top of page

Consultanta lucrare de licenta business si administrarea afacerilor


Oferim consultanta lucrare de licenta pentru oamenii care cunosc legea curenta a educatiei si vor sa isi scrie singuri o lucrare de licenta intr-un mod legal si etic.

Nu oferim servicii de redactare la comanda lucrari de licenta si nu incurajam apelarea la persoane care vand lucrare de licenta. Credem ca tu esti cel mai bun redactor, singurul care isi poate face lucrarea de licenta la business si administrarea afacerilor intr-un mod legal, etic si moral.

Pentru cea mai buna experienta de colaborare te rugam sa citesti, intelegi si sa fi de acord atat cu legea actuala a educatiei cat si cu termenii si conditiile de utilizare ale site-ului.

Cu noi tu iti scrii singur(a) o lucrare de licenta la business si administarea afacerilor perfecta.
Am pregatit o lista cu teme lucrare de licenta la business si administrarea afacerilor din care te poti inspira pentru conceperea propriei tale teme lucrare de licenta:


Abordarea climatului social-psihologic, prin prisma comunicării și relațiilor interpersonale în organizație

Abordări conceptuale ale responsabilității sociale și ale performanței financiare corporative

Abordări conceptuale privind concurenţa

Abordări conceptuale privind rеntаbilitatea întreprinderii și a imраctului acesteia asuрra competitivității

Abordări conceptuale privind suportul de stat a IMM

Abordări fundamentale a activității de desfacere în organizație

Abordări fundamentale a activității de desfacere în organizație

Abordări fundamentale a sistemului decizional al firmei

Abordări fundamentale privind eficienţa şi rolul afacerilor online

Abordări metodico-teoretice a deciziilor în condiții de incertitudine și instabilitate a mediului de afaceri

Abordări metodico-teoretice a managementului sortimentului de producție

Abordări teoretice a conceptului de mitivație și satisfacție a personalului

Abordări teoretice a instrumentarului metodologic al firmei

Abordări teoretice privind managementul afacerii

Abordări teoretico metodologice privind gestiunea riscurilor unei afaceri

Abordări teoretico metodologice privind gestiunea riscurilor unei afaceri

Abordări teoretico-metodicce ale modelelor de afaceri circulare

Abordări tеоrеtiсo-metodologice privind diagnosticarea şi apricierea resurselor umane în cadrul întreprinderii

Abordări tеоrеtiсo-metodologice privind diagnosticarea stării managementului la întreprindere

Abordări tеоrеtiсo-metodologice privind funcțiunea dе рrоduсţiе

Abordări tеоrеtiсo-metodologice privind funcțiunea dе рrоduсţiе

Activitatea comercială a firmei în mediul concurențial

Activitatea de inovare a întreprinderilor din Romania specificul acesteia

Activitatea întreprinderii în condiții de instabilitate economică

Administrarea surselor de finanțare a companiei și rolul lor in dezvoltarea afacerilor

Adoptarea deciziilor prin consens în firmele autohtone

Afaceri de succes în România- analiză comparativă

Agențiile de turism, încotro?

Alianțe strategice ale managementului internațional în condițiile globalizării:

Amenajarea raţională a locului de muncă în birou

An analysis of the push and pull factors in selecting the holiday hotel

Analisa strategiilor și politicilor de personal în cadrul organizațiilor

Analiza carierei profesionale la SC

Analiza comparativă a managerului, întreprinzătorului, leaderului

Analiza comparativă a performanțelor destinațiilor turistice tematice (de vinuri, de film, gastronomice, green etc)

Analiza comparativa restaurant de hotel si restaurant independent ( concept, preturi, meniu, clienti, vanzari, eficienta economica)

Analiza competitivita!ii produselor în cadrul întreprinderilor autohtone

Analiza corelaţiei motivare – eficienţă în cadrul

Analiza dimensiunii etice a marketingului social Studiu de caz

Analiza dimensiunii etice a relaţiei manager-angajat Studiu de caz

Analiza dinamicii sectorului IMM-urilor la nivel național/european

Analiza efectelor conținutului online generat de consumatori asupra strategiilor de marketing

Analiza evoluției salarizării în România în perioada -

Analiza gradului de satisfacție a studenților internaționali înscriși în programe de schimb în universitățile românești

Analiza impactului factorilor push și pull în alegerea hotelului de vacanță

Analiza impactului părților interesate asupra gestiunii întreprinderii

Analiza impactului turismului cultural asupra destinației ABC

Analiza indicatorilor circulaţiei turistice în regiunea

Analiza indicatorilor de eficienţă economică specifici activităţii de cazare la SC

Analiza influenței procesului de digitalizare a proceselor de business asupra managementului resurselor umane

Analiza managementului relaţiilor cu clienţii la nivelul unei agenţii de turism

Analiza mediului de marketing al companiei

Analiza mediului extern de afaceri în conducerea firmei

Analiza mediului extern general și a mediului extern competițional la SC

Analiza mediului extern impactul asupra firmei

Analiza metodelor de promovare a exporturilor mărfurilor autohtone și diminuarea importurilor produselor străine

Analiza mixului de marketing la firma

Analiza motivelor si atitudinii tinerilor în selectarea serviciilor de alimentatie in timpul festivalurilor

Analiza particularilăților pieţei resurselor materiale şi a influenţei lor asupra strategiei de aprovizionare a SC

Analiza percepției studenților economiști cu privire la cariera profesională

Analiza politicii de sortiment în cadrul intreprinderii

Analiza practicii intеrnaționalе și naționalе oriеntatе sprе susținеrеa activității de antreprenoriat

Analiza procesului de alegere a destinației turistice

Analiza procesului de comunicare într-o firmă de turism

Analiza procesului de comunicare la SC

Analiza raționalității sistemului de management implementat în cadrul SC şi identificarea de propuneri privind perfecționarea lui

Analiza relației dintre consum și salariul mediul în România în perioada –

Analiza riscurilor în întreprinderile mici și mijlocii și metode de gestiune a lor

