxurilor de numerar conform IFRS: teorie şi studiu de caz

Prezentarea situaţiilor financiare conform IFRS: teorie şi studiu de caz

Prezentarea situatiilor financiare generale la S.C.....

Prezentarea situațiilor financiare în România: trecut, prezent și viitor

Trezoreria institutiilor de credit: organizare, operatiuni și înregistrare în contabilitate

trincipiile contabile și consecințele lor în raportarea financiară.

Principiul continuităţii activităţii din perspectiva auditorului extern

Principiul continuităţii activităţii din perspectiva auditorului extern

Probe de audit. Adecvarea si suficienta pentru fundamantarea opiniei;

Probe și proceduri de audit – fundamentul opiniei auditorilor

Probe și proceduri de audit – fundamentul opiniei auditorilor

Problematica amortizării și deprecierii activelor.

Problematica contabilă a tranzacțiilor cu criptomonede.

Problematica definirii, evaluării şi recunoaşterii veniturilor în contextul convergenţei FASB-IASB

Problematica identificării şi evaluării activelor necorporale: o abordare comparativă

Procedura de exercitare a controlului fiscal asupra impozitelor și taxelor locale

Procedura de exercitare al controlului fiscal la D.G.F.P....

Proceduri şi probe de audit

Procedurile analitice în audit în cadrul misiunilor de audit

Procedurile analitice și revizuirea în contextul abordării auditului financiar.

Profesia contabilă şi organizarea serviciilor de audit pentru sectorul public/sectorul privat.

Profesionistul contabil - rol si implicatii in mediul de afaceri actual.

Professional and ethical challenges for accountants.

Provocari fiscale generate de digitalizare

TVA: aspecte contabile si fiscale

Utilitatea costurilor în procesul decizional

Utilizarea Balanced Scrorecard pentru raportarea integrată în organizații

Utilizarea eșantionării în angajamentul de audit

Utilizarea preţurilor de transfer (preţuri de cesiune internă) în proiectarea centrelor de profit ale unei entităţi.

Utilizarea valorii juste în cadrul raportării financiare conform prevederilor IFRS. Studiu de caz

Valori București.

Value added tax in the digital age

Vânzarea cu amănuntul-cerinte legale, contabile și fiscale

Veniturile și cheltuielile – elemente utile în aprecierea performantei


Consultanta lucrare de licenta


ATENTIE!!! Noi nu vindem, scriem sau comercializam lucrari de licenta, lucrari de disertatie master, doctorat, de gard sau proiecte cu scopul folosirii lor la facultate, in fata profesorului coordonator sau pentru obtinerea de titluri. Inainte de a solicita o colaborare cu noi asigura-te ca ai citit, intelegi si respecti legea actuala a educatiei cat si termenii si conditiile de utilizare ale site-ului. Altfel vom fi nevoiti sa intrerupem orice fel de colaborare/consultanta cu tine.

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page