Analiza rolului managementului proiectelor în dezvoltarea firmei

Analiza si îmbunatatirea sistemului de management al calitatii în cadrul întreprinderii

Analiza și modalități de sporire a competitivității întreprinderii

Analiza și perfecționare metodelor decizionale în grup – eficiența deciziilor colective

Analiza si perfecționarea procesului decizional în întreprinderile naționale

analiza și perspective

Analiza strategică și dezvoltarea afacerii firmei

Analiza strategiei de aprovizionare a SC şi formularea de propuneri în scopul optimizării sale

Analiza strategiei de marketing Studiu de caz

Analiza strategiilor de marketing la

Analiza SWOT – instrument de analiză strategică

Analysis of satisfaction of international students enrolled in exchange programs in romanian universities

Analysis of the competitive advantages of hotel chain in the Romanian market (concept, location, price, market strategy, Porter analysis)

Antreprenoriatul și inovarea – studiu de caz

Antreprenoriatul social – formă de implicare a persoanelor aparținând grupurilor defavorizate în activități economice

Aplicarea funcțiilor manageriale în cadrul organizației

Aplicarea principiilor de guvernare corporativa

Aplicarea principiilor de guvernare corporativa

Aplicarea principiilor de guvernare corporativă în societățile pe acțiuni din Romania

Aplicarea teoriilor motivaţionale în organizaţiile autohtone

Asigurarea cu resurse umane cresterea eficientei unitatilor economice in conditii actuale

Aspecte conceptuale ale alianțelor strategice

Aspecte conceptuale ale managementului total al calității și ale specificității întrerprinderilor prestatoare de servicii

Aspecte conceptuale ale practecii naționale și internaționale de susținere a antreprenoriatului

Aspecte conceptuale privind elaborarea și aplicarea planului de afaceri

Aspecte conceptuale privind strategiile de dezvoltare a firmei în cadrul mediului concurențial

Aspecte definitorii a performanțelor angajaților

Aspecte definitorii ale proceselor de externalizare și ale gestiunii operaționale a întreprinderii

Aspecte generale ce privesc funcția de manager

Aspecte macroeconomice și mediul de afaceri

Aspecte specifice managementului din SUA Studiu de caz

Aspecte teoretice a funcțiilor managementului

Aspecte teoretice a metodelor managementului

Aspecte teoretice ale competitivităţii întreprinderii

Aspecte teoretice ale politicii de sortiment

Aspecte teoretice privind activitatea de desfacere și logistică în cadrul întreprinderii

Aspecte teoretice privind eficacitatea şi eficienţa managementului firmei

Aspecte teoretice privind leadershipul, procese de inovare și IMM-uri

Aspecte teoretice privind metodele manageriale

Aspecte teoretice privind planificarea, organizarea şi dezvoltarea afacerilor în condiţiile economiei concurenţiale

Aspecte teoretice si metodologice privind administrarea corporativa

Aspecte teoretice si metodologice privind costurile calitatii

Aspecte teoretice și metodologice privind planificarea carierei profesionale

Aspecte teoretice și metodologice privind politicile de resurse umane

Aspecte teoretico-metodice ale modelelor de afaceri și ale economiei colaborative

Aspecte teoretico-ştiinţifice privind mecanismele motivaţionale şi nivelul motivaţiei personalului

Aspecte teoretico-ştiinţifice privind mediul de afaceri

Aspecte teoretico-ştiinţifice privind mediul de afaceri

Aspectele generale a activității comerciale a întreprinderii

Aspectele social-psihologice ale leadership-ului autoritatii

Atingerea avantajului concurențial prin utilizarea managementului inovațional la întreprindere

Atitudinea consumatorilor fata de ambalajele alimentare din plastic

Atitudinea consumatorilor fata de etichetele care semnalizeza gradul de condimentare al alimentelor

Auditarea sistemului de management al calităţii la SC

Auditul intern in cadrul entitatilor publice

balnear

Bazele teoretice ale logisticii și a lanțurilor de aprovizionare

Căi de creștere a competitivității întreprinderii

Căi de reducere a fluctuației personalului în cadrul întreprinderii

Căile şi modalităţile de rezolvare a problemelor turbulente din activitatea întreprinderilor micului business în Romania

Calitatea serviciilor de telefonie mobilă oferite de operatorii români privită din perspectiva consumatorilor

-Calitatile personale a conducatorului asupra stilului de conducere,

Caracteristica afacerilor start-up prin prisma riscurilor antreprenoriale

Caracteristica leasing-ului financiar și operațional ca sursă de finanțare

Caracteristica mediului intern și extern al afacerii

Caracteristica proceselor de comercializare a marfurilor în economia contemporana

Caracteristica stilului propriu omului de afaceri din Romania

Caracteristica surselor de finanțare a afacerilor

Caracteristici actuale ale comerţului românesc

Caracteristici definitorii ale managementului resurselor umane

Caracterizarea mediului de afaceri românesc în perioada crizei sanitare

Cercetare cantitativă privind identificarea preferințelor tinerilor pentru stilurile de management

Cercetare de marketing pentru măsurarea reactivității naționale față de campaniile multinaționale

Cercetare de marketing privind identificarea preferințelor consumatorilor: mărci naționale vs

Cercetare de marketing privind preferinţele românilor asupra destinaţiilor turistice naţionale

Cercetare de marketing privind principalele destinaţii internaţionale alese de turiştii români

Cercetarile a mediului concurential a firmei

Challenges of international businesses

Challenges of seaside

Comparative analysis of the performances of the thematic destinations (wine, film, gastronomic, green, etc)

Competitivitate manageriala factor important în managementul inovarii

Competitivitatea organizațiilor din domeniul serviciilor prin cultura organizațională și cultura calității

Comportamentul consumatorilor legat de citirea etichetei produselor alimentare

Comportamentul consumatorilor legat de risipa alimentara

Comportamentul consumatorului legat de risipa alimentara in hotel si restaurant

Comunicarea eficientă în organizațiile contemporane

Comunicarea integrată de marketing la SC

Concepte cheie privind valoarea și etica clienților și privind modele de afaceri circulare

Concepte și metode ale managementului schimbării organizaționale

Concepte și metode de elaborare a strategiei

Concepte și metode de instruire profesională a personalului în cadrul firmei

Concepte și teorii ale sistemelor de calitate

Concepte și teorii de motivare a personalului în cadrul organizaţiei

Concepte şi teorii privind Antreprenoriatul social

Concepte și teorii privind strategiile resurselor de muncă în cadrul organizaţiei

Concepte teoretice ale formelor și metodelor de inovații

Concepte teoretice privind evolutia si utilitatea culturii ,eticii şi responsabilităţii colective in managementul afacerilor

Concepte, teorii si metodologii de formare a bugetului in cadrul managementului de proiect

Conceptele sistemului de salarizare în cadrul companiei

Conceptualizarea antreprenoriatului social în contextul dezvoltării comunitare

Conceptualizarea inovațiilor strategice ca factor important in dezvoltarea afacerilor

Conceptualizarea noțiunii de strategie organizațională

Conceptualizarea și sfera de cuprindere a procesului managerial

Conceptul brăndului de țară și impactul asupra competitivității întreprinderii

Conceptul comerțului intern și importanța lui în economia țării

Conceptul de managerul modern și rolul lui în managementul companiei

Conceptul de sistem decizional și rolul lui în organizație

Conceptul de sistem decizional și rolul lui în organizație

Conceptul de sistem motivațional și rolul lui în organizație

Conducerea formală și informală în organizație

Conducerea formală și informală în organizație

Conflictele și metodele de soluționare a lor

Conflictele și metodele de soluționare a lor

Consideraţii teoretice privind administrarea surselor de finanţare a companiei şi rolul acestora în dezvoltarea afacerilor

Considerații teoretice privind businessul mic și mijlociu

Considerații teoretice privind productivitatea și modelele de afaceri

Considerații teoretice privind specificul funcției de planificare în cadrul unei întreprinderi

Consumber behavior related to food waste

Consumer behavior related to readinf the food labels

Consumer food waste behavior in hotels and restaurants

Consumer support for food waste reduction measures applied by hotels and restaurants

Consumers' attitude regarding plastic packaging for food

Consumers' attitude related to food spiciness intensity

Consumers' willingness to accept environmental protection measures in hotels

Contează genul persoanei în managementul ospitalității și în afacerile hoteliere?

Conținutul funcțiunii de resurse umane

Conţinutul politicii de resurse umane în cadrul organizaţiei

Conţinutul sistemului de instruire profesională a personalului în cadrul firmei

Contribuţia comerţului la dezvoltarea economiei naţionale şi la creşterea calităţii vieţii

Contributia sistemului decizional în managementul firmei

Coordonatele administrării unei organizații din domeniul serviciilor

Costurile calității și noncalității în cadrul companiilor din domeniul

Creşterea avantajului competitiv al întreprinderii prin inovaţie

Creșterea eficacității prin perfecționarea funcțiilor managementului

Creșterea performanțelor angajaților prin perfecționarea sistemului motivațional

Crizele economice și impactul asupra afacerii

Crizele economice și instabilitatea mediului de afaceri

Cultura antreprenorială în contextul economiei bazate pe cunoaştere Studiu de caz

Cultura antreprenorială şi mediul corporatistStudiu de caz

Cultura organizațională

Cultura organizaţională – premisă în succesul asigurării calităţii

Cultura organizațională ca resursă de sporire a performanțelor întreprinderii

Decizii anticriză și adaptarea activității companiei la condițiile mediului de afaceri

Definirea avantajului concurențial și atingerea lui în baza inovației

Definirea mediului extern de afaceri

Definirea și conținutul sistemului intraprenorial

Definirea și esența strategiei manageriale

Definirea și sfera de cuprindere a procesului managementului inovațional

destinaţiilor turistice

Development perspectives of cultural tourism in destination ABC

Dezvăluirea și transparența informației - principiu de bază al managementului corporativ

Dezvoltarea afacerii prin intermediul leasing -ului

Dezvoltarea agrementului turistic pe litoralul românesc

Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații

Dezvoltarea business-ului mic și mijlociu și aprecierea eficienței acestuia

Dezvoltarea carierei profesionale specialistului în marketing în cadrul firmei orientate spre client

Dezvoltarea companiei prin elaborarea și aplicarea a planului de afaceri

Dezvoltarea de produse turistice sustenabile

Dezvoltarea firmei prin diversificarea afacerilor

Dezvoltarea managementului întreprinderilor cu capital strain

Dezvoltarea produsului inovațional în cadrul firmei

Dezvoltarea produsului inovațional în cadrul unei firme

Dezvoltarea şi promovarea turismului de sănătate în România

Dezvoltarea şi promovarea turismului gastronomic în judeţul Argeş

Dezvoltarea stimulentelor nonfinanciare în cadrul întreprinderii

Dezvoltаreа comerţului interior în Republicа Moldovа: bariere și metode de depășire

Diagnosticarea şi apricierea resurselor umane în cadrul întreprinderii

Diagnosticarea stării managementului la întreprindere și modalități de sporire a eficacității sale

Diagnosticarea strategică a mediului intern al SC şi formularea de recomandări în scopul eficientizării activităţii sale

Diagnosticarea strategiei comerciale a SC şi formularea de propuneri privind îmbunătățilrea sa

Diferențele culturale dintre clienții X și Y influențează deciziile de cumpărare pentru hoteluri de agrement?

Diferențele culturale și influența lor asupra managementului

Diferenţierea prin preţ, la SC

Dimensionarea optimă a forţei de vânzare la SC

Direcții de perfecționare a managementului remunerării muncii în condiţiile actuale

Disponibilitatea consumatorilor de a accepta masuri de protectie a mediului in hoteluri

Diversificarea genurilor de activitate a firmei în contextul unei economii concurenţiale - o modalitate de dezvoltare durabilă a firmei în condiţii de incertitudine

Do cultural diferences between X and Y customers influence buying decisions for leisure hotels?

Does gender matter in hospitality management and hotel business?

Efectele crizei covid asupra turismului din judeţul Argeş

Efectul de creștere a productivității și inovarea modelului de afaceri

Eficiența afacerii și rolul managementului organizațional

Eficienţa managerială în funcţie de organizarea timpului

Eficiența și rolul afacerilor online ca alternativa a business-ului clasic

Eficientizarea deciziilor manageriale în companiile autohtone

Eficientizarea funcţiei de planificare în cadrul întreprinderii

Eficientizarea funcțiilor manageriale în cadrul firmei

Eficientizarea funcţiunii comerciale în cadrul întreprinderii

Eficientizarea managementul timpului-cheia succesului în asigurarea performanțelor economice a firmei

Eficientizarea proceselor de aprovizionare şi desfacere în întreprindere

Eficientizarea procesului de comunicare în procesul de conducere

Eficientizarea procesului managementului inovațional în firma autohtonă

Eficientizarea procesului managerial în cadrul unei firme

Elaborarea business proceselor – parte componentă a managementului strategic

Elaborarea sistemului de stimulare a personalului întreprinderii și evaluare eficacității acestuia

Elaborarea strategiei de dezvoltare a firmei

Elaborarea strategiei organizaționale în dependență de factorii mediului extern

Elaborarea unui program de marketing pentru lansarea produsuluipe piața

Elemente introductive privind leadershipul, responsabilitatea socială corporativă și valoarea mărcii

E-marketingul şi strategia de dezvoltare organizaţională în domeniul turismului

Empirical analysis regarding the successful factors for occupancy rate

Entrepreneurship retalted topics

Environmental impacts of the events

Esenţa şi conţinutul managementului activităţii de marketing în organizație

Esenţa şi conţinutul managementului activităţii de marketing în organizație

Estimarea factorilor de influenta a activitatii financiare a întreprinderii în conditiile pandemiei

Etape ale internaţionalizării SC

Etapele procedului decizonal în administraţia publică

Etapele procesului și schema organizării business planificării în întreprinderile mici și mijlocii

Etica afacerilor – condiție a dezvoltării întreprinderii Studiu de caz

Etica în raport cu mixul de marketing Studiu de caz

Evaluarea eficienței gestiunii canalelor de distribuție a produselor în cadrul întreprinderii

Evaluarea eficienței gestiunii canalelor de distribuție a produselor în cadrul întreprinderii

Evaluarea performanțelor profesionale în sectorul serviciilor

Evaluarea politicii de personal la nivel organizațional

Evaluarea politicii de personal la nivel organizațional

Evaluarea sistemului de motivare financiară a personalului în cadrul organizațiilor

Evenimente online vs offline

Evoluția organizațiilor din domeniul turismului/educației/serviciilor financiare în perioada crizei sanitare

Evoluţii macroeconomice şi riscuri aferente activităţii la nivel microeconomic

Evoluţii recente ale investiţiilor străine directe (ISD) în România

Factori care afectează selecția restaurantelor într-o ieșire de vineri seara

Factori determinanți ai performanței organizaționale și modalități de atingere a acesteia

Factorii de influență a culturii corporative asupra activității inovaționale și antreprenoriale a managerului

Factorii de influenta asupra politicilor sociale ale companiilor

Factors affecting restaurant selections on a Friday night out

Finanțarea afacerilor start-up și riscuri caracteristice

Formarea bugetului în cadrul managementului de proiect

Formarea culturii de afaceri și importanța ei în procesul de pătrundere pe piața internațională

Formarea unor comunicaţii eficiente în cadrul organizaţiei

Forme și metode de aplicare a inovațiilor în condițiile contemporane

Formele structurile functionale de motivare în organizatiile din Romania

Funcțiile manageriale și rolul lor în management

Funcțiunea comercială și influențe asupra activității firmei

Fundamentarea deciziei de selecţie a furnizorilor de materii prime şi echipamente tehnice Studiu de caz la SC

Fundamentarea deciziilor manageriale de grup

Fundamentarea financiară a afacerii – studiu de caz

Fundamentarea teoretico-metodologică a strategiei și analiza procesului de planificare strategică

Fundamente teoretice a funcțiunii comerciale

Fundamentele strategiei de patrundere pe piețele externe și importanța mixului de marketing

Fundamentele strategiilor și politicilor de resurse umane

Fundamentele teoretice ale investițiilor capitale

Fundamentele teoretice ale problemei fluctuației personalului și modalitățile de reducere a acesteia

Fundamentele teoretice ale proiectării structurii organizatorice ale întreprinderilor

Fundamentele teoretice ale sistemului de stimulare a personalului întreprinderii

Fundamentele teoretice ale structurii organizatorice

Fundamentele teoretice ale structurii organizatorice

Generalizări teoretico-conceptuale asupra profitabilității întreprinderilor prin eficientizarea managementului resurselor umane

Gestionarea activitatilor curente la întreprindere

Gestionarea cheltuileilor Staului în contextul Covid

Gestiunea canalelor de distribuție în întreprinderile moderne: repere general – teoretice

Gestiunea canalelor de distribuție în întreprinderile moderne: repere general - teoretice

Globalizarea în economia autohtona

I I Managementul activitatii financiare la întreprindere

I ORezervele sporirii productivitatii muncii folosirea lor la întreprindere

Identificarea intereselor comune si opuse dintre parteneri legate de protectia mediului in cadrul negocierilor de afaceri

Identificarea oportunitatilor de negociere a intereselor legate de protectia mediului in ospitalitate si turism

Identificarea problemelor pentru o schimbare organizatorică

Identificarea produsului inovațional al unei firme

Identificarea rezervelor capacitatii de producere caile de sporire a utilizarii lor la întreprindere

Identificarea unor propuneri privind îmbunătățilrea eficienței activității SC pe baza diagnosticului intern şi a analizei influenței factorilor micromediului său

Identification of common and opposing interests between partners related to environmental protection in business negotiations

Identifying opportunities for negotiation of interests related to environmental protection in hospitality and tourism

Imaginеa brandului dе ţară în promovarеa еxportului şi asigurarеa compеtitivităţii la nivеl mondial

Imbunătăţirea procesului de dezvoltare de noi produse în cadrul companiei “X”

Impactul capitalului social asupra performanței antreprenoriale

Impactul crizei sanitare asupra activităţii agenţiei de turism SC

Impactul evenimentelor asupra mediului

Impactul externalizării serviciilor asupra eficacității gestiunii operaționale a întreprinderii

Impactul inovării asupra performanţei economice Studiu de caz la SC

Impactul managementului japoneze în organizarea producţiei asupra intreprinderilor autohtone

Impactul managementului total al calității asupra activității economice a întrerprinderilor prestatoare de servicii

Impactul mediului de afaceri asupra activităţii firmei

Impactul mediului de afaceri asupra activităţii firmei

Impactul mediului de afaceri asupra activității firmei

Impactul mediului extern de afaceri asupra activității firmei

Impactul Pandemiei asupra modalităţilor de petrecere a timpului liber

Impactul pandemiei asupra strategiilor de marketing a firmei

Impactul procesului de comunicare asupra activităţii organizaţiei

Impactul procesului de comunicare asupra formarii microclimatului organizational

Impactul relației dintre leadership, responsabilitate socială corporativă și valoarea mărcii asupra eficienței businessului de familie

Implementarea proiectelor inovaționale în cadrul firmei

Implementarea sistemelor de calitate în caddrul întreprinderilor din Romania

Implementarea sistemului intraprenorial în cadrul firmei

Implementarea strategiei organizaționale în cadrul firmei

Implicațiile manageriale asupra motivării și satisfacției personalului în cadrul întreprinderii

Implicațiile Pandemiei Covid- asupra activității de vânzare la SC

Importanta criteriilor legate de sanatate in alegerea meniului in cadrul sejurului la un hotel

Importanța și rolul clienților în modelele de afaceri circulare

Improving the new product development process in company “X”

Industria de timp liber pre şi post COVID

Influenţa muzicii din magazin în decizia de cumpărare

Influenta pandemiei asupra criteriilor folosite in alegerea hotelurilor pentru vacanta

Inovațiile strategice ca factor cheie a succesului managementului organizației

Insolvabilitatea firmei: cauze și repercursiuni economice și sociale

Instruirea și perfecționarea personalului ca factor important în dezvoltarea afacerii

Instruirea și perfecționarea personalului: aspecte teoretice

Instrumente și metode moderne de optimizare a calității

Integrarea conceptului de ecotehnologie în strategia organizațiilor

Inteligența artificială și impactul său în transformarea afacerii

Investiții capitale - sursă pentru dezvoltarea economică a întreprinderii

l Eficienta economica a îmbunatatirii folosirii resurselor material — tehnice la întreprindere

Leadership și inovare în IMM-uri internaționalizate târziu

Leisure industry before and post COVID

Magementul schimbării organizaționale – abordări manageriale inovative

Managementul aprovizionării - ca o componentă a funcționării eficiente a întreprinderii

Managementul aprovizionării în cadrul întreprinderilor autohtone

Managementul calitatii totale ca factor de sporire al performan!elor întreprinderii

Managementul carierei profesionale în organizațiile mari

Managementul conflictelor de munca ca factor al performantei organiza!iei

Managementul culturii organizationale ca factor al sustenabilitatii organizationale

Managementul destinaţiilor turistice în contextul pandemiei COVID-

Managementul financiar al întreprinderii prin prisma gestiunii valorice

Managementul funcţionării întreprinderilor în condiţiile economiei concurenţiale în Romania

Managementul în Uniunea Europeană – provocări și perspective în contextul actual

Managementul inovațional: definire, conținut și semnificație

Managementul japonez – model de performanță și adaptabilitate Studiu de caz

Managementul performanţei unui proiect prin metoda Balanced Scorecard Studiu de caz

Managementul proiectelor ca premisă a succesului organizaţionalStudiu de caz

Managementul resurselor umane în firmele mici și mijlocii

Managementul resurselor umane-elemente teoretice

Managementul riscurilor în afaceri - instrument de gestiune eficientă

Managementul riscurilor în condiții de criză

Managementul sortimentului de producție

Managementul stress-ului în contextul organizațional contemporan Studiu de caz

Managementul timpului în cadrul organizației

Managerul modern: locul și rolul lui în managementul companiei din Romania, calitățile principale, metodele de lucru, organizarea muncii

mărci internaționale

Marketing mix analysis at the company

Matricea Space - modelul de dezvoltare a strategiei întreprinderii

Mecanismele motivaţionale şi căile de sporire a nivelului motivaţiei personalului în cadrul întreprinderilor dîn RM

Mediul de afaceri în Romania: - bariere de intrare și ieșire în situația de pandemie COVID-

Mediul extern de afaceri și impactul asupra afacerii firmei

Metode de diminuare a riscurilor

Metode de implementare a proiectelor de servicii publice – parteneriatul public-privat Studiu de caz

Metode de motivare a resurselor umane în situația pandemiei cu Coronavirus Studiu de caz:

Metode de soluţionare a conflictelor în organizaţie

Metode și tehnici de planificare utilizate în managementul proiectelor

Metode şi tehnici de promovare a vânzărilor utilizate de SC

Metode şi tehnici utilizate în îmbunătăţirea satisfacţiei clienţilor în cadrul sistemului de management al calităţii la SC

Metode, tehnici şi instrumente de analiză strategică a firmei şi a mediului său concurenţial Studiu de caz la SC

Metodele de gestionare a riscurilor în întreprinderile mici mijlocii din Romania

Metodele de intensificare a procesului de producere în cadrul întreprinderii anal izate

Modalități de asigurare a concurenței și caltății serviciilor prestate

Modalități de atragere a investițiilor in afacerile mici si mijlocii din RM si rolul lor in iniţierea şi dezvoltarea durabila a unei afaceri

Modalități de creștere a avantajelor concurențiale în companiile autohtone

Modalități de creștere a competitivității firmei prin perfecționarea activității de marketing

Modalităţi de dezvoltare a afacerii prin intermediul franchising-ului

Modalităţi de dezvoltare a culturii ,eticii şi responsabilităţii colective in managementul afacerilor

Modalități de dezvoltare a întreprinderilor micro și mici din Romania

Modalităţi de diminuare a riscurilor în afaceri

Modalități de eficentizare a funcțiunii de producție în cadrul organizației

Modalități de eficentizare a funcțiunii de producție în cadrul organizației

Modalităţi de eficientizare a activităţii de desfacere în cadrul organizaţiei

Modalităţi de eficientizare a activităţii de desfacere în cadrul organizaţiei

Modalitati de eficientizare a activitatii de desfacere logistica în cadrul organizatiei

Modalităţi de eficientizare a activităţii de desfacere şi logistică în cadrul organizaţiei

Modalități de evitare a riscurilor în întreprindere prin prisma planificării strategice

Modalităţi de gestiune a riscurilor în condiţiile asigurării unor rezultate eficiente

Modalităţi de gestiune a riscurilor în condiţiile asigurării unor rezultate eficiente

Modalități de îmbunătățire a procesului decizional în cadrul companiei

Modalități de îmbunătăţire a profitabilității întreprinderilor prin eficientizarea managementului resurselor umane

Modalități de implementare eficientă a managementului riscurilor în întreprindere

Modalităţi de inovare în cadrul produselor turistice

Modalităţi de integrare şi globalizare a mediului de afaceri din RM în UE

Modalitati de optimizare a cheltuielilor la întreprindere

Modalități de perfecționare a managementului resurselor umane din cadrul întreprinderii

Modalităţi de planificare, organizare şi dezvoltare a afacerilor în condiţiile economiei concurențiale

Modalităţi de raţionalizare a sistemului decizional în organizaţie

Modalităţi de raţionalizare a sistemului decizional în organizaţie

Modalități de raţionalizare a structurii organizatorice în cadrul întreprinderii

Modalități de raţionalizare a structurii organizatorice în cadrul întreprinderii

Modalităţi de sporire a eficacităţii şi eficienţii managementului firmei

Modalități economice și managerale de eficientizare a activității întreprinderii

Modalități şi tehnici de administrare a business-ului în condițiile de pandemie şi schimbărilor organizaționale

Modalitatile de perfectionare a dirijarii carierei managerului

Modele de afaceri în e-turism şi/sau e-comerţ – analiză comparativă

Modernizarea metodelor și tehnicilor de management în companie

montan

mountain

Necesitatea aplicarii metodelor organizării ergonomice a muncii în birou

Necesitatea contextul adoptarii deciziilor strategice

Necesitatea implementării managementului inovațional în cadrul firmei

Necesitatea și impactul principiilor operaționale bazate pe circularitate, durabilitate și reziliență asupra performanței întreprinderii

Negocierea afacerilor la întreprindere — activitatea necesara în asigurarea competitivitatii

Negocierea ca metoda eficientă de soluţionare a conflictelor în organizaţie

negotiation tactics used by the company to achieve objectives related to environmental protection

Neuromarketing and marketing research

Noi abordări manageriale ale modelelor de afaceri în economia colaborativă

Noțiuni conceptuale privind asigurării organizaţiilor cu resurse umane

Noțiuni fundamentale ale parteneriatelor în afaceri și rolul lor

Noțiuni generale asupra organizațiilor și comunicării organizaționale

Noțiuni teoretice despre capitalul social și performanța antreprenorială

Noțiuni teoretice privind evaluarea politicii de personal la nivel organizațional

Noțiuni teoretice privind managementul resurselor umane

O privire generală teoretică asupra căilor și modalităților de rezolvare a problemelor din activitatea întreprinderilor

Obiectivele şi strategiile de distribuţie ale SC

Oferta versus cererea de servicii de sănătate în contextul demografic actual din România

on the market

Online vs offline events

Oportunitatea implementării managementului inovațional în firmele autohtone

Oportunități antreprenoriale în contextul crizei sanitare

Optimizarea procesului de producere la întreprindere reiesind din conjunctura pietei

Optimizarea utilizarii materiei prime la întreprindere

Organizarea ergonomică a locurilor de muncă

Organizarea ergonomică a locurolor de muncă

Organizarea ergonomică a locurolor de muncă

Organizarea ergonomică a locurolor de muncă

Organizarea ergonomică a locurolor de muncă

Organizarea ergonomică a locurolor de muncă

Organizarea funcțiunii de resurse umane în cadrul organizațiilor

Organizarea producerii noilor tipuri de produse la întreprindere

Organizarea și perfectionarea activității comerciale în cadrul întreprinderii

Organizarea sistemului de salarizare în cadrul companiei și evaluarea a eficienței sale

Orice altă temă de interes

Orice altă temă de interes

Orice altă temă de interes

Orice altă temă de interes

Orice altă temă de interes

Orice altă temă stabilită în colaborare cu studenţii

Orice altă temă stabilită în colaborare cu studenţii

Orice tema listata la nivel licenta poate fi aleasa si la masterat si invers

Particularităţi ale comerţului internaţional actual

Particularitatile crearii dezvoltarii întreprinderilor de tip start-up

-Particularitatile gestionarii proiectelor de inovare în economia circulara

Particularitatile motivarii personalului ca func!ie manageriala

particularitatile recrutarii personalului în cadrul întreprinderii

Particularitatile strategiei de performanta a întreprinderii

Particularitatile strategiilor de vânzare ale întreprinderii

pe piața

Percepția consumatorilor din Romania asupra produselor ecologice

Perfec!ionarea managementului calitatii în cadrul întreprinderii

Perfecţionarea aplicării metodelor managementului în firma

Perfecționarea climatului social-psihologic, prin îmbunătățirea comunicării și relațiilor interpersonale în organizație

Perfecționarea funcțiunii comerciale și ajustarea la cerințele mediului de afaceri

Perfecţionarea managementului activității de marketing în organizație

Perfecţionarea managementului activității de marketing în organizație

Perfecționarea managementului calității în cadrul întreprinderii

Perfectionarea managementului transportului la întreprindere

Perfectionarea organizarii remunerarii muncii la întreprindere

Perfecţionarea procesului de organizare a muncii în întreprinderi

Perfecționarea procesului de raportare în structurile corporative ale companiilor din Romania

Perfecționarea sistemelor manageriale în contextul schimbarii organizatorice

Perfecționarea sistemului motivațional

Perfecţionarea sistemului organizatoric al aprovizionării şi optimizarea procesului constituirii şi gestionării stocurilor de resurse materiale la SC

Perfecționarea strategiei ca element esențial în dezvoltarea dinamică și durabilă a companiei

Perfectionarea structurii de conducere la întreprindere

Perfecționarea structurii organizatorice a întreprinderii

Perfectionareamanagementului subdiviziunilor auxiliare de deservire la întreprindere

Performanța organizațională și factorii săi determinanți: abordări conceptuale

Personalitatea în procesul organizaţional al întreprinderii contemporane

Perspectiva funcțională și contextuală a inteligenței artificiale

Perspective de dezvoltare a serviciilor de tratament balnear în staţiunea

Perspective de dezvoltare a turismului cultural in destinația ABC

Perspective de valorificare a potențialului gastronomic în turism

Perspectives of gastronomic heritage valorization in tourism

Planificarea carierei profesionale în cadrul organizaţiei

Planificarea și dezvoltarea carierei angajaților în cadrul organizațiilor Studiu de caz

Planificarea strategică în asigurarea dezvoltării de durată a firmei

Planificarea strategica în sistemul de management al companiei

Planificarea timpului de lucru

Planul de afaceri – ca instrument de planificare și atingere a obiectivelor strategice

Planul de afaceri ca instrument de dezvoltare dinamică a afacerii

Planul de afaceri, instrument de obținere a finanțării afacerii

Planul de afaceri: definire, conținut și destinație

Planul de afaceri-baza valorificarii oportunitatilor în mediul antreprenorial

Politica comercială a Republicii Romania din perspectiva aderării la UE

Politica de resurse umane la SC

Politici comerciale a întreprinderii în condiții de criză

Politici de creştere a eficienţei comerciale în întreprindere

Politici și strategii de resurse umane la nivel orgabizațional

Posibilităţi de dezvoltare şi diversificare a serviciilor de în regiunea/zona/judeţul

Posibilităţi de îmbunătăţire a etalării produselor la

Potenţialul balneoclimateric al staţiunii şi valorificarea acestuia

Premise ale dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Romania

Probleme actuale şi de perspectivă privind salarizarea în Romania

Probleme ala implementarii managementului calitatii serviciilor în cadrul întreprinderilor,

Probleme ale asigurarii organizatiilor cu resurse umane

Probleme ale asigurării organizaţiilor cu resurse umane în condiţiile economiei concurenţiale

Procesul decizional în managementul întreprinderii

Procesul informațional și de comunicare în organizație

Productivitatea muncii și căile de creștere a ei

Productivitatea muncii: fundamente conceptuale și aspecte metodologice

Profesionalismul managerului-garantia eficientei firmei

Profilul consumatorului roman de produse turistice

Proiectul inovațional: definire, esență și conținut

Provocari ale turismului de litoral

Raționalizarea activității comerciale a întreprinderii

Raționalizarea managementului activității de desfacere a întreprinderii

Raţionalizarea sistemului informaţional în cadrul întreprinderii

Raţionalizarea sistemului informaţional în cadrul întreprinderii

Realități și perspective a antreprenoriatului social și a obiectivelor dezvoltării durabile pentru economia Republicii Romania

Realități și perspective în sustenabilitatea economiei colaborative

Relaţia dintre comerţul internaţional, distribuţia PIB şi balanţa de plăţi a unei ţări România încotro?

Relаțile de pаrteneriаt și rolul lor în dezvoltаreа mаnаgementului firmelor mici inovаtive

Research study on posibilities to penetrate international markets

Research study on the choosing process of the tourist destination

Research study on the differentiation and positioning strategy on the market of the company

Research study on the preferences of digital consumers of

Research study regarding experiential consumption in tourist destinations

Research study regarding the impact of the travel agencies' impact on destination ABC

Research study regarding the potential and valorization of the tourism resources of destination ABC

Retehnologizarea şi restructurarea organizaţiilor – factor de creştere a performanţelor economice

Rezervele de reducere a costurilor de productie folosirea lor la întreprindere

Riscuri actuale caracteristice întreprinderilor autohtone

Riscuri specifice în afacerile start-up

Rolul comertului electronic în lumea afacerilor

Rolul controlului calitatii productiei în dezvoltarea pozitiei concurentiale pe piata

Rolul indicatori de performanta in dezvoltarea companiile din Romania

Rolul managerilor în conducerea eficientă și efectivă a întreprinderilor moderne

Rolul negocierii în soluționarea unui conflict

Rolul Organizaţiilor de Management al Destinației (OMD) în succesul şi performanţa

Rolul şi importanţa strategiilor resurselor de muncă în cadrul organizaţiei

Rolul si locul comertului electronic în dezvoltarea micilor afaceri în contextul pandemiei de Covid-

Rolul și perfecționarea sistemului informațional al organizației

Rolul statului și al asociaţiilor de ecoturism în promovarea și dezvoltarea destinațiilor ecoturistice

Semnificatia managementului calitatii în cadrul întreprinderii autohtone

Semnificația planificării strategice pentru întreprindere

Simularea participării unei organizații din domeniul serviciilor la obținerea unui premiu de excelență în afaceri

Sistemul de management al calității in domeniul serviciilor; analiză comparativă

Sistemul de management al calității-factor determinant în asigurarea competitivității întreprinderii

Sistemul de motivare a personalului în cadrul organizaţiei

Sistemul informațional al organizației: aspecte teoretice

Sistemul informațional al organizației: aspecte teoretice

Sistemul managerial naţional: caracteristici şi perspective de dezvoltare în condițiile crizei economice

Soluții decizionale în condiții de incertitudine și instabilitate a mediului de afaceri

Soluții manageriale pentru creșterea rentabilității întreprinderii

spa tourism

Specificul departamentului de marketing în structura organizatorica a firmei

Specificul managementului în întrepriderile mici și mijlocii

Specificul proceselor comunicarii în cadrul întreprinderii

Specificul procesului de comunicare în domeniul responsabilitatii sociale corporative

Sporirea performantelor entita!ii prin elementele culturii organizationale

Stimularea resursei umane prin motivare

Strategia de dezvoltare organizațională în domeniul serviciilor – studiu de caz

Strategia de pătrundere pe piețele externe și mixul de marketing

Strategia de piață, componentă esențială a strategiei afacerii de succes

Strategia de proiectare a structurii organizatorice a întreprinderilor Republicii Romania

Strategii antreprenoriale în cadrul afacerii mici în condițiile pandemiei

Strategii de comercializare a produselor turistice elaborate de agenţia de turism

Strategii de dezvoltare a întreprinderii în cadrul mediului concurenţial

Strategii și programe guvernamentale de finanțare a activității de antreprenoriat în Romania

Structurarea forţei de vânzare la SC Posibilităţi de eficientizare a acesteia

Studiu al modelelor de afaceri circulare pe piața Republicii Romania

Studiu cu privire la impactul activității agențiilor de turism asupra destinației ABC

Studiu cu privire la potențialul și valorificarea resurselor turistice ale destinației ABC

Studiu privind avantajele concurentiale ale lanțului hotelier in piata din Romania (concept, localizare, tarif, strategii de piata, analiza Porter )

Studiu privind consumul experențial în destinațiile turistice

Studiu privind identificarea factoriilor de succes ale restaurantelor specializate de pe piata

Studiu privind îmbunătăţirea si diversificarea serviciilor medicale la

Studiu privind implicaţiile platformelor de rezervări în dezvoltarea industriei ospitalităţii

Studiu privind indetificarea factorilor de success ce influenteaza gradul de ocupare a unui hotel

Studiu privind modalitățile de penetrare a piețelor internaționale

Studiu privind motivarea resurselor umane la SC

Studiu privind organizarea spaţiului de vânzare la hipermarketul

Studiu privind preferințele consumatorilor digitali de

Studiu privind raționalizarea procesului de asigurare a resurselor materiale la SC

Studiu privind strategia de diferențiere și poziționare pe piață a firmei

Studiul comparat al instrumentelor de analiză a intensității concurențiale

Studiul corelării responsabilității sociale și a performanței financiare corporative

Study of motives and attitudes of food and drink young festival participants

Study on the success factors for the speciality restaurants from market X

Suportul consumatorilor fata de masurile de reducere a risipei alimentare aplicate de hoteluri si restaurante

Tactici de negociere folosite de firma pentru a atinge obiective legate de protectia mediului

Tehnici de promovare utilizate în vânzările serviciilor de alimentaţie publică la SC

Tehnici de stabilire a preţurilor în alimentaţie – studiu de caz

Tehnici de stabilire a tarifelor hoteliere în cadrul SC

Tehnologia informaţiei şi a comunicării şi turismul în contextul actual

Teme din sfera antreprenoriatului

Tendinţe ale pieţei ecoturismului

Tendinţe ale turismului balnear în regiunea de dezvoltare

Tendințe ale turismului balnear în regiunea de dezvoltare

Tendințe și provocări teoretice în managementul funcţionării întreprinderilor în condiţiile economiei concurenţiale

Teorii și concepte privind evaluarea politicii de personal la nivel organizațional

Teorii și concepte privind managementul timpului în cadrul organizației

Teorii si metodologii de fundamentare a deciziilor manageriale

Teorii, concepte si metode de stabilire a indicatorilor de performanta

Teorii, tehnici si metodologii de planificare utilizate in managementul proiectelor

The analysis of marketing strategies at

The analysis of the effects of online consumer-generated content on marketing strategies

The analysis of the impact of cultural tourism on ABC destination

The development of sustainable toruism products

The impact of the pandemic on the company's marketing strategies

The impact of the pandemic situation on leisure activities

The importance of health-related criteria in choosing the menu during a hotel stay

The influence of music from the store in buying decision

The influence of the pandemic on the criteria used in choosing hotels for the holiday

The profile of the Romanian consumer of touristic products

Transpunerea unei idei de afaceri într-un model Business Canvas

Travel agencies, where to?

Turismul de aventură (tipologie, servicii oferite, clientelă) - studiu de caz la alegere

Turismul inteligent şi orientarea către client

Turismul pentru cumpărături – cheie a marketingului destinațiilor turistice Studiu de caz: (la alegere New York, Tokyo, Paris, Londra etc)

Turismul rural în – model de amenajare turistică a zonei rurale

Utilizarea Metodei Electre în vederea optimizării deciziilor la SC

Utilizarea metodelor de analiză strategică a activității întreprinderii în mediul său concurențial pentru identificarea direcțiilor strategice de evoluție a SC

Utilizarea metodelor manageriale pentru analiza mediului exterior al firmelor naţionale

Cel mai bun redactor lucrari de licenta este nimeni altul decat tu, pentru ca doar tu poti sa iti scrii singur lucrarea de licenta intr-un mod etic, corect si legal care evita. Alege sa iti scrii singur lucrarea de licenta intr-un mod care iti produce cinste si te recomanda mai departe ca o persoana serioasa si justa.

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